Funcțiile Pieței de Capital

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 9334
Mărime: 233.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Popa

Extras din document

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi serviciilor necesare pentru consum – final sau destinat producţiei – este o economie reală; pe de altă parte, ea reprezintă economia financiară (simbolică), adică procese de tip informaţional, constituite din mişcarea banilor şi a activelor financiare.

Acţiunile şi titlurile financiare

Activele financiare, reprezentate de bani şi de o multitudine de titluri (cambii, bonuri de tezaur, acţiuni, obligaţiuni), joacă un rol hotărâtor în mişcarea generală a capitalului în economia modernă; în calitate de formă financiară a unor active reale, acestea asigură reglarea vieţii economice, reproducţia capitalului real, productiv; totodată, în calitate de capital financiar, ele tind să se valorifice în mod autonom.

Prin separarea activelor în reale şi financiare se delimitează, de fapt, procesul de valorificare a activelor prin utilizare în activitatea economică de producerea veniturilor, adică de rezultatul valorificării (numit, generic, profit). Activul financiar arată direct opţiunea pentru profit ca rezultat, independent de modul în care acesta se realizează din activităţi productive, comerciale, financiar bancare etc. într-adevăr, dreptul esenţial pe care îl consacră un activ financiar este cel de obţinere a unei cote din rezultatele procesului de valorificare.

În literatură noţiunea de activ este abordată din mai multe puncte de vedere [13]. în plan juridic, activul este definit ca totalitatea drepturilor cu conţinut economic, aflate în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice. Simetric, totalitatea datoriilor sau a altor obligaţii care se pot evalua în bani formează pasivul. Ca universalitate juridică, activul patrimonial cuprinde drepturi reale, care poartă asupra unor bunuri corporale (lucruri, obiecte) sau necorporale (resurse fără existenţă fizică) şi drepturi de creanţă, care conferă titularului, creditorul, prerogativa de a pretinde unei persoane determinate, debitorul, efectuarea unei prestaţii.

Ca noţiune contabilă, activul reprezintă o parte a bilanţului ce desemnează mărimea mijloacelor de care dispune o firmă pentru desfăşurarea activităţii sale. în componenţa activului intră bunuri corporale (aşa-numitele active tangibile -pămînt, clădiri, bunuri de echipament, stocuri de materiale, produse etc.), bunuri necorporale (active intangibile - brevete, mărci, de comerţ etc.), drepturi patrimoniale consacrate în titluri de valoare (cambii, obligaţiuni, acţiuni etc.), alte drepturi băneşti, precum şi bani în numerar şi în cont. După destinaţia lor, activele bilanţului se clasifică în fixe, numite şi imobilizări sau active de capital, care au un caracter de permanenţă în cadrul firmei (termen lung) şi curente sau circulante, care se consumă în cursul unui ciclu de afaceri (convenţional, un an).

În sens economic, activul desemnează un bun care are valoare pentrudeţinătorul său. (Prin bun înţelegem aici - într-un sens foarte larg - orice element al patrimoniului unui agent economic, fie că este vorba de obiecte fizice, resurse necorporale, drepturi băneşti sau bani.) Activul poate reprezenta: a) o valoare de schimb, atunci când bunul, privit ca marfă, serveşte la obţinerea unui alt bun (forma cea mai tipică este banul utilizat în actul cumpărării); b) o valoare de investiţie (sau valoare-capital), atunci când bunul este folosit nu pentru consum curent, ci pentru valorificare economică, adică pentru producerea de venituri în viitor (banul utilizat pentru a aduce bani).

Cum circuitul economic se defineşte prin continuitatea temporală, activul este, în esenţă, un bun care are capacitatea de valorificare în timp, de a aduce venituri. De exemplu, bunurile de echipament, numite şi bunuri de capital (maşini, utilaje, instalaţii etc.) servesc la realizarea producţiei şi permit, prin vânzarea acesteia, obţinerea de profit; pământul pus în exploatare aduce rentă, iar locuinţele chirii; bunurile de tezaur produc dobânzi, iar acţiunile aduc dividende.

Sintetizând cele de mai sus, vom considera activul ca un bun aparţinând unei persoane şi care poate fi valorificat în activitatea economică. în raport cu natura procesului de valorificare, activele sunt de două tipuri: reale şi financiare. Activele reale sunt constituite din bunuri corporale (tangibile) sau incorporale (intangibile) care, integrate în circuitul economic generează venituri în viitor sub formă de profituri, rente, chirii etc. Activele financiare sunt materializate în înscrisuri (hârtii ori înregistrări în cont), care consacră drepturile băneşti ale deţinătorului lor, precum şi drepturile acestuia asupra unor venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor respective (dobânzi, dividende etc.).

Preview document

Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 1
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 2
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 3
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 4
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 5
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 6
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 7
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 8
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 9
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 10
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 11
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 12
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 13
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 14
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 15
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 16
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 17
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 18
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 19
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 20
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 21
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 22
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Functiile Pietei de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Plasament pe Piețele Financiare

În lucrarea de fata am luat în considerare 3 tipuri de instrumente financiare de pe piata financiara din Romania si le-am analizat din punct de...

Ipoteza Pietelor Eficiente si Evaluarea Actiunilor

“Unul dintre paradoxurie mele favorite este ca daca dupa anuntarea unor vesti economice bune piata creste, cresterea se pune pe seama stirii, iar...

Caracteristicile Pietei de Capital in Europa Centrala si de Est

Premisele aparitiei pietei de capital in tarile din Europa Centrala si de Est Procesul trecerii de la o economie planificata centralizat, bazata...

Tranzacții Bursiere

Tranzacţii bursiere Introducere O tranzacţie bursieră reprezintă o operaţiune comercială având la bază un contract de vânzare-cumpărare de valori...

Contractul Futures - Definire Caracteristici, Utilitate

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Societăţile de investiţii explorează cel mai bune oportunităţi pe pieţele financiare pentru tranzacţiile cu instrumente...

Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare

Participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – persoane juridice constituite în forma juridică de organizare de societate pe acţiuni,...

Piața Bursieră

Piaţa valorilor mobiliare din S.U.A. ocupă în lume un rol important reeşind din: 3. este cea mai mare piaţă. S.U.A. le revin 1/3 din capitalizarea...

Analiza lichidității băncii

Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active și de a asigura în orice moment onorarea la scadență a obligațiunilor sale de plată....

Ai nevoie de altceva?