Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 18839
Mărime: 143.33KB (arhivat)
Publicat de: Camil Marton
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zaharie Dorin

Extras din curs

După mai multe decenii în cursul cărora mijloace şi tehnici informatice tot mai evoluate au contribuit la amplificarea capacităţii de memorare şi stocare a datelor, ultimii ani au marcat o reorientare semnificativă în utilizarea volumelor de date stocate, de la un proces de explorare retrospectivă spre unul cu caracter prospectiv. Această schimbare a devenit posibilă ca urmare a maturizării tehnologiilor legate de data mining.

Denumirea provine de la analogia cu activitatea minieră; tot aşa cum este necesară dislocarea şi rafinarea a tone de minereu pentru a obţine câteva grame de aur, aici sunt examinate şi analizate sute de mii sau milioane de date pentru a extrage din ele informaţii şi semnificaţii noi, dincolo de scopurile pentru care acestea au fost colectate şi memorate la origine.

Data mining are, ca şi alte concepte folosite în informatică, mai multe definiţii. În esenţă, acestea converg spre ideea formulată anterior: un proces de extragere de informaţii noi din colecţiile de date existente. Termenul de dată este utilizat aici cu semnificaţia de descriere a unui eveniment precis, produs în lumea reală şi verificabil prin raportare la aceasta. Informaţia (sau cunoaşterea transmisă) constituie descrierea unei categorii abstracte, ce acoperă mai multe evenimente sau exemple concrete.

Principiul de funcţionare în data mining este următorul: se prelucrează datele referitoare la perioadele trecute, examinând o varietate de situaţii care s-au produs şi ale căror rezultate sau consecinţe sunt deci, bine cunoscute, pentru a evidenţia caracteristicile acestora şi a permite elaborarea unui model. Odată construit, modelul poate fi aplicat situaţiilor noi de acelaşi tip.

Informaţiile obţinute prin data mining sunt de natură predictivă sau descriptivă.

Un exemplu tipic de problemă predictivă este direcţionarea acţiunilor de marketing. Datele rezultate din corespondenţa promoţională trecută se folosesc pentru a identifica destinatarii pentru care următoarea campanie promoţională poate aduce un maxim de efect.

Detectarea tranzacţiilor frauduloase cu carduri bancare constituie unul dintre exemplele tipice de aplicaţii descriptive. Explorarea ansamblului tranzacţiilor permite evidenţierea unui anumit tipar comportamental, considerat normal. Deîndată ce la un bancomat se cere efectuarea unei tranzacţii ce iese din acest tipar, solicitarea poate fi refuzată. Este posibil ca operaţia cerută să fie sau să nu fie frauduloasă; o analiză ulterioară poate stabili acest lucru dar, în acest stadiu, sistemul o respinge pentru a preveni orice consecinţe nedorite.

4.2 Fundamentele explorării datelor

Expansiunea tehnicilor de data mining se explică, printre altele, prin faptul că firmele au acumulat volume foarte mari de date, stocate pe suporturi informatice, privitoare la tranzacţii de diverse tipuri, derulate de-a lungul mai multor ani. Băncile posedă, spre exemplu, arhive de milioane de înregistrări, în care sunt consemnate în detaliu operaţiile efectuate de clienţii lor. În orice firmă se găsesc mii şi sute de mii de înregistrări privitoare la cumpărările, vânzările, încasările şi plăţile făcute. Societăţile de telefonie mobilă posedă date privitoare la fiecare convorbire efectuată de abonaţii lor, incluzând data, momentul şi locul apelului, numărul de telefon al corespondentului, durata convorbirii. Un magazin de tipul cash and carry posedă sute de mii de înregistrări, provenind de la casele de marcaj, în care figurează nu numai articolele cumpărate ci şi cumpărătorii, identificaţi prin legitimaţiile de acces. Multă vreme acestea s-au acumulat pur şi simplu în virtutea nevoii de arhivare. Creşterea permanentă a concurenţei, exigenţele din ce în ce mai mari ale pieţei au determinat firmele să devină conştiente de potenţialul pe care aceste arhive de date îl reprezintă. Toate exemplele enumerate au un element comun: vizează, în mod direct sau indirect, clienţii. Exploatarea lor din această perspectivă oferă oportunităţi deosebite. Datele sunt la dispoziţia organizaţiei respective; datele sunt cât se poate de precise şi analitice; datele sunt în volum mare şi acoperă perioade de timp de ordinul anilor. Dar relaţia cu clienţii nu este singura direcţie de re-utilizare a acestor date. În multe alte domenii ale activităţii de afaceri, tendinţele pe care acestea le încorporează sau le reflectă în mod obiectiv, structurile sau tiparele pe care le relevă sunt deosebit de valoroase.

Alături de existenţa colecţiilor de date istorice memorate pe suporturi informatice, încă doi factori explică emergenţa cunoscută actualmente de data mining: maturizarea algoritmilor şi a produselor program dedicate şi creşterea capacităţii de memorare şi prelucrare a calculatoarelor, care permite tratarea în corelaţie a volumelor foarte mari de date.

Unele dintre tehnicile de data mining datează de ceva mai mulţi ani. Algoritmii folosiţi au cunoscut însă un proces de evoluţie continuă, care a permis înlăturarea unora dintre limitele sau deficienţele iniţiale. Produsele program au evoluat şi ele spre o utilizare cât mai facilă, la un asemenea nivel încât pot fi folosite cu o cunoaştere minimă a tehnicii pe care o implementează. În sfârşit, au apărut firme care oferă spre vânzare colecţii de date istorice de uz general – cum ar fi, spre exemplu, evoluţia indicatorilor bursieri din ultimii 20 de ani - special constituite pentru asemenea utilizări.

Depozitele de date şi tehnologiile OLAP vizează şi ele datele colectate la nivelul organizaţiilor. În ciuda unor cerinţe şi prelucrări preliminare asemănătoare, există deosebiri esenţiale în privinţa demersului la care recurg fiecare dintre ele şi nu mai puţin, a obiectivelor urmărite. Nu este mai puţin adevărat că depozitele de date se pretează foarte bine ca surse pentru data mining iar rezultatele furnizate de acesta pot completa câmpurile înregistrărilor celor dintâi şi pot fi valorificate apoi prin proiecţiile multidimensionale specifice OLAP.

Preview document

Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 1
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 2
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 3
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 4
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 5
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 6
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 7
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 8
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 9
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 10
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 11
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 12
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 13
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 14
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 15
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 16
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 17
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 18
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 19
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 20
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 21
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 22
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 23
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 24
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 25
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 26
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 27
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 28
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 29
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 30
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 31
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 32
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 33
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 34
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 35
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 36
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 37
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 38
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 39
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 40
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 41
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 42
Tehnologii pentru Extragerea Cunoștințelor - Data Mining - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii pentru Extragerea Cunostintelor - Data Mining.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Derivate Financiare

I. INFORMAŢII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Făt Codruţa Maria Birou: str. T. Mihali,...

Gestiune Bancară

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I RISCUL DE CREDIT 1. Dispunem de 5.000.000.000 lei pentru a fi investiţi. În ultimul an, rata dobânzii pentru un depozit...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Performanțele Bancare

Performanţele bancare pot fi analizate cu ajutorul a doua instrumente principale: • contul de rezultate; • sistemul ratelor. Contul de...

Politici și Tehnici Bancare

Aparitia banilor în economie a impus crearea unei institutii care sã asigure emisiunea, dar si supravegherea circulatiei în bune conditii a...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Soluții de organizare a datelor în depozite de date

INTRODUCERE În cadrul evoluţiei actuale a economiei şi a societăţii importanţa sistemelor de baze de date (database system) creşte continuu. Mult...

Sotware pentru Achiziția Semnalului Vocal Provenit din Plânsul nou-născuților

Capitolul 1. Introducere 1.1 Contextul actual Domeniul medical a reprezentat dintotdeauna o ramură de foarte mare interes prin simplul fapt că...

Data mining

Scurt istoric al OLAP Bazele de date nu sunt un domeniu foarte atractiv. Desi afacerile in acest domeniu sunt impresionante, iar aplicatiile care...

Afaceri inteligente

I)Definitii acceptate pentru afacere, afaceri inteligente Termenul de BI (Business Intelligence sau afaceri inteligente) este din ce in ce mai des...

Soluțiile Business Intelligence și Impactul Lor în Stabilitatea Economică a Întreprinderilor

Rezumat: Cu scopul de a obține un avantaj competitiv, o companie trebuie să identifice rapid oportunitățile pieței și să profite de aceste...

Data Mining - Metodă Modernă de Explorare și Manipulare a Datelor

Introducere Data mining este rezultatul firesc al evoluţiei tehnologiei informaţiei determinat de creşterea volumului de date produs de societatea...

Căutare despre data mining

„DATA MINING” Data mining reprezinta procesul de extragere a cunostintelor din bazele/depozitele de date, cunostinte necunoscute anterior, valide...

Analiza date - business intelligence, olap, data mining

Introducere Statistica reprezintă un element indispensabil al sistemului informaţional şi ocupă un loc deosebit în asigurarea cu informaţie...

Ai nevoie de altceva?