Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 7507
Mărime: 35.91KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare – persoane juridice constituite în forma juridică de organizare de societate pe acţiuni, care desfăşoară în exclusivitate activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare după obţinerea licenţei eliberate de Comisia Naţională. În licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare se vorspecifica expres activităţile de bază şi conexe.

Pe piaţa valorilor mobiliare pot fi desfăşurate următoarele activităţi de bază:

a) de brokeraj (activitate de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în calitate de mandatar sau de comisionar ce activează în baza contractului de mandat sau de comision, precum şi în baza procurii pentru efectuarea tranzacţiilor menţionate, în cazul în care contractul nu stipulează împuternicirile mandatarului sau ale comisionarului)

b) de dealer (activitate de cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în numele şi din cont propriu, pentru vînzarea lor ulterioară în scopul obţinerii de profit )

c) de administrare fiduciară a investiţiilor (activitate desfăşurată de administratorul fiduciar participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare conform contractului de administrare fiduciară a următorului patrimoniu transmis acestuia:

• valorilor mobiliare;

• a mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare;

• a valorilor mobiliare şi a mijloacelor băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a valorilor mobiliare)

d) de ţinere a registrului- activitate de colectare, înregistrare, prelucrare şi păstrare a datelor în vederea constituirii şi funcţionării sistemului de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative, precum şi de furnizare a datelor din registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare)

e) de depozitare (activitate de prestare a serviciilor de păstrare a valorilor mobiliare şi/sau de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare)

f) bursieră pe piaţa valorilor mobiliare (activitate organizată a pieţei valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, orientată spre crearea infrastructurii şi prestarea serviciilor care asigură efectuarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare între participanţii la piaţa valorilor mobiliare;)

g) de depozitar central (participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care prestează servicii de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, de clearing şi decontare a tranzacţiilor efectuate pe piaţa bursieră;

h) de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele

i) de consulting investiţional - activitate desfăşurată de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare privind recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare;

j) de fond de investiţii.

În funcţie de activitatea de bază desfăşurată conform licenţei obţinute, titularului de licenţă i se acordă dreptul de a desfăşura următoarele activităţi conexe:

a) de underwriting (activitate de mediere la emisiuni, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare în numele emitentului, în vederea promovării ofertei publice primare şi plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului;

b) de clearing şi decontare- activitate desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, care constă în efectuarea operaţiunilor de colectare, verificare şi corectare a informaţiei privind tranzacţiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, în perfectarea documentelor pentru executarea tranzacţiilor, în stingerea obligaţiilor reciproce între participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare în cadrul decontărilor cu valorile mobiliare tranzacţionate, precum şi în efectuarea decontărilor prin transferarea mijloacelor băneşti şi livrarea valorilor mobiliare;

c) de consulting -activitate de prestare de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a serviciilor auxiliare de consultanţă a clienţilor în domeniul activităţii licenţiate;

Cumularea Genurilor de Activitate (activitate de baza +conexe)

a) activitatea de brokeraj de bază cu activitatea conexă de consulting investiţional;

b) activitatea de dealer de bază cu activităţi conexe de brokeraj, de underwriting şi consulting investiţional;

c) activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor de bază cu activitatea conexă de consulting investiţional;

d) activitatea de ţinere a registrului de bază cu activitatea conexă de consulting;

e) activitatea de depozitare de bază cu activitatea conexă de consulting;

f) activitatea bursieră pe piaţa valorilor mobiliare de bază cu activităţi conexe de clearing şi decontare şi de consulting;

g) activitatea depozitarului central de valori mobiliare acordă titularului ei dreptul de a desfăşura activităţile de depozitare, de clearing şi decontare, de ţinere a registrului ca activităţi de bază şi activitatea de consulting ca activitate conexă;

h) activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele de bază cu activitatea conexă de consulting;

i) activitatea de consulting investiţional;

j) activitatea de fond de investiţii.

O persoană juridică poate să deţină o singură licenţă pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare.

CERINŢE UNICE FAŢĂ DE ACTIVITATEA PARTICIPANŢILOR

PROFESIONIŞTI LA PIAŢA VALORILOR MOBILIARE

Comisia Naţională stabileşte cerinţe unice faţă de modul de desfăşurare a activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare care sînt obligatorii pentru participanţii profesionişti, dupa cum urmeaza:

- normativele privind suficienţa capitalului propriu minim al participanţilor profesionişti

- normativele fondului de garanţie, precum şi fondul de risc al participanţilor Depozitarului central de valori mobiliare,

- participanţii profesionişti sînt obligaţi să dispună de două persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul (administratorul) şi o persoană care poate exercita atribuţiile acestuia în lipsa lui, ce deţin certificate de calificare eliberate de către Comisia Naţională.

Conducătorul (administratorul) participantului profesionist, conducătorul filialei (reprezentanţei) acestuia şi persoanele, care vor exercita atribuţiile în lipsa acestora, trebuie să dispună de studii superioare în domeniul economic sau juridic şi să aibă o experienţă de lucru în aceste domenii de cel puţin 2 ani şi să se bucure de o reputaţie bună.

Contabilul-şef al participantului profesionist şi persoana, care va exercita atribuţiile în lipsa acestuia, trebuie să dispună de studii superioare financiar-economice şi să aibă o experienţă de lucru pe specialitate de cel puţin 2 ani.

- În afară de persoanele specificate mai sus, participantul profesionist este obligat să dispună în statele sale de cel puţin doi specialişti cu certificat de calificare, eliberat de către Comisia Naţională. Angajaţii cu certificat de calificare pot activa numai într-o singură societate cu rol de participant profesionist.

Preview document

Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 1
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 2
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 3
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 4
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 5
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 6
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 7
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 8
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 9
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 10
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 11
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 12
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 13
Participanții Profesioniști la Piața Valorilor Mobiliare - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Participantii Profesionisti la Piata Valorilor Mobiliare.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente Financiare Derivate

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Funcțiile Pieței de Capital

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi...

Piața Bursieră

Piaţa valorilor mobiliare din S.U.A. ocupă în lume un rol important reeşind din: 3. este cea mai mare piaţă. S.U.A. le revin 1/3 din capitalizarea...

Analiza lichidității băncii

Lichiditatea este capacitatea băncii de a plasa în active și de a asigura în orice moment onorarea la scadență a obligațiunilor sale de plată....

Bursa de Valori

• Concept Bursa de valori este o piata pe care se desfac marfuri si valori potrivit unor reglementari juridice, printre care se face si...

Analiza economico-financiara

-pentru începutul anului 2017 Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei Total active = Active...

Operatiuni cu Titluri Financiare Derivate

Piata contractelor futures si cu optiuni reprezinta ansamblul relatiilor dintre participantii la piata cu privire la exersarea si redistribuirea...

Specificul Pietei Forex

Natura pieţei FOREX Cotaţiile pe FOREX Participanţii de pe FOREX Piaţa FOREX există, de fapt, din momentul în care a fost făcut primul „schimb...

Ai nevoie de altceva?