Nevertebrate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Nevertebrate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 84 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Biologie

Extras din document

Încrengătura Annelida

Caractere generale. Cuprinde celomate protostomiene, cu simetrie bilaterală şi corp metamerizat (segmentat), cu aspect vermiform. Sunt numite şi „viermi inelaţi” (lat. annulus - inel).

Corpul este alcătuit din trei regiuni:

- prostomiul (lob cefalic); este omologabil cu episfera larvei trocofore.

- soma (segmentele corpului de natură celomică), omologabilă cu hiposfera preteloblastică a larvei trocofore;

- pigidiul; omologabil cu regiunea post-teloblastică a larvei trocofore.

Prostomiul şi pigidiul nu conţin cavitate celomică. Metameria, primitiv homonomă, tinde să devină heteronomă.

Fiecare segment (metamer) al corpului conţine o cavitate celomică proprie formată din contopirea a doi saci celomici (mezodermici). La interior, segmentele sunt delimitate de pereţi mezodermici: foiţa parietală – somatopleura, dă naştere la musculatura longitudinală, iar foiţa viscerală – splanchnopleura, dă naştere la musculatura intestinului.

La locul de alipire a sacilor celomici din acelaşi segment se formează, pe linia mediană, deasupra şi dedesubtul intestinului, două mezentere, unul dorsal şi altul ventral, care susţine unele organe interne. Pereţii interni despărţitori ai segmentelor corpului se numesc disepimente (se formează la contactul dintre perechile succesive de saci celomici). Disepimentele sunt străbătute de tubul digestiv, vasele sanguine longitudinale şi de sistemul nervos. În disepimente se găsesc arcurile sanguine, canalul excretor al nefridiilor, iar în segmentele fertile gonadele.

Cavitatea celomică este largă, spaţioasă la polichete şi oligochete şi foarte redusă la hirudinee. Lichidul celomic conferă turgescenţa corpului (la polichete şi oligochete).

Morfologia externă. Anelidele au aspect vermiform şi dimensiuni variabile, de la câţiva milimetri la 3 m lungime. La primele anelide (din clasa polichete) apar organe locomotorii segmentare nearticulate, biramate şi perechi, numite parapode. Parapodele dispar la celelalte clase (oligochete şi hirudinee).

Organizare internă

Tegumentul poate fi ciliat sau acoperit de o cuticulă (care nu năpârleşte).

Sistemul nervos este de tip scalariform şi cuprinde ganglionii cerebroizi, un inel nervos periesofagian şi lanţul ganglionar ventral.

Ganglionii cerebroizi sunt diferenţiaţi funcţional în 3 zone:

- protocerebron, care trimite nervi la palpi şi fosetele gustative.

- deutocerebron, care inervează ochii şi tentaculele (numite şi antene);

- tritocerebron, care inervează organele nucale (fosete ciliate olfactive).

Există şi un sistem nervos vegetativ.

Organele de simţ. sunt reprezentate de:

- celule senzoriale;

- organe nucale (olfactive) în regiunea cefalică, la polichete;

- ochi, pe prostomiu – la speciile pelagice şi răpitoare.

- statocişti.

Aparatul digestiv este format din tubul digestiv şi glandele anexe.

Aparatul respirator. Este reprezentat de branhii sau respiraţia este tegumentară.

Aparatul circulator. Este de tip închis (sângele nu iese din vase)- în general cuprinde un vas longitudinal dorsal median, un vas longitudinal ventral median şi vase circulare metamerice.

Sângele conţine hemoglobină (fiind de culoare roşie), mai rar incolor.

Aparatul excretor este reprezentat de metanefridii, organe specifice celomatelor, dispuse segmentar (câte o pereche pentru fiecare segment). Metanefridia are, în esenţă, formă de pâlnie, cu orificiul larg nefrostomial, mărginit de cili, deschis în celom, şi tubul excretor care se deschide la exterior prin orificiul excretor. Metanefridiile sunt organe perechi, segmentare. La unele forme se găsesc şi protonefridii.

Aparatul genital. Sexele sunt separate la polichete, restul formelor (oligochete şi hirudinee) fiind hermafrodite.

Clasificare. Sunt descrise circa 16500 de specii de anelide, cuprinse în 3 clase: Polychaeta, Oligochaeta şi Hirudinea.

Clasa Polychaeta

Cuprinde anelide, în marea lor majoritate, marine, care prezintă, în general, parapode. Parapodele sunt expansiuni ale peretelui corpului, co rol locomotor, nearticulate şi biramate, prevăzute cu mulţi peri sau cheţi (gr. polys – mulţi; chaetos - peri).

Alcătuirea parapodului (vezi lucrări practice).

Morfologie externă. Corpul este diferenţiat în 3 regiuni: regiune cefalică (cap), trunchi şi pigidiu.

Regiunea cefalică (capul) rezultă din fuziunea a 1-2 segmente somatice la prostomiu. La Nereis, regiunea somatică cuprinde:

- prostomiul (lobul cefalic), care prezintă prelungiri senzitive (antene, palpi) şi două perechi de ochi;

- peristomiul, cu orificiul bucal şi fără parapode;

- două segmente somatice, care prezintă fiecare două perechi de ciri tactili.

Trunchiul cuprinde toate segmentele somatice, purtătoare de parapode.

Pigidiul este ultimul segment, fără cavitate celomică şi parapode; prezintă o pereche de ciri anali şi orificiul anal.

Fisiere in arhiva (4):

  • Nevertebrate
    • Annelida.doc
    • Arthropoda.doc
    • Echinodermata.doc
    • Lophophorata.doc