Curs informatică aplicată anul 1

Curs
7.5/10 (7 voturi)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 22778
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Publicat de: Despina Ispas
Cost: Gratis

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. 3
 2. NOÞIUNI INTRODUCTIVE 3
 3. 1.1 SCURT ISTORIC AL DEZVOLTARII CALCULATOARELOR 3
 4. 1.2 SISTEME INFORMATICE 4
 5. 1.3 ARHITECTURA UNUI SISTEM DE CALCUL 7
 6. 1.4 NOTIUNI DE BAZA PENTRU WINDOWS 8
 7. CAPITOLUL II 13
 8. PROCESOARE DE TEXTE: MICROSOFT WORD 13
 9. 2.1 Noþiuni de tehnoredactare 13
 10. 2.2 Elementele ecranului Word 14
 11. 2.3 Comenzi si operaþii fundamentale 16
 12. 2.3.1 Introducerea textului 16
 13. 2.3.2 Selectarea textului 17
 14. 2.3.3 Formatarea avansata a textului 18
 15. 2.3.5 Ope raþii de intrare - iesire 19
 16. 2.4 Formatarea textului 22
 17. 2.4.1 Formatarea caracte relor 22
 18. 2.4.2 Formatarea paragrafelor 23
 19. 2.4.3 Formatarea paginii 25
 20. 2.5 Lucrul cu tabele 25
 21. 2.5.1. Crearea unui tabel 25
 22. 2.5.2 Modificarea unui tabel 27
 23. 2.5.3 Formatarea unui tabel 29
 24. 2.5.4 Conve rtirea unui text in tabel 29
 25. 2.5.5 Despartirea unui tabel 30
 26. 2.5.6 Table AutoFormat 30
 27. 2.6. Meniul Insert 30
 28. 2.6.1 Inserarea unui final de pagina 30
 29. 2.6.2 Numerotarea paginilor 31
 30. 2.6.3 Inserarea antetelor si a notelor de subsol 31
 31. 2.6.4 Inserarea simbolurilor 32
 32. 2.6.5 Inserarea notelor de picior si de sfarsit de document 32
 33. 2.6.6. Inserarea imaginilor intr-un document 32
 34. 2.6.7 Inserarea unei zone de text in Document 33
 35. 2.6.8 Inserarea unui document in alt document 33
 36. 2.6.9 Inserarea unei hipe rlegaturi si a unui semn de carte 33
 37. 2.7 Lucrul pe coloane 34
 38. 2.8 Lucrul cu documente lungi 35
 39. 2.8.1 Crearea cuprinsului 35
 40. 2.8.2 Crearea unui index 36
 41. 2.8.3 Creearea bibliografiei 37
 42. 2.8.4 Crearea unui cuprins al desenelor 38
 43. 2.9 Spell Checker 38
 44. 2.10 Obiecte legate sau împaturite 39
 45. INFORMATICA APLICATA
 46. 2
 47. CAPITOLUL III 40
 48. UTILIZAREA MEDIULUI DE LUCRU MICROSOFT EXCEL 40
 49. 3.1 Registrul de calcul tabelar 40
 50. 3.2 Tabele Pivot 58
 51. 3.3 Utilizarea pachetului Data Analysis 63
 52. 3.4 Tendinþe si prognoze 65
 53. 3.5 Utilizarea SOLVER-UL în MS EXCEL 66
 54. Bibliografie 73

Extras din curs

Capitolul I.

Noþiuni introductive

1.1 Scurt istoric al dezvoltarii calculatoarelor

În ultimii 70 de ani calculatoarele au evoluat continuu, specialistii în domeniu împarþind

aceasta perioada în cinci etape, denumite generaþii de calculatoare. Criteriile care au stat la baza

acestei clasificari includ: arhitectura sistemelor; tehnologia de construcþie a componentelor,

modalitaþile de procesare a programelor, caracteristicile sistemelor de operare, limbajele de programare

folosite.

Prima generaþie în evoluþia calculatoarelor (1938-1953) a fost caracterizata de utilizarea

tuburilor electronice iar calculatoarele erau destinate calculelor stiinþifice si comerciale. În aceasta

perioada se încadreaza calculatoarele Harvard Mark 1 si ENIAC.

Generaþia a doua (1954 - 1963) a fost caracterizata de folosirea tranzistorului pentru realizarea

circuitelor logice. Calculatoarele din cea de-a doua generaþie aveau în jur de 100 de instrucþiuni

complexe, memorie de tip magnetic si dispozitive periferice.

Limbajul de programare Fortan a aparut în anul 1956 iar limbajele Algol si Cobol (Common

Business Oriented Language - limbaj orientat spre aplicaþiile de afaceri) au aparut dupa anul 1960. În

anul 1955 a devenit operaþional primul calculator cu tranzistori, denumit TRADIC (Transistor Digital

Computer).

Generaþia a treia de calculatoare (1964 - 1980) se caracterizeaza prin utilizarea circuitelor

integrate pe scara mica (SSI - Small ScaleIntegration) si medie (MSI - Medium Scale Integration).

Generaþia a patra de calculatoare (1981 - prezent) se caracterizeaza prin construcþia de

calculatoare ce utilizeaza circuite integrate pe scara mare(LSI -Large Scale Integration) si foarte mare

(VLSI - Very Large Scale Integration). Folosirea microprocesorului si a microprogramarii a oferit

calculatoarelor posibilitatea utilizarii unui set complex de instrucþiuni si asigura un grad sporit de

flexibilitate.

În aceasta perioada a fost scos pe piaþa primul calculator personal (PC- Personal Computer) de

catre firma IBM în anul 1981. Toate calculatoarele personale ce au fost construite ulterior si au pastrat

arhitectura originala IBM au fost denumite calculatoare compatibile IBM-PC. Primul IBM-PC avea

urmatoarele caracteristici: Microprocesor pe 16-biþi 8088, Memorie ROM BASIC; Floppy-disc de

360KB; Sistem de operare DOS 1.0. În 1985 Intel introduce microprocesorul 80386 (primul membru

pe 32-biþi din familia 80x86). În 1986 firma Compaq introduce primul sistem bazat pe 80386. În 1989

Intel introduce microprocesorul 80486, ce includea coprocesor matematic. În 1992 apar procesoarele

Intel Pentium (cu 64-biþi pentru magistrala de memorie), AMD si Cyrix (procesoare compatibile -

INFORMATICA APLICATA

4

„clone”). În 1996 apare Intel Pentium Pro. În 1998 apare Intel Pentium II. În 2000 apare Intel Pentium

IV la 1.5 GHz. În 2003 este depasita graniþa de 3 Ghz de funcþionare a procesoarelor comerciale.

Calculatoarele din cea de-a cincea generaþie (prezent - viitorii ani), sunt înca în faza de

dezvoltare. Ele se bazeaza pe utilizarea inteligenþei artificiale, a circuitelor integrate specializate si a

procesarii paralele. Exista unele aplicaþii ale celei de-a cincea generaþii de calculatoare care sunt deja

utilizate astazi, cum ar fi recunoasterea vorbirii. Utilizarea procesarii paralele si a superconductorilor

face viabila inteligenþa artificiala. Scopul principal al celei de-a cincea generaþii de calculatoare este

acela de a dezvolta echipamente capabile sa raspunda limbajului natural uman si sa fie capabile de

învaþare si organizare proprie.

Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem

economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte si sisteme pentru prelucrarea

automata a informaþiei. Din acest punct de vedere informatica este definita ca fiind stiinþa care se

ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informaþiei cu ajutorul sistemelor automate de

calcul. În accepþiunea curenta, informatica cuprinde toate activitaþile legate de proiectarea, realizarea si

exploatarea sistemelor de prelucrare automata a datelor, în scopul cresterii eficienþei activitaþilor

umane.

1.2 Sisteme informatice

Conceptul de sistem desemneaza un ansamblu de elemente dependente între ele, formând un tot

organizat care pune ordine în gândirea teoretica sau activitatea practica dintr-un domeniu sau altul. Un

sistem economic reprezinta un ansamblu de elemente interdependente, prin intermediul carora se

realizeaza obiectul de activitate al unei unitaþi economice. În analiza structurii organizatorice si

funcþionale a unui sistem economic se disting urmatoarele componente: sistemul decizional; sistemul

operaþional; sistemul informaþional.

Sistemul decizional este format din ansamblul de specialisti care, prin metode si tehnici

specifice prognozeaza si planifica, decid, organizeaza, coordoneaza, urmaresc si controleaza

funcþionarea sistemului operaþional, cu scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Sistemul operaþional reprezinta ansamblul de resurse umane, materiale si financiare precum si

întregul ansamblu organizatoric, tehnic si funcþional, care asigura realizarea efectiva a obiectivelor

stabilite prin deciziile transmise de sistemul decizional.

Preview document

Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 1
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 2
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 3
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 4
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 5
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 6
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 7
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 8
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 9
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 10
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 11
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 12
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 13
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 14
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 15
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 16
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 17
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 18
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 19
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 20
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 21
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 22
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 23
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 24
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 25
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 26
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 27
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 28
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 29
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 30
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 31
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 32
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 33
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 34
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 35
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 36
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 37
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 38
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 39
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 40
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 41
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 42
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 43
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 44
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 45
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 46
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 47
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 48
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 49
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 50
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 51
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 52
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 53
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 54
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 55
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 56
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 57
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 58
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 59
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 60
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 61
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 62
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 63
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 64
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 65
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 66
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 67
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 68
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 69
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 70
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 71
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 72
Curs informatică aplicată anul 1 - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Curs Informatica Aplicata Anul 1.pdf

Alții au mai descărcat și

Funcții excel

Se dă următorul tabel ce reprezintă situaţia salariaţilor firmei X. Se cere: - să se calculeze sporul de vechime*, salariul brut, impozitul pe...

Microsoft Word - începători

1. Notiuni introductive Editorul de texte sau documente Microsoft Word poate fi executat sub sistemul Windows si face parte din grupul de programe...

Informatică de gestiune - curs Excel

Formatting Workspace Feature Formatting Workspace. ->Formatting number characters Formatting Toolbar Format -> Cells -> ->Number Worksheet...

Excel

I. Crearea unei foi de lucru cu Excel Programele tip foaie de calcul, cum este Microsoft Excel, au fost create iniţial pentru analizarea şi...

Sistemul de Echipamente - Procesorul

Un sistem electronic de calcul - un calculator - este o masina automata de prelucrare a informatiei capabila sa execute secvente complexe de...

Secretariat și Corespondență

1. CORESPONDENTA DE AFACERI 1.1. SCRISOAREA DE AFACERI Orice scrisoare echivaleaza cu o carte de vizita a celui care o expediaza. Acest fapt...

Excel - Tabele Pivot

1. Să se formateze "Data de distribuţie" (plaja de celule A3:A59) astfel: ziua - o literă sau două dacă este MARŢI - "Ma" sau dacă este MIERCURI -...

Te-ar putea interesa și

Crearea de bază de date în Acces

Pentru a face faţã problemelor de gestiune curente dintr-un office, pacetul Access a fost proiectat special. Interfaţa graficã deosebit de uşor de...

Proiectarea și Optimizarea Sistemului de Furnizare a Serviciului de Instruire în Cadrul Firmei Euroaptitudini

Capitolul I. Descrierea serviciului 1.1. Prezentare generala Grupul EUROaptitudini este în prezent constituit din trei societăţi care sunt...

Sisteme Electronice pe Stadionul de Fotbal

Multimedia este un atribut, transformat rapid in substantiv datorita frecventei sale utilizari din ultimul timp. Multimedia (multi - mai multe;...

Aplicații informatice pentru contabilitate

Denumire firmă: S.C. LAVI S.R.L. Date de contact: Adresa: Str Cosminului nr.46 Telefon: 0256/117800 sau 0732145800 e-mail: lavi@yahoo.com web:...

Piața aplicațiilor ERP în România

Introducere Transformările din mediul organizaţional al întreprinderilor şi progresele rapide înregistrate de tehnologiile informaţionale impun...

Mecanisme de Decizie în UE

Introducere Evoluţia procesului decizional după Tratetele de la Maastrich şi Amsterdam Intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, a...

Analiza financiară - lucrare aplicativă 2

1. Discutii privind indicatorii valorici . Care sunt, care este semnificatia fiecaruia, ce surse de informare utilizam în scopul cuantificarii lor....

Sisteme cu Microprocesoare

Structura generala a unui sistem cu microprocesor pentru conducerea proceselor Sistem cu microprocesor (SMP) Caracterizare din punct de vedere...

Ai nevoie de altceva?