Toate cursurile din domeniul Burse

 • Analiza lichiditatii bancii

  Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active și de a asigura în orice moment onorarea la scadență a obligațiunilor sale de plată. Principiul I al lichidității prevede, ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare mai mult de 2 ani să nu depășească suma resurselor ei financiare. K_1=(∑▒〖active pe termen lung〗)/(∑▒〖pasive cu termen de rambursare>2ani〗)≤1 Principiul II al lichidității prevede, ca lichiditatea curentă a unei bănci, exprimată ca coeficient al activelor...

 • Piata bursiera - definitie, caracteristici, functii

  1. Definiție, istoric, premise Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursă reprezintă o alocație, iar din punct de vedere etimologic această denumire provine din limba greacă “bursa” semnificând săculeț cu bani. Din punct de vedere economic, bursa reprezintă o piață unde au loc tranzacții bursiere după o anumită procedură reglementată. Schimburile, tranzacțiile se cunosc din cele mai vechi timpuri și se efectuau, la început, sub forma de troc. Ulterior, regele Lidiei din Asia Mică a...

 • Analiza economico-financiara

  -pentru începutul anului 2017 Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei Total active = Active imobilizate + Active circulante = 518 086 +377 565 = 895 651 lei Total Datorii = Datorii Curente + Datorii pe termen lung = 1 239 615 + 0 = 1 239 615 lei pentru sfârșitul anului 2017 Situația netă (2)= Total active - Total datorii = 1 077 029 - 1 402 336 = -325 307 lei Total active = Active imobilizate + Active circulante = 467 708 + 609 321= 1 077 029...

 • Riscul pe piata de capital

  1. NOȚIUNI CONCEPTUALE Prin riscul unui titlu mobiliar se înţelege fie sacrificiul unui avantaj imediat sau absenta unui consum imediat, in schimbul unor avantaje viitoare, fie incertitudinea asupra valorii unui bun financiar înregistrata la o data viitoare. Riscul este dependent de realizarea posibila a unor evenimente cu grad mare de incertitudine sau aleatorii, care definesc natura si evolutia pietelor financiare si, in particular, ale burselor de valori. Investiţia în acţiuni si/sau...

 • Participantii Profesionisti la Piata Valorilor Mobiliare

  Participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – persoane juridice constituite în forma juridică de organizare de societate pe acţiuni, care desfăşoară în exclusivitate activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare după obţinerea licenţei eliberate de Comisia Naţională. În licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare se vorspecifica expres activităţile de bază şi conexe. Pe piaţa valorilor mobiliare pot fi desfăşurate următoarele...

 • Burse si Piete Internationale

  1. Bursa si mediul financiar international 1.1. Globalizarea pietelor financiare 1.2. Cadrul conceptual al bursei de valori 1.1. Globalizarea pietelor financiare Primordial ptr mediul financiar international este urmatorul complex de elemente: -Regula celor 3D: - Dezintermedierea = trecerea de la un sistem economic in care principalii intermediari in procesul de finantare erau bancile, la un sistem bazat pe relatia directa dintre detinatorii de fonduri si solicitantii lor. -...

 • Burse Internationale de Marfuri

  I. BURSA - ELEMENTE DEFINITORII Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în...

 • Economie Europeana

  Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate alimente, materii prime, echipamente, situaţie ce a determinat un enorm deficit comercial si deficitul balantei de plăţi. În acest context redresarea europeană devenea necesară pentru întreaga ordine mondială. Având în vedere că jumătate din teritoriul europea trecuse sub autoritatea sovietică, SU avea interesul să lupte împotriva politicii...

 • Specificul Pietei Forex

  Natura pieţei FOREX Cotaţiile pe FOREX Participanţii de pe FOREX Piaţa FOREX există, de fapt, din momentul în care a fost făcut primul „schimb valutar”. Cuvântul „forex” vine din engleză, din abrevierea cuvintelor „FOReign EXchange” şi înseamnă, de fapt, piaţa valutară internaţională. FOREX este o reţea electronică globală, prin care: • băncile naţionale şi comerciale, • speculatorii, • companiile multinaţionale, şi alte instituţii financiare şi non-financiare execută tranzacţii ...

 • Piata Bursiera

  Piaţa valorilor mobiliare din S.U.A. ocupă în lume un rol important reeşind din: 3. este cea mai mare piaţă. S.U.A. le revin 1/3 din capitalizarea mondială şi 50% din totalul mondial de împrumuturi obligatare; 3. mărimea capitalului fictiv (investit în hârtii de valoare) depăşeşte multe economii naţionale; 3. în sfera organizării pieţei de capital, elaborarea noilor instrumente şi teoria gestiunii portofoliilor de hârtii de valoare au atins rezultate foarte înalte, deaceea multe state...

 • Burse

  Elementele definitori ale pietei de capital I.Cadrul conceptual a) Bursa de valori este o institutie care asigura publicului mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua ,ordonata ,transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare. b) Valoriile mobiliare pot fi : - actiuni,instrumente financiare derivate si alte titluri de credit incadrate in aceasta categorie de catre comisia nationala de valorii mobiliare CNVM. c) Membru al bursei este persoana fizica sau...

 • Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii

  În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei persoane sau agent economic.Desigur existã un ansamblu de factorii care influenþeazã deciziile fiecãrei persoane sau agent economic de a renunþa la un câstig sau avantaj(determinat de utilizarea unor fonduri disponibile).În prezent în favoarea unui unui avantaj viitor(determinatde economisirea sau investirea acestor fonduri pentru a fi utilizate în...

 • Burse

  Capitolul 1 - BURSA 1.1. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei bursei În Grecia antică, în Agora, negustorii şi comercianţii realizau tranzacţiile într-un anumit loc , cunoscut sub numele de Emporium. Începând cu secolul al XI-lea, dezvoltarea unor oraşe stat în nordul Italiei (Genova, Florenţa, Veneţia), ca şi în Nordul Europei (Amsterdam, Brugge, Hamburg), a influenţat creşterea schimburilor şi apariţia unor elemente de bază ce caracteriza piaţa bursieră. Atât în Grecia, cât şi în...

 • Burse de Valori

  Piaţa financiară este piaţa capitalurilor pe termen lung, pe care se emit şi se tranzacţionează valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri. Piaţa financiară este cea pe care se cumpără şi se vând active financiare, fără a fi schimbată natura lor. Ea exprimă o relaţie directă între deţinătorul şi utilizatorul de fonduri. Practica din România pune în evidenţă opţiunea pentru concepţia anglo-saxonă, potrivit căreia piaţa de capital este o componentă a pieţei...

 • Burse de Marfuri si Valori

  Introducere in activitatea bursiera 1 Bursa – definitie, istoric, clasificare Bursa este o institutie a economiei de piată în care se manifestă o piată organizată liberă de mărfuri si servicii, eficientă, transparentă, corectă, adaptabilă si lichidă. Termenul de bursă desemnează o institutie a economiei de piată ca formă organizată de schimb pentru mărfuri sau titluri financiare. Bursa = un hotel „Deburses” în holul căruia se negociau metale pretioase, emblema era trei pungi; Bursa =...

Pagina 1 din 4