Toate cursurile din domeniul Biologie

 • Mediul

  Cursul 1 Raportul juridic de mediu reprezintă relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu prevenirea şi combaterea poluării, protecţia, conservarea şi dezvoltarea durabilă a elementelor mediului, relaţii reglementate de normele de dreptul mediului. Raporturile juridice de drept al mediului diferă în funcţie de felul şi natura activităţii cu care iau naştere, se modifică sau se sting. De exemplu, avem: - raporturi în legătură cu prevenirea poluării mediului; - raporturi...

 • Microbiologie Speciala

  Sunt reglementate de Ordinul nr. 13 din 24 ianuarie 2005 emis de ANSVSA, care stabileşte modul de prelevare a probelor din produsele de origine animala, produse care conţin materii prime de origine animala, ingrediente care intra în compoziţia produselor de origine animala sau materiale care vin în contact cu acestea, în vederea efectuării examenului de laborator. Situaţiile în care este necesar examenul sanitar veterinar de laborator sunt următoarele: - Pentru controlul periodic în...

 • Cicluri Biogeochimice

  Apariţia vieţii pe Pămînt. Biosfera. Ciclurile de oxigen, carbon, azot, fosfor, sulf, de apă şi energie. Ramură a geochimiei care studiază compoziţia chimică a biosferei Studiaza procesele chimice, fizico-chimice si biochimice, care aduc la formarea compozitiei chimice a mediului ambiant adecvat valorii biologice de abitare Geneza Universului Astronomii cred ca totul (Universul) a aparut în urma cu 15 miliarde de ani cu formarea particulelor, care se agitau cu viteze apropiate luminii...

 • Hidrobiologie

  Introducere În ultimele decade s-a întărit convingerea că omenirea a atins o nouă limită condiţionată de o barieră la care nu ne-am gândit înainte: planeta Pământ şi resursele ei sunt limitate. Cu o populaţie de 10 miliarde în anul 2050, trebuie făcuţi paşi semnificativi pentru a preveni colapsul sistemelor naturale datorat supraexploatării acestora. Cele patru probleme de dimensiune globală care implică hidrosfera sunt: - Calitatea şi cantitatea apei dulci; - Pierderea de diversitate...

 • Genetica Generala

  1. Din istoricul cercetarilor de genetica Termenul "genetică" a fost propus, la cel de-al III-lea Congres Internaţional de Hibridare şi Ameliorare a Plantelor (Londra), de către W. Bateson, cel ce avea să devină titularul primei catedre de profil din lume (catedra de Genetică de la Cambridge - Anglia, înfiinţată în 1909). Civilizaţia Greciei antice ne-a lăsat mărturii, de o deosebită profunzime şi corectitudine, relative la fenomenul eredităţii. În privinţa omului, de pildă, grecii...

 • Evolutionism

  Partea I MATERIA VIE Viaţa în Univers este cunoscută, până în prezent, doar pe Pământ. Materia vie reprezintă totalitatea organismelor de pe Pământ. Ea alcătuieşte învelişul viu al planetei, numit biosferă. Viaţa este o formă de manifestare a sistemelor materiale superior organizate. Expresia „materie vie” este improprie, deoarece această materie este alcătuită din aceleaşi elemente componente (compuşi chimici) ca şi materia zis „nevie”, doar că aceste componente sunt altfel organizate....

 • Ecologie Generala

  CE ESTE ECOLOGIA? Din punct de vedere etimologic termenul „ecologie” este format din cuvântul „oikos” care semnifică casă în limba greacă și „logos” cu sensul de cunoaștere, știință. Deci se poate intui că ecologia ar fi știința care studiază mediul înconjurător cu toate componentele sale. Termenul de „ecologie” (ecologie în forma sa originală din limba germană) a fost introdus de Ernst Haekel (1866) ca fiind știința care studiază relațiile dintre organisme și mediu. În prezent ecologia...

 • Bordetella

  Bordetella Bacteria este de dimensiuni mici, fiind un cocobacil strict aerob. Cele trei specii ale genului variază în motilitate şi anumite caracteristici biochimice. Cea mai importantă specie a genului este bordetella pertussis, care cauzează tusea convulsivă. Această bacterie foarte contagioasă intră în tractul respirator prin inhalare şi se ataşează de celulele epiteliale ale trahei şi bronhiilor distrugând acele celule. Realizează acest lucru cu ajutorul următoarelor toxine: - toxina...

 • Biologie Vegetala

  L.P.1 Structura celulei vegetale la Allium cepa (ceapa) Celula vegetală reprezintă unitatea morfologică şi funcţională a organismului vegetal, capabilă de autoreproducere şi autoconservare pe baza unui program genetic prestabilit. 1. Material biologic necesar: bulbi de ceapă (bulb = tulpină subterană). 2. Mod de lucru: - bulbul de ceapă se secţionează longitudinal cu ajutorul unui bisturiu; - se detaşează o frunză cărnoasă şi se taie în două, trei fragmente mici; - cu ajutorul unei...

 • Biologie Animala

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Obiectul de studiu al biologiei animale - Animalele sunt organisme eucariote pluricelulare, cu nutriţie heterotrofă. - Biologia animală studiază animalele din următoarele puncte de vedere: - al formei şi structurii (organizaţiei) interne; - al funcţiilor şi comportamentelor; - al răspândirii în spaţiu; - al răspândirii în timp; - al interrelaţiilor cu componentele abiotice şi biotice ale mediului. Importanţa studiului animalelor - Animalele au rol important...

 • Stiinta Solului

  ACIDITATEA ACTUALA SAU PH-UL SOLULUI Apa pe seama careia se formeaza solutia solului provine din precipitatii. Apa de ploaie contine totdeauna dizolvate in ea diferite cantitati de CO2, motiv pentru care are un caracter acid. Daca apa de ploaie nu ar dizolva si dispersa coloidal diferiti compusi din sol ci ar ramane ca atare, ar avea o reactie acida care ar depinde de cantitatea de CO2 dizolvata, care la randul ei este determinata de concentratia CO2 din aerul atmosferei. Daca solul contine...

 • Acizii Nucleici - Detalii Structurale si Functionale

  Acizii dezoxiribonucleici. Acizii nucleici reprezintă punctul nodal în procesul complex al stocării şi perpetuării informaţiei ereditare, în succesiunea de generaţii, precum şi în cascada de procese ce implică exprimarea (fenotipizarea) informaţiei genotipice, în fenotipul unui anumit individ. Acizii nucleici sunt macromolecule polinucleotidice. Asamblarea macromoleculelor se efectuează prin repetiţii multiple ale câtorva monomeri care nu sunt altceva decât nucleotizii (mononucleotizii)....

 • Poluarea

  Solul este stratul de la suprafaţa pământului, afânat, moale, friabil, care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al plantelor. Solul s-a format din roci, sub influenţa factorilor pedogenetici: climă, microorganisme, vegetaţie, relief. Durata de generare este mare, astfel încât pentru a se forma pe cale naturală 3 cm de sol sunt necesari 300 - 1000 de ani, iar pentru 20 cm, 70000 de ani. Solul, natural sau modificat de om, se caracterizează printr-o compoziţie organo-minerală...

 • Cresterea si Multiplicarea la Bacterii

  Condiţii pentru creşterea procariotelor Creşterea bacteriilor este influenţată de factori: chimici – sursele de C, N, P, O, factori de creştere. fizici – temperatură, pH, presiune osmotică Temperatura Cea mai mare parte a microorganismelor au o dezvoltare optimă la temperaturi situate în jurul valorii de 370 C. Există însă şi bacterii care se pot dezvolta la temperaturi extreme, la care nu pot supravieţui majoritatea eucariotelor. Fiecare specie bacteriană se dezvoltă la temperaturi...

 • Microbiology

  By the last half of the 19th century, the microbial world was known to consist of protozoa, fungi, and bacteria, all visible with a light microscope. In the 1840s, the German scientist Jacob Henle suggested that there were infectious agents too small to be seen with a light microscope, but for the lack of direct proof, his hypothesis was not accepted. Although the French scientist Louis Pasteur was working to develop a vaccine for rabies in the 1880s, he did not understand the concept of a...

Pagina 7 din 14