Burse Internationale de Mărfuri

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 45318
Mărime: 409.96KB (arhivat)
Publicat de: Olimpiu Timiș
Puncte necesare: 0
FACULTATEA REI ANUL III

Cuprins

 1. . BURSA - ELEMENTE DEFINITORII
 2. II. FUNCŢIILE BURSELOR DE MĂRFURI
 3. III. NATURA PIEŢELOR LA TERMEN
 4. IV. CONTRACTUL DE BURSĂ
 5. V. PREŢUL ŞI RISCUL DE PREŢ PE PIEŢELE BURSIERE
 6. VI. OPERAŢIUNILE DE ACOPERIRE (HEDGING) PE PIAŢA BURSIERĂ
 7. VII. ANALIZA PREŢURILOR PE PIEŢELE LA TERMEN
 8. VIII. PIAŢA OPŢIUNILOR
 9. Bibliografie

Extras din curs

I. BURSA - ELEMENTE DEFINITORII

Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici.

Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în egală măsură a mărfurilor şi valorilor, ulterior s-a produs o separare între cele două mari categorii de burse. Deşi mecanismul de funcţionare se bazează pe un model comun, propriu oricărui tip de tranzacţie bursieră, bursele de mărfuri şi respectiv cele de valori au funcţii radical diferite într-o economie.

Bursele de mărfuri sînt centre ale vieţii comer¬ciale, pieţe unde se tranzacţionează bunuri care au anumite caracteristici sînt bunuri gene¬rice, care se individuali¬zează prin măsurare, numărare sau cîntărire; sînt fungibile, adică pot fi înlocuite unele prin altele; au caracter standardizabil, în sensul că marfa poate fi împărţită pe loturi omogene, apte de a fi livrate la executarea con¬tractului încheiat în bursă; sînt depozitabile, ceea ce permite executarea la o anumită perioadă de la angajarea contractului de bursă; trebuie să aibă un grad redus de prelucra¬re, ca o condiţie a menţinerii caracterului de produs de masă, nediferenţiat, omogen.

În această categorie intră produse agroalimentare (grîu, porumb, orez, soia etc.), metale (cupru, aluminiu, zinc etc.), produse tropicale (cafea, cacao, zahăr etc.), produse de origine minerală (petrol); sînt însă mărfuri de bursă şi unele produse cu un grad mai mare de perisabilitate (ouă, carne). Pe de altă parte, există şi burse organizate pentru servicii, respectiv pentru închirieri de nave (navlosire) sau asigurări.

Bursele de valori sînt centre ale vieţii financia¬re unde se fac vînzări/cumpărări de hîrtii de valoare (acţiuni, bonuri de tezaur etc.); totodată, la bursele de valori se pot realiza şi operaţiuni cu valute, metale preţioase sau efecte de comerţ. În ultimul timp în sistemul de tranzacţii al acestor instituţii au fost incluse produse bursiere noi (opţiuni, contracte futures pe indici de bursă etc.). Bursele de valori îndeplinesc funcţii majore în circuitul capitalurilor în economie, constituind un indicator general al climatului de afaceri din spaţiul economic, naţional şi internaţional, în care îşi exercită influenţa.

Piaţă "simbolică" La bursele de mărfuri nu se nego¬ciază asupra unor bunuri fizice, individualizate şi prezente ca atare la locul contractării (ca în cazul licitaţiilor clasice), ci pe baza unor documente reprezentative ("hîrtii), care consacră dreptul de proprietate asupra mărfii şi constituie imaginea comercială a acesteia (o anumită cantitate de marfă de o anumită calitate). Bursa este, prin urmare, o piaţă dematerializată unde se încheie contractul dintre părţi, identificarea şi circulaţia mărfurilor realizîndu-se în afara acestei pieţe.

Caracterul specific al pieţei bursiere este relevat şi de importanţa tranzacţiilor la termen, în care caz executarea contractului se poate face nu numai prin preda-rea/primirea efectivă a mărfii, ci şi prin plata unei diferenţe în bani. În acest caz, operaţiunea bursieră nu este urmată de o mişcare efectivă de mărfuri; ea are un caracter pur financiar, bănesc (deci "simbolic"). Din acest punct de vedere, se vorbeşte despre "bursele de marfă fizică" (acolo unde contractele se execută, în mare măsură, cu livrare/primire efectivă de marfă), cum este cazul Bursei de Metale de la Londra (London Metal Exchange, LME), în funcţiune din 1877, şi "bursele de hîrtii" (acolo unde cea mai mare parte a tranzacţiilor se lichidează prin plata unei diferenţe băneşti), cum este cazul celei mai mari burse de mărfuri din lume pentru contracte futures, cea de la Chicago (Chicago Board of Trade, CBOT), înfiinţată în 1848.

Bursele de valori sînt prin esenţa lor pieţe simbolice, deoarece aici se tranzacţionează în principal titluri rezultate din operaţiuni financiare (de exemplu, mobilizare de capital, atragerea unui împrumut). Acest caracter este şi mai bine pus în evidenţă de noile tipuri de tranzacţii bursiere; de exemplu, la contractele futures pe indici de bursă, obiectul tranzacţiei este o sumă de bani determinată prin calcul, iar executarea acesteia presupune exclusiv plata/încasarea unei diferenţe băneşti.

Procesul de "simbolizare" a tranzacţiilor, reflectat de apariţia şi dezvoltarea bursei, răspunde unor cerinţe obiective izvorîte din evoluţia vieţii de afaceri, cum sînt următoarele: creşterea operativităţii şi a siguranţei în tranzacţii; sporirea atractivităţii pieţei, prin oferirea de multiple posibilităţi de cîştig; posibilitatea luării unor decizii comerciale şi financiare cu caracter anticipativ; facilitarea circulaţiei mărfurilor şi a factorilor de producţie în economie.

Piaţă liberă. Bursele sînt pieţe libere, în sensul că asigură confruntarea directă şi deschisă a cererii şi ofertei care se manifestă în mod real în economie. Prin urmare, nu pot fi tranzacţionate la bursă decît acele mărfuri sau valori pentru care există o concurenţă liberă, adică un număr suficient de mare de ofertanţi şi cumpărători astfel încît să nu apară posibilitatea unor concertări în scopul manipulării preţului; bursa este opusă, prin esenţa sa, ideii de monopol.

Menirea bursei este de a pune în valoare jocul liber al forţelor pieţei, "mîna invizibilă" cum l a numit părintele ştiinţei economice, Adam Smith excluzînd orice intervenţie extraecono¬mică, precum şi orice tendinţă provenită din afara sau din interiorul pieţei, de manipulare a variabilelor pieţei, în speţă a preţului. De aceea s a şi spus că bursa este mecanismul care se apropie cel mai mult de modelul teoretic al pieţei pure şi perfecte, asigurînd formarea preţurilor pe baza raportu¬lui ce se stabileşte în fiecare moment între cerere şi ofertă şi reflectînd în permanenţă realitatea economică.

În acest sens, pentru ca o marfă sau o hîrtie de valoare să poată face obiectul tranzacţiilor de bursă, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiţii: oferta trebuie să fie amplă şi să provină de la un număr suficient de mare de ofertanţi; cererea trebuie să fie solvabilă şi relativ constantă; preţurile nu trebuie să facă obiectul unor măsuri administrative de control; trebuie să fie asigurată transparenţa informaţiilor privind piaţa.

Preview document

Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 1
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 2
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 3
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 4
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 5
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 6
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 7
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 8
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 9
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 10
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 11
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 12
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 13
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 14
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 15
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 16
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 17
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 18
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 19
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 20
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 21
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 22
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 23
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 24
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 25
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 26
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 27
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 28
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 29
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 30
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 31
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 32
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 33
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 34
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 35
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 36
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 37
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 38
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 39
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 40
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 41
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 42
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 43
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 44
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 45
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 46
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 47
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 48
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 49
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 50
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 51
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 52
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 53
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 54
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 55
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 56
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 57
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 58
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 59
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 60
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 61
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 62
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 63
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 64
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 65
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 66
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 67
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 68
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 69
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 70
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 71
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 72
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 73
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 74
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 75
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 76
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 77
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 78
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 79
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 80
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 81
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 82
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 83
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 84
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 85
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 86
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 87
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 88
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 89
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 90
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 91
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 92
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 93
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 94
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 95
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 96
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 97
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 98
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 99
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 100
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 101
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 102
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 103
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 104
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 105
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 106
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 107
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 108
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 109
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 110
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 111
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 112
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 113
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 114
Burse Internationale de Mărfuri - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Burse Internationale de Marfuri.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzacționarea la bursă a metalelor prețioase

Introducere Bursa este o piață specială organizată de către stat sau de către societăți particulare, în cadrul căreia se confruntă cererea cu...

Piața metalelor prețioase - aur și argint

CAPITOLUL 1 : PIATA PRODUSELOR RESPECTIVE 1.1 Caracteristicile produselor 1.1.1 Aurul Aurul, ca nici un alt metal din lume, are o istorie...

Burse de mărfuri

Bursa reprezinta: - piata in genere, locul unde se efectueaza schimburi com.; ansamblul tranzactiilor cu marfuri si valori - tranzactii cu...

Bursa de mărfuri Londra

BURSA DE MARFURI DE LA LONDRA Exchange Produse London Metal Exchange (LME) Metale neferoase: Al, Cu, Ni, Zn, etc. Otel, plastic, steel,...

Bursa Euronext

BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând...

Piața Bursieră a Țărilor Europei Centrale și de Est

2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Piața de capital și burse de valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Bursa de valori și scopul acesteia

1. DefinireBursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara...

Conceptul Bursei de Mărfuri

1.1 Definirea bursei de mărfuri Bursa este o piaţă specială organizată de către stat sau de către societăţi particulare în cadrul căreia se...

Bursele internaționale

INTRODUCERE Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul procesului evolutiv firesc care a început în urma cu aproximativ 2000 de ani...

Analiza bursieră

INTRODUCERE Motivarea alegerii acestei lucrari este determinata de experienta acumulata de mine ca angajat in ultimi doi ani in sistemul bancar....

Burse internaționale de valori și mărfuri

1. DEFINITII Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursă reprezintă o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic această denumire provine...

Bursele de mărfuri pe plan mondial

Sintagma "bursa de marfuri" acopera realitati diferite în diferite etape istorice si în diferite tari. O prima acceptiune este aceea de piata de...

Bursa de mărfuri, o piață specială

Bursa de marfuri, o piata speciala Aparitia burselor a fost rezultatul unor necesitati economice, acestea indeplinind si astazi functiile pentru...

Ai nevoie de altceva?