Curs Informatica Aplicata Anul 1

Curs
7.5/10 (7 voturi)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 22778
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I. 3

NOÞIUNI INTRODUCTIVE 3

1.1 SCURT ISTORIC AL DEZVOLTARII CALCULATOARELOR 3

1.2 SISTEME INFORMATICE 4

1.3 ARHITECTURA UNUI SISTEM DE CALCUL 7

1.4 NOTIUNI DE BAZA PENTRU WINDOWS 8

CAPITOLUL II 13

PROCESOARE DE TEXTE: MICROSOFT WORD 13

2.1 Noþiuni de tehnoredactare 13

2.2 Elementele ecranului Word 14

2.3 Comenzi si operaþii fundamentale 16

2.3.1 Introducerea textului 16

2.3.2 Selectarea textului 17

2.3.3 Formatarea avansata a textului 18

2.3.5 Ope raþii de intrare - iesire 19

2.4 Formatarea textului 22

2.4.1 Formatarea caracte relor 22

2.4.2 Formatarea paragrafelor 23

2.4.3 Formatarea paginii 25

2.5 Lucrul cu tabele 25

2.5.1. Crearea unui tabel 25

2.5.2 Modificarea unui tabel 27

2.5.3 Formatarea unui tabel 29

2.5.4 Conve rtirea unui text in tabel 29

2.5.5 Despartirea unui tabel 30

2.5.6 Table AutoFormat 30

2.6. Meniul Insert 30

2.6.1 Inserarea unui final de pagina 30

2.6.2 Numerotarea paginilor 31

2.6.3 Inserarea antetelor si a notelor de subsol 31

2.6.4 Inserarea simbolurilor 32

2.6.5 Inserarea notelor de picior si de sfarsit de document 32

2.6.6. Inserarea imaginilor intr-un document 32

2.6.7 Inserarea unei zone de text in Document 33

2.6.8 Inserarea unui document in alt document 33

2.6.9 Inserarea unei hipe rlegaturi si a unui semn de carte 33

2.7 Lucrul pe coloane 34

2.8 Lucrul cu documente lungi 35

2.8.1 Crearea cuprinsului 35

2.8.2 Crearea unui index 36

2.8.3 Creearea bibliografiei 37

2.8.4 Crearea unui cuprins al desenelor 38

2.9 Spell Checker 38

2.10 Obiecte legate sau împaturite 39

INFORMATICA APLICATA

2

CAPITOLUL III 40

UTILIZAREA MEDIULUI DE LUCRU MICROSOFT EXCEL 40

3.1 Registrul de calcul tabelar 40

3.2 Tabele Pivot 58

3.3 Utilizarea pachetului Data Analysis 63

3.4 Tendinþe si prognoze 65

3.5 Utilizarea SOLVER-UL în MS EXCEL 66

Bibliografie 73

Extras din document

Capitolul I.

Noþiuni introductive

1.1 Scurt istoric al dezvoltarii calculatoarelor

În ultimii 70 de ani calculatoarele au evoluat continuu, specialistii în domeniu împarþind

aceasta perioada în cinci etape, denumite generaþii de calculatoare. Criteriile care au stat la baza

acestei clasificari includ: arhitectura sistemelor; tehnologia de construcþie a componentelor,

modalitaþile de procesare a programelor, caracteristicile sistemelor de operare, limbajele de programare

folosite.

Prima generaþie în evoluþia calculatoarelor (1938-1953) a fost caracterizata de utilizarea

tuburilor electronice iar calculatoarele erau destinate calculelor stiinþifice si comerciale. În aceasta

perioada se încadreaza calculatoarele Harvard Mark 1 si ENIAC.

Generaþia a doua (1954 - 1963) a fost caracterizata de folosirea tranzistorului pentru realizarea

circuitelor logice. Calculatoarele din cea de-a doua generaþie aveau în jur de 100 de instrucþiuni

complexe, memorie de tip magnetic si dispozitive periferice.

Limbajul de programare Fortan a aparut în anul 1956 iar limbajele Algol si Cobol (Common

Business Oriented Language - limbaj orientat spre aplicaþiile de afaceri) au aparut dupa anul 1960. În

anul 1955 a devenit operaþional primul calculator cu tranzistori, denumit TRADIC (Transistor Digital

Computer).

Generaþia a treia de calculatoare (1964 - 1980) se caracterizeaza prin utilizarea circuitelor

integrate pe scara mica (SSI - Small ScaleIntegration) si medie (MSI - Medium Scale Integration).

Generaþia a patra de calculatoare (1981 - prezent) se caracterizeaza prin construcþia de

calculatoare ce utilizeaza circuite integrate pe scara mare(LSI -Large Scale Integration) si foarte mare

(VLSI - Very Large Scale Integration). Folosirea microprocesorului si a microprogramarii a oferit

calculatoarelor posibilitatea utilizarii unui set complex de instrucþiuni si asigura un grad sporit de

flexibilitate.

În aceasta perioada a fost scos pe piaþa primul calculator personal (PC- Personal Computer) de

catre firma IBM în anul 1981. Toate calculatoarele personale ce au fost construite ulterior si au pastrat

arhitectura originala IBM au fost denumite calculatoare compatibile IBM-PC. Primul IBM-PC avea

urmatoarele caracteristici: Microprocesor pe 16-biþi 8088, Memorie ROM BASIC; Floppy-disc de

360KB; Sistem de operare DOS 1.0. În 1985 Intel introduce microprocesorul 80386 (primul membru

pe 32-biþi din familia 80x86). În 1986 firma Compaq introduce primul sistem bazat pe 80386. În 1989

Intel introduce microprocesorul 80486, ce includea coprocesor matematic. În 1992 apar procesoarele

Intel Pentium (cu 64-biþi pentru magistrala de memorie), AMD si Cyrix (procesoare compatibile -

INFORMATICA APLICATA

4

„clone”). În 1996 apare Intel Pentium Pro. În 1998 apare Intel Pentium II. În 2000 apare Intel Pentium

IV la 1.5 GHz. În 2003 este depasita graniþa de 3 Ghz de funcþionare a procesoarelor comerciale.

Calculatoarele din cea de-a cincea generaþie (prezent - viitorii ani), sunt înca în faza de

dezvoltare. Ele se bazeaza pe utilizarea inteligenþei artificiale, a circuitelor integrate specializate si a

procesarii paralele. Exista unele aplicaþii ale celei de-a cincea generaþii de calculatoare care sunt deja

utilizate astazi, cum ar fi recunoasterea vorbirii. Utilizarea procesarii paralele si a superconductorilor

face viabila inteligenþa artificiala. Scopul principal al celei de-a cincea generaþii de calculatoare este

acela de a dezvolta echipamente capabile sa raspunda limbajului natural uman si sa fie capabile de

învaþare si organizare proprie.

Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem

economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte si sisteme pentru prelucrarea

automata a informaþiei. Din acest punct de vedere informatica este definita ca fiind stiinþa care se

ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informaþiei cu ajutorul sistemelor automate de

calcul. În accepþiunea curenta, informatica cuprinde toate activitaþile legate de proiectarea, realizarea si

exploatarea sistemelor de prelucrare automata a datelor, în scopul cresterii eficienþei activitaþilor

umane.

1.2 Sisteme informatice

Conceptul de sistem desemneaza un ansamblu de elemente dependente între ele, formând un tot

organizat care pune ordine în gândirea teoretica sau activitatea practica dintr-un domeniu sau altul. Un

sistem economic reprezinta un ansamblu de elemente interdependente, prin intermediul carora se

realizeaza obiectul de activitate al unei unitaþi economice. În analiza structurii organizatorice si

funcþionale a unui sistem economic se disting urmatoarele componente: sistemul decizional; sistemul

operaþional; sistemul informaþional.

Sistemul decizional este format din ansamblul de specialisti care, prin metode si tehnici

specifice prognozeaza si planifica, decid, organizeaza, coordoneaza, urmaresc si controleaza

funcþionarea sistemului operaþional, cu scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Sistemul operaþional reprezinta ansamblul de resurse umane, materiale si financiare precum si

întregul ansamblu organizatoric, tehnic si funcþional, care asigura realizarea efectiva a obiectivelor

stabilite prin deciziile transmise de sistemul decizional.

Preview document

Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 1
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 2
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 3
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 4
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 5
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 6
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 7
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 8
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 9
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 10
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 11
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 12
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 13
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 14
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 15
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 16
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 17
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 18
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 19
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 20
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 21
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 22
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 23
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 24
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 25
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 26
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 27
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 28
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 29
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 30
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 31
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 32
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 33
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 34
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 35
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 36
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 37
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 38
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 39
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 40
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 41
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 42
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 43
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 44
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 45
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 46
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 47
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 48
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 49
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 50
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 51
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 52
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 53
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 54
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 55
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 56
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 57
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 58
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 59
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 60
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 61
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 62
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 63
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 64
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 65
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 66
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 67
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 68
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 69
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 70
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 71
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 72
Curs Informatica Aplicata Anul 1 - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Curs Informatica Aplicata Anul 1.pdf

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Activitatii la o Asciatie de Locatari Utilizand Excel 2000

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVEUT 4CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE In ultimele decenii, calculatoarele si-au exercitat pionieral in numeroase...

Baza de Date in Excel pentru Evidenta Vanzarilor dintr-un Magazin

Se va intocmi in Excel o Baza de date pentru evidenta vanzarilor dintr-un magazin pe o perioada de 4 zile pe prima foaie de lucru ce va fi...

Calcul Salarii

1. Se da o baza de date cu salariatii unei societati. Baza de date este in Excel si va avea urmatoarele straturi (sheet-uri) : date personal in...

Functii Excel

Se dă următorul tabel ce reprezintă situaţia salariaţilor firmei X. Se cere: - să se calculeze sporul de vechime*, salariul brut, impozitul pe...

Excel

I. Crearea unei foi de lucru cu Excel Programele tip foaie de calcul, cum este Microsoft Excel, au fost create iniţial pentru analizarea şi...

Excel - Tabele Pivot

1. Să se formateze "Data de distribuţie" (plaja de celule A3:A59) astfel: ziua - o literă sau două dacă este MARŢI - "Ma" sau dacă este MIERCURI -...

Baze de Date

Informatică II-Baze de date Obiectiv Cunostinţe şi deprinderi pentru gestiunea bazelor de date si utilizarea aplicaţiilor cu baze de date...

Ai nevoie de altceva?