Anatomia Lemnului

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Anatomia Lemnului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere pdf de 112 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Biologie

Extras din document

CURS 1

În general, structura lemnului este analizată si caracterizată

pe trei secŃiuni plane: una transversală si două longitudinale.

Cele trei secŃiuni plane sunt considerate secŃiuni principale

prin lemn, pe care se examinează structura lemnului la nivel

micro si macroscopic.

- secŃiunea transversală se obŃine când planul de

secŃionare este perpendicular pe axa centrului anatomic; este

considerată secŃiunea de bază pentru analiza structurii

lemnului.

SecŃiunile longitudinale se obŃin prin tăierea lemnului după

un plan paralel cu axa centrului anatomic. În acest caz,

planul de secŃiune poate trece prin centrul anatomic sau

poate fi situat la o anumită distanŃă de acesta, astfel:

- când planul de secŃiune trece prin centrul anatomic se

obŃine secŃiunea longitudinală radială;

- când planul de secŃiune este situat la o anumită distanŃă de

centrul anatomic, tangent la un inel anual, se obŃine

secŃiunea longitudinală tangenŃială.

În prelucrarea lemnului (în special la obŃinerea furnirelor)

secŃionarea sortimentelor brute se poate face si după alte

planuri de tăiere, diferite de cele trei principale, obŃinându-se

asa numitele secŃiuni derivate pe care structura lemnului se

prezintă în imagini foarte variate.

Din această categorie putem aminti:

- secŃiunile plane semi-radiale;

- secŃiunile plane oblice-tangenŃiale;

- secŃiunile circulare;

- secŃiunile circulare conice.

a. secŃiunea plană semi-radială se obŃine prin tăierea

lemnului rotund după un plan longitudinal dispus sub un

anumit unghi faŃă de razele lemnului;

b. secŃiunea plană oblică-tangenŃială se obŃine prin tăierea

lemnului rotund după un plan longitudinal care face un

anumit unghi cu axa centrului anatomic al busteanului;

a. secŃiunea plană

semi-radială

b. secŃiunea plană oblicătangenŃială

c. secŃiunea circulară se obŃine prin tăierea lemnului

rotund după o spirală, în timpul procesului de derulare

centrică;

d. secŃiunea circulară conică se obŃine prin tăierea de pe

suprafaŃa unui butuc, aflat în miscare de rotaŃie si

miscare axială, cu ajutorul unui cuŃit care este

concurent cu axa centrului anatomic al busteanului.

1. furnir; 2.bara de presare; 3. cuŃit

c. secŃiunea circulară d. secŃiunea circulară conică

Structura lemnului poate fi observată si analizată cu ochiul

liber sau utilizând diverse mijloace (microscoape electronice,

microscoape optice, lupe etc.).

În raport cu mijloacele utilizate în acest scop distingem, în

principal:

- Structura macroscopică a

lemnului – structura observabilă

cu ochiul liber sau cu ajutorul unei

lupe cu mărire de până la 10x.

Examinarea structurii se realizează

pe epruvete sub formă de prismă

triunghiulară pe feŃele căreia se

regăsesc cele trei secŃiuni

principale.

A - secŃiune transversală

B - secŃiune radială

C - secŃiune tangenŃială

- Structura microscopică a lemnului – structura

observabilă cu ajutorul microscoapelor optice prin transmisie,

cu putere de mărire de la 10x până la câteva sute.

În acest caz se folosesc preparate microscopice care conŃin

secŃiuni cu grosimea de 10 ... 15μm.

De asemenea, se pot analiza preparate microscopice care

conŃin elemente anatomice individuale.

- Structura submicroscopică a lemnului – se referă la

structura membranei celulare, structură observabilă cu

ajutorul microscoapelor electronice, care lucrează cu fascicol

de electroni în locul fascicolului luminos.

În acest caz examinarea se realizează prin transparenŃă

utilizând preparate microscopice care conŃin secŃiuni lemnoase

cu grosimi foarte mici (0,01 ... 0,08μm) sau prin baleaj, folosind

epruvete din lemn masiv (20 ... 40mm) acoperite cu un strat de

aur într-un mediu în care se creează vid.

Structura submicroscopică poate fi studiată si prin procedee

fizice (röntgenografia) si chimice moderne.

Cunoasterea structurii lemnului prezintă o importanŃă

deosebită atât pentru înŃelegerea proprietăŃilor lemnului

(fizice, mecanice, tehnologice etc.) cât si pentru tehnica

tratării si prelucrării acestui material.

Fisiere in arhiva (8):

  • Curs 1.pdf
  • curs 2.pdf
  • curs 3.pdf
  • curs 4.pdf
  • curs 5.pdf
  • curs 6.pdf
  • curs 7.pdf
  • curs 8.pdf