Cursurile din domeniul Burse

Analiza lichidității băncii

Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active și de a asigura în orice moment onorarea la scadență a obligațiunilor sale de plată. Principiul I al lichidității prevede, ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare. K_1=(∑▒〖active pe... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Piața bursieră - definitie, caracteristici, funcții

1. Definiție, istoric, premise Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursă reprezintă o alocație, iar din punct de vedere etimologic această denumire provine din limba greacă “bursa” semnificând săculeț cu bani. Din punct de vedere economic, bursa reprezintă o piață unde au loc tranzacții bursiere după o... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economico-financiară

-pentru începutul anului 2017 Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei Total active = Active imobilizate + Active circulante = 518 086 +377 565 = 895 651 lei Total Datorii = Datorii Curente + Datorii pe termen lung = 1 239 615 + 0 = 1 239 615 lei pentru sfârșitul anului... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Riscul pe piață de capital

1. NOȚIUNI CONCEPTUALE Prin riscul unui titlu mobiliar se înţelege fie sacrificiul unui avantaj imediat sau absenta unui consum imediat, in schimbul unor avantaje viitoare, fie incertitudinea asupra valorii unui bun financiar înregistrata la o data viitoare. Riscul este dependent de realizarea posibila a unor... citește mai departe

4 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare

Participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – persoane juridice constituite în forma juridică de organizare de societate pe acţiuni, care desfăşoară în exclusivitate activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare după obţinerea licenţei eliberate de Comisia Naţională. În licenţa pentru... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Burse și piețe internaționale

1. Bursa si mediul financiar international 1.1. Globalizarea pietelor financiare 1.2. Cadrul conceptual al bursei de valori 1.1. Globalizarea pietelor financiare Primordial ptr mediul financiar international este urmatorul complex de elemente: -Regula celor 3D: - Dezintermedierea = trecerea de la un sistem... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Burse Internationale de Mărfuri

I. BURSA - ELEMENTE DEFINITORII Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare... citește mai departe

115 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Specificul pieței Forex

Natura pieţei FOREX Cotaţiile pe FOREX Participanţii de pe FOREX Piaţa FOREX există, de fapt, din momentul în care a fost făcut primul „schimb valutar”. Cuvântul „forex” vine din engleză, din abrevierea cuvintelor „FOReign EXchange” şi înseamnă, de fapt, piaţa valutară internaţională. FOREX este o reţea... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Piața Bursieră

Piaţa valorilor mobiliare din S.U.A. ocupă în lume un rol important reeşind din: 3. este cea mai mare piaţă. S.U.A. le revin 1/3 din capitalizarea mondială şi 50% din totalul mondial de împrumuturi obligatare; 3. mărimea capitalului fictiv (investit în hârtii de valoare) depăşeşte multe economii naţionale; 3. în... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Burse

Elementele definitori ale pietei de capital I.Cadrul conceptual a) Bursa de valori este o institutie care asigura publicului mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua ,ordonata ,transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare. b) Valoriile mobiliare pot fi : - actiuni,instrumente... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Preview

Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții

În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei persoane sau agent economic.Desigur existã un ansamblu de factorii care influenþeazã deciziile fiecãrei persoane sau agent economic de a renunþa la un câstig sau... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Burse

Capitolul 1 - BURSA 1.1. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei bursei În Grecia antică, în Agora, negustorii şi comercianţii realizau tranzacţiile într-un anumit loc , cunoscut sub numele de Emporium. Începând cu secolul al XI-lea, dezvoltarea unor oraşe stat în nordul Italiei (Genova, Florenţa, Veneţia), ca şi... citește mai departe

101 pagini Gratis Extras Preview

Burse de mărfuri și valori

Introducere in activitatea bursiera 1 Bursa – definitie, istoric, clasificare Bursa este o institutie a economiei de piată în care se manifestă o piată organizată liberă de mărfuri si servicii, eficientă, transparentă, corectă, adaptabilă si lichidă. Termenul de bursă desemnează o institutie a economiei de piată... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Piețe de capital

Criza economică şi politică a statelor europene după al doilea război modial a oferit în 1947 stimulentul hotărâtor pentru proiectul unificării economice şi politice a Europei: - “Planul Marshall” - “Doctrina Truman” Cel mai important proiect pentru istoria UE- Planul Schuman, combina aspectele economice,... citește mai departe

360 pagini Gratis Cuprins Extras

The Concept and Classification of Stock Exchange Transactions

Generally speaking, transaction can be defined as a convention between two or more parts, through which certain rights are passed, or a commercial exchange is made. Stock exchange transactions are seen as contracts of purchase of titles and of other financial assets, concluded on the secondary capital market, with... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Conceptul și Clasificarea Tranzacțiilor Bursiere

8.1 Definirea, structura tranzacţiilor bursiere. La modul general, tranzacţia este definita ca o convenţie intre doua sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. Prin tranzacţii bursiere înţelegem contractele de vânzare-cumpărare de titluri şi alte active financiare,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Funcțiile Pieței de Capital

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi serviciilor necesare pentru consum – final sau destinat producţiei – este o economie reală; pe de altă parte, ea reprezintă economia financiară (simbolică), adică procese de... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Burse de Valori

Bursa joaca un rol esential in economia moderna: ca piata titlurilor financiare, ea asigura - alaturi de alte componente ale "economiei simbolice" (financiare) - desfasurarea neintrrupta a circuitului economic, functionarea "economiei reale". Ca atare, institutiile si activitatea acestei piete prezinta o importanta... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Piețe de capital

I.1.1. Piaţa de capital Piaţa primară de capital Piaţa secundară de capital Piaţa de capital include atât tranzacţiile cu titluri pe termen lung cât si cele cu instrumente monetare (pe termen scurt) Piaţa financiară în general, si piaţa de capital în particular, au organisme cu rol de reglementare si control... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Strategii de Tranzacționare a Optiunilor

a.Caracteristici generale ale opţiunilor din punct de vedere al strategiilor adoptate Cele mai simple forme de opţiuni (denumite şi vanilla) dau deţinătorului dreptul, dar nu şi obligaţia, de a tranzacţiona un anumit activ în viitor, la un preţ stabilit în momentul încheierii contractului în urma achitării unei... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Burse - Cursurile 6 și 7

CARACTERISTICI GENERALE ALE OPŢIUNILOR OPŢIUNE = Contract care conferă deţinătorului său dreptul, dar nu şi obligaţia, de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ denumit activ de bază, la un preţ prestabilit, într-o anumită perioadă de timp. În schimbul acestui drept, cumpărătorul opţiunii plăteşte vânzătorului o... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Burse - Curs 5

Pentru derularea relaţiilor financiare privind achiziţionarea de titluri sau vânzarea de titluri, trebuie să existe o societate financiară de intermediere, denumită generic „Societate De Servicii Şi Investiţii Financiare”. Această societate poate executa operaţiuni pe piaţa bursieră în nume propriu sau în numele... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Piața Bursieră în România

1.4. PIAŢA BURSIERĂ ÎN ROMÂNIA 1.4.1 SCURT ISTORIC După cum relatează Nicolae Iorga în „Istoria comerţului" (1937), încă din 1839 apare ideea organizării unor burse în Bucureşti şi Brăila. În anul 1840 în ziarul „Mercurul Brăilei" este prezentat „Codul de Comerţ" care cuprinde prima reglementare generală a bursei... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Indicii Bursieri - Curs 8

Indicii bursieri = o expresie numerică, măsurată în puncte, a evoluţiei cursurilor celor mai reprezentative titluri de pe o piaţă. Există două categorii de indici bursieri: - coeficienţi de randament, ce exprimă mai mult performanţele în timp ale societăţilor cotate la bursă; - indici de curs (indici bursieri... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras

Etapele realizării unei tranzacții la Bursa de Valori București

4.2. Piaţa extrabursieră - RASDAQ Piaţa extrabursieră - piaţa de capital secundară caracterizată printr-o funcţionare descentralizată, întâlnirea cererii cu oferta de capital realizându-se nelocalizat, cu participarea unui număr mare de dealeri. Delocalizarea pieţei rămâne singura diferenţă dintre cele două pieţe... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras