Toate cursurile din domeniul Birotica

 • Managementului strategic

  1. Argumentați raționamentul și necesitatea apariției și dezvoltării managementului strategic; Modernizarea societății și apariția noilor modele economice a condus societatea către o nouă viziune asupra economiei. Acest fapt a dus la regîndirea unor instrumente de construcție a viitorului care să înlocuiască planul de stat ca element de direcționare a managementului entității. În acest context apare tendința de studiu a unui domeniu managerial nou în lume, dar ulterior și în Republica...

 • Raspunderea contraventionala

  I. INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri societatea există și se dezvoltă pe baza anumitor reguli, de la cutume pînă la norme juridice. Referindu-mă la normele juridice și anume cele contravenționale ,acestea impun membrilor societății un anumit comportament în raporturile pe care aceștia le stabilesc cu semenii sau cu organismele sociale și a căror încălcare atrage după sine o anumită formă de raspunere juridică. Orice formă a răspunderii juridice , inclusiv a celei...

 • Suport de Curs Birotica

  BIROTICA In societatea contemporană retelele de calculatoare, si în particular Internet-ul, au un rol esential în globalizarea proceselor de comunicare, alături de dinamicul domeniu al telefoniei mobile. În conditiile în care societatea contemporană devine din ce în ce mai dependentă de memorarea, prelucrarea si transmiterea informatiei - "societatea informatională" - se remarcă o integrare tot mai puternică a serviciilor de comunicatii si informare prin intermediul retelelor...

 • Baze de Date

  Baze de date, Grupul BDFABBV (Florescu Vasile,Ionescu Bogdan...), Editura Infomega, 2009, ISBN 978-973+7853-40-0 Baze de date: Fundamente teoretice si practice, Autori: Grupul BDASEIG, Ed. Infomega 2002 Evaluare Examen final 50% Laborator 50% Din care : 25% control continuu ; 75% test practic Pentru promovare: minimum 5 (cinci) la examenul scris, media finală minimum 5 Concepte de bază: Modelul relaţional  Descrierea tabelelor ACCES Definiţii: O bază de date este un ansamblu...

 • Birotica

  INTRODUCERE Scopul: Lucrarea „Birotică” are rolul de iniţiere a celor care o studiază în cunoaşterea principalelor elemente teoretice şi practice ale obiectului şi metodei de cercetare a informaticii, a principiilor, procedeelor şi instrumentelor specifice, utilizate pentru rezolvarea problemelor economice. Lucrarea este elaborată pe baza programei analitice specifice acestei discipline. Conţinând un număr de exemple şi o bibliografie amplă, lucrarea vine în ajutorul studenţilor,...

 • Suport curs Microsoft Project 2003

  Quick Start Inca de la pornirea aplicatiei se observa ca aceasta a fost proiectata pentru a fi folosita intr-un mediu de tip corporate. In functie de modul de configurarea a aplicatiei de catre cel care a instalat Microsoft Project, poate aparea urmatoarea fereastra de dialog, care va cere sa alegeti un server pe care sa va autentificati pentru a putea lucra in echipa, aceasta putand fi impartita pe mai multe calculatoare. Este necesara alegerea unui cont cu care sa va conectati la...

 • Societatea Informationala

  Societatea informationala este o forma noua a civilizatiei umane în care accesul este egal si universal la informatie, în corelatie cu o infrastructura informationala si de comunicatii dezvoltata, care contribuie la o dezvoltare social-economica durabila, la reducerea gradului de saracie, la îmbunatatirea calitatii vietii umane in general. Societatea informationala este tipul de societate a carei civilizatie materiala si spirituala consacra rolul decisiv al informatiei si al cunosterii ca...

 • Finalitatile Educatiei

  Exprimă, în esenţa sa, modelul sau tipul de personalitate solicitat de condiţiile sociale ale unei etape istorice şi pe care educaţia este chemată să-l formeze în procesul desfăşurării ei. Altfel spus, idealul exprimă finalitatea cu gradul cel mai mare de generalizare a acţiunii educaţionale, modelul uman, proiectul teoretic care orientează şi direcţionează întregul proces educativ. El este o categorie pedagogică de maximă generalitate, ce surprinde paradigma de personalitate oarecum...

 • Normalizarea Bazelor de Date

  Eliminarea anomaliilor de actualizare şi asigurarea consistenţei datelor Anomalii: Anomalii la adăugare Anomalii la modificare Anomalii la ştergere Dependeţe funcţionale Dependenţele sunt legături logice ce se stabilesc între câmpurile modelului relaţional. Între două atribute A şi B există o dependenţă funcţională dacă fiecărei valori a lui A îi corespunde o singură valoare a lui B. Dependenţa funcţională se notează A B, A fiind determinatul iar B determinatul dependeţei. Exemplu:...

 • Introducere in Activitatea de Birotica

  1. Introducere in activitatea de birotica Definitie: “Birotica desemnează asistenţa în activităţile de birou furnizată de mijloace şi proceduri ce fac apel la tehnici de informaţii, de telecomunicaţii şi de organizare administrativă şi în general la tot ce concură la logistica biroului”. Principalele domenii de aplicaţie şi componentele biroticii Birotica foloseşte diferite tipuri de informaţii care circulă în birouri şi care pot fi clasificate în patru categorii: - texte (documente...

 • Cursuri Birotica

  Imprimantele pot fi împărţite în două mari categorii în funcţie de contactul fizic dintre mecanismul de tipărire şi hârtie: imprimantele cu impact (impact printers), la care care acest contact se realizează şi imprimantele fără impact (non-impact printers) la care contactul fizic nu se realizează Clasificare: imprimante cu impact imprimantele alfanumerice rapide cu cap margaretă (daisywheel) cu cap sferic imprimantele matriciale imprimante non-impact imprimante cu jet de cerneală...

 • Cursuri Microsoft Word

  LECŢIA 1: Utilizarea aplicaţiei WORD 1.1. Deschiderea aplicaţiei Word 1.2. Deschiderea unui document existent 1.3. Deschiderea mai multor documente 1.4. Crearea unui document nou 1.5. Salvarea unui document 1.6. Salvarea documentelor sub un alt nume sau în alt format 1.7. Închiderea documentului 1.8. Închiderea aplicaţiei 1.9. Funcţia HELP 1.10. Modul de afişare al paginii 1.11. Funcţia de modificare a dimensiunii vizualizării paginii 1.12. Modificarea barei de instrumente 1.13....

 • Internet si Posta Electronica

  Lecţia 1: Internetul 1.1.Termeni şi concepte -Înţelegerea şi diferenţierea termenilor Internet şi World Wide Web -Definirea termenilor HTTP, URL, hyperlink, ISP, FTP -Structura unei adrese Web -Ce este un browser web şi la ce este el folosit -Ce este un motor de căutare şi pentru ce este el folosit -Înţelegerea termenilor cookie & cache prof. Carmen Daniela Nechita 4 Lecţia 1: Internetul 1.2. Securitate -Conceptul de site web protejat (folosirea numelui utilizatorului şi a...

 • Curs Informatica Aplicata Anul 1

  Capitolul I. Noþiuni introductive 1.1 Scurt istoric al dezvoltarii calculatoarelor În ultimii 70 de ani calculatoarele au evoluat continuu, specialistii în domeniu împarþind aceasta perioada în cinci etape, denumite generaþii de calculatoare. Criteriile care au stat la baza acestei clasificari includ: arhitectura sistemelor; tehnologia de construcþie a componentelor, modalitaþile de procesare a programelor, caracteristicile sistemelor de operare, limbajele de programare folosite....

 • Proceduri si Functii - Proceduri Pascal

  O procedura Pascal poate avea uan din urmatoarele sintaxe. Forma a) fara parametrii formli cu sintaxa Forma b) cu parametrii formali, cu sintaxa unde -nume este un indentificator Pascal, unde si este numele procedurii; -(l1:t1; ;ln: tn) reprezinta listele parametrilor formali si a tipurilor acestora, daca multimea acestora nu e vida; li : ti, i=1,2, ,n sint separate prin caracterul “i”( punct si virgula) si se numesc parametric formali. Parametrii formali dintr-o procedura(si functie)...

Pagina 1 din 4