Microbiologie Industriala

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 186 în total
Mărime: 4.40MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Introducere

Obiectul microbiologiei

Istoricul microbiologiei

Clasificarea generală a microorganismelor

Rolul microorganismelor

Introducere

MICROBIOLOGIA – o ştiinţă biologică fundamentală care studiază forma, structura (morfologia), genetica, procesele metabolice din organismele microscopice şi submicroscopice.

Microbiologie (micro = mic; bios = viaţă).

Bacteriologie (bakterion = bastonaş);

Micologie (mykes = ciupercă);

Virusologie;

Parazitologie.

Ramurile microbiologiei

microbiologia solului - interrelaţia dintre microorganism, sol şi plantă, rolul microorganismelor în fertilitatea solului şi în circuitul elementelor biogene în natură;

microbiologia sănătăţii publice şi epidemiologice - monitorizarea şi controlul răspândirii bolilor în comunităţi;

microbiologia agricolă - relaţia dintre microorganisme şi recolte, in scopul creşterii producţiei şi calităţii acestora;

microbiologia mediului - studiază microorganismele prezente în sol, apă şi aer, ocupându-se de soluţionarea problemelor practice din domeniul sanitar;

Ramurile microbiologiei

microbiologia industrială - utilizează microorganisme pentru a produce cantităţi mari de produşi utili ca: vitamine, aminoacizi, enzime, medicamente

microbiologia produselor alimentare – ştiinţă cu caracter aplicativ care studiază structura, proprietăţile, morfofiziologia organismelor cu implicaţii în industria alimentară pentru cunoaşterea următoarelor grupe de microorganisme : - microorganisme utile

- microorganisme dăunătoare

biotehnologia - include orice proces prin care oamenii utilizează microorganisme sau procese biologice pentru obţinerea unui produs dorit;

biotehnologia – aplicabilitate în domeniul agroalimentar:

obţinerea unor alimente sigure şi de calitate, a alimentelor probiotice şi nutraceutice;

realizarea unor bioproduse alimentare cu rol terapeutic (copii, bătrâni, persoane hipertensive, diabetici) dar şi a unor alimente cu rol în prevenirea unor maladii sau utilizabile ca adjuvanţi în tratamentul unor boli;

obţinerea de ingrediente şi aditivi alimentari prin procedee biotehnologice;

crearea unor biotehnologii mai puţin energofage decât tehnologiile clasice;

ecologizarea proceselor tehnologice din industria alimentara prin folosirea unor biotehnologii avansate.

Cu ajutorul microorganismelor, se obţin peste 200 de produse la scară industrială:

alcooli: etilic, metilic, butilic, izopropilic;

acizi: citric, lactic, gluconic, acetic, kojic, ustilagic;

proteine;

aminoacizi;

enzime;

vitamine;

antibiotice;

insecticide biologice;

în cantităţi mici se obţin hormoni, interferon, insulină.

Clasificarea generală a microorganismelor

MICROORGANISMELE – sisteme complexe, mono- sau pluricelulare, cu celule de tip procariot sau eucariot, înzestrate cu un metabolism propriu şi continuitate genetică, foarte diversificate ca formă, dimensiuni şi activitate metabolică.

Microorganismele – rol important pe planetă – nu ar exista viaţă fără ele

Clasificarea generală a microorganismelor

Rolul pozitiv al microorganismelor

Circulaţia biologică a materiei în natură

ciclul unor elemente: C, N, S, P, Fe

CO2 atmosferic + apă + s. minerale din sol → sinteza subst. organice → hrană animale, om → moarte → subst. organice în sol → descompunere în produşi simpli de către microorganisme

Activitate geologică

formarea de zăcăminte petroliere, cărbuni, salpetru,

sulf, minereuri de fier etc.

Activitate în mediul marin

asigură circuitul elementelor biogene

Rolul pozitiv al microorganismelor

În industrie

fabricarea alcoolului etilic

vinificaţie

industria berii

panificaţie

produse lactate: iaurt, lapte acru, brânzeturi

murături

prelucrarea inului, cânepii

Rolul pozitiv al microorganismelor

În industria medicamentului:

biosinteza microbiană

a vitaminelor B1, B2, B12, C, A, D2;

substanţelor antibiotice

În agricultură

îngrăşăminte

Rolul negativ al microorganismelor

Pagube economice

degradare microbiană a documentelor de piatră

acţiune corozivă a metalelor

descompunerea alimentelor

biodeteriorarea

cauciucului,

a maselor plastice

a textilelor

a hârtiei

a operelor de artă etc.

Rolul negativ al microorganismelor

Boli ale

plantelor

pestilor

animalelor

omului

Importanţa studiului microbiologiei

fără cunostinţe de microbiologie nu se poate concepe şi realiza:

1. diagnosticul etiologic al bolilor infecţioase

2. terapia antiinfecţioasă

seruri imune

imunoglobuline

antibiotice

3. profilaxia bolilor infecţioase

seroprofilaxie, vaccinare

sterilizare

dezinfecţie, asepsie

antisepsie

Conținut arhivă zip

 • Microbiologie Industriala
  • Curs 1 microorganismele.ppt
  • Curs 2 drojdiile.ppt
  • Curs 3 mucegaiurile.ppt
  • Curs 4 bacteriile.ppt
  • Curs 5 nutritia microorganismelor.ppt

Alții au mai descărcat și

Imunitatea Dobandita

Imunitatea dobândită (inductibilă)  este starea de rezistență a organismului  față de factorii non-self antigenici, realizată prin structuri și...

Microbiologie

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 ISTORIA DEZVOLTARII MICROBIOLOGIEI Ziua de nastere a bacteriologiei – 24 aprilie 1676, când Anthonie van...

Protectia Plantelor - Clasa Insecta

Insectele reprezintă peste 70% din regnul animal peste un milion sunt determinate ştiinţific se întâlnesc pretutindeni, fiind adaptate la cele...

Microbiologia Produselor Alimentare și Industriale

Multe aspecte ale vieţii de zi cu zi sunt influenţate de microorganisme pe căi diferite. Aspectele pozitive ale prezenţei microorganismelor se...

Lucrari Practice Microbiologie

1. INTRODUCERE “În domeniul observaţiei, hazardul nu favorizeazå decât minţile pregătite” - L. Pasteur Existenţa lumii microbiene a rămas...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii pentru existenţa şi activitatea umană. Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri şi continuă să rămână şi azi un...

Microbiologie

Istoricul Microbiologiei Microbiologia este o ştiinţa relativ tânără, datorită faptului că din lipsa mijloacelor de investigaţie, oamenii de...

Biologie Moleculara si Celulara

Biologia moleculara este stiinta care se ocupa cu studiul princiapalelor forme molecular si celulare ce intra in structura materiei vii cu evolutia...

Ai nevoie de altceva?