Cursurile din domeniul Biologie - pagina 2 din 8

Recoltarea probelor de alimente, prelucarea și determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili(NTHMA) - medii de cultură

Prin noţiunea de probă se înţelege orice produs sau material destinat examenului microbiologic. Indiferent de natura probelor sau de tipul examenului solicitat recoltarea se efectuează după următoarele reguli: - trimiterea probelor la laborator trebuie să se facă cât mai rapid şi în condiţii de asepsie, respectând... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Culturi în Vitro

Legitãtile în conformitate cu care se deruleazã procesele biologice, cu întreaga lor amplitudine de variabilitate, au suscitat interesul si au polarizat atentia investigatorilor din toate timpurile. Treptat dar temeinic, s-a ajuns la concluzia cã viata nu reprezintã doar un specific, un stadiu superior în evolutia... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Etologie

Strămoşii oilor domestice trăiesc şi astăzi. Astfel, muflonul şi argalul (formele sălbatice) sunt organizate în grupe de maximum 10 capete conduse de berbecul cel mai puternic. Berbecii luptă între ei, îndeosebi în perioada căldurilor. Organele de simţ, în special auzul şi mirosul sunt bine dezvoltate. RELAŢIA... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Ecologie

Mediul de viaţă Mediul de viaţă mai poate fi considerat drept totalitatea sistemelor vii şi nevii pe care organismul le influenţează şi de care este influenţat în activităţile sale în mod direct sau indirect. Mediul de viaţă poate fi: - abiotic, constituit din ansamblul elementelor anorganice din spaţiul ocupat... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Nevertebrate

INTRODUCERE Zoologia este una dintre ramurile principale ale ştiinţelor biologice, care se ocupă de studiul animalelor (de la gr. zoon = animal şi logos = vorbire). Până prezent au fost descrise formal aproximativ 2 milioane de specii de animale. Descoperirea continuă de noi specii arată că această cifră este încă... citește mai departe

123 pagini Gratis Extras Preview

Hidrobiologie 3

IAZURILE ŞI HELEŞTEELE Iazurile * Sunt acumulări relativ puţin importante de apă în valea unui pârâu sau râu, care iau naştere prin îndiguire cu un stăvilar sau baraj de pământ, piatră etc. Sunt amenajate pentru a realiza acumulări de apă pentru piscicultură sau pentru irigarea terenurilor agricole. * Iazurile... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras

Hidrobiologie 2

Fierul Fierul are un rol important în viaţa unor hidrobionţi. Fierul bivalent poate persista în apele sărace în oxigen dizolvat şi provine din drenările de la mine sau din apele minerale. Fierul este un oligoelement esenţial pentru animale cât şi pentru plante. Organismul uman conţine în total 4,5 g fier, din... citește mai departe

175 pagini Gratis Extras

Hidrobiologie

Apa este leagănul vieţii. Apariţia vieţii a fost legată de apă. În apă viaţa este reprezentată de microorganisme, plante şi animale, care poartă numele de hidrobionţi. Oceanele, mările, lacurile, râurile, apele subterane, gheţurile veşnice etc. formează hidrosfera şi reprezintă cel mai vast mediu de viaţă al... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras

Inginerie genetică

BIOTEHNOLOGIA Antichitate: fabricarea vinului, a berii, a painii, a produselor lactate, a conservelor, etc.; In prezent – ramura noua a biologiei contemporane; Sintetizeaza ideile si metodele biologiei celulare si moleculare, biochimiei, geneticii si ingineriei genetice; Are ca ax central tehnologia ADN... citește mai departe

204 pagini Gratis Extras

Anatomie Comparată

1. Definiţii şi principii generale Termenul de anatomie provine din limba greacă antică (anatome = disecţie), ele desemnând studiul alcătuirii biologice a organismelor prin disecţie. Anatomia comparată este o ştiinţă de sinteză care studiază organele şi sistemele de organe prin comparaţie, urmărind în principal... citește mai departe

65 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Animale Transgenice

Încercările de aplicare a diferitelor tehnologii transgenice la păsări s-au confruntat cu o serie întreagă de dificultăţi, care derivă din deosebirile biologice majore şi, in primul rând, de dezvoltare embrionară, dintre acestea mamifere. De exemplu, microinjectarea de ADN, in pronucleii masculi este o tentativă... citește mai departe

75 pagini Gratis Extras

Plante Transgenice

Obiectivul principal al biotehnologiei plantelor este acela de a crea noi varietăţi de plante cultivate. Cele mai importante aplicaţii ale biotehnologiei moleculare vizează modificarea conţinutului nutritiv al plantelor, dar şi introducerea în genomul unor plante de cultură a noi gene, care să confere rezistenţă la... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Micropropagare

INTRODUCERE Cursul de Microprpropagare şi îşi propune să asigure concepte şi elemente de practică pentru studenţii acestui curs. Obiectivele propuse: - să discute importanţa şi potenţialul culturilor de celule şi ţesuturi ca metodologie de multiplicare şi producere a materialului vegetal; - să identifice şi să... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în Lumea Biopolimerilor

INTRODUCERE. MATERIA VIE ŞI ORGANISMELE VII Îmbunătăţirea stării de sănătate a fost o preocupare continuă a omului şi în acest scop el a utilizat diferite medicamente naturale sau de sinteză, dar şi o serie de materiale (polimeri, metale, ceramice etc.) pentru a suplini sau ajuta funcţionarea cât mai aproape de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Antigenul

Substanţe pe care organismul le percepe ca non self, care produc un răspuns imunitar şi sunt capabile să reaţioneze cu receptorii specifici Antigenele complete - Imunogenitate: capacitatea de a induce un RI - Antigenicitate:proprietatea de a reacţiona specific cu efectorii imuni a căror producere o induc... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Hidrobiologie

INTRODUCERE Apa a fost elementul esential care a determinat si conditionat aparitia, diversificarea si dezvoltarea vietii pe Pamînt, fiind mediul primar de viata si prin urmare atribuindu-i-se rolul de leagan al vietii pe Pamînt. Evolutia si dezvoltarea societatii omenesti a fost si este strîns legata de... citește mai departe

89 pagini Gratis Extras Preview

Etologie

TOLOGIE II Comportamentul intraspecific Comportamentul social depinde de variate tipuri de interacţiuni între indivizi, fiecare jucând rolul său în comunicarea cu alţii. Puţine animale nu sunt pentru un timp sau altul „sociale”. Natura socială a cârdurilor de peşti, stolurile de păsări în migraţiune, turmele de... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologie

Microbiologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul organismelor de dimensiuni reduse care nu pot fi vizibile cu ochiul liber. Acestea sunt reprezentate de alge, fungi, virusuri, viroizi, bacterii, prioni. Etapele dezvoltării microbiologiei ca ştiinţă 1. Etapa intuitivă (din antichitate până în prima jumătate a... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Ecologie și filogenie moleculară

Progresele în domeniul genomicii au permis cercetătorilor să abordeze aspecte complexe la nivel de sistem. Noile tehnologii în genomică au oferit de asemeni oportunitatea de a găsi un răspuns la întrebările dificile din biologia mediului. Ecogenomica presupune aplicarea tehnicilor moleculare în ecologie si... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Microbiota Normală a Mamiferelor

Deşi organismele animale sunt sterile în cursul vieţii intrauterine, imediat după naştere sunt colonizate progresiv de un număr mare de microorganisme, care se localizează pe suprafaţa corpului şi a diferitelor mucoase, în special pe traiectul digestiv. Numărul microorganismelor la omul adult este apreciat la 1014... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Protecția plantelor - clasa insectă

Insectele reprezintă peste 70% din regnul animal peste un milion sunt determinate ştiinţific se întâlnesc pretutindeni, fiind adaptate la cele mai diverse condiţii ecologice - pot fi prezente pe plante, pe animale, în plante, în corpul animalelor, în aer, apă şi sol - dimensiuni: 0,2 mm (Mymaridae, viespi)... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras

Biotehnologii de Reproducție

CAPITOLUL 1 BIOTEHNOLOGIA ÎNSÃMÂNtÃRILOR ARTIFICIALE 1.1. Importanta însãmântãrilor artificiale Astãzi, existã numeroase tãri care însãmânteazã artificial întregul efectiv de vaci realizãnd astfel un progres rapid si substantial în ameliorarea raselor. însãmântãrile artificiale s-au extins în practicã datoritã... citește mai departe

109 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Biologie moleculară și celulară

Biologia moleculara este stiinta care se ocupa cu studiul princiapalelor forme molecular si celulare ce intra in structura materiei vii cu evolutia si diversitatea lor precum si cu modul de functionare a lor in cadrul sistemelor biologice celulare.Lumea inconjuratoare este formata din 2 forme material.materie vie si... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologie industrială

Introducere Obiectul microbiologiei Istoricul microbiologiei Clasificarea generală a microorganismelor Rolul microorganismelor Introducere MICROBIOLOGIA – o ştiinţă biologică fundamentală care studiază forma, structura (morfologia), genetica, procesele metabolice din organismele microscopice şi... citește mai departe

186 pagini Gratis Extras

Culturi de Celule

IZOLAREA ŞI SORTAREA CELULARĂ Majoritatea tehnicilor de analiză biochimică presupun izolarea celulelor din contextul lor tisular. În acelaşi timp, pentru o analiză cantitativă şi calitativă coerentă, este necesar un număr relativ mare de celule. Dacă pornim investigaţia de la un fragment de ţesut, problema... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview