Utilizarea Functiilor Excel

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8787
Mărime: 329.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Carbunar

Extras din document

1.4 UTILIZAREA FUNCºIILOR EXCEL

Procesorul de tabele Excel include un numår mare de func¡ii predefinite (232), dar ferå ¿i posibilitatea ca utilizatorul så-¿i defineascå propriile func¡ii, potrivit cerin¡elor de exploatare a aplica¡iilor.

Func¡iile Excel permit efectuarea de calcule ¿i prelucråri diverse, de la cele mai simple pânå la cele mai complexe.

1.4.1 FUNCºII PREDEFINITE

Func¡iile predefinite reprezintå formule speciale care respectând anume sintaxå, executå pera¡ii ¿i prelucråri specifice, fiind destinate rezolvårii unor probleme ¿i aplica¡ii ce con¡in elemente predefinite de calcul.

Unele func¡ii predefinite sunt echivalente formulelor: de exemplu, formula de adunare a con¡inutului celulelor A1, A2 ¿i A4, adicå - A1+A2+A4 este echivalentå cu func¡ia - Sum(A1:A2;A4). Alte func¡ii (majoritatea cazurilor) nu au echivalent în rândul formulelor, rezultatul scontat neputând fi b¡inut decât prin aplicarea func¡iilor predefinite sau putând fi b¡inut pe cale bi¿nuitå, prin aplicarea succesivå a mai multor pera¡ii ¿i formule.

Folosirea func¡iilor predefinite este supuså unor reguli foarte stricte, a cåror nerespectare poate conduce la un rezultat incorect sau generator de eroare.

Cea mai mare parte a func¡iilor predefinite au trei componente:

- semnul "egal"- (sau semnul “plus” +, pentru compatibilitate cu 1-2-3);

- numele func¡iei;

- unul sau mai multe argumente;

Nici un spa¡iu nu este admis ca separator între cele trei componente ale func¡iilor predefinite. Argumentele se aflå închise între paranteze rotunde ¿i sunt separate printr-un separator zecimal. Acest separator poate fi virgulå sau punct ¿i virgulå, dupå cum a fost configurat ini¡ial sistemul. ¥n exemplele luate, se va lua în considera¡ie ca separator zecimal caracterul "punct ¿i virgulå".

Existå ¿i func¡ii care nu au nevoie de precizarea argumentului, de exemplu:- NOW(), - TRUE(), - TODAY(), etc.

Exemplul urmåtor ilustreazå diferite argumente care se pot întâlni la func¡ie predefinitå:

Func¡ie predefinitå- Tip argument

- SUM(A2:A7)- plajå continuå de celule

- SUM(A2:A7;A9;A11:A20)- plajå discontinuå de celule

- MAX(59;36;84)- listå de valori

- DATE(62;10;18)- listå de valori datå calendaristicå

- IF(A1- A2;"Bun";Rau")- valoare logicå

- INT(SUM(D1:D9)- func¡ie predefinitå

- UPPER("Ionescu")- ¿ir de caractere

- REPT("Ionescu",3)- ¿ir ¿i valoare numericå

- FACT(6)- valoare numericå

Excel acceptå urmåtoarele tipuri de argumente:

- condi¡ie: este expresie logicå care folose¿te unul din peratorii logici - , <, >, <>, <- , >- , NOT( ), AND( ), R( ) pentru adreså de celulå sau un nume de câmp. Condi¡ia argumentului poate fi deci formulå, un numår, un nume de cåmp, un text. Func¡ia evalueazå condi¡ia ¿i procedeazå la diferite pera¡ii în func¡ie de faptul dacå condi¡ia este adevåratå sau falså.

- loca¡ie: este adreså, un nume de câmp, formulå sau func¡ie care genereazå adreså sau un nume de câmp.

- un text: rice secven¡å de caractere incluså între ghilimele, adresa sau un nume de câmp ce con¡ine etichetå tip ¿ir de caractere sau formulå sau func¡ie care returneazå etichetå. Un ¿ir de caractere folosit într-o func¡ie trebuie pus între ghilimele pentru a nu fi confundat cu un nume de câmp.

- valoare: un numår, adresa sau numele unei celule care con¡ine un numår, formulå sau func¡ie predefinitå care returneazå un numår.

Toate tipurile de argumente pot fi folosite împreunå într-o func¡ie atunci când sintaxa este respectatå.

O func¡ie predefinitå se poate introduce într-o celulå tastând-o ca atare (conform sintaxei) sau prin intermediul generatorului de func¡ii.

Cea mai simplå metodå reprezintå introducerea nemijlocitå a func¡iilor predefinite, corespunzåtor sintaxei, în celula unde se va pera calculul respectiv (metodå recomandatå).

¥n cel de-al doilea caz, se activeazå selectorul func¡iilor predefinite aflat pe bara de editare sau se activeazå comanda Insert Function (figura 1.52). Apoi, se alege func¡ia respectivå, din caseta de dialog Paste Function, se valideazå ¿i se completeazå sintaxa generatå automat.

Preview document

Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 1
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 2
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 3
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 4
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 5
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 6
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 7
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 8
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 9
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 10
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 11
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 12
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 13
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 14
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 15
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 16
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 17
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 18
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 19
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 20
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 21
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 22
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 23
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 24
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 25
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 26
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 27
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 28
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 29
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 30
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 31
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 32
Utilizarea Functiilor Excel - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Functiilor Excel.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Activitatii la o Asciatie de Locatari Utilizand Excel 2000

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVEUT 4CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE In ultimele decenii, calculatoarele si-au exercitat pionieral in numeroase...

Imprimanta Caracteristici si Clasificare

Incepand de la un anumit punct al evolutiei sale, omul a dorit sa pastreze intr-un fel sau altul cunostintele acumulate in timp, nu numai in mintea...

Instrumente Specifice de Evidenta si Organizare in Munca de Secretariat

I CONCEPTUL SI DEONTOLOGIA PROFESIEI DE SECRETAR 1. DESCRIEREA, ANALIZA SI EVALUAREA FUNCTIEI DE SECRETAR Secretariatul trebuie considerat ca un...

Caracteristici Generale - Monitorul

Introducere De a lungul dezvoltării sale omenirea a cunoscut un sir de descoperiri care au dus la schimbarea modului de gindire si dezvoltare a...

Introducere în Microsoft Word

1. Scurtă introducere Microsoft Word este considerat cel mai perfecţionat program de procesare a textelor din mediul Windows. A cunoscut multe...

Comparatie intre Windows XP Professional si Home Edition

Windows XP este unic deoarece este pentru prima data cand Microsoft scoate o linie completa de sisteme de operare Windows bazate pe nucleul Windows...

Lucrare de Atestat - Paint

Aceste doua aplicatii sunt unele din cele mai importante pe care le poseda produsul Windows si, deoarece din punctul de vedere al utilizarii lor...

Microsoft Word

Procesorul de texte Word este un program puternic pentru prelucrarea textelor si organizarea lor sub forma de tiparitura: comunicari, brosuri, etc....

Ai nevoie de altceva?