Microbiologie Speciala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Microbiologie Speciala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Profesor: Dr Gheorghe Puchianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Biologie

Extras din document

Sunt reglementate de Ordinul nr. 13 din 24 ianuarie 2005 emis de ANSVSA, care stabileşte modul de prelevare a probelor din produsele de origine animala, produse care conţin materii prime de origine animala, ingrediente care intra în compoziţia produselor de origine animala sau materiale care vin în contact cu acestea, în vederea efectuării examenului de laborator.

Situaţiile în care este necesar examenul sanitar veterinar de laborator sunt următoarele:

- Pentru controlul periodic în unităţile care produc, proceseaza, depozitează, manipuleaza, transporta şi valorifica produse alimentare de origine animala, în scopul verificării respectării condiţiilor de salubritate şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

- La produsele destinate exportului, când eliberarea certificatului sanitar veterinar este condiţionată de efectuarea examenului de laborator;

- La produsele importate în conformitate cu reglementările în vigoare;

- In situaţia în care prin examenul organoleptic nu se poate preciza dacă produsele controlate sunt bune pentru consum;

- Ori de câte ori produsele sunt suspecte de alterare, substituiri sau pentru stabilirea speciei de animal de la care provin;

- Când exista suspiciuni ca produsele provin de la animale bolnave sau au venit în contact cu diverse surse de contaminare în timpul preparării, manipulării, depozitarii sau transportului;

- Când produsele provin de la animale aparent sanatoase, dar suspecte de a fi purtătoare şi eliminatoare de germeni patogeni;

- In cazul cărnii provenite din tăieri de necesitate;

- Când la examinarea carcaselor lipsesc organele;

- Când eviscerarea animalului s-a făcut mai târziu de o ora de la tăiere sau când sangerarea s-a făcut necorespunzător, iar carnea şi organele prezintă modificări;

- In cazul în care carnurile provin de la animale intoxicate sau suspecte de intoxicatie;

- Când exista suspiciunea contaminării produselor în timpul preparării, manipulării, depozitarii, transportului sau desfacerii lor de către persoane bolnave sau suspecte de boli transmisibile sau de către persoane purtătoare şi eliminatoare de germeni patogeni;

- In cazurile când produsele sunt suspectate în declanşarea unor toxiinfectii alimentare la om;

- In cazuri de reclamaţii, litigii, expertize sau contraexpertize;

- Ori de câte ori medicul veterinar sau alte autorităţi abilitate considera necesar.

Reguli generale de recoltare sunt următoarele:

1. Pentru examenul de laborator se recolteaza probe reprezentative în unităţi care produc, proceseaza, depozitează, manipuleaza, transporta şi valorifica produse alimentare de origine animala şi atunci când situaţia o impune, de la domiciliul cumpărătorului sau producătorului, în condiţiile legii.

2. Recoltarea probelor se face de către medicul veterinar oficial care are în raza lui de activitate obiectivele supuse controlului sau de către personalul auxiliar autorizat sub supravegherea şi pe răspunderea medicului veterinar.

3. Înainte de recoltarea probelor, medicul veterinar oficial trebuie sa se informeze amănunţit asupra originii produsului, data fabricării, condiţiile de fabricare, depozitare, manipulare, transport sau desfacere, rezultatul controalelor sau analizelor de laborator efectuate pana la acea data, aspectul general al produsului sau lotului, starea ambalajului, modul de etichetare sau ştanţare, dacă se afla în termenul de valabilitate.

4. Probele trebuie sa fie reprezentative şi sa fie adecvate examenului solicitat. Pentru examenul microbiologic se vor folosi instrumente sterilizate şi se vor ambala în recipiente sterilizate sau în pungi de polietilena de uz alimentar. Pentru recoltarea fiecărei probe se vor folosi alte instrumente sterilizate. Recoltarea succesiva a mai multor probe trebuie sa se facă în asa fel încât sa nu se amestece părţi din acestea sau sa nu se contamineze între ele.

5. Lot - cantitatea de produse de origine animala identificabila, asa cum este el definit în normele sanitare veterinare în vigoare.

6. Proba elementara - cantitatea de material prelevata dintr-un singur punct al lotului.

7. Proba globală - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot.

8. Proba de laborator - parte din proba globală, destinată examenului de laborator.

9. După recoltare, fiecare proba se va individualiza prin etichetare, se ambalează separat în asa fel încât sa nu se deterioreze în timpul transportului, se sigileaza pentru a nu face posibila substituirea produsului. Numărul sigiliului aplicat va fi menţionat în procesul verbal de recoltare probe.

10. La prelevarea probelor se întocmeşte un proces verbal de recoltare care va fi semnat de medicul veterinar oficial care recolteaza proba/probele, contrasemnat de un reprezentant legal al unităţii asupra căreia se afla în gestiune sau proprietate produsul. In cazul în care reprezentantul unităţii refuza sa semneze, procesul verbal de recoltare poate fi semnat numai de medicul veterinar oficial şi de un martor. Procesul verbal se întocmeşte în trei exemplare, din care primul va însoţi probele expediate la laborator, al doilea va rămâne la medicul veterinar oficial care a efectuat recoltarea, iar cel de al treilea va rămâne la unitatea deţinătoare a produsului.

11. După fiecare procedura de recoltare a probelor se va întocmi un proces verbal de recoltare conform anexei 1.

Medicul veterinar oficial va avea în vedere la întocmirea procesului verbal de recoltare a probelor următoarele:

- denumirea şi adresa autorităţii competente care a efectuat recoltarea;

- numele medicului veterinar sau codul de identificare;

- codul (numărul) oficial al probei;

- data recoltarii;

- numele şi adresa proprietarului sau persoanei care are în păstrare produsele de origine animala;

- numărul de autorizare al unităţii;

- identificarea animalului (număr matricol) sau produsului respectiv (număr lot-sarja);

- specia şi vârsta animalului;

- proba (matricea/substrat) respectiva;

- medicatia folosită pe perioada de 4 săptămâni înaintea recoltarii probelor (în cazul în care prelevarea se face de la ferma);

- examenele solicitate;

- menţiuni speciale - date suplimentare (ca de exemplu: destinaţia produsului, condiţiile de păstrare a produsului pana la primirea buletinului de analiza şi altele).

16.Concomitent cu recoltarea probelor reprezentative, medicul veterinar oficial va recolta, în aceleaşi condiţii, contraprobe la probele recoltate pentru examenul de laborator. Contraprobele recoltate în condiţiile legii se vor depozita sub responsabilitatea producătorului (proprietarului) în condiţii care sa permită respectarea integrităţii acestora. Numărul sigiliului contraprobei va fi precizat în procesul verbal de recoltare a probei. Analiza contraprobelor se poate face contracost la solicitarea unităţii (proprietarului) sau atunci când situaţia o impune.

17.Probele recoltate se trimit la laborator pe cheltuiala proprietarului. Ele trebuie transportate la laborator în timp util, în asa fel încât acestea sa îşi păstreze nemodificati parametrii de integritate.

18.Destinaţia produselor din care s-au prelevat probe reprezentative pentru examenul de laborator va fi stabilită de medicul veterinar oficial care a efectuat recoltarea acestora, coroborand datele oferite de examenul de laborator, respectiv buletinul de analiza, cu toate datele menite sa contribuie la luarea unei decizii în condiţiile legii.

19.Nu se reexamineaza produsele necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic.

NORME DE RECOLTARE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

Norme de recoltare pentru examenul microbiologic:

A. CARNE SI ORGANE

1. Carne în carcase şi semicarcase - din carcase şi semicarcase sau carnea în bucăţi care cântăreşte mai mult de 2 kg, se fac prelevări randomizat din 1% din numărul acestora, dar nu mai puţin de doua şi nu mai mult de cinci din lotul examinat, aceasta reprezentând unitatea elementara de eşantionare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Microbiologie Speciala.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Alimentaţie şi Turism