Curs Ciprinicultura

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Curs Ciprinicultura.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 17 fisiere doc, ppt, bmp de 154 de pagini (in total).

Profesor: Macovei A., Leonte D.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Biologie

Extras din document

BUNURILE PISCICOLE ŞI COMPARTIMENTAREA LOR

Într-o unitate pentru creşterea peştilor principalele bunuri piscicole sunt:

• Iazurile

• Heleşteie sau

• Bazine pisciole

• Lacuri de acumulare

• Canale mari de irigat

Acestea fiind folosite fiecare în funcţie de scopul producţiei ce urmărim să o obţinem.

• Iazurile – sunt surse de apă ce se obţin prin bararea unui curs –râu, a unei surse de apă cu un dig.

Iazurile pot fi:

- rudimentare când lipsesc amenjaările speciale

- sistematice când posedă amenajări: canale de fund, deversoare, călugăr etc.

• Heleşteiele – sunt construite pe terenuri plane prin încercuirea unor suprafeţe.

Principala caracteristică fiind alimentarea dirijată şi golirea completă de apă, permiţând aplicarea unui flux superior iazurilor, printre care:

- controlarea alimentării şi golirii heleşteului

- reglarea nivelului apei

- compartimentarea optimă funcţie de cerinţele specifice crapului şi a procesului de producţie

- combaterea cu uşurinţă a bolilor şi dăunătorilor prin golire şi expunere la soare

- organizarea pescuitului raţional

Heleşteiele sunt indispensabile pentru unităţile cu exploatare intensivă şi superintensivă.

Principalele tipuri de heleşteie sunt:

1. heleşteie de reproducere

2. heleşteie de predezvoltare

3. heleşteie de creştere

4. heleşteie de iernat

5. heleşteie de carantină.

Funcţionarea acestora este asincronă şi uneori succesivă: primele trei funcţionând în perioada activă a ciclului de producţie – lunile martie-octombrie). Heleşteiele de iernat numai iarna, iar cele de carantină numai când este cazul.

Sistemul de funcţionare şi scopul producţiei determină ponderea din suprafaţa totală a crescătoriei, tipul, numărul, dimensiunea şi adâncimea heleşteielor.

• Bazinele piscicole - sunt amenajări de dimensiuni reduse, săpate în pământ, dalate pe părţile laterale sau betonate.

Sunt folosite pentru iernare, carantină, parcarea reproducătorilor.

• Lacurile de acumulare – sunt asemănătoare iazurilor cu deosebire că barajele sunt construite din beton sau combinarea acestuia cu argilă şi petriş, având ca scop principal sursa de alimentare cu apă.

Sursa hidroenergetică, sursa de apă pentru irigaţii. Aceste lacuri pot fi folosite pentru creşterea peştilor.

• Canalele de irigaţii – pot fi folosite în scopul creşterii peştilor.

Pentru aceasta se impun unele măsuri speciale în principal cele legate de pază.

Dotarea crecătoriilor pisciole cu diferite tipuri de heleşteie sau bazine diferă de la o unitate la alta. Elementul principal constituindu-l sistemul de exploatare, alături de scopul producţiei şi posibilităţile reale din teren.

Astfel:

1. Pepiniere piscicole profilate pe livrare de carne sau alevin vor avea:

- bazin de parcare şi mutare

- bazin de reproducere

- bazin de creştere a reproducătorilor

- bazine (heleşteie) iernare reproducători

- bazine de carantină.

2. Unităţile care furnizează puietul de o vară deţin în plus faţă de precedentul:

- bazin de predezvoltare

- bazine de creştere a puietului de o vară.

3. Fermele profilate pe creşterea crapului pentru consum mai deţin faţă de primele:

- bazine sau heleşteie pentru creşterea crapului de 1 an

- bazine de creşterea a crapului de 2 (doi) ani

- bazine de îngrăşare.

4. Gospodăriile semintensive dispun pe lângă iazurile de creştere a crapului şi de:

- heleşteie de reproducere

- heleşteie de predezvoltare

- heleşteie de creştere şi îngrăşare

- heleşteie de iernare reproducători.

REPARTIZAREA PROCENTUALĂ A NUMĂRULUI HELEŞTEIELOR

A. Suprafaţa acestora se face în funcţie de sistemul de exploatare, sarcina de comercializare, scopul producţiei şi a posibilităţilor din teren, respectiv auprafaţa de teren de care dispune.

Funcţie de aceste condiţii sunt două sisteme:

- sistemul de exploatare de 2 ani cu sarcina de livrare a crapului de 1 an, îngrăşat – livrat

- sistemul de exploatare de 3 ani cu sarcina de livrare a crapului la 2 ani îngrăşat.

Pentru sistemul de exploatare de 2 ani sunt necesare următoarele tipuri de heleşteie-bazine:

1. bazine de reproducere şi predezvoltare

2. bazine de creştere vara I

3. bazine de creştere şi îngrăşare

4. bazine de iernat.

Fisiere in arhiva (17):

 • 3 alimentatia ciprinidelor.ppt
 • 4 Cresterea crapului de consum.ppt
 • 5 cresterea si exploatarea crapului.ppt
 • 6 sisteme moderne de crestere a crapului.ppt
 • 7 ameliorarea crapului.ppt
 • 8 cresterea ciprinidelor asiatice.ppt
 • carp.bmp
 • carp2.bmp
 • carp3.bmp
 • carp4.bmp
 • carp6.bmp
 • ciprinicultura - curs.ppt
 • Ciprinide.ppt
 • helesteie reproducere.ppt
 • Pentru listat.doc
 • PROIECTARE PISCICOLA.doc
 • reproducerea crapului.ppt