Politici și strategii de mediu

Curs
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 66 în total
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Publicat de: Emanuela P.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: mircea nicoara

Extras din curs

În ultimele decenii, controlul social al protecției mediului pe calea normelor juridice s-a dovedit dependent de nivelul de cunoaștere fundamentală și operațională a sistemelor ecologice. (Lemmons, J., 1996)

Deși avem o lege a mediului, aceasta este în parte depășită și ar trebui corelată cu dreptul internațional privind protecția mediului (standardele europene și internaționale).

Legile subiective elaborate de parlament, guvern și ministere trebuie să își aibă originea în cunoștințele științifice (legile obiective ale ecologiei și economiei) și să fie aplicate întocmai.

Legislația va fi echitabilă, pentru armonizarea intereselor diverse din societatea românească și fundamentată pe drepturile fundamentale ale omului, deoarece existența unui mediu curat reprezintă o condiție sine qua non a realizării acestor drepturi fundamentale.

Termenul de "legislație de mediu/ecologică" are un înțeles mai larg decât cel de "legislație pentru ocrotirea naturii". Ea are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menținerea și ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor materiale și spirituale, asigurarea unor condiții de viață tot mai bune pentru generațiile prezente și viitoare.

Autorități și instituții pentru protecția mediului în Uniunea Europeană

Parlamentul European are influență în domeniile în care preocupările pentru mediul înconjurător sunt în directă legătură cu menținerea și dezvoltarea pieței unice (ex., standarde privind poluarea de către automobile, eficiența energetică a frigiderelor, ambalarea produselor). Comitetul asupra Politicii Mediului, Sănătății Publice și Consumatorului este cel mai ocupat în Parlament.

Majoritatea "absolută" a Parlamentului European funcționează în regim de co-decizie cu Consiliul Miniștrilor Mediului al Comisiei Europene compus din miniștrii mediului din țările membre UE, care se întâlnesc de patru ori pe an.

În situațiile în care motivul acțiunii îl reprezintă îmbunătățirea situației de mediu și nu piața unică, Parlamentul European este mai puțin important (ex. standarde pentru industriile poluante și conservarea naturii), greutatea deciziei revine Consiliului de Miniștri.

Comisia Europeană are un Directorat pentru mediu care se concentrează pe obiective realizabile pentru îmbunătățirea mediului. Comisia conlucrează cu activiștii ambientali - în special „Grupul Verde al celor opt” organizații europene majore ambientale.

Curtea Europeană de Justiție este însărcinată cu interpretarea Tratatului European.

Autorități și instituții pentru protecția mediului în România

Prin H.G. nr. 792/1992 și Legea nr. 137/1995, rolul de autoritate centrală pentru protecția mediului revine Ministerului Mediului, ca organ al administrației publice centrale. Art. 64 stabilește competențele acestuia:

- elaborează și promovează strategia națională pentru dezvoltarea durabilă (armonizarea dezvoltării economice cu acțiunile de protejare și conservare a naturii);

- asigură cunoașterea parametrilor calitativi ai factorilor de mediu;

- creează cadrul organizatoric pentru accesul la informații și participarea la deciziile privind mediul, pentru celelalte autorități publice centrale și locale, ONG-uri și populație;

- inițiază proiecte de legi, norme tehnice și reglementări privind conținutul admisibil de noxe în mediul înconjurător;

- stabilește proceduri și directive, dar și avizează normele și reglementările elaborate de alte ministere, cu privire la activități cu impact negativ de mediu, pentru garantarea și menținerea echilibrului ecologic;

- evaluează impactul acțiunilor economico-sociale și emite recomandări pentru strategii sectoriale și politici de mediu;

- pregătește (în colaborare cu Ministerul de Finanțe) aplicarea noilor instrumente financiare care să protejeze calitatea mediului, în conformitate cu standardele internaționale;

- organizează corpul de control Poliția Ecologică și coordonează activitatea în rețeaua de arii protejate, pentru conservarea biodiversității și menținerea echilibrelor ecologice.

Ministerul Mediului poate declara (cu informarea guvernului) zonele cu risc înalt de poluare și elabora programe speciale pentru înlăturarea acestui risc. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, zona respectivă se declară reintrată în normalitate.

În teritoriu este reprezentat prin Agențiile de Protecția Mediului Regionale și Județene.

Ministerul Sănătății

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne

Ministerul Turismului și Ministerul Tineretului și Sportului

Administrația publică locală (Consiliile județene, municipale, orășenești, comunale).

Alte autorități cu atribuții în protecția mediului sunt:

- autoritățile vamale;

- poliția;

- garda financiară.

Acestea sunt obligate să sprijine (la cerere) autoritățile pentru protecția mediului în exercitarea sarcinilor specifice.

- instituția "Avocatul Poporului".

Circumscripțiile ecologice urmăresc gestionarea și protecția factorilor de mediu, în mod unitar și se organizează teritorial și structural independent de diviziunile administrativ - teritoriale:

- bazinele hidrografice;

- fondurile forestiere;

- fondurile de vânătoare;

- Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

- Institutul de Cercetare și Inginerie pentru Protecția Mediului (I.C.I.M.)

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa“ (I.N.C.D.M.) Constanța

- Institutul de Cercetare și Proiectare Delta Dunării (I.C.P.D.D.) Tulcea

- Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie (I.N.M.H.) București

- Institutul de cercetări pentru Amenajări silvice (ICAS).

Conținut arhivă zip

  • Politici si strategii de mediu.ppt

Alții au mai descărcat și

Zoologia nevertebratelor

1. INTRODUCERE Zoologia nevertebratelor - studiază organismele EK lipsite de CV Nevertebratele se găsesc încadrate în 2 regnuri: - Protista,...

Globalizare

Curs 1. Globalizarea -o temă de studiu largă, care depășește problematica economică; -extrem de controversată, cu participarea unor tabere aflate...

Sisteme informatice

1. Prezentarea sistemului informatic 1.1. Descrierea generala a sistemului informatic Scopul proiectului este realizarea unei aplicatii...

Sistemul cardiovascular

1. Componentelesistemuluicardiovascular Componentele sistemului istemului cardiovascular 1.Inima=pompa care...

Separarea și analiza microzomilor din ficatul de șobolan

1. INTRODUCERE Microzomii sunt particule rezultate în urma ultracentrifugării în mediul cu gradient discontinuu de densitate. Aceștia sunt...

Biotehnologia alimentelor

I. BIOTEHNOLOGIILE CLASICE: Procese fermentative utilizate în obținerea alimentelor In antichitate utilizare empirica Babilonienii mileniul VI...

Modificări morfofuncționale în timpul sarcinii

Creșterea ponderală Ultimele studii spun că este firească o creștere ponderală de 12kilograme +/- 3 kilograme în timpul sarcinii. Ritmul creșterii...

Teoria Probabilităților

8.1.1. Se aruncă un zar de două ori. Să se calculeze probabilităţile evenimentelor aleatoare: 1) A = suma numerelor apărute nu întrece 5 , 2) B...

Te-ar putea interesa și

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Politici și strategii de mediu - dezvoltare durabilă în Municipiul Iași

Dezvoltare durabila în Municipiul Iaşi Carta europeana a autonomiei locale (Strasbourg, 1985), Conferinta Natiunilor Unite pentru Dezvoltare...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Politică de mediu în Uniunea Europeană

Introducere Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Strategii de politică monetară în Uniunea Economică și Monetară și eficacitatea acestora

INTRODUCERE Strategia de politică monetară.Abordarea generală a aplicării politicii monetare. Caracteristicile esenţiale ale strategiei de...

Abordări economice ale strategiilor și politicilor de mediu - studiu de caz la Cotnari SA

1. Introducere 1.1. Scurt istoric al intreprinderii Dacă ne-am putea întoarce cu aproximativ 2.500 de ani în urmă, am găsi pe dealul Cătălinei o...

Ai nevoie de altceva?