Curs Excel XP

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Curs Excel XP.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Birotica

Extras din document

Programul Miscrosoft Excel este un program complex ce combină calculul tabelar cu prelucrarea bazelor de date, prelucrări grafice şi diagrame. Astfel, programul Excel este util pentru:

- organizare datelor şi prezentarea de rapoarte în forma dorită;

- realizarea calculelor, de la cele simple până la cele statistice complexe;

- încorporarea de imagini şi adnotări;

- stabilirea de legături între mai multe foi de calcul;

- crearea şi prelucrarea bazelor de date.

Lansarea în execuţie a programului Excel se face cu opţiunea Microsoft Excel din submeniul Programs al meniului Start sau cu ajutorul unei scurtături de pe Desktop (dacă există). De asemenea programul Excel este încărcat la deschiderea oricărui document Excel – adică fişier cu extensia xls.

Fereastra Excel seamănă destul de mult cu cea a programului Word. Există însă şi diferenţe legate de unele butoane şi mai ales de organizarea documentului pe linii şi coloane.

Un document Excel se numeşte registru sau caiet de lucru (workbook) şi e format din mai multe foi de lucru (Worksheets), la început trei. Fiecare foaie de lucru e împărţiră în linii şi coloane. Coloanele sunt marcare cu litere mari (A - IV), iar liniile sunt numerotate (1 – 16384). La intersecţia unei linii cu o coloană se formează o celulă. Celula este unitatea de prelucrare a programului Excel.

Spre deosebire de Word, barele de derulare sunt un pic mai complexe. În partea stânga-jos a ferestrei există patru butoane suplimentare pentru derulare: , pentru deplasare la începutul foii de lucru, o poziţie la stânga, o poziţie la dreapta şi respectiv deplasare la sfârşitul foii de lucru.

1. Operaţii cu fişiere document

Operaţiile cu fişiere în Excel se fac identic cu cele cu fişiere document în Word, cu opţiuni din meniul Fişier (File).

Operaţiile cu fişiere document sunt:

1. Crearea unui nou document – se face cu opţiunea Nou (New) din acest meniu sau cu butonul din bara de instrumente sau cu scurtătura Ctrl+N.

2. Deschiderea unui document salvat pe disc – se face cu opţiunea Deschidere (Open) sau cu butonul sau cu combinaţia de taste Ctrl+O. Se deschide o casetă de dialog în care putem alege documentul dorit dintr-o listă.

3. Închiderea documentului fără a închide programul Word se face cu opţiunea Închide sau cu butonul de închideri a ferestrei document (nu a ferestrei Word).

4. Salvarea documentului pe disc – se face cu opţiunea Salvare (Save) sau Salvare ca (Save As) sau cu butonul sau cu scurtătura Ctrl+S. La prima salvare a unui document sau dacă folosim Salvare ca se deschide o casetă de dialog în care putem alege numele şi locul de salvare a documentului. De asemenea, tot aici se poate proteja documentul cu o parolă prin opţiunea Opţiuni de securitate (Security Options) a meniului Instrumente (Tools) (din caseta de dialog Salvare ca).

De asemenea pot fi folosite butoanele

din bare de instrumente

2. Selectarea celulelor

Butoanele pe care sunt marcate denumirile coloanelor şi respectiv numerele liniilor sunt folosite pentru a selecta o coloană întreagă şi respectiv o linie întreagă. Acest lucru se face cu click stânga.

Cu un click pe butonul din stânga sus (deasupra liniei 1 şi în stânga coloanei A) sau cu Ctrl+A sau cu Crtr+Shift +Space se selectează toate celulele.

O celulă poate fi selectată cu click pe ea sau deplasând celula activă (cea cu marginea îngroşată) cu săgeţile de pe tastatură până la celula dorită.

O zonă dreptunghiulară de celule poate fi selectată cu „drag and drop” pe o diagonală a dreptunghiului.

Selectarea unor celule sau grupuri de celule neconsecutive sau nealăturate se face selectându-le pe rând în timp ce se ţine tasta Ctrl apăsată.

3. Introducerea de informaţii în celule

Celula este unitatea de informaţie pentru Excel şi una dintre cele mai importante operaţii este introducerea datelor în celule. Datele de introduc întotdeauna în celula activă (selectată).

O celulă poate conţine o valoare constantă (numerică, şir de caractere) sau o formulă care începe întotdeauna cu semnul =.

Introducerea unei valori constante se face se la tastatură sau prin copierea unei valori cu o succesiune Copy – Parte exact ca în Word.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Excel XP.doc