Conservarea Alimentelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Conservarea Alimentelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Biologie, Industria Alimentara

Extras din document

Calorimetria

Fenomene de suprafata si transport in lichide

Fenomene la nivelul interfetelor

Fenomene de transport în lichide

1. Fenomene la nivelul interfetelor

fenomenele la nivelul interfetelor luate in discutie sunt:

A - Tensiunea superficiala

B – Substantele tensioactive

C – Fenomene de sorbtie

A – Tensiunea superficiala

B - Substanţe tensioactive

Tensiunea superficială este influenţată şi de natura şi concentraţia substanţei dizolvate

La dizolvare avem 3 cazuri:

σ = σ0 - substanţa dizolvată nu modifică tensiunea superficială a soluţiei

σ > σ0 - substanţa dizolvată măreşte tensiunea superficială a solventului

σ < σ0 - substanţa dizolvată micşoreză tensiunea superficială a soluţiei

Agenţi tensioactivi în organismele umane şi animale

Substanţe ce acţionează ca agenţi tensioactivi în mod secundar

Substabţe cu rol principal în scăderea tensiunii superficiale.

Unghi de racord

Unghiul de racord este legat de tensiunile superficiale si se poate determina cu relaţia Young – Lapace

C - Fenomene de sorbţie

Fiecare proces de sorbţie începe la suprafaţă dar se poate termina astfel:

particulele mobile de sorbat pătrund în întregul volum de sorbat caz în care vorbim de absorbţie;

acumularea particulelor de sorbat în stratul superficial al sorbatului, caz în care vorbim de adsorbţie sau sorbţie superficială.

Sisteme de adsorbţie

Gaz/soluţie: substanţa dizolvată îşi modifică concentraţia la limita dintre soluţie şi faza gazoasă;

Lichid/soluţie: substanţa dizolvată îşi modifică concentraţia la limită cu al doilea lichid.

Lichid a / lichid b: la limita dintre două lichide nemiscibile;

Gaz/solid: substanţa fazei gazoase;

Soluţie/solid: adsorbantul dizolvat în soluţie se concentrează pe suprafaţa adsorbantului solid

2. Fenomene de transport în lichide

Fenomenele de transport discutate vor fi:

Vascozitatea

Difuziunea

Osmoza

Adsorbtia

A - Vâscozitatea lichidelor este dată de frecarea internă datorită forţelor de atracţie Van der Waals. coeficientul de vâscozitate – constanta caracteristică a lichidelor).

Vâscozitatea poate fi:

Vâscozitate relativă

Vâscozitate specifică

Vâscozitatea redusă

Lichidele pot fi:

lichide newtoniene – se supun legii lui Newton în curgerea laminară.

lichidele nenwtoniene – nu se supun legii lui Newton – a căror vâscozitate scade odată cu screşterea gradientului de viteză.

Dacă viteza de curgere a lichidului depăşeşte o anumită valoare critică – curgerea devine turbulentă.

Viteza de curgere

B - Difuziunea

Viteza de difuziune sau fluxul de difuziune este data de legea lui Fick

Flux de difuziune

gradient de concentraţie

A doua lege a lui Fick

Relaţia lui Einstein

C - Osmoza

Legea generală a osmozei:

Legea generală a osmozei este analog cu legea generală a gazelor, ca urmare putem întâlni trei situaţii:

La temperatură şi concentraţii molare egale toate soluţiile au aceeaşi presiune osmotică.

La concentraţie constantă presiunea osmotică variază direct proporţional cu temperatura.

La temperatură constantă presiunea e direct proporţională cu concentraţia molară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conservarea Alimentelor.ppt