Excel - Tabele Pivot

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: xls
Pagini : 7 în total
Mărime: 420.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Bogdan, Glavan Nicolae
Exemple de probleme rezolvate referitoare la tabela pivot: ASE BUCURESTI

Extras din document

1. Să se formateze "Data de distribuţie" (plaja de celule A3:A59) astfel: ziua - o literă sau două dacă este MARŢI - "Ma" sau dacă este MIERCURI - "Mi"; ziua - în cifre; luna - primele trei litere; anul - din 4 cifre.

Răspuns: Selectaţi plaja de celule A3:A59 - > click dreapta - > Format Cells - >Number - > Custom -> Type: DDD DD MMM YYYY

2. Să se afişeze numărul de cărţi şi suma valorică a acestora, pe titluri de carte şi pe agenţi de distribuţie, restricţionând interactiv tabela pe oraşe de distribuţie.

"Răspuns: Poziţionaţi cursorul într-o celulă a tabelului pe care doriţi să-l folosiţi la realizarea tabelei PIVOT.

Pasul 1. Data - > Pivot Table and PivotChart Report"

Pasul 2. Fiind deja poziţionaţi în tabelul pe care îl folosim la realizarea tabelei Pivot, acesta va fi completat automat în fereastra de diaolog următoare:

Pasul 3. Ultimul pas către rezultatul final presupune, în principal, stabilirea locului unde va fi amplasat rezultatul, precum şi cum se doreşte să arate tabelul rezultat.

Acţionarea butonului Layout ne oferă posibilitatea stabilirii coloanelor, liniilor şi valorilor din tabelul rezultat. Această fereastră pentru a răspunde cerinţelor din enunţ, folosind tehnica Drag and Drop trebuie completată astfel:

OBSERVAŢIE: Tabelul pivot rezultat poate suporta şi alte modificări în sensul că pe Row se poate plasa "Agent vânzare", iar pe Column se poate plasa "Titlu carte", alegerea fiind dată de forma dorită de afişare a datelor.

Acţionarea butonului Options permite specificarea detaliilor de afişare a tabelei pivot rezultate. Completată aceasta se prezintă astfel:

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 2"(redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor, precum şi o formatare condiţională ce-mi permite să colorez liniile de la "Cantitatea vândută" într-un anume fel, iar liniile de la "Valoarea vândută" într-un alt fel).

3. Să se afişeze nr. maxim şi nr. minim de cărţi vândute, pe titluri, pe clienţi şi pe oraşe de distribuţie, modificând dinamic anul de distribuţie.

Răspuns: După parcurgerea paşilor 1 şi 2 de la enunţul nr. 2 va apare un mesaj care ne avertizează că pe baza aceluiaşi tabel s-a mai făcut o tabelă pivot. Alegeţi butonul "NO" pentru a crea o nouă tabelă pivot separată de prima. Această fereastră se prezintă astfel:

După acţionarea butonului Layout de la pasul 3 care apare după ce aţi acţionat butonul "NO" al mesajului de avertizare, rezultă următoarea ferestră care completată trebuie să se prezinte astfel:

După acţionarea butonului Options tot de la pasul 3 rezultă următoarea ferestră care completată să se prezinte astfel:

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 3" (redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor). Realizaţi o selecţie în funcţie de "Data de distribuţie". Ce observaţi? Nu care cumva în listă se regăsesc toate datele de pe coloana "Data de distribuţie"?

În enunţul aplicaţiei se cere modificarea dinamică numai a anului de distribuţie nu numai a unei zile de distrubuţie. Pentru aceasta trebuie să se realizeze o grupare a datelor pe ani în cadrul coloanei "Data de distribuţie" astfel:

A. selectaţi sheet-ul "Cerinţa nr. 3".

B. se poziţionează cursorul pe celula "Data de distribuţie", apărând astfel un semn în cruce.

C. folosind tehnica Drag and Drop se trage celula "Data de distribuţie" peste celula "Oraş distribuţie". Tabelul pivot rezultat se va modifica, dar aceasta va fi o modificare temporară.

D. Click dreapta pe noua locaţie a celulei "Data de distribuţie" - > Group and Show Detail - > Group. Fereastra de dialog ce va apare trebuie să arate completată astfel:

Conținut arhivă zip

  • Excel - Tabele Pivot.xls

Alții au mai descărcat și

Publicitatea și Promovarea prin Internet

1.1 Reteaua Internet Internet-ul reprezinta mai mult decât o retea uriasa ce uneste milioane de calculatoare. El constituie o retea de retele si...

Gestiunea Activitatii la o Asciatie de Locatari Utilizand Excel 2000

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVEUT 4CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE In ultimele decenii, calculatoarele si-au exercitat pionieral in numeroase...

Documente de Gestiune

Factura pe baza de aviz Formular cu regim special de inseriere si de numerotare. Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de...

Proiect Birotica - TECHEM Eenergy Services SRL

I. Introducere Organizatia “Techem Energy Services” SRL face parte din Divizia Internationala a Corporatiei “Techem” Germania, care are o vechime...

Instrumente pentru Asistarea Deciziei în Microsoft Excel

Procesorul de tabele Excel, alături de facilităţile cunoscute de calcul tabelar, de generare de grafice şi de exploatare a bazelor de date, posedă...

Ai nevoie de altceva?