Genetică

Curs
9.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 164 în total
Cuvinte : 50409
Mărime: 872.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Curs Genetica, An III, sem I

Extras din curs

CAPITOLUL I

1. Genetica – ştiinţa eredităţii şi variabilităţii organismelor vii

1.1. Definiţia şi obiectul de studiu

Genetica este ştiinţa biologică a cărei obiect de studiu îl constituie ereditatea şi variabilitatea organismelor, stabilind mecanismele care asigură conservarea informaţiei genetice precum şi cele ale modificării ereditare.

Anul apariţiei geneticii ca ştiinţă este 1865, când GREGOR MENDEL a emis primele legi ale eredităţii, redescoperite în 1900 de HUGO de VRIES, CORRENS şi TSCHERMACK (BOTEZ, 1991).

Denumirea de genetică a fost introdusă de BATESON la Congresul de genetică din anul 1906.

Ereditatea, ca obiect de studiu a geneticii reprezintă însuşirea descendenţilor de a moşteni de la părinţi caracteristici asemănătoare. Această însuşire asigură stabilitatea caracterelor de-a lungul generaţiilor, continuitatea biologică a indivizilor în cadrul speciei de la o generaţie la alta. Potenţialitatea realizării acestui caracter se face prin intermediul genelor. Gena este definită ca particula materială a eredităţii localizată în cromozom şi care condiţionează formarea uneia sau mai multor caractere sau însuşiri. Totalitatea genelor unui organism viu (cele nucleare) reprezintă genotipul. Totalitatea genelor din cadrul unui set haploid de cromozomi, transmise ca o unitate de la unul din părinţi reprezintă genomul.

Felul de a fi a unui individ ca mod de manifestare a genotipului, în interacţiune cu condiţiile de mediu reprezintă fenotipul. Noţiunile de genotip şi fenotip au fost introduse de JOHANSEN în 1909 (PANFIL, 1980).

Variabilitatea ca cel de al doilea obiect de studiu a geneticii, reprezintă însuşirea organismelor vii, cu diferite grade de înrudire, de a se deosebi între ele. În natură nu există doi indivizi identici. Chiar şi gemenii uniovulari nu sunt identici din punct de vedere genetic, ei manifestând profile imunologice diferite, constituite în primele şase luni de viaţă (BOTEZ, 1991).

Variabilitatea poate fi ereditară şi neereditară.

a) Variabilitatea ereditară se transmite în descendenţă, de la părinţi la urmaşi şi are ca sursă recombinarea genelor în procesul de formare a gameţilor şi fecundare (variabilitate recombinativă), sau prin modificarea materialului genetic sub acţiunea unor factori mutageni (variabilitate mutaţională).

b) Variabilitatea neereditară este determinată exclusiv de influenţa condiţiilor de mediu şi cu toate că nu se transmite în descendenţi, face parte din aspectul fenotipic al unui anumit individ. Variabilitatea fenotipică, sau diferenţele constatate între indivizi are două surse primare şi inseparabile de variabilitate: variabilitatea genotipică şi variabilitatea indusă de mediu sau ecologică. Această relaţie poate fi exemplificată prin formula VP=VG+VE, în care VP reprezintă variabilitatea fenotipică; VG reprezintă variabilitatea genetică şi VE variabilitatea ecologică.

1.2. Scopul şi importanţa geneticii

Variabilitatea genotipică sau ereditară are cel mai important rol în evoluţie precum şi în munca de ameliorare. Diversitatea genetică a organismelor vii a permis ca prin intermediul selecţiei naturale sau artificiale să fie promovate, în generaţiile succesive, doar genotipurile cel mai bine adaptate condiţiilor de mediu, sau a celor ce răspund obiectivelor ameliorării.

Datorită dezideratelor prezentate, genetica este considerată o adevărată placă turnantă în cadrul ştiinţelor biologice, fiind esenţială pentru toţi cei care studiază viaţa plantelor, a animalelor sau microorganismelor. Ea ocupă o poziţie centrală în diverse sectoare ale activităţii umane (agricultură, alimentaţie, medicină, ecologie ş.a.) (Elena TĂMAŞ, 2000).

Pentru creşterea producţiei agricole apare necesitatea ameliorării materialului biologic existent. Orice program de ameliorare necesită un studiu a determinismului genetic a materialului iniţial pentru stabilirea metodei de ameliorare. Genetica constituie de fapt baza teoretică a ameliorării plantelor.

Descoperirile din domeniul geneticii moleculare şi a ingineriei genetice sunt în prezent tot mai utile, fiind utilizate în elucidarea unor probleme de interes major. Obiectivul principal al ingineriei genetice constă în modificarea genomului unor plante sau animale prin introducerea unor gene sau a unor fragmente de ADN de la o celulă donatoare la una receptoare, obţinându-se specii transgenice.

Pe această cale, la plante s-au obţinut genotipuri rezistente la boli şi dăunători, la ierbicide, pesticide, stresuri climatice ş.a.

Prin intermediul ingineriei genetice au fost obţinute surse bacteriene capabile de a produce proteine specifice mamiferelor, cum ar fi insulina, interferonul, hormonul de creştere ş.a. De asemenea prin aplicarea metodelor genetice se pot contracara acumulărilor tarelor genetice (caractere nefavorabile patogenetice ş.a.).

În ceea ce priveşte genetica forestieră, ea se individualizează în primul rând datorită naturii aparte a plantelor lemnoase din păduri, cu deosebire, arborii. Ca plante sălbatice, extrem de vechi, policarpice, foarte longevive, de dimensiuni mari, arborii deţin un grad avansat de heterozigoţie şi mari rezerve de variabilitate genetică, se diferenţiază prin ponderea mare a caracterelor cantitative supuse unui control poligenic aditiv, convieţuind adeseori în întinse comunităţi (populaţii) naturale, politipice, polimorfe, în care panmixia se manifestă cu deosebită intensitate, iar mecanismele generale de homeostazie genetică sunt extrem de perfecţionate (STĂNESU, 1982).

Preview document

Genetică - Pagina 1
Genetică - Pagina 2
Genetică - Pagina 3
Genetică - Pagina 4
Genetică - Pagina 5
Genetică - Pagina 6
Genetică - Pagina 7
Genetică - Pagina 8
Genetică - Pagina 9
Genetică - Pagina 10
Genetică - Pagina 11
Genetică - Pagina 12
Genetică - Pagina 13
Genetică - Pagina 14
Genetică - Pagina 15
Genetică - Pagina 16
Genetică - Pagina 17
Genetică - Pagina 18
Genetică - Pagina 19
Genetică - Pagina 20
Genetică - Pagina 21
Genetică - Pagina 22
Genetică - Pagina 23
Genetică - Pagina 24
Genetică - Pagina 25
Genetică - Pagina 26
Genetică - Pagina 27
Genetică - Pagina 28
Genetică - Pagina 29
Genetică - Pagina 30
Genetică - Pagina 31
Genetică - Pagina 32
Genetică - Pagina 33
Genetică - Pagina 34
Genetică - Pagina 35
Genetică - Pagina 36
Genetică - Pagina 37
Genetică - Pagina 38
Genetică - Pagina 39
Genetică - Pagina 40
Genetică - Pagina 41
Genetică - Pagina 42
Genetică - Pagina 43
Genetică - Pagina 44
Genetică - Pagina 45
Genetică - Pagina 46
Genetică - Pagina 47
Genetică - Pagina 48
Genetică - Pagina 49
Genetică - Pagina 50
Genetică - Pagina 51
Genetică - Pagina 52
Genetică - Pagina 53
Genetică - Pagina 54
Genetică - Pagina 55
Genetică - Pagina 56
Genetică - Pagina 57
Genetică - Pagina 58
Genetică - Pagina 59
Genetică - Pagina 60
Genetică - Pagina 61
Genetică - Pagina 62
Genetică - Pagina 63
Genetică - Pagina 64
Genetică - Pagina 65
Genetică - Pagina 66
Genetică - Pagina 67
Genetică - Pagina 68
Genetică - Pagina 69
Genetică - Pagina 70
Genetică - Pagina 71
Genetică - Pagina 72
Genetică - Pagina 73
Genetică - Pagina 74
Genetică - Pagina 75
Genetică - Pagina 76
Genetică - Pagina 77
Genetică - Pagina 78
Genetică - Pagina 79
Genetică - Pagina 80
Genetică - Pagina 81
Genetică - Pagina 82
Genetică - Pagina 83
Genetică - Pagina 84
Genetică - Pagina 85
Genetică - Pagina 86
Genetică - Pagina 87
Genetică - Pagina 88
Genetică - Pagina 89
Genetică - Pagina 90
Genetică - Pagina 91
Genetică - Pagina 92
Genetică - Pagina 93
Genetică - Pagina 94
Genetică - Pagina 95
Genetică - Pagina 96
Genetică - Pagina 97
Genetică - Pagina 98
Genetică - Pagina 99
Genetică - Pagina 100
Genetică - Pagina 101
Genetică - Pagina 102
Genetică - Pagina 103
Genetică - Pagina 104
Genetică - Pagina 105
Genetică - Pagina 106
Genetică - Pagina 107
Genetică - Pagina 108
Genetică - Pagina 109
Genetică - Pagina 110
Genetică - Pagina 111
Genetică - Pagina 112
Genetică - Pagina 113
Genetică - Pagina 114
Genetică - Pagina 115
Genetică - Pagina 116
Genetică - Pagina 117
Genetică - Pagina 118
Genetică - Pagina 119
Genetică - Pagina 120
Genetică - Pagina 121
Genetică - Pagina 122
Genetică - Pagina 123
Genetică - Pagina 124
Genetică - Pagina 125
Genetică - Pagina 126
Genetică - Pagina 127
Genetică - Pagina 128
Genetică - Pagina 129
Genetică - Pagina 130
Genetică - Pagina 131
Genetică - Pagina 132
Genetică - Pagina 133
Genetică - Pagina 134
Genetică - Pagina 135
Genetică - Pagina 136
Genetică - Pagina 137
Genetică - Pagina 138
Genetică - Pagina 139
Genetică - Pagina 140
Genetică - Pagina 141
Genetică - Pagina 142
Genetică - Pagina 143
Genetică - Pagina 144
Genetică - Pagina 145
Genetică - Pagina 146
Genetică - Pagina 147
Genetică - Pagina 148
Genetică - Pagina 149
Genetică - Pagina 150
Genetică - Pagina 151
Genetică - Pagina 152
Genetică - Pagina 153
Genetică - Pagina 154
Genetică - Pagina 155
Genetică - Pagina 156
Genetică - Pagina 157
Genetică - Pagina 158
Genetică - Pagina 159
Genetică - Pagina 160
Genetică - Pagina 161
Genetică - Pagina 162
Genetică - Pagina 163
Genetică - Pagina 164

Conținut arhivă zip

  • Genetica.doc

Alții au mai descărcat și

Structura celulelor eucariote - fenomene de transfer intra și extracelulare

Tipuri celulare Procariote: -sunt reprezentate doar de bacterie; -sunt acoperite in afara membranei de un perete cellular; -nu au cisterna...

Mutațiile ca surse ale variabilității genetice

In cadrul unei populaţii şi chiar în cadrul unei familii se constată neidentităţi biologice în plan anatomic, fiziologic şi comportamental şi...

Genetică

GENETICA I INTRODUCERE Genetica, este stiinta care se ocupa cu studiul transmiterii fizice, biochimice si comportamentale a trasaturilor de la...

Fiziologie animală generală - suport de curs

CAPITOLUL 1 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A ORGANISMULUI 1.1. INTRODUCERE În compoziţia chimică a organismului animal predomină 4 elemente esenţiale:...

Principii de genetică

Tehnologia ADN recombinant (clonare genica) asigura transferul de material genetic de la o specie la alta, mai mult sau mai putin indepartata...

Inginerie Genetică

CAPITOLUL II TEHNOLOGIA ADN RECOMBINANT Tehnologia ADN recombinant se referă la metodologia obţinerii moleculelor de ADN recombinant, adică de...

Microorganisme

Conjugarea la microorganisme Legaturie intercelulare se pot realiza direct intre doua celule de sexe diferite. Intrarea lor in contact reprezinta...

Inginerie genetică

BIOTEHNOLOGIA Antichitate: fabricarea vinului, a berii, a painii, a produselor lactate, a conservelor, etc.; In prezent – ramura noua a biologiei...

Te-ar putea interesa și

Determinarea diversității genetice la cais cu ajutorul markerilor moleculari RAPD

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Cultura caisului prezintă importanţă deosebită atât pe plan mondial (ocupând locul 6 între principalele specii de pomi...

Influența Matricei și a Calității ADN asupra Detecției Organismelor Modificate Genetic în Diferite Produse Agricole și Alimentare

Introducere Transformarea genetică a plantelor a cunoscut un progres spectaculos, de la obţinerea primelor gene himere, în anii şaptezeci ai...

Organisme Modificate Genetic

Omul s-a preocupat dintotdeauna de ameliorarea si selectionarea acelor specii, vegetale sau animale, pe care le-a socotit a raspunde cel mai bine...

Organismele modificate genetic și aplicațiile acestora asupra stării de sănătate a consumatorilor în alimentația publică

1. Organismele modificate genetic 1.1. Definitie Omul s-a preocupat dintotdeauna de ameliorarea si selectionarea acelor specii, vegetale sau...

Studiul dermatoglifelor în diagnosticarea principalelor afecțiuni genetice

INTRODUCERE Dermatoglifologia este știința care se ocupă cu studiul configurației crestelor dermice, pliurile de flexie digito-palmo-plantare, dar...

Organisme Modificate Genetic - Riscuri vs Beneficii

Dr. George Wald, laureat al Premiului Nobel, Profesor de biologie la Universitatea Harvard a afirmat "Pana in prezent, organismele vii au evoluat...

Rezolvarea Problemei Comis - Voiajorului cu Ajutorul Algoritmilor Genetici

Algoritmi genetici Tehnici adaptive de cautare euristica, bazate pe principiile geneticii si ale selectiei naturale Lucreaza cu o populatie de...

Curente de Opinii Actuale despre Organismele Modificate Genetic

Curente de opinii actuale despre organsimele modificate genetic Scopul lucrării Dintotdeauna producătorii de alimente au fost preocupaţi de...

Ai nevoie de altceva?