Birotica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Birotica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Birotica

Cuprins

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1 APLICAŢII INCLUSE ÎN WINDOWS 5
1.1 NOTEPAD 5
1.2 WORD PAD 7
1.3 PAINT 8
1.4 CALCULATOR 8
1.5 CD PLAYER 9
TESTE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CAPITOLUL 2 PRODUSUL MICROSOFT OFFICE 10
2.1 MS WORD 10
2.1.1 Setarea paginii 11
2.1.2 Setarea fontelor 12
2.1.3 Formatarea paragrafelor. 13
2.1.4 Stabilirea unităţilor de măsură. 14
2.2 EDITAREA SIMPLĂ ÎN MSWORD 14
2.2.1 Vizualizarera documentului 15
2.2.2 Inserarea tabelelor 17
2.2.3 Inserarea de imagini 20
2.2.4 Inserarea de obiecte 23
2.2.5 Inserarea numărului paginii 24
2.2.6 Desenarea în Microsoft Word 25
2.2.7 Casete text 28
2.2.8 Instrumentul Word Art 29
2.2.9 Divizarea textului în secţiuni 29
2.2.10 Inserarea de note de subsol 30
2.2.11 Tipărirea documentelor 31
2.2.12 Utilizarea şabloanelor (templates) Error! Bookmark not defined.
2.2.13 Inserarea de semne de carte (bookmarks) şi legături în documente Error! Bookmark not defined.
2.2.14 Lucrul cu documente mari, folosirea modului de vizualizare Outline View Error! Bookmark not defined.
2.2.15 Generarea cuprinsului şi listei imaginilor din document Error! Bookmark not defined.
2.2.16 Utilizarea meniului AutoCorrect Error! Bookmark not defined.
2.2.17 Automatizarea editării prin folosirea de macrocomenzi Error! Bookmark not defined.
2.2.18 Editarea de formulare interactive (forms) Error! Bookmark not defined.
TESTE 33
2.3 MICROSOFT EXCEL 35
2.3.1 Deplasarea în cadrul unei foi de calcul 36
2.3.2 Modificarea dimensiunii celulelor 37
2.3.3 Aplicarea chenarelor şi texturilor 38
2.3.4 Introducerea datelor 39
2.3.5 Utilizarea formulelor în tabelele Excel 42
2.3.6 Setarea paginii 46
2.3.7 Generarea de diagrame pe baza datelor din tabel 49
2.3.8 Sortarea şi filtrarea datelor dintr-o listă 53
2.3.9 Legături între documentele Excel şi Word 55
TESTE 56
2.4 POWER POINT 60
2.2.1 Conceptele de bază ale aplicaţiei 60
2.2.2 Cum se realizează un slide 60
2.2.3 Vizualizarea de ansamblu a slide-urilor 63
2.2.4 Setaţi modul de desfăşurare a prezentării 65
2.2.5 Funcţionalităţi extinse ale Power Point 66
TESTE 68
BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

INTRODUCERE

Scopul:

Lucrarea „Birotică” are rolul de iniţiere a celor care o studiază în cunoaşterea principalelor elemente teoretice şi practice ale obiectului şi metodei de cercetare a informaticii, a principiilor, procedeelor şi instrumentelor specifice, utilizate pentru rezolvarea problemelor economice.

Lucrarea este elaborată pe baza programei analitice specifice acestei discipline.

Conţinând un număr de exemple şi o bibliografie amplă, lucrarea vine în ajutorul studenţilor, contribuind la pregătirea sa profesională.

Obiective:

Obiectivele principale ale cursului pot fi sistematizate astfel:

- Prezentarea aplicaţiilor incluse în Windows;

- Office-ul şi aplicaţiile;

- Lucrul în Word;

- Excel şi aplicaţii ;

- Power Point şi modul de lucru cu acesta.

Forma de evaluare (E-examen, C - colocviu/test final, LP - lucrări de control) E

Stabilirea notei finale (procentaje) - răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice 70%

- activităţi aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc. 30%

- teste pe parcursul semestrului –

- teme de control –

CAPITOLUL 1 APLICAŢII INCLUSE ÎN WINDOWS

Sistemul de operare Windows include câteva aplicaţii care se instalează odată cu sistemul de operare. Ele sunt simple, comparativ cu alte aplicaţii scrise pentru Windows , dar sunt eficiente şi utile. Dintre acestea se prezintă:

1. Notepad – editor simplu de text;

2. Wordpad – editor evoluat de text;

3. Paint – program de prelucrare grafică a imaginilor;

4. Calculator – calculator de buzunar.

5. CD Palyer

1.1 Notepad

se lansează din meniul Start – Programs – Accessories – Notepad. În fereastra care se deschide se pot edita fişiere text. Editarea unui text decurge astfel: se introduce textul de la tastatură până când cursorul ajunge la marginea extremă dreaptă a ferestrei editorului. Fontul ales se aplică întregului document, figura 1.1. După alegerea din fiecare câmp a uneia din opţiunile puse la dispoziţie se apasă butonul OK sau tasta Enter.

Figura 1.1 Fereastra de setare a fontelor în Notepad

Programul dispune de câteva comenzi specifice editoarelor de text, care uşurează într-o oarecare măsură munca de editare. Aceste comenzi se află tot meniul Edit şi permit copierea, decuparea şi lipirea a porţiunilor de text selectate. Pentru evitarea folosirii meniului EDIT sunt disponibile comenzi prescurtate (scurtături), care fac acelaşi lucru. Aceste scurtături sunt identice în toate aplicaţiile Microsoft şi în foarte multe alte aplicaţii pentru WINDOWS, încât merită efortul de a fi memorate.

Comanda Scurtătura Acţiunea

Copy (copie) CTRL + C Copie în clipboard* textul selectat

Paste (lipeşte) CTRL + V Inserează, începând de la poziţia curentă a cursorului, textul din clipboard

Cut (taie) CTRL + X Copie în clipboard textul marcat care este şters de pe ecran; documentul se rearanjează

Del (şterge) Del Şterge definitiv textul selectat**

Fisiere in arhiva (1):

  • Birotica.doc