Toate cursurile din domeniul Burse

 • Bursa

  In limbaju1 comun cuvantul bursä este utilizat in două intalesuri diferite. Unul, precis delimitat, se referă la alo¬catia bănească oferitä gratuit de cätre stat, institutii sau firme pentru elevi, studenti, cercetătorj etc. (bursa de studii) si trimite etimologic la “saculetul” folosit in Evul Mediu pentru păstrarea banilor (bursa in latina medievalä, provenind din grecescul byrsa care a dat bourse in fran¬ceză, bolso in spaniolä, borsetta in italiană si bursa studentească, la noi). Al...

 • Piete de Capital

  Criza economică şi politică a statelor europene după al doilea război modial a oferit în 1947 stimulentul hotărâtor pentru proiectul unificării economice şi politice a Europei: - “Planul Marshall” - “Doctrina Truman” Cel mai important proiect pentru istoria UE- Planul Schuman, combina aspectele economice, tehnice cu un proiect politic mult mai cuprinzător. Tratatul de la Paris a fost semnat pe data de 18 aprilie 1951 de cele şase state fondatoare, instituindu-se astfel Comunitatea...

 • Indici Bursieri

  Indicii bursieri reprezintă expresia numerică, măsurată în puncte a evoluţiei cursurilor celor mai reprezentative titluri de pe o piaţă. Portofolii compuse din valori mobiliare cu ponderi diferite de participare. Modalitatea de participare este stabilită în funcţie de capitalizarea bursieră sau de cursul titlurilor. indicii bursieri sunt folosiţi ca măsură a performanţei portofoliilor create în cadrul societăţilor de asigurări, fondurilor de pensii, fonduri mutuale şi altor investitori...

 • The Concept and Classification of Stock Exchange Transactions

  Generally speaking, transaction can be defined as a convention between two or more parts, through which certain rights are passed, or a commercial exchange is made. Stock exchange transactions are seen as contracts of purchase of titles and of other financial assets, concluded on the secondary capital market, with the agents de change from the respectively authorized societies of financial intermediation as a go-between. These transactions are to be handled according to the law on securities...

 • Conceptul si Clasificarea Tranzactiilor Bursiere

  8.1 Definirea, structura tranzacţiilor bursiere. La modul general, tranzacţia este definita ca o convenţie intre doua sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. Prin tranzacţii bursiere înţelegem contractele de vânzare-cumpărare de titluri şi alte active financiare, care se încheie pe piaţă secundara de capital cu mijlocirea agenţilor de bursa , respectiv a societăţilor de intermediere financiara autorizate. Aceste tranzacţii se vor efectua în...

 • Functiile Pietei de Capital

  Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi serviciilor necesare pentru consum – final sau destinat producţiei – este o economie reală; pe de altă parte, ea reprezintă economia financiară (simbolică), adică procese de tip informaţional, constituite din mişcarea banilor şi a activelor financiare. Acţiunile şi titlurile financiare Activele financiare, reprezentate de bani şi de o multitudine de...

 • Burse de Valori

  Bursa joaca un rol esential in economia moderna: ca piata titlurilor financiare, ea asigura - alaturi de alte componente ale "economiei simbolice" (financiare) - desfasurarea neintrrupta a circuitului economic, functionarea "economiei reale". Ca atare, institutiile si activitatea acestei piete prezinta o importanta publica - nationala si internationala - si fac obiectul unor reglamentari legale corespunzatoare. O trecere in revista a experientei din tarile dezvoltate...

 • Piete de Capital

  I.1.1. Piaţa de capital Piaţa primară de capital Piaţa secundară de capital Piaţa de capital include atât tranzacţiile cu titluri pe termen lung cât si cele cu instrumente monetare (pe termen scurt) Piaţa financiară în general, si piaţa de capital în particular, au organisme cu rol de reglementare si control care supraveghează piaţa si care îndeplinesc rolul primordial de protecţie a investitorilor individuali Pentru a analiza cu eficienţă o piaţă de capital specifică, este necesar să...

 • Strategii de Tranzactionare a Optiunilor

  a.Caracteristici generale ale opţiunilor din punct de vedere al strategiilor adoptate Cele mai simple forme de opţiuni (denumite şi vanilla) dau deţinătorului dreptul, dar nu şi obligaţia, de a tranzacţiona un anumit activ în viitor, la un preţ stabilit în momentul încheierii contractului în urma achitării unei anumite sume. Preţul prestabilit este cunoscut sub numele de preţ de exercitare, momentul de timp la care expiră contractul se numeşte scadenţă, iar preţul plătit pentru...

 • Burse - Cursurile 6 si 7

  CARACTERISTICI GENERALE ALE OPŢIUNILOR OPŢIUNE = Contract care conferă deţinătorului său dreptul, dar nu şi obligaţia, de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ denumit activ de bază, la un preţ prestabilit, într-o anumită perioadă de timp. În schimbul acestui drept, cumpărătorul opţiunii plăteşte vânzătorului o primă. Dacă acest drept nu este exercitat în perioada de timp specificată, opţiunea expiră. OPŢIUNE CALL ( de cumpărare ) = opţiune care dă deţinătorului său dreptul, dar nu şi...

 • Burse - Curs 5

  Pentru derularea relaţiilor financiare privind achiziţionarea de titluri sau vânzarea de titluri, trebuie să existe o societate financiară de intermediere, denumită generic „Societate De Servicii Şi Investiţii Financiare”. Această societate poate executa operaţiuni pe piaţa bursieră în nume propriu sau în numele clienţilor. Astfel, pentru a putea funcţiona, societatea are nevoie de un aviz din partea CNVM-ului (Comisia Naţională A Valorilor Mobiliare) şi trebuie să îndeplinească condiţiile...

 • Piata Bursiera in Romania

  1.4. PIAŢA BURSIERĂ ÎN ROMÂNIA 1.4.1 SCURT ISTORIC După cum relatează Nicolae Iorga în „Istoria comerţului" (1937), încă din 1839 apare ideea organizării unor burse în Bucureşti şi Brăila. În anul 1840 în ziarul „Mercurul Brăilei" este prezentat „Codul de Comerţ" care cuprinde prima reglementare generală a bursei de comerţ în Muntenia. Acest cod a fost pus în practică şi în Moldova, unde a fost extins oficial după unirea Principatelor, în cadrul acţiunii de unificare...

 • Indicii Bursieri - Curs 8

  Indicii bursieri = o expresie numerică, măsurată în puncte, a evoluţiei cursurilor celor mai reprezentative titluri de pe o piaţă. Există două categorii de indici bursieri: - coeficienţi de randament, ce exprimă mai mult performanţele în timp ale societăţilor cotate la bursă; - indici de curs (indici bursieri propriu-zişi), ce exprimă comportamentul pieţei bursiere. Calculul indicilor bursieri presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. selectarea eşantionului de titluri incluse în...

 • Etapele Realizarii unei Tranzactii la Bursa de Valori Bucuresti

  4.2. Piaţa extrabursieră - RASDAQ Piaţa extrabursieră - piaţa de capital secundară caracterizată printr-o funcţionare descentralizată, întâlnirea cererii cu oferta de capital realizându-se nelocalizat, cu participarea unui număr mare de dealeri. Delocalizarea pieţei rămâne singura diferenţă dintre cele două pieţe secundare. Piaţa extrabursieră R.A.S.D.A.Q a fost proiectată pentru tranzacţionarea acţiunilor rezultate din Programul de Privatizare în Masă (5774 de societăţi comerciale şi...

 • Bursa Euronext

  BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând prima bursă europeană, EURONEXT NV. Aceasta a fost prima fuziune din lume a trei burse din trei ţări diferite. Apoi, la 3 octombrie 2000, Euronext publică primii săi indici bursieri: Euronext 100 şi Next 150. EURONEXT este prima bursă care oferă clienţilor o soluţie completă de tranzacţii, clearing (plată prin compensare) şi settlement...

Pagina 2 din 4