Toate cursurile din domeniul Burse

 • Indici Bursieri

  Indicii bursieri sunt produse sintetice ce exprimă evoluţia cursului valorilor mobiliare pe o anumită piaţă, sau pentru o zonă geografică. Introducerea indicilor bursieri a fost determinată de necesitatea unui produs bursier prin care să se realizeze urmărirea în ansamblu a pieţei respective şi care să nu reflecte evoluţia unui singur titlu cotat. Rolul principal al unui indice este de a reflecta evoluţia de ansamblu a pieţei la care se referă. Indicii din generaţia întâi sunt indici clasici...

 • Piata Bursiera a Tarilor Europei Centrale si de Est

  2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte ţări din zonă, aici statul nu s-a implicat intr-o primă faza în organizarea pieţei. Treptat, spontan, au apărut mai multe burse de valori private, organizate ca societăţi pe acţiuni, pe baza Codului Comercial, şi fără existenţa încă a unei entităţi însărcinate cu supravegherea pieţei, în aceste condiţii, bursele s-au autoreglementat, dar...

 • Sistemul Electronic al BVB

  Sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti are la baza o solutie de administrare a valorilor mobiliare furnizata de firma EFA Software Services Ltd., Canada. Acest sistem integrat in timp real contine urmatoarele componente, care impreuna formeaza o solutie completa de tranzactionare a valorilor mobiliare : HORIZON TM - sistemul de tranzactinare EQUATOR TM - sistemul de Compensare - Decontare si Registru Elementul cheie care asigura succesul operatiunilor bursiere in BVB consta in...

 • Intermedierea Investitiilor Financiare

  Piata de capital leaga emitentii valorilor mobiliare si altor instrumente financiare de investitorii individuali si institutionali prin intermediul societatilor de servicii de investitii financiare. Piata de capital functioneaza ca un mecanism de legatura intre cei la nivelul carora se manifesta un surplus de capital (investitorii) si cei care au nevoie de capital (emitentii). Piata de capital prezinta urmatoarele trasaturi : • este o piata deschisa in sensul ca plasamentul este efectuat de...

 • Evaluarea Actiunilor

  În acest capitol vor fi prezentate două metode de evaluare a acţiunilor: modelul D.D.M. (Discount Dividend Model) şi metoda „Free Cash-Flow”. Ambele metode au la bază principiul actualizării unor fluxuri de numerar estimate ca firma să le genereze in viitor. Prima metodă estimează preţul prezent al acţiunii prin actualizarea dividentelor viitoare, iar cea de a doua metodă actualizează „cash-flow”-urile previzionate pentru viitor. 5.1. Modelul D.D.M. („Discount Dividend Model”) Acest...

 • Piata Creditului International

  Creditul internaţional reprezintă valoarea bănească sau materială pe care o persoană, numită creditor, o acordă temporar (fără contrapartidă) altei persoane, numită debitor, contra unui cost numit dobândă. Creditorul nu transferă dreptul de dispoziţie, ci doar dreptul de folosinţă temporară în vederea utilizării uzufructului; o parte a acestuia din urmă se restituie creditorului sub formă de dobândă. Creditul este o alocare de fonduri băneşti sau valoare materială, care are un termen de...

 • Derivatives Instruments

  1.1 Americas markets In the United States, exchange-traded foreign exchange options were introduced in 1982. Options on foreign currencies presently are traded on the Philadelphia Stock Exchange (PHLX) and the Chicago Mercantile Exchange (CME). Options on a U.S. dollar index and on the ECU are traded on Finex, the financial division of the New York Cotton Exchange. The New York Clearing Corporation (NYCC) – the clearinghouse for all trades in the NYBOT markets – guarantees contract...

 • Tipologia Tranzactiilor cu Titluri Primare

  CAPITOLUL 7: TIPOLOGIA TRANZACTIILOR CU TITLURI PRIMARE 7.1. Tranzactii pe bani gata si în marja Tranzactiile cu actiuni si obligatiuni realizate pe pietele bursiere pot fi clasificate în mai multe moduri: dupa natura contului deschis de client la broker, ele se împart în tranzactii pe bani gata si tranzactii în marja; dupa momentul executarii contractului, se poate vorbi de tranzactii cu lichidare normala (engl. regular settlement) si tranzactii cu lichidare imediata (engl. cash delivery);...

 • Instrumente Financiare cu Venit Fix

  1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si tranzactionarea acestora. Piata româneasca a obligatiunilor este una în formare, existând în ultima perioada o tendinta tot mai mare a marilor emitenti privati de a apela la refinantarea pe piata de capital prin intermediul emisiunii de obligatiuni. Cunoasterea notiunilor teoretice legate de instrumentele cu venit fix sunt indispensabile atât în procesul de...

 • Burse Internationale de Marfuri

  I. BURSA - ELEMENTE DEFINITORII Bursele actuale sînt rezultatul unei evolutii istorice îndelungate si reflecta, cu particularitati zonale sau nationale, modelul general al pietei libere; natura specifica a bursei este data de o serie de caracteristici. Piata de marfuri si valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii si ofertei pentru marfuri, precum si pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Daca la începuturile lor, pietele bursiere erau organizate pentru tranzactionarea în...

 • Burse si Piete Internationale

  Motto: “Three of the most important rules for a successful investment program are: 1. Never put all your eggs in one basket. 2. Don’t invest in anything unless you fully understand it. 3. Don’t invest in anything that you will not be able to monitor on an ongoing basis”. Obiectivele cursului: - De a facilita întelegerea celor mai importante elemente legate de functionarea pietelor de marfuri si de capital; - De a prezenta comparativ diferitele piete cu particularitatile fiecareia; -...

 • Burse de Valori

  I.1.1. Definitie. Clasificare Bursa reprezinta o culme a pietei, maturitatea, chintesenta ei. Dezvoltarea comertului începuta în timpuri istorice primitive a avut nevoie de mii de ani pâna a gasit aceasta forma sublimata de tranzactii, inventând bursa. Spiritul acestei institutii este însa marcat de traditiile comerciale, istorice, culturale ale tarii în care ea functioneaza si reglementarile ei specifice variaza de la meridian la meridian si pe acelasi meridian la diverse latitudini....

 • Metode de Analiza in Investitii

  Economiile si investitiile joaca un rol deosebit de important atat la nivel macroeconomic cat si la nivelul fiecarei persoane sau firme in parte. Exista un ansamblu de factori care influenteaza deciziile fiecarei persoane sau agent economic de a renunta la un castig sau avantaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile in prezent) in favoarea unui avantaj viitor (determinat de economisirea sau investirea acestor fonduri, pentru a fi utilizate in viitor), insa procesele de...

 • Sistemul Financiar si Rolul sau

  Definirea sistemului financiar Sistemul financiar este format din: - indivizi; - asociatii; - firme; - institutii; - piete; - organizatii guvernamentale implicate în asistarea procesului de schimb al activelor financiare. Activ financiar - orice lucru acceptat de societate ca reprezentând o valoare si care poate fi preschimbat în bani: - obligatiuni; - ipoteci; - actiuni - etc. Banii, sub forma de numerar, constituie cel mai lichid activ financiar. Sistemul financiar...

 • Bursa Definire si Caracteristici

  Bursa reprezinta: - piata in genere, locul unde se efectueaza schimburi com.; ansamblul tranzactiilor cu marfuri si valori - tranzactii cu anumite categorii de bunuri, servicii sau/ si valori, nivelul preturilor - o institutie a ec. de piata - ca forma organizata de schimb pt. marfuri si valori Dovada existentei marfurilor se face cu un document unanim acceptat de com; recipisa de depozit pt. marfurile aflate in antrepozite, conosament pt. marfurile incarcate pe vas. Amsterdam si Londra -...

Pagina 3 din 4