Baze de Date

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Baze de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere ppt de 112 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Birotica

Extras din document

Crearea unei baze de date ACCESS (ca fişier fizic .MDB)

Lansare aplicaţie

Start /Programs /Microsoft OFFICE/MICROSOFT ACCESS(hyperlink Create a new File)

Incuderea unui obiect tip într-o bază de date ACESS

meniul Insert, comanda corespunzătoare tipului obiectului de inclus în baza de date

Creare prin Import dintr-o altă bază de dateDin meniul File->Get External Data->Import

Creare prin import din EXCEL

Crearea obiectelor de tip tabel

Design View(Create table in design View) Utilizatorul stabileşte absolut toţi parametrii necesari pentru descrierea structurii unui tabel: numele câmpurilor, tipurile de date ale acestora, reguli de validare, etc.

Prin utilizarea unui asistent (Create table by using wizard)

Prin introducerea datelor (Create table by entering data)

Din meniul Insert, optiunea Table

Prin import de date din alte aplicaţii

Prin intermediul instrucţiunii SQL->CREATE TABLE

Fereastra Access de descriere a tabelei este formată din două zone:

zona a în care se definesc câmpurile din structura tabelei

şi zona b în care sunt precizate proprietăţile acestora.

Descrierea câmpurilor

Numele câmpului (Field Name);

Numele unui câmp trebuie să respecte următoarele reguli:

-Poate să conţină litere (majuscule sau minuscule, sau ambele tipuri), cifre şi caractere speciale;

-Poate să conţină maximum 64 de caractere;

-Este interzisă utilizarea caracterelor: punct (.), semnul exclamării (!), parantezele drepte ([]).

-Numele câmpului nu poate să înceapă cu un spaţiu.

Obiecte tip tabel

Descrierea obiectelor tip tabel

Mod: Design View

Proprietati ale campurilor

Validation Rule – defineşte o regulă de validare pentru un câmp, practic o expresie ce se va testa pentru conţinutul introdus într-un câmp. Regulile de validare se testează după introducerea unei valori într-un câmp sau în momentul în care se încearcă salvarea unei înregistrări pentru câmpurile nevizitate de utilizator.

Numele câmpurilor dintr-o expresie Validation Rule trebuie scris între caracterele []. O expresie

Validation Rule la nivel de câmp nu poate referi alte câmpuri, decât cel curent. Se pot utiliza funcţii

Access, constante, operatori, etc.

Exemple de reguli de validare pentru un câmp de tip Number, Integer:

>100 and <=200 stabileşte valorile posibile între 101 şi 200

<>Null sau Is Not Null – câmpul trebuie să conţină o valoare.

Exemple de reguli de validare pentru un câmp de tip Text:

“Calarasi” Or “Bucuresti” Or “Brasov” sau In("Calarasi"; "Bucuresti"; "Brasov") – valoarea

câmpului nu poate fi decât una din cele trei.

Mid([nume];1;1)="A" – primul caracter introdus în câmpul nume nu poate fi decât A sau a.

Exemple de reguli de validare pentru un câmp de tip Date/Time:

>=Date() – data introdusă trebuie să fie mai mare sau egală cu data sistemului.

Year([data factura])=Year(Date()) – anul din câmpul data factura trebuie să fie în

momentul introducerii, acelaşi cu cel din data sistemului.

Validation Text – defineşte un mesaj de atenţionare care va fi afişat în momentul în care regula de validare definită în proprietatea Validation Rule este încălcată.

Required – poate lua valoarea Yes sau No, corespunzătoare valorilor logice adevărat (True) sau fals (False) şi stabileşte dacă valoarea unui câmp este obligatoriu (Yes) de introdus sau nu (No). Pentru câmpurile de tip Text, Memo, Hyperlink este bine să se utilizeze această proprietate în strânsă legătură cu proprietatea Allow Zero Length.

Allow Zero Length – stabileşte dacă este permisă introducerea unui şir de lungime zero (Yes)

Indexed – stabileşte un câmp drept index. Valori posibile:

• No – neindexat

• Yes (Duplicates OK) – index; sunt permise valori duplicate pe câmpul index;

• Yes (No Duplicates) – index; nu sunt permise valori duplicate pe acest câmp.

Fisiere in arhiva (6):

  • Curs10BD.ppt
  • Curs1314BD.ppt
  • curs3bd.ppt
  • curs6BD.ppt
  • CURS7BD.ppt
  • Curs9BDFORMS.ppt

Alte informatii

diferite cursuri in PowerPoint