Toate cursurile din domeniul Biologie

 • Compusi Bioactivi de Origine Vegetala - Abordari Biotehnologice

  Introducere Plantele sunt surse consacrate de compuşi farmaceutici, aromatici şi industriali, civilizaţia fiind indisolubil legată de lumea plantelor, acestea constituind de milenii sursa majoră de obţinere a unor bio-produse esenţiale pentru supravieţuirea întregului regn animal. Adevărate uzine biochimice acţionate de energia solară, plantele sintetizează nu numai compuşii de bază necesari supravieţuirii lor, din categoria hidraţilor de carbon, proteinelor şi lipidelor, ci şi o gamă largă...

 • Biologie Vegetala

  Celula- este unitatea functionala si functionala a materiei vii.este un sistem biologic deschis aflat intr un schimb permanent de materie si energie cu ned inconjurator.La plantele inferioare unicelulatre indeplineste toate functiile vitale ale trupului iar la cele multicelulare sunt specializate pt indeplinirea unor functii. Diferenta dintre celula animala si vegetala -peretele celular estre de consistenta rigida avand ca substanta de baza celuloza specifica regnului vegetal -gradul de...

 • Bioreactoare

  Principalul scop al biotehnologiei este obţinerea de produse sau servicii utile activităţii umane, cu ajutorul organismelor vii. Procesul de bază în biotehnologie este „procesul biologic", după cum procesul de bază în tehnologia chimică este „procesul chimic". Spaţiul în care se desfăşoară o reacţie sau un proces chimic se numeşte „reactor chimic". In mod asemănător, spaţiul în care se desfăşoară un proces biologic se numeşte bioreactor. 'Deşi procesul de bază din tehnologia...

 • Microbiologie

  Ce este Microbiologia ? Microbiologia – Ştiinţa al cărei obiect de studiu îl reprezintă organismele microscopice = microorganismele (den. veche fiind “microbi”) Existenţa microorganismelor a fost descoperită în anul 1675 de către Antonie van Leeuwenhoek, care a folosit un “microscop” extrem de simplu, asemănator unei lupe, pentru observarea unor alge unicelulare, levuri şi bacterii – “animalicule” (= animale mici) Principala schema de clasificare a organismelor vii PROKARYOTA -...

 • Spectroscopie

  Principala metoda fizica optica de analiza este metoda spectrala. Obiectul de studiu al spectroscopiei sunt atomii si moleculele, in stare izolata sau in interactiune, in diferitele stari de agregare ale materiei. Metoda de studiu este analiza rezultatului interactiunii dintre substanta si radiatia electromagnetica. Radiatia incidenta se caracterizeaza prin: frecventa, densitate de radiatie (la o frecventa data), polarizare, directie, viteza de propagare In urma interactiunii cu...

 • Neurobiologie

  În capitolul precedent am descris cum produşii de secreţie şi alte molecule au fost sintetizate în corpul celular al neuronului şi transportate apoi pentru a fi eliberate sau încorporate în capătul sinaptic. În acest capitol vom căuta natura acestor molecule de secreţie ce sunt eliberate în fanta sinaptică. Aceste molecule pot fi împărţite în 2 categorii: neurotransmiţători şi neuromodulatori. Diferenţa dintre ele se face pe baza activităţii sinaptice. Neurotransmiţătorii au un efect...

 • Bioetica

  Apariţia Bioeticii ca o "nouă" reflecţie şi originea termenului - După circa 25 de ani de la apariţia în literatură a termenului de "bioetică" datorată oncologului Van Rensselaer Potter este util să reparcurgem drumul mişcării de idei cu acest nume, care a avut un suces rapid şi substanţial.Există de acum anumite contururi istorico - filozofice ale acestei dezvoltări. - Bioetica, în sensul propriu al cuvântului, apare în Statele Unite, şi nu numai prin Potter, care i-a...

 • Anatomie

  ANATOMIE CURSUL II - ARTROLOGIE Syndesmologia (syndesmos= ligament, logos= ştiinţă) este partea anatomiei care are ca obiect studiul articulaţiilor. Articulaţiile sunt constituite din totalitatea elementelor prin care oasele se unesc între ele. Aceste elemente sunt reprezentate prin formaţiuni conjunctive şi muşchi. Artrologia tratează formaţiunile conjunctive. STRUCTURA ŞI CLASIFICAREA STRUCTURALĂ A ARTICULAŢIILOR Articulaţiile se clasifică după gradul de mobilitate şi după structura...

 • Alcaloizi cu Nucleu Piperidinic

  Coniina, este unul din alcaloizii care se găsesc în cucută. Ca structură, coniina este un derivat al piperidinei şi este -propil-piperidina Coniina este un lichid incolor, greu solubil în apă, solubil în alcool. Se caracterizează printr-o toxicitate accentuată asupra organismului, care se manifestă prin paralizarea nervilor motori şi a muşchilor. Cantităţi mari provoacă moartea prin paralizarea centrilor respiratorii. Alcaloizi cu nucleu chinolizidinic fam. Leguminoasae (Lupinus luteus –...

 • Enterobacteriaceae

  Habitatul lor obisnuit este intestinul omului si animalelor, cu exceptia genurilor Serratia si Erwinia care se dezvolta in mediul extern ca saprofite sau fitopatogene.Sunt catalaza+(cu exceptia Shigella dysenteriae serotip 1)si reduc nitratii in nitriti(cu exceptia unor tulpini din genul Erwinia)spor- , capsula si mobilitatea variabil, produc acid prin fermentarea glucidelor si a unor alcooli, pH 7,0 iar t0 370. Contamineaza alimentele care le degradeaza sau produc diferite infectii la om si...

 • Diviziunea Triploblastica

  Grupează metazoare care se caracterizează în primul rând prin apariţia unei foiţe embrionare, cunoscută sub numele de mezoderm, intercalată între ectoderm şi endoderm. Simetria corpului în cazul acestor animale devine bilaterală (excepţie stelele de mare care au simetrie radiară). Mezodermul poate evolua în 2 direcţii: - determină o proliferare a mezenchimului, astfel încât elemente de mezoderm împreună cu elemente de mezenchim vor forma un ţesut special, foarte bine dezvoltat, cunoscut sub...

 • Conservarea Biodiversitatii

  a) Studierea conceptului de biodiversitate b) Compararea tipurilor de biodiversitate şi a caracteristicilor acestora c) Aplicarea metodelor de studiu a biodiversităţii d ) Utilizarea determinatoarelor şi truselor de teren e) Executarea releveelor f) Prelucrarea datelor obţinute, în laborator  Obiective generale: -Investigarea şi descrierea diversităţii lumii vii; - Înţelegerea efectelor activităţilor umane asupra speciilor/populaţiilor, comunităţilor şi ecosistemelor; - Dezvoltarea...

 • Genetica

  CAPITOLUL I 1. Genetica – ştiinţa eredităţii şi variabilităţii organismelor vii 1.1. Definiţia şi obiectul de studiu Genetica este ştiinţa biologică a cărei obiect de studiu îl constituie ereditatea şi variabilitatea organismelor, stabilind mecanismele care asigură conservarea informaţiei genetice precum şi cele ale modificării ereditare. Anul apariţiei geneticii ca ştiinţă este 1865, când GREGOR MENDEL a emis primele legi ale eredităţii, redescoperite în 1900 de HUGO de VRIES, CORRENS şi...

 • Compozitia Solului

  Solul = sistem deschis, schimba materie si energie cu atmosfera, biosfera si hidrosfera. Solul sufera transformari continue chimice si biologice care il leaga de atmosfera si hidrosfera. Continutul elementar mediu al scoartei terestre si al plantelor Constituenti minerali Fractiunea minerala nealterata = fragmente de roca de diverse dimensiuni sau fragmente de minerale primare care nu au suferit vreo modificare a structurii chimice. Minerale vs Roci Mineralele = substante naturale...

 • Pedogeneza

  Solificare sau pedogeneză = proces de formare al solului Initial = numai litosfera formată numai din minerale şi roci primare compacte = aspect stâncos, masiv In timp = o serie de procese de transformare a rocilor primare si a mineralelor cu formarea stratului afanat = sol FACTORII CARE INFLUENTEAZA PEDOGENEZA Factori atmosferici; Agenti ai hidrosferei; Agenti ai biosferei. ETAPELE FORMĂRII SOLURILOR ALTERAREA Definitie: = fragmentarea /dezagregarea rocilor in fragmente din ce in...

Pagina 9 din 14