Evaluarea Acțiunilor

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2316
Mărime: 294.83KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Oroș
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Grigore

Extras din curs

În acest capitol vor fi prezentate două metode de evaluare a acţiunilor:

modelul D.D.M. (Discount Dividend Model) şi metoda „Free Cash-Flow”. Ambele

metode au la bază principiul actualizării unor fluxuri de numerar estimate ca firma

să le genereze in viitor. Prima metodă estimează preţul prezent al acţiunii prin

actualizarea dividentelor viitoare, iar cea de a doua metodă actualizează

„cash-flow”-urile previzionate pentru viitor.

5.1. Modelul D.D.M. („Discount Dividend Model”)

Acest model presupune determinarea preţului corect al unei acţiuni prin

actualizarea dividendelor viitoare (Dt) cu un factor (k) întâlnit frecvent sub

denumirea de randament cerut (de acţionari / investitori), astfel:

Observaţi că în relaţia (5.1) se consideră un orizont infinit de timp, ceea ce

înseamnă că nu ne punem problema falimentului firmei. Dacă s-ar cunoaşte cu

certitudine că la un moment viitor T, firma va da faliment, atunci suma din (5.1)

devine finită, unde ultimul termen va fi valoarea reziduală (pe acţiune) a firmei –

valoarea activelor rămase la dispoziţia acţionarilor după ce s-au plătit datoriile

către creditori.

Modelul D.D.M. aşa cum este el reprezentat de relaţia (5.1) nu ne poate fi de

prea mare folos, întrucât nu cunoaştem valoarea dividendelor viitoare. Din acest

motiv se impun o serie de alte ipoteze referitoare la dinamica dividendelor. De

obicei, se consideră că dividendele cresc de la un an la altul cu o rată g, pe care,

pentru început, o vom presupune constantă. Dacă observăm că firma a acordat în

ultimii ani un dividend constant şi anticipăm ca va rămâne la această valoare şi pe

viitor, atunci putem impune ipoteza unei rate de creştere a dividendului egală cu

zero.

Ipoteza 1: Dividendul creşte cu o rată constantă (g)

Recunoaştem că, relaţia (7.2) este o progresie geometrică, a cărei soluţii este:

Relaţia (5.3) exprimă dividendul de la momentul t în raport de ultimul dividend

acordat (D0) de firmă - pe care-l cunoaştem. Înlocuind relaţia (5.3) în (5.1) vom

obţine:

Pentru ca relaţia (5.4) să aibă sens economic, adică pentru ca preţul să fie finit,

trebuie să se respecte următoarea condiţie:

Ţinând cont de condiţia (5.5) relaţia (5.4) devine:

Impunând ipoteza unei rate de creştere constante a dividendului, modelul

D.D.M. se reduce la relaţia (5.6), care exprimă preţul actual al acţiunii ca o funcţie

de ultimul dividend acordat (D0) de firmă, rata de creştere a dividendului (g) şi

randamentul cerut (k). Orice firmă listată la bursă este obligată să-şi publice

bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere şi prin urmare se poate afla uşor

nivelul ultimului dividend. În continuare vom discuta modul de determinare al

parametrilor g şi k.

Estimarea ratei de creştere a dividendelor

Rata de creştere a dividendelor poate fi aproximată prin rata de creştere

estimată pentru firmă şi se poate determina astfel:

unde:

ROE – rentabilitatea financiară („return-on-equity”);

d – rata de distribuire a dividendelor; deci (1-d) este rata de reinvestire a profitului.

Pentru a înţelege intuiţia relaţiei (5.7), reamintim că rentabilitatea financiară se

calculează ca raport între profitul net (PN) şi capitalul propriu (CP), iar rata de

distribuire a dividendelor se determină ca raport între dividend pe acţiune (D) şi

profit net pe acţiune (E). Deci, dacă ROE ar fi 15% am putea spune că fiecare 100 de

lei investită de acţionar în capitalul firmei va genera în plus 15 lei. Dacă firma

reinvesteşte tot profitul net (adică d = 0), înseamnă că cei 15 lei (generaţi de fiecare

100 lei din CP) sunt reinvestiţi în firmă, ceea ce face ca firma să crească cu 15 %;

deci g = ROE (dacă d = 0). În cazul în care firma acordă dividende cu o rată de 40%

(adică reinvesteşte 60% din profitul net), doar 9 lei din cei 15 sunt reinvestiţi în

firmă, adică rata de creştere a firmei este de 9%.

Preview document

Evaluarea Acțiunilor - Pagina 1
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 2
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 3
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 4
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 5
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 6
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 7
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 8
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 9
Evaluarea Acțiunilor - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Actiunilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Ipoteza piețelor eficiente și evaluarea acțiunilor

“Unul dintre paradoxurie mele favorite este ca daca dupa anuntarea unor vesti economice bune piata creste, cresterea se pune pe seama stirii, iar...

Funcțiile Pieței de Capital

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix  obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții

În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei...

Indici Bursieri

Indicii bursieri sunt produse sintetice ce exprimă evoluţia cursului valorilor mobiliare pe o anumită piaţă, sau pentru o zonă geografică....

Piața de capital și burse de valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Analiza economico-financiară

-pentru începutul anului 2017 Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei Total active = Active...

Etapele realizării unei tranzacții la Bursa de Valori București

4.2. Piaţa extrabursieră - RASDAQ Piaţa extrabursieră - piaţa de capital secundară caracterizată printr-o funcţionare descentralizată, întâlnirea...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea acțiunilor Antibiotice Iași pe baza analizei tehnice

1. Evaluarea actiunilor pe baza analizei tehnice Analiza tehnica, spre deosebire de cea fundamentala care studiaza evolutia pretului unei...

Analiza Statistică a Acțiunii Azo - Azomures

1. Descrierea firmei emitente a actiunii AZO Scurt istoric: Azomures SA a fost fondata in anul 1962 sub denumirea de Combinatul de Ingrasaminte...

Ipoteza piețelor eficiente și evaluarea acțiunilor

“Unul dintre paradoxurie mele favorite este ca daca dupa anuntarea unor vesti economice bune piata creste, cresterea se pune pe seama stirii, iar...

Studiu Privind Evaluarea Valorilor Mobiliare Emise de Societățile pe Acțiuni

INTRODUCERE Individul, el însuşi o structură complexă, caută, sau este nevoit să adere la o serie de structuri (de clan, socială, economică,...

Analiza acțiunilor SNP Petrom

1. Descrierea firmei emitente a actiunii SNP SNP Petrom este cel mai mare operator integrat in domeniul petrolier si al gazelor naturale din tara...

Evaluarea Acțiunilor

Actiunile sunt titluri ce atesta un drept de proprietate asupra unei parti a capitalului social al societatii emitente. Pe langa dreptul de...

Evaluarea acțiunilor la bursă - evaluarea obligațiunilor

INTRODUCERE Majoritatea guvernelor, corporaţiilor, organizaţiilor internaţionale şi supranaţionale, băncilor, instituţiilor financiare şi...

Diagnosticul general al direcției comerciale din cadrul CN Poșta Româna SA - studiu de caz

Capitolul 1 Prezentare generala 1.1.Definirea termenilor In vederea familiarizarii cititorului cu acest studiu de caz, vom incepe cu o scurta...

Ai nevoie de altceva?