Burse și Piețe Internaționale

Curs
7/10 (6 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 52220
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Publicat de: Flaviu Pricop
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Capitolul 1: Bursa - elemente definitorii
 3. Capitolul 2: Piata financiara si bursa de valori
 4. Capitolul 3: Functiile pietelor de capital în economie
 5. Capitolul 4: Piata primara de capital
 6. Capitolul 5: Piata secundara de capital – bursa de valori
 7. Capitolul 6: Trendul bursier
 8. Capitolul 7: Tipologia tranzactiilor cu titluri primare
 9. Capitolul 8: Indicatori fundamentali utilizati în analiza titlurilor pe piata de capital
 10. Capitolul 9: Pietele bursiere de marfuri
 11. Bibliografie

Extras din curs

Motto: “Three of the most important rules for a successful investment program are:

1. Never put all your eggs in one basket.

2. Don’t invest in anything unless you fully understand it.

3. Don’t invest in anything that you will not be able to monitor on an ongoing basis”.

Obiectivele cursului:

- De a facilita întelegerea celor mai importante elemente legate de functionarea pietelor de marfuri si de capital;

- De a prezenta comparativ diferitele piete cu particularitatile fiecareia;

- De a crea capacitatea de a analiza aceste piete si de a lua decizii de investitii în situatii concrete.

Capitolul 1: Bursa - elemente definitorii

Bursele actuale sînt rezultatul unei evolutii istorice îndelungate si reflecta, cu particularitati zonale sau nationale, modelul general al pietei libere; natura specifica a bursei este data de o serie de caracteristici.

Piata de marfuri si valori Bursele sunt locuri de concentrare a cererii si ofertei pentru marfuri, precum si pentru diferite tipuri de hârtii de valoare. Daca la începuturile lor, pietele bursiere erau organizate pentru tranzactionarea în egala masura a marfurilor si valorilor, ulterior s-a produs o separare între cele doua mari categorii de burse. Desi mecanismul de functionare se bazeaza pe un model comun, propriu oricarui tip de tranzactie bursiera, bursele de marfuri si respectiv cele de valori au functii radical diferite într-o economie.

Bursele de marfuri sunt centre ale vietii comer¬ciale, piete unde se tranzactioneaza bunuri care au anumite caracteristici sunt bunuri gene¬rice, care se individuali¬zeaza prin masurare, numarare sau cântarire; sunt fungibile, adica pot fi înlocuite unele prin altele; au caracter standardizabil, în sensul ca marfa poate fi împartita pe loturi omogene, apte de a fi livrate la executarea con¬tractului încheiat în bursa; sunt depozitabile, ceea ce permite executarea la o anumita perioada de la angajarea contractului de bursa; trebuie sa aiba un grad redus de prelucra¬re, ca o conditie a mentinerii caracterului de produs de masa, nediferentiat, omogen.

În aceasta categorie intra produse agroalimentare (grâu, porumb, orez, soia etc.), metale (cupru, aluminiu, zinc etc.), produse tropicale (cafea, cacao, zahar etc.), produse de origine minerala (petrol); sunt însa marfuri de bursa si unele produse cu un grad mai mare de perisabilitate (oua, carne). Pe de alta parte, exista si burse organizate pentru servicii, respectiv pentru închirieri de nave (navlosire) sau asigurari.

Bursele de valori sunt centre ale vietii financia¬re unde se fac vânzari/cumparari de hârtii de valoare (actiuni, bonuri de tezaur etc.); totodata, la bursele de valori se pot realiza si operatiuni cu valute, metale pretioase sau efecte de comert. În ultimul timp în sistemul de tranzactii al acestor institutii au fost incluse produse bursiere noi (optiuni, contracte futures pe indici de bursa etc.). Bursele de valori îndeplinesc functii majore în circuitul capitalurilor în economie, constituind un indicator general al climatului de afaceri din spatiul economic, national si international, în care îsi exercita influenta.

Piata "simbolica" La bursele de marfuri nu se nego¬ciaza asupra unor bunuri fizice, individualizate si prezente ca atare la locul contractarii (ca în cazul licitatiilor clasice), ci pe baza unor documente reprezentative ("hârtii”), care consacra dreptul de proprietate asupra marfii si constituie imaginea comerciala a acesteia (o anumita cantitate de marfa de o anumita calitate). Bursa este, prin urmare, o piata dematerializata unde se încheie contractul dintre parti, identificarea si circulatia marfurilor realizându-se în afara acestei piete.

Caracterul specific al pietei bursiere este relevat si de importanta tranzactiilor la termen, în care caz executarea contractului se poate face nu numai prin preda¬rea/primirea efectiva a marfii, ci si prin plata unei diferente în bani. În acest caz, operatiunea bursiera nu este urmata de o miscare efectiva de marfuri; ea are un caracter pur financiar, banesc (deci "simbolic"). Din acest punct de vedere, se vorbeste despre "bursele de marfa fizica" (acolo unde contractele se executa, în mare masura, cu livrare/primire efectiva de marfa), cum este cazul Bursei de Metale de la Londra (London Metal Exchange, LME), în functiune din 1877, si "bursele de hîrtii" (acolo unde cea mai mare parte a tranzactiilor se lichideaza prin plata unei diferente banesti), cum este cazul celei mai mari burse de marfuri din lume pentru contracte futures, cea de la Chicago (Chicago Board of Trade, CBOT), înfiintata în 1848.

Bursele de valori sunt prin esenta lor piete simbolice, deoarece aici se tranzactioneaza în principal titluri rezultate din operatiuni financiare (de exemplu, mobilizare de capital, atragerea unui împrumut). Acest caracter este si mai bine pus în evidenta de noile tipuri de tranzactii bursiere; de exemplu, la contractele futures pe indici de bursa, obiectul tranzactiei este o suma de bani determinata prin calcul, iar executarea acesteia presupune exclusiv plata/încasarea unei diferente banesti.

Procesul de "simbolizare" a tranzactiilor, reflectat de aparitia si dezvoltarea bursei, raspunde unor cerinte obiective izvorîte din evolutia vietii de afaceri, cum sunt urmatoarele: cresterea operativitatii si a sigurantei în tranzactii; sporirea atractivitatii pietei, prin oferirea de multiple posibilitati de câstig; posibilitatea luarii unor decizii comerciale si financiare cu caracter anticipativ; facilitarea circulatiei marfurilor si a factorilor de productie în economie.

Piata libera. Bursele sunt piete libere, în sensul ca asigura confruntarea directa si deschisa a cererii si ofertei care se manifesta în mod real în economie. Prin urmare, nu pot fi tranzactionate la bursa decît acele marfuri sau valori pentru care exista o concurenta libera, adica un numar suficient de mare de ofertanti si cumparatori astfel încât sa nu apara posibilitatea unor concertari în scopul manipularii pretului; bursa este opusa, prin esenta sa, ideii de monopol.

Menirea bursei este de a pune în valoare jocul liber al fortelor pietei, "mâna invizibila" cum l a numit parintele stiintei economice, Adam Smith excluzând orice interventie extraecono¬mica, precum si orice tendinta provenita din afara sau din interiorul pietei, de manipulare a variabilelor pietei, în speta a pretului. De aceea s a si spus ca bursa este mecanismul care se apropie cel mai mult de modelul teoretic al pietei pure si perfecte, asigurând formarea preturilor pe baza raportu¬lui ce se stabileste în fiecare moment între cerere si oferta si reflectând în permanenta realitatea economica.

În acest sens, pentru ca o marfa sau o hârtie de valoare sa poata face obiectul tranzactiilor de bursa, trebuie sa fie îndeplinite o serie de conditii: oferta trebuie sa fie ampla si sa provina de la un numar suficient de mare de ofertanti; cererea trebuie sa fie solvabila si relativ constanta; preturile nu trebuie sa faca obiectul unor masuri administrative de control; trebuie sa fie asigurata transparenta informatiilor privind piata.

Preview document

Burse și Piețe Internaționale - Pagina 1
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 2
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 3
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 4
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 5
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 6
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 7
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 8
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 9
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 10
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 11
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 12
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 13
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 14
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 15
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 16
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 17
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 18
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 19
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 20
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 21
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 22
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 23
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 24
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 25
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 26
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 27
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 28
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 29
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 30
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 31
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 32
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 33
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 34
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 35
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 36
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 37
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 38
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 39
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 40
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 41
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 42
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 43
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 44
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 45
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 46
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 47
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 48
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 49
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 50
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 51
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 52
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 53
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 54
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 55
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 56
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 57
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 58
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 59
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 60
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 61
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 62
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 63
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 64
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 65
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 66
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 67
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 68
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 69
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 70
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 71
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 72
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 73
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 74
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 75
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 76
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 77
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 78
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 79
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 80
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 81
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 82
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 83
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 84
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 85
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 86
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 87
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 88
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 89
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 90
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 91
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 92
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 93
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 94
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 95
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 96
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 97
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 98
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 99
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 100
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 101
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 102
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 103
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 104
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 105
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 106
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 107
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 108
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 109
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 110
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 111
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 112
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 113
Burse și Piețe Internaționale - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Burse si Piete Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Bursa - elemente definitorii

1. Introducere Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Piața bursieră din România

Piata Bursiera Din Romania 1. Principalele activitati si masuri legislative ce au contribuit la reinfiintarea Bursei de Valori Bucuresti In...

Principalele piețe bursiere ale lumii și indicii lor caracteristici

1. Definirea bursei Termenul desemneaza o institutie cu putere de autoreglementare, specifica economiei de piata libera - bursa - ca forma...

Tranzacțiile Futures

Istoric Revolutia industriala din sec XIX si dezvoltarea comunicatiilor a determinat o explozie a acestor tranzactii adaugand noi dimensiuni...

Bursa Euronext

BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând...

Piața Bursieră a Țărilor Europei Centrale și de Est

2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Te-ar putea interesa și

Acoperirea riscului de preț la bursele de comerț

C A P I T O L U L 1 IMPORTANTA BURSELOR DE MARFURI. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ACESTORA 1.1 Scurt istoric Bursele de marfuri, desi constituie...

Tehnici de Manipulare a Pieței de Capital

Lista figurilor Figura 4.1: Reprezentarea cotelor de piaţă deţinute de principalii competitori 72 Figura 4.2: Evoluţia titlurilor Amonil în...

Bursele de valori și rolul lor pe piața de capital

1. Premizele aparitiei bursei de valori. Pentru aparitia si dezvoltarea burselor de valori cu specializarea in adancime pe anumite domenii...

Piața financiară și bursa de valori

1.Piata financiara 1.1. Introducere Relatiile de natura financiara, de credit si monetare s-au amplificat pe plan international, consolidandu-se...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Organizarea și funcționarea pieței financiare din Frankfurt

1. Piața financiară din Frankfurt Pieţele financiare internaţionale asigură mobilizarea şi redistribuirea capitalurilor disponibile la nivel...

Piața

ÎNTRODUCERE: Piaţa şi procesele pe piaţă se vor sfîrşi odată cu sfîrşitul omenirii. Zic astfel din motivul că atît strămoşii cît şi noi,...

Piața

ÎNTRODUCERE: Piata si procesele pe piata se vor sfîrsi odata cu sfîrsitul omenirii. Zic astfel din motivul ca atît stramosii cît si noi,...

Ai nevoie de altceva?