Bazele Cercetarii Experimentale

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Bazele Cercetarii Experimentale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 31 fisiere doc, jpg de 43 de pagini (in total).

Profesor: Musuroi Gabriel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Biologie, Alte Domenii

Extras din document

1. OBIECTUL

Procedura are ca scop crearea unui cadru metodologic unic: care să asigure măsurarea fortelor ce se produc în diferite organe de maşini.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în domeniul măsurării tensometrice a forţelor şi se referă la activităţile care se desfăşoară după primirea deciziei de către responsabilul de încercare, odată cu primirea produsului la încercări şi până la predarea raportului de încercări. Identificarea, manipularea şi depozitarea produselor de încercat, se face conform PGS-04, iar întocmirea raportului de încercări conform PGS-08. Procedura are la bază metodologia de încercare INMA.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Notiţa tehnică a traductorului de forţă (doza tensometrică);

- Carte tehnică amplificator tensometric ;

- Carte tehnică modul de etalonare.

- STAS 8147/1-80 - Tensiometrie electrică rezistivă. Terminologie;

4. REGULI DE PROCEDURĂ

4.1. Condiţii şi acţiuni prealabile

Responsabilul de încercare se asigură că:

- aparatele de măsură sub incidenţa metrologică, necesare aplicării procedurii, sunt în termenul de valabilitate al ultimei verificări metrologice;

- aparatele de măsură sunt în stare normală de funcţionare;

- sunt îndeplinite Instrucţiunile de tehnica securităţii muncii specifice maşinii sau utilajului supus încercărilor, precizate de beneficiar conform anexei 1.

Responsabilul de încercare studiază proiectul tehnic al utilajului (ansamblului), stabileşte punctele în care se va executa măsurarea momentului şi studiază posibilităţile concrete de amplasare a traductorilor.

Responsabilul de încercare alege tipul de traductor de forţă în funcţie de:

- domeniul de măsură al traductorului:

- se va alege astfel încât valorile maxime de forţă ce urmează a fi măsurate să nu depăşească valoarea maximă a domeniului de măsură pentru traductor;

- tipul forţelor de măsurat:

- forţe de întindere

- forţe de compresiune

Observaţie:

In funcţie de condiţiile concrete ale măsurătorii respective (spaţiu disponibil, direcţia pe care se doreşte măsurarea forţei, posibilităţile de fixare a traductorului). în cazul în care este necesar, se proiectează şi se execută un dispozitiv suplimentar pentru fixarea traductorului de forţă.

Asistentul încercător efectuează următoarele operaţii:

- conectează la capătul liber al cablului traductorului de forţă o mufă; poziţia de lipire a firelor pe.mufă va fi cea indicată în cartea tehnică a amplificatorului tensometric in concordanţă cu notiţa tehnică a traductorului;

- folosind un ohmetru de precizie măsoară valorile de rezistenţă la capetele firelor traductorului şi verifică dacă acestea corespund cu valorile specificate în Notiţa tehnică a traductorului.In cazul în care nu corespund, se va schimba traductorul de forţă cu altul corespunzător, încercătorul verifică execuţia acestor operaţii.

Aparatura folosită:

- traductorul de forţă (doza tensometrică);

- amplificatori tensometrici (precizia 0,2%);

- modul de etalonare ;

- amplificatori Analog Devices (precizia ± 0,1%);

- sistem de achiziţie a datelor {precizia 1 bit);

- computer tip laptop;

- acumulator auto 12V.

Observaţie: Nu se vor executa măsurători în alte condiţii atmosferice (temperatură, umiditate.

presiune) decât în limitele admisibile specificate în documentaţia tehnică a aparatelor de măsură şi a traductorilor.

4.2. Reguli de procedură privind modul de lucru la efcctuarea etalonării traductorului

Pentru etalonarea traductorului se execută în ordine cronologică următoarele operaţiuni:

- asistentul încercător, ajutat de operator, montează traductorul de forţă pe maşina universală de tracţiune-compresiune; încercătorul venfică corectitudinea execuţiei operaţiilor;

- asistentul încercător alimentează puntea tensometrică. în care se află modulele amplificatoare la o priză de c.a. monofazat 220 V şi porneşte aparatul prin acţionarea comutatorului pe poziţia 'Pornit’; încercătorul verifică corectitudinea execuţiei operaţiilor;

- asistentul încercător conectează traductorul la amplificatorul tensometric. prin intermediul unei cutii de interconectare şi a cablurilor de legătură, la mufa 'TRADUCTOR’ a unuia din modulele amplificatoare: încercătorul venfică corectitudinea execuţiei operaţiilor

- asistentul încercător stabileşte legătura între modulul amplificator şi sistemul de achiziţie (montat în computer), conectând la mufa "IEŞIRE" a respectivului modul amplificator, una din mufele cablului de legătură iar la conectorul "INTRĂRI ANALOGE" al computerului, conectorul corespunzător aflat la celălalt capăt al cablului; încercătorul verifică corectitudinea execuţiei operaţiilor:

- asistentul încercător pune comutatorul "TENS.PUNTE" al modulului de amplificare respectiv pe poziţia "4V" sau "8V" în funcţie de valoarea maximă admisibilă înscrisă în notiţa tehnică a traductorului şi de sensibilitatea dorită; încercătorul venfică corectitudinea execuţiei operaţiei;

- încercătorul porneşte computerul şi încarcă software-ul ce realizează achiziţia datelor şi afişarea lor pe ecran pe timpul etalonării; responsabilul de încercare verifică corectitudinea execuţiei operaţiilor;

- asistentul încercător realizează echilibrarea modulului amplificator din cei trei petenţiometri "ABGLEICH - grob, mittel. fein" ("ECHILIBRARE - brut, mediu, fin") până când încercătorul citeşte pe display-ul computerului valoarea 0 (traductorul este nesolicitat); responsabilul de încercare verifică corectitudinea execuţiei operaţiilor;

- asistentul încercător (metrolog) aplică traductorului o forţă, a cărei valoare o citeşte pe instrumentul maşinii universale de tracţiune-compresiune. încercătorul venfică corectitudinea execuţiei operaţiei.

Fisiere in arhiva (31):

 • Bazele Cercetarii Experimentale
  • Captorul de momente.jpg
  • Curs 2 tamc.doc
  • curs 3 TAMC.doc
  • Curs 4 tamc.doc
  • Dinamo.jpg
  • Dinamograf hidraulic.jpg
  • Dinamograful mecanic.jpg
  • forte.doc
  • Imag020.jpg
  • Imag025.jpg
  • Imag030.jpg
  • Imag031.jpg
  • Imag046.jpg
  • Inel tensiometric.jpg
  • Laborataor 1 musuroi.doc
  • Laboratoare musuroi cuprins.doc
  • Laborator 6 musuroi.doc
  • Laborator 7 musuroi.doc
  • Manometru diferential cu tub in forma d u.jpg
  • Manometrul cu tub Bourdon.jpg
  • Manometrul cu tub inclinat.jpg
  • Masurarea debitului.doc
  • Multimetru analogic.jpg
  • Multimetru digital cu termocuplu.jpg
  • Strobotahometru.jpg
  • Tah meknic.jpg
  • Tah optic si d contact.jpg
  • Tahogen..jpg
  • Tahogen.jpg
  • Tahometru d inductie111.jpg
  • Tahometru generator11.jpg

Alte informatii

Aceasta arhiva contine tot ce este necesar pentru a trece cu brio BCE din anul 3 la Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul UPB. Contine poze la instrumentele de laborator studiate in cadrul laboratorului, cursurile necesare la seminar in format electronic cu problemele necesare la examen.