Toate cursurile din domeniul Biologie

 • Conservarea Alimentelor

  Calorimetria Fenomene de suprafata si transport in lichide Fenomene la nivelul interfetelor Fenomene de transport în lichide 1. Fenomene la nivelul interfetelor fenomenele la nivelul interfetelor luate in discutie sunt: A - Tensiunea superficiala B – Substantele tensioactive C – Fenomene de sorbtie A – Tensiunea superficiala B - Substanţe tensioactive Tensiunea superficială este influenţată şi de natura şi concentraţia substanţei dizolvate La dizolvare avem 3 cazuri: σ = σ0 -...

 • Autoepurarea Apelor

  Impurificarea apelor poate fi privitã ca un factor extern sau intern care distruge echilibrul ecologic al mediului acvatic, autore-glarea lui. Refacerea echilibrului ecologic, pe cale naturalã a ecosistemului dereglat poate fi considerat ca un proces de autoepurare. Efectele autoepurãrii constau în revenirea apelor la condiţiile fizico-chimice şi biologice iniţiale care-i redau caracteristicile de folosinţã existente înainte de impurificare. Knöpp, defineşte acest proces astfel:...

 • Nevertebrate

  Morfologia externă Corpul se remarcă prin faptul că este foarte lung şi subţire, nesegmentat, în formă de şnur. Au dimensiuni variate, de la 5 mm, la câţiva cm sau metri (până la 30 m; specimene de chiar 50-60 m). Capul nu este distinct faţă de corp. Majoritatea speciilor au în jur de 20 cm lungime. La o lungime de 30 m, corpul are o grosime de 6-7 mm, iar la o lungime de 70 cm – 1mm grosime. Culori vii, variate. Un caracter propriu al nemerţienilor este prezenţa unei trompe protractile şi...

 • Nevertebrate

  Încrengătura Annelida Caractere generale. Cuprinde celomate protostomiene, cu simetrie bilaterală şi corp metamerizat (segmentat), cu aspect vermiform. Sunt numite şi „viermi inelaţi” (lat. annulus - inel). Corpul este alcătuit din trei regiuni: - prostomiul (lob cefalic); este omologabil cu episfera larvei trocofore. - soma (segmentele corpului de natură celomică), omologabilă cu hiposfera preteloblastică a larvei trocofore; - pigidiul; omologabil cu regiunea post-teloblastică a larvei...

 • Fluxul de Energie - Informatie si de Substante in Ecosisteme

  FLUXURILE DE SUBSTANTA, ENERGIE SI INFORMATIE ÎN ECOSISTEME Pentru o abordare corecta a fluxurilor existente în ecosisteme trebuie de la început subliniat aspectul unitar si integrator al acestor canale în structura ecosistemica, aspect abordat la nivel general pornind de la o se¬rie de elemente filosofice raportate la aceasta problema (Gruia R. 1988). Pornind de la definitia existentei 11111x2310l fundamentale necreate ca unitate si identitate a contrariilor, atunci Substanta ontica este...

 • Circulatia Sangelui

  Este un lichid roşu, circulant, care reprezintă o suspensie de elemente figurate in plasma sangvina. Reprezintă 8% din greutatea corpului. Are rol in: - asigurarea transportului gazelor in organism si a substanţelor organice sau a produşilor de dezasimilaţie rezultaţi din metabolismul acestuia. - reglează temperatura corpului menţinând-o constanta prin difuzarea temperaturi ridicate de la nivelul organelor interne spre periferia acestuia. - protejează organismul de factori patogeni din...

 • Microorganisme

  Conjugarea la microorganisme Legaturie intercelulare se pot realiza direct intre doua celule de sexe diferite. Intrarea lor in contact reprezinta initierea proceselor de conjugare. La locul de contact a celor doua celule apare o incizie.In ADN-ul plasmidial, dublu catenar sub actiunea unei enzime speciale o endonucleaza este divizat in doua molecule de ADN monocatenar. Una dintre aceste molecule va fi transferata in celule receptoare, iar cealalta molecula ramane in celula donoare. Molecula...

 • Nucleotide

  Nucleotidele sunt monomerii, unitatile structurale ce formeaza acizii nucleici. Nucleotidele sunt esterii fosforici ai nucleozidelor, rezultate prin esterificarea gruparilor OH din pozitia C-5’ale pentozei cu acid fosforic. Nucleotidele pot fi mono-, di- sau tri-fosforilate. Gruparile fosfat atasate la carbonul 5’ al pentozei sunt marcate ca fiind α, β si γ fosfat. Denumirea nucleotidelor ce contin riboza se formeaza din denumirea nucleozidului la care se adauga termenele de acid si mono-,...

 • Bazele Teoretice ale Biotehnologiilor Microbiene

  Biotehnologiile moderne constituie o achiziţie de valoare fundamentală şi aplicativă a ştiinţei contemporane. Odată cu dezvoltarea cunoştinţelor de biologie celulară, genetică moleculară, biochimie, microbiologie şi inginerie genetică a devenit posibilă manipularea artificială a informaţiei genetice a organismelor vii şi pe această bază au apărut biotehnologiile moderne cu implicaţii deosebite în ameliorarea plantelor, a animalelor, în producerea de substanţe biologic active (farmaceutice,...

 • Multiplicarea Bacteriilor

  DINAMICA MULTIPLICĂRII BACTERIILOR ÎN CULTURI Se cunosc relativ puţine date legate de dinamica multiplicării populaţiilor bacteriene în natură. Multiplicarea în condiţii experimentale (de laborator sau industriale) este destul de bine cunoscută. Există două tipuri principale de culturi bacteriene: 1. culturile discontinue (în mediu de cultură nereînnoit); se pot realiza în două variante: asincrone şi sincrone 2. culturile continue în mediu de cultură reînnoit continuu. CULTURILE...

 • Biotehnologia Mediului

  Biotehnologia mediului Biotehnologia are ca obiect utilizarea integratã a biochimiei, microbiologiei si ingineriei pentru obtinerea de bunuri industriale, agricole, protectia sãnãtãtii sau protectia mediului folosind potentialul microorganismelor, celulelor animale sau vegetale cultivate sau unor pãrti ale acestora Obiective: 1. Eliminarea poluãrii existente în mediu (apã, sol, aer), prin detectia contaminantilor si bioremediere. Etapele reducerii poluãrii: - determinarea naturii...

 • Elemente de Genetica Populatiilor

  LEGEA (PRINCIPIUL) HARDY-WEINBERG (AL ECHILIBRULUI ) În anul 1908, matematicianul englez G.H. Hardy şi medicul german W. Weinberg, studiind în mod independent frecvenţa genelor şi a genotipurilor într-o populaţie panmictică, au încercat să dea un răspuns la întrebarea ce se întâmplă cu frecvenţa acestora în generaţia descendentă, în absenţa forţelor evolutive, punând astfel bazele geneticii populaţiilor. Conform Legii Hardy Weinberg, într-o populaţie panmictică aflată în echilibru şi având...

 • Toxicologie

  INTOXICATII CU PLANTE CE CONTIN GLUCOALCALOIZI INTOXICATIA CU SOLANINA Solanina este principalul glucoalcaloid de interes toxicologic care se gaseste in numeroase plante ce apartin FAMILIEI SOLANACEAE. SOLANUM TUBEROSUM  CARTOFUL Denumiri populare: crumpe, barabule, picioici. Planta este cultivata pentru tuberculii sai bogati in amidon sau in scopuri industriale, utilizati in hrana omului si animalelor. Principii toxici: Toate partile plantei contin solanina, dar in special fructele....

 • Monitorizarea Macronevertebratelor Bentonice

  CLASIFICAREA MACRONEVERTEBRATELOR DUPĂ DIFERITE CRITERII Organismele bentonice au fost clasificate după o serie întreagă de criterii. Luând drept criteriu lungimea organismelor ce vieţuiesc pe fundul apelor, acestea au fost împărţite în trei grupe: microbentonice (mai mici de 0,1 mm), mezo(meio)bentonice (între 0,1 şi 2 mm) şi macrobentonice (peste 2 mm). După relaţia existentă între hidrobionţi şi substratul pe care sau în care habitează, se deosebesc două categorii de organisme şi...

 • Cursuri privind Alimentatia Speciala

  I. CONSUMUL ALIMENTAR RISCURI ŞI TENDINŢE ÎN ALIMENTAŢIE În ultimele 2 decade, atât datele din anchetele familiale, cât şi cele furnizate de FAO arată că în Europa, în contextul scăderii veniturilor medii reale, există, surprinzător, o stabilitate în consumul caloric, menţinută, probabil, prin consumul caloriilor ieftine. În rândul familiilor sărace şi, mai ales, în familiile de şomeri din România consumul mediu caloric (calculat pe baza coşului de consum) a fost sub cantitatea minimă...

Pagina 5 din 14