Contractul Futures

Curs
9/10 (13 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 13736
Mărime: 348.82KB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Neacșu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1 Contractele la termen

Tranzactiile cu lichidare la un anumit termen de la încheierea contractului au aparut cu câteva secole în urma pe pietele de marfuri. Prin perfectionarea acestui tip de tranzactii si extinderea lor la operatiunile cu valute si active financiare s-au consacrat în practica de afaceri doua categorii de contracte la termen: forward ("anticipate") si futures ("viitoare").

Un contract forward este un acord între doua parti, vânzatorul si cumparatorul, de a livra si respectiv de a plati la o anumita data viitoare o marfa, valuta sau un activ financiar la un pret stabilit în momentul contractarii. Contractul este deci determinat, în elementele sale esentiale (obiect, pret, scadenta), în momentul perfectarii tranzactiei; ramâne însa incerta valoarea acestuia la lichidare (deci rezultatul virtual al contractului), tinând seama de faptul ca între momentul încheierii contrac¬tului si cel al executarii lui, pretul marfii, valutei sau activului financiar se modifica pe piata. Prin urmare, vânzatorul sau cumparatorul poate înregistra diferente favorabile sau ¬nefavora¬bile de pret (deci profit sau pierdere în urma tranzacti¬ei), dupa cum pretul la lichidare este mai mare sau mai mic decât cel contrac¬tual.

Asadar, printr-un contract forward cumparatorul se obliga sa cumpere o anumit_ marfa sau valoare (activ financiar sau valuta) la un pret stabilit în momentul încheierii contractului (pret forward), la o scadenta fixa. Contractul forward apare ca un bloc compact, cumparat la o anumita data si mentinut pâna la expirare [2]. Acest contract urmeaza sa fie lichidat numai la scadenta, iar rezultatul lui virtual depinde de pretul zilei (pret spot) din momentul expirarii contractului (vezi Figura 1).

Nota :

- pe ordonat_ se indic_ valoarea contractului : (+) profit, (-) pierdere;

- pe abscisa se indica miscarea pretului pentru marfa, valuta sau activul financiar [(+) crestere, (-) scadere], în intervalul dintre momentul încheierii contrac¬tului si momentul lichidarii lui;

- punctul 0, indica pretul din contract (pretul forward).

Sa presupunem ca în momentul to se încheie un contract la pretul 100 (pret forward), cu lichidare la termen. La scadenta contrac¬tului (tn) pretul spot pentru activul care face obiectul contractu¬lui ajunge la 120 (în grafic, 0+X). În acest caz, detinatorul contrac¬tului (cumparatorul) are un câstig unitar de 20 (primeste activul la 100 si îl poate vinde la 120); profitul lui apare indicat pe grafic prin marimea XP. Daca, dimpotriva, pretul scade în perioada (to,tn) la 80, cumparatorul înregis¬treaza o pierdere unitara de 20 (în grafic 0-X).

Cum în perioada (t0,tn) pretul curent al activului pe piata se poate situa oriunde pe abscisa (în speta în intervalul (-X,+X]) rezultatul virtual al contrac¬tului este indicat prin dreapta (-P,P). Daca pretul spot se situeaza în intervalul (O,X] cumparatorul câstiga, în timp ce în [-X,O) pierde; atunci când pretul spot la scadenta este egal cu pretul forward din contract, cumparatorul nici nu câstiga, nici nu pierde. Pentru un vânzator situatia este perfect simetrica: la o crestere a pretului acesta pierde diferenta dintre pretul spot de pe piata si pretul forward din contract, la o scadere a pretului el câstiga aceeasi diferenta.

Iata o ilustrare cifrica: un comerciant german cumpara pe piata interbancara la data de 8.03 (to) cu scadenta peste o luna (tn) 100000 de dolari la pretul de 1,6 DM/$ (curs for¬ward¬). La 7.04 când trebuie sa execute contractul, cursul spot al dolarului este de 1,65 DM/$. Ca atare, valoarea contrac¬tului sau a crescut de la 160000 DM la 165000 DM, ceea ce înseamna un profit de 5000 DM (XP), rezultat al unui câstig unitar de curs de 0,05 DM/$ (X).

Un contract futures este tot un acord de vointa de a cumpara/v¬inde o cantitate determinata dintr-o marfa, valuta sau activ financiar la un pret stabilit în momentul încheierii contrac¬tului, cu lichidarea contractului la o data viitoare. Dar, desi atît în contractele forward cît si în cele futures executarea are loc la un termen viitor, cele doua categorii de operatiuni se deoseb¬esc în mai multe privinte.

În primul rând, într-un contract futures condi¬tiile contractuale sînt standardizate în ceea ce priveste natura activului de baza (o marfa de o anumita calitate, o anumita valuta etc.) si cantitatea contractata, numita si unitate de tranzactii (de exemplu, 5000 busheli, 100000 de dolari etc.). Toate contractele futures pe acelasi activ standardizat formeaza un gen de contracte futures; de exemplu, contractele pe grâu negociate la CBOT formeaza genul denumit grâu futures (engl. wheat futures).

Totodata, fiecare contract futures are un anumit termen de executare, mai precis o luna în care urmeaza sa aiba loc lichidarea. Lunile de livrare sunt prestabilite si coteaza la bursa, iar contractele pe un anumit activ cu aceeasi scadenta formeaza o specie a contractului futures pe acel activ. De exemplu, contractele pe grâu cu scadenta în mai formeaza specia grâu futures mai.

Prin urmare, când vorbim de contractul futures avem în vedere multimea contractelor de un anumit gen si care au o anumita luna de livrare. Aceste contracte sînt reciproc substitui¬bile pentru ca obiectul lor este un activ omogen din punct de vedere calitativ, definit în mod unitar în termeni cantitativi, toate având aceeasi scadenta; ele sunt contracte standardizate.

În al doilea rând, pretul contractului futures se stabileste în bursa prin procedura specifica de negociere si contractare a acestei piete organizate. Acest pret este expresia raportului dintre cererea si oferta pentru fiecare contract standardizat (acelasi activ de baza, aceeasi scadenta) si el variaza zilnic, în functie de conditiile pietei. Ca atare, valoarea contractului (data de produsul dintre pretul unitar si unitatea de tranzactie) nu mai este fixa, ca în cazul contractului forward, ci este variabila. De aici rezulta una din caracteristicile definitorii ale contractului futures si anume faptul ca acesta este zilnic actualizat sau "marcat la piata" (engl. marked to market), astfel încât pierderile uneia din partile contractante sunt transferate ca venituri celeilalte parti.

Preview document

Contractul Futures - Pagina 1
Contractul Futures - Pagina 2
Contractul Futures - Pagina 3
Contractul Futures - Pagina 4
Contractul Futures - Pagina 5
Contractul Futures - Pagina 6
Contractul Futures - Pagina 7
Contractul Futures - Pagina 8
Contractul Futures - Pagina 9
Contractul Futures - Pagina 10
Contractul Futures - Pagina 11
Contractul Futures - Pagina 12
Contractul Futures - Pagina 13
Contractul Futures - Pagina 14
Contractul Futures - Pagina 15
Contractul Futures - Pagina 16
Contractul Futures - Pagina 17
Contractul Futures - Pagina 18
Contractul Futures - Pagina 19
Contractul Futures - Pagina 20
Contractul Futures - Pagina 21
Contractul Futures - Pagina 22
Contractul Futures - Pagina 23
Contractul Futures - Pagina 24
Contractul Futures - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Contractul Futures.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele Futures

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova a impus introducerea unor inovaţii,...

Bursele de mărfuri în România

1.1 ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri sunt rezultatul unui proces evoluativ natural, care a început în urma...

Mecanismul Tranzacțiilor cu Contracte Futures pe Indicii Bursieri

Capitolul I Contractul futures I.1. Caracteristicile contractelor futures Una din cele mai recente creaţii în materie bursieră o constituie...

Hedging pe Piețele Futures

Rezumat Cea mai eficientă metodă de a realiza hedging este pe piaţa futures. Hedgerii urmăresc realizarea unei protecţii împotriva fluctuaţiilor...

Caracteristicile pieței de capital în Europa Centrală și de Est

Premisele aparitiei pietei de capital in tarile din Europa Centrala si de Est Procesul trecerii de la o economie planificata centralizat, bazata...

Contractul Futures - Definire Caracteristici, Utilitate

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Societăţile de investiţii explorează cel mai bune oportunităţi pe pieţele financiare pentru tranzacţiile cu instrumente...

Chicago Board of Trade

1. ISTORIC SI EVENIMENTE IMPORTANTE CBOT reprezinta cea mai veche bursa la care se tranzactioneaza contracte futures si options. A fost fondata...

Operațiuni de tranzacționare a opțiunilor

INTRODUCERE Existenta pietei valutare la termen ofera agentilor economici posibilitatea acoperirii riscului valutar , cunoscuta sub denumirea de...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Impactul Burselor de Mărfuri Asupra Dezvoltării Țărilor Emergente

Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursã reprezintã o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic aceastã denumire provine din grecescul...

Strategii Futures și Hedgingul prin Contractul Futures

Întroducere Lucrarea la tema "Strategii futures şi hedgingul prin contractul futures" conţine informaţia acestor contracte şi riscul deţinerii...

Mecanismul Tranzacțiilor cu Contracte Futures pe Indicii Bursieri

Capitolul I Contractul futures I.1. Caracteristicile contractelor futures Una din cele mai recente creaţii în materie bursieră o constituie...

Instrumente Financiare Derivate - Contractele Futures

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 1.1. Scurt istoric al derivatelor La sfarsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea...

Gestiunea portofoliului de contracte futures pe piața de capital românească

1.GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE CONTRACTE FUTURES 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de portofolii...

Contracte Forward și Contracte Futures

Introducere Revoluţia industrială din sec XIX şi dezvoltarea comunicaţiilor a determinat o explozie a acestor tranzacţii adăugând noi dimensiuni...

Ai nevoie de altceva?