Toate cursurile din domeniul Biologie

 • Biologie Vegetala

  L.P.1 Structura celulei vegetale la Allium cepa (ceapa) Celula vegetală reprezintă unitatea morfologică şi funcţională a organismului vegetal, capabilă de autoreproducere şi autoconservare pe baza unui program genetic prestabilit. 1. Material biologic necesar: bulbi de ceapă (bulb = tulpină subterană). 2. Mod de lucru: - bulbul de ceapă se secţionează longitudinal cu ajutorul unui bisturiu; - se detaşează o frunză cărnoasă şi se taie în două, trei fragmente mici; - cu ajutorul unei...

 • Biologie Animala

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Obiectul de studiu al biologiei animale - Animalele sunt organisme eucariote pluricelulare, cu nutriţie heterotrofă. - Biologia animală studiază animalele din următoarele puncte de vedere: - al formei şi structurii (organizaţiei) interne; - al funcţiilor şi comportamentelor; - al răspândirii în spaţiu; - al răspândirii în timp; - al interrelaţiilor cu componentele abiotice şi biotice ale mediului. Importanţa studiului animalelor - Animalele au rol important...

 • Stiinta Solului

  ACIDITATEA ACTUALA SAU PH-UL SOLULUI Apa pe seama careia se formeaza solutia solului provine din precipitatii. Apa de ploaie contine totdeauna dizolvate in ea diferite cantitati de CO2, motiv pentru care are un caracter acid. Daca apa de ploaie nu ar dizolva si dispersa coloidal diferiti compusi din sol ci ar ramane ca atare, ar avea o reactie acida care ar depinde de cantitatea de CO2 dizolvata, care la randul ei este determinata de concentratia CO2 din aerul atmosferei. Daca solul contine...

 • Acizii Nucleici - Detalii Structurale si Functionale

  Acizii dezoxiribonucleici. Acizii nucleici reprezintă punctul nodal în procesul complex al stocării şi perpetuării informaţiei ereditare, în succesiunea de generaţii, precum şi în cascada de procese ce implică exprimarea (fenotipizarea) informaţiei genotipice, în fenotipul unui anumit individ. Acizii nucleici sunt macromolecule polinucleotidice. Asamblarea macromoleculelor se efectuează prin repetiţii multiple ale câtorva monomeri care nu sunt altceva decât nucleotizii (mononucleotizii)....

 • Poluarea

  Solul este stratul de la suprafaţa pământului, afânat, moale, friabil, care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al plantelor. Solul s-a format din roci, sub influenţa factorilor pedogenetici: climă, microorganisme, vegetaţie, relief. Durata de generare este mare, astfel încât pentru a se forma pe cale naturală 3 cm de sol sunt necesari 300 - 1000 de ani, iar pentru 20 cm, 70000 de ani. Solul, natural sau modificat de om, se caracterizează printr-o compoziţie organo-minerală...

 • Cresterea si Multiplicarea la Bacterii

  Condiţii pentru creşterea procariotelor Creşterea bacteriilor este influenţată de factori: chimici – sursele de C, N, P, O, factori de creştere. fizici – temperatură, pH, presiune osmotică Temperatura Cea mai mare parte a microorganismelor au o dezvoltare optimă la temperaturi situate în jurul valorii de 370 C. Există însă şi bacterii care se pot dezvolta la temperaturi extreme, la care nu pot supravieţui majoritatea eucariotelor. Fiecare specie bacteriană se dezvoltă la temperaturi...

 • Microbiology

  By the last half of the 19th century, the microbial world was known to consist of protozoa, fungi, and bacteria, all visible with a light microscope. In the 1840s, the German scientist Jacob Henle suggested that there were infectious agents too small to be seen with a light microscope, but for the lack of direct proof, his hypothesis was not accepted. Although the French scientist Louis Pasteur was working to develop a vaccine for rabies in the 1880s, he did not understand the concept of a...

 • Statistica in Ecologie

  Introducere. Generalităţi Statistica matematică este una din ramurile moderne ale matematicii care se ocupă cu gruparea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum şi cu unele previziuni privind producerea lor viitoare. Utilizarea statisticii matematice este foarte importantă în dezvoltarea unor metode ştiinţifice adecvate de analiză şi decizie asupra unor situaţii despre care avem date obţinute fie prin observare, fie prin măsurare. Ideea de bază a...

 • Homeostazie

  90-120 mg concentraţia de glucoză în sânge; AGL – cizi graşi liberi Termenul de homeostazie a fost introdus de către giziologul american Walter Cannon 1929 şi reprezintă capacitateaunui organism de a-şi menţine compoziţia mediului intern atunci când factori de mediu variază foarte mult. Noţinea de MEDIU INTERN a fost introdu-să de către Claude Bernard 1850-1860 şi reprezintă totalitatea lichidelor din organism care scladă celulelel şi în care acestea găsesc toate componetele necesare...

 • Etologie

  Curs 1 Orientarea etologică în cercetarea comportamentului animal Etologia (gr. ethos – caracter, deprindere, obicei; logos – vorbire, discurs, ştiinţă) se defineşte ca ştiinţă a comportamentului, a obiceiurilor şi deprinderilor animalelor. Termenul a fost creat se pare în secolul XVII pentru a desemna interpretarea caracterelor umane prin intermediul gesturilor, „etologul” acelei epoci fiind un fel de specialist în arta pantonimei; un secol mai târziu sfera noţiunii se extinde fiind...

 • Chimie Generala

  Chimia este ştiinţa fundamentală a naturii, care se află la baza proceselor ce susţin viaţa, controlează evenimentele din lumea înconjurătoare şi este vitală pentru cele mai multe activităţi. În ultimele decenii, se constată o evoluţie rapidă în cunoaşterea chimică, prin numărul mare de substanţe descoperite în natură sau sintetizate în laboratoarele de cercetare şi prin perfecţionarea aparaturii utilizate în laboratoarele de cercetare ştiinţifică. Studiul chimiei generale are drept scop...

 • Fiziologie Animala

  EMBRIOLOGIE ANIMALĂ Dezvoltarea unui nou individ este în legătură cu parcurgerea unor etape din dezvoltarea acestuia etapa preembrionară (gametogeneza), embrionartă (segmentarea, blastularea şi gastrularea) şi postembrionară (organogeneza). CAP. I GAMETOGENEZA • diferenţierea celulelor numite gameţi (mascul spermatozoid şi femel ovul), • are loc în organele genitale mascule (testicule) şi femele (ovare), • se numeşte spermatogeneză la organismele mascule şi ovogeneză la organismele...

 • Sistematica Fanerogamelor

  Introducere Taxonomia este ştiinţa care se situează între filogenie şi sistematică. Filogenia este ştiinţa care studiază transformările reale, descoperind cursul acestor transformări şi legăturile de înrudire dintre plante în evoluţia istorică (Zimmerman 1959), iar sistematica este ştiinţa care studiază diversitatea organismelor şi raportul de înrudire între ele (Simpson 1961). Taxonomia, fiind plasată între cele două, are misiunea de a elabora metodele de studiu şi regulele de descriere şi...

 • Biologie Celulara

  Unitatea de invatare 1 Permeabilitatea membranară In general, biomembranelor (si, inclusiv, plasmalemei) li se atribuie trei functii principale: 1. rol de frontiera fizica si de bariera cu permeabilitate selectiva; 2. rol de matrice pentru sistemele enzimatice complexe, care controleaza o serie de functii celulare de baza (in particular, in cazul membranelor mitocondriale si cele ale reticulului endoplasmatic); 3. rol in recunoasterea imunitara si adezivitatea celulara (in special prin...

 • Fiziologie Animala Generala - Suport de Curs

  CAPITOLUL 1 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ORGANISMULUI 1.1. INTRODUCERE În compoziţia chimică a organismului animal predomină 4 elemente esenţiale: oxigen, carbon, hidrogen şi azot. Acestea se găsesc combinate în diferite moduri, rezultând o mare varietate de compuşi chimici. Aproximativ 70% din compoziţia chimică a organismului este reprezentată de apă, restul de 30% fiind reprezentat de substanţe organice şi anorganice. Principalele substanţe organice sunt carbohidraţii, lipidele, proteinele şi...

Pagina 7 din 14