Ecologie Generală

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 19326
Mărime: 1.65MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Zamfirescu
curs ecologie generala-an3-ID

Cuprins

ECOLOGIA? 2

TEORIA SISTEMELOR APLICATĂ ÎN ECOLOGIE 2

CARACTERUL ANTIENTROPIC AL SISTEMELOR VII 3

CATEGORII IERARHICE ÎN LUMEA VIE 4

SCARA SPATIO-TEMPORALĂ 7

MEDIUL DE VIATĂ 9

TEMPERATURA 10

ELEMENTELE MEDIULUI HIDROLOGIC ÎN BIOTOP 13

LEGILE FACTORILOR ABIOTICI 15

POPULATIA 17

STATICA POPULAŢIEI 17

EFECTIVUL (N) 17

DENSITATEA 18

NATALITATEA ŞI RATA NATALITĂŢII 18

MORTALITATEA ŞI RATA MORTALITĂŢII 19

STRUCTURA POPULAŢIEI 21

STRUCTURA PE VÂRSTE 21

STRUCTURA PE SEXE (SEX RATIO) 22

DISTRIBUTIA SPAŢIALĂ 23

COMPORTAMENTUL TERITORIAL ŞI IERARHIA SOCIALĂ 24

HETEROGENITATEA POPULAŢIEI 25

DINAMICA POPULATIEI 25

REGLAREA POPULATIONALĂ 30

ANALIZA FACTORILOR DE MORTALITATE 30

METAPOPULATIA 32

MODELE CONCEPTUALE DE CONTROL POPULAŢIONAL 33

RELATII INTRASPECIFICE (INTRAPOPULATIONALE) 34

RELATII INTERSPECIFICE (INTERPOPULATIONALE) 35

ECOSISTEMUL 38

STRUCTURA SPATIALĂ 38

STRUCTURA TROFICĂ 39

CLASIFICAREA LANTURILOR TROFICE 40

PIRAMIDE ECOLOGICE 41

NIȘA ECOLOGICĂ 42

FLUXUL ENERGIEI ȘI NUTRIENTILOR 44

DINAMICA ECOSISTEMULUI 45

SCHIMBĂRILE NEDIRECŢIONALE 45

SUCCESIUNEA 47

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 51

Extras din document

CE ESTE ECOLOGIA?

Din punct de vedere etimologic termenul „ecologie” este format din cuvântul „oikos” care semnifică casă în limba greacă și „logos” cu sensul de cunoaștere, știință. Deci se poate intui că ecologia ar fi știința care studiază mediul înconjurător cu toate componentele sale.

Termenul de „ecologie” (ecologie în forma sa originală din limba germană) a fost introdus de Ernst Haekel (1866) ca fiind știința care studiază relațiile dintre organisme și mediu.

În prezent ecologia este înțeleasă din perspectiva Teoriei Generală a Sistemelor (Karl Ludwig von Bertalanffy) ca fiind știința ce studiază sistemele supraindividuale de organizare ale materiei vii (populații, biocenoze, biosfera) integrate în mediul lor abiotic, inclusiv sistemul socio-economic uman și relațiile acestuia cu componentele ecosferei.

TEORIA SISTEMELOR APLICATĂ ÎN ECOLOGIE

Înainte de a începe să discutăm despre sistemele vii trebuie să vedem cum și din ce sunt acestea alcătuite. Componentele recunoscute ale universului nostru sunt materia și energia. Modul în care materia și energia sunt distribuite în cadrul sistemelor, cantitatea, tipul și forma acestora, se numește informație. Astfel, orice sistem conține aceste trei componente: materie, energie și informație. În continuare ne vom referi la aceste trei componente și la schimburile pe care sistemele le realizează cu mediul extern. Criteriul de bază în identificarea și delimitarea sistemului îl reprezintă schimburile de materie, energie și informație pe care acesta le realizează cu mediul extern. Pe baza acestui criteriu putem descrie trei categorii de sisteme:

1.Sistemele izolate sunt acele sisteme care nu realizează schimburi de materie, energie și informație cu mediul extern.

2.Sistemele închise realizează doar schimburi de energie și informație cu mediul extern, dar nu și de materie.

3.Sistemele deschise realizează schimburi de materie, energie și informație cu mediul extern. Trebuie menționat că toate sistemele vii sunt sisteme deschise.

Sistemele vii diferă radical de cele nevii deoarece sunt mobile, se pot deplasa în spațiu, se reproduc, au capacitatea de a prelua și metaboliza materie și energie din mediul extern și pot menține condiții interne diferite de mediul extern. Sistemele vii se deosebesc de cele nevii si prin faptul că sunt miniaturizate. Ele pot avea configurații foarte diferite în cantități mici și comparabile de materie, spre deosebire de sistemele nevii. O bacterie, deși este de dimensiuni microscopice, are o complexitate structurală și funcțională ce nu poate fi atinsă de un sistem neviu (cum ar fi un cristal de sare) de dimensiuni comparabile, nici chiar de dimensiuni de sute și mii de ori mai mari.

Reprezentarea schematică a structurii ierarhice a unui sistem și a schimburilor de materie, energie și informație realizate de acesta cu mediul extern.

Toate sistemele vii sunt organizate. Această caracteristică a sistemelor vii (organizarea) implică existența a două componente structurală și funcțională. Structura se referă la numărul și tipul elementelor componente, la distribuția spațială a acestora, la conexiunile existente între ele precum și la dinamica lor în timp. Funcțiile se referă la implicarea elementelor componente în fluxul de materie, energie și informație.

CARACTERUL ANTIENTROPIC AL SISTEMELOR VII

O caracteristică proprie a sistemelor vii este caracterul lor antientropic. Într-un univers în plină extindere, a cărui entropie crește și implicit gradul de organizare scade, sistemele vii de pe Pământ își mențin și chiar sporesc complexitatea și gradul de organizare. Aceasta se explică prin caracterul disipativ al sistemelor vii. Acestea preiau energie, materie și informație cu entropie scăzută din mediul extern (corespunzând unui nivel de complexitate ridicat) și exportă energie, materie și informație degradată (cu entropie ridicată). În acest mod este eliminat din sistem excesul de entropie și se permite menținerea și dezvoltarea complexității structurii sistemelor vii.

Entropia este o măsură a gradului de dezorganizare a unui sistem. Cu cât entropia este mai mare, cu atât sistemul are o structură mai simplă. Cu cât sistemul este mai complex și are un grad de organizare mai ridicat, cu atât entropia va fi mai scăzută.

Sistemele vii realizează un export de entropie, menținând entropia proprie la valori minime. Sistemele vii sunt însă strict dependente de un flux constant de materie, energie și informație pentru a putea elimina excesul de entropie. Orice întrerupere a acestui flux duce la creșterea entropiei sistemului și implicit la dezorganizarea acestuia.

La nivel planetar, principala sursă de energie este energia radiantă solară. O mică parte din aceasta este folosită în procesul de fotosinteză, proces în urma căruia energia radiantă este transformată în energia chimică conținută în materia organică care este apoi utilizată de sistemele vii. Energia radiantă solară furnizează astfel sistemelor biologice și ecologice energia necesară pentru menținerea gradului de organizare și pentru creșterea complexității.

Orice organism animal este un sistem biologic, cu un grad de complexitate mai mare sau mai mic (mic în cazul unei bacterii, mare în cazul unui mamifer), clar delimitat de mediul extern. Pentru a se menține organismul trebuie să se hrănească. Hrana este alcătuită din materie, cu un anumit conținut energetic și informațional și constituie

intrările. În același timp organismul elimină energie sub formă de căldură (energie termică) și materie degradată cu un conținut de energie și informație mai scăzut.

CATEGORII IERARHICE ÎN LUMEA VIE

Orice sistem viu este alcătuit din elemente componente (subsisteme) și este la rândul său un subsistem al unui sistem mai mare, integrator (suprasistem). Astfel putem delimita un ansamblu de sisteme cu grade de complexitate diferite constituite într-o structură ierarhizată de forma:

Preview document

Ecologie Generală - Pagina 1
Ecologie Generală - Pagina 2
Ecologie Generală - Pagina 3
Ecologie Generală - Pagina 4
Ecologie Generală - Pagina 5
Ecologie Generală - Pagina 6
Ecologie Generală - Pagina 7
Ecologie Generală - Pagina 8
Ecologie Generală - Pagina 9
Ecologie Generală - Pagina 10
Ecologie Generală - Pagina 11
Ecologie Generală - Pagina 12
Ecologie Generală - Pagina 13
Ecologie Generală - Pagina 14
Ecologie Generală - Pagina 15
Ecologie Generală - Pagina 16
Ecologie Generală - Pagina 17
Ecologie Generală - Pagina 18
Ecologie Generală - Pagina 19
Ecologie Generală - Pagina 20
Ecologie Generală - Pagina 21
Ecologie Generală - Pagina 22
Ecologie Generală - Pagina 23
Ecologie Generală - Pagina 24
Ecologie Generală - Pagina 25
Ecologie Generală - Pagina 26
Ecologie Generală - Pagina 27
Ecologie Generală - Pagina 28
Ecologie Generală - Pagina 29
Ecologie Generală - Pagina 30
Ecologie Generală - Pagina 31
Ecologie Generală - Pagina 32
Ecologie Generală - Pagina 33
Ecologie Generală - Pagina 34
Ecologie Generală - Pagina 35
Ecologie Generală - Pagina 36
Ecologie Generală - Pagina 37
Ecologie Generală - Pagina 38
Ecologie Generală - Pagina 39
Ecologie Generală - Pagina 40
Ecologie Generală - Pagina 41
Ecologie Generală - Pagina 42
Ecologie Generală - Pagina 43
Ecologie Generală - Pagina 44
Ecologie Generală - Pagina 45
Ecologie Generală - Pagina 46
Ecologie Generală - Pagina 47
Ecologie Generală - Pagina 48
Ecologie Generală - Pagina 49
Ecologie Generală - Pagina 50
Ecologie Generală - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Ecologie Generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Fiziologie animală generală - suport de curs

CAPITOLUL 1 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ORGANISMULUI 1.1. INTRODUCERE În compoziţia chimică a organismului animal predomină 4 elemente esenţiale:...

Principii de genetică

Tehnologia ADN recombinant (clonare genica) asigura transferul de material genetic de la o specie la alta, mai mult sau mai putin indepartata...

Biologie celulară

Capitolul 1. Unitatea de baza a vietii: celula 1.1. Ce este o celulã? elulele sunt unitãti structurale care compun corpul unei plante sau al unui...

Anatomie Comparată

1. Definiţii şi principii generale Termenul de anatomie provine din limba greacă antică (anatome = disecţie), ele desemnând studiul alcătuirii...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii pentru existenţa şi activitatea umană. Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri şi continuă să rămână şi azi un...

Genetică generală

1. Din istoricul cercetarilor de genetica Termenul "genetică" a fost propus, la cel de-al III-lea Congres Internaţional de Hibridare şi Ameliorare...

Fiziologie

1. Apa in organism:-material structural, de constructie; -solvent, mediu de reactie si reactant; -transportor al nutrientilor si deseurilor...

Biologie Celulară

Unitatea de invatare 1 Permeabilitatea membranară In general, biomembranelor (si, inclusiv, plasmalemei) li se atribuie trei functii principale:...

Te-ar putea interesa și

Caractere ecologice generale ale Lacului Dracșani

Introducere “Forţele care controleazǎ compoziţia speciilor, diversitatea, dinamica şi stabilitatea unui ecosistem rǎmân unul din cele mai mari...

Ecosisteme Naturale - Marea Neagră

Cap I. Ecologia ca ştiinţă – noţiuni generale Motto: “Ecologia restaurează demnitatea omului de a fi cetăţean al biosferei, cu toate drepturile şi...

Cercetări privind Starea de Calitate a Solurilor din Zona Municipiului Bacău

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1. Solul - componenta esentiala a mediului înconjurator Solul este termenul generic prin care se defineste întregul...

Protecția Mediului Ambiant

Introducere În prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul natural sub influienţa activităţii...

Ecologie - generalități, obiecte de studiu, dezechilibre ecologice datorate acțiunii umane

Realitatea ultimelor decenii a adus în atenţia publicului larg, dar şi a factorilor de decizie nenumărate dovezi ale unui raport de forţe...

Ecologie generală

Obiectul de studiu si dezvoltarea ecologiei 1.1Obiectul de studiu al ecologiei si deosebirea fata de alte stiinte biologice Ecologia studiaza...

Ecologie generală - Fotoperiodismul

Introducere Parintele Teofrast a observat încă de acum 2.400 de ani că plantele își mișcă mai încet sau mai repede, unele părți numite organe....

Ecologie generală

I. Nevoia productiei de masa vegetala si animala, ca baza necesara existentei umane a fost inca cu mult timp in urma  preocuparea de baza a...

Ai nevoie de altceva?