Piete de Capital

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2833
Mărime: 16.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcu Vasile

Extras din document

I.1.1. Piaţa de capital

Piaţa primară de capital

Piaţa secundară de capital

Piaţa de capital include atât tranzacţiile cu titluri pe termen lung cât si cele cu instrumente monetare (pe termen scurt)

Piaţa financiară în general, si piaţa de capital în particular, au organisme cu rol de reglementare si control care supraveghează piaţa si care îndeplinesc rolul primordial de protecţie a investitorilor individuali

Pentru a analiza cu eficienţă o piaţă de capital specifică, este necesar să definim cele patru elemente :

Autoritatea pieţei;

Instrumentele ce fac obiectul pieţei;

Instituţiile care activează pe piaţă;

Mecanismele de manifestare a cererii si ofertei pe această piaţă;

investitori = Deţinătorii de fonduri ce transferă surplusul spre utilizatori în scopul valorificării acestui capital financiar si cu intenţia de a obţine profit din dividende sau dobânzi la activele financiare respective se numesc

investitor sofisticat = Acel investitor care are capacitatea de a evalua riscul investiţional si resursele necesare pentru a-si asuma acest risc se numeste.

plasament sau investiţie financiară = Operaţiunea de transfer de fonduri se numeste

pe piaţa primară de capital = se realizeaza transferul de fonduri dinspre economia financiară spre economia reală rea

pe piaţa secundară de capital = se tranzacţionează titluri deja emise între investitori si/sau investitori de portofoliu care urmăresc fie să speculeze o mai bună estimare a evoluţiei viitoare a pieţei, fie o investiţie strategică pe termen lung.

Capitalul financiar este compus din active financiare. În această categorie includem două tipuri de active: - titlurile financiare

- activele de capital.

Un activ de capital este un contract dintre un investitor si lumea exterioară

Un titlu financiar este un contract între investitori.

Capitalul financiar spunem că are în componenţă două categorii distincte de active:

- active monetare;

- active de capital .

Capitalul bancar sau monetar este constituit din titluri emise de bănci, sau prin intermediul băncilor,

Activele monetare sunt titluri financiare cu următoarele caracteristici:

− sunt emise ca rezultat a unui plasament pe termen scurt;

− produc dobândă;

− au risc scăzut ( sunt mai sigure);

− nu sunt negociabile (nu au piaţă secundară);

− au grad ridicat de lichiditate.

Activele de capital sunt activele financiare care alcătuiesc capitalul pur financiar.

Activele de capital sunt emise de societăţi comerciale, administraţii locale sau guverne si au următoarele caracteristici:

− sunt emise ca urmare a unui plasament pe termen lung;

− produc dobânzi sau dividende, etc;

− sunt negociabile pe pieţe organizate(au piaţă secundară);

− au gradul de lichiditate mai mic decât activele monetare;

− au risc mai ridicat decît activele monetare.

Capitalul hibrid este alcătuit din active hibride care au proprietăţi comune celor monetare si celor de capital în acelasi timp. Sunt emise de obicei pe termen scurt ca si activele monetare dar au si unele caracteristici ale activelor de capital care le conferă proprietăţi datorită cărora pot fi tranzacţionate pe pieţe organizate.

Pe piaţa bancară activează instituţiile bancare, iar pe piaţa de capital, instituţii financiare ce îndeplinesc rolul de intermediari între ofertanţii si utilizatorii de fonduri.

Instituţii bancare:

• Acceptă depozite si dau împrumuturi;

• Joacă rol de intermediar financiar;

• Deschid conturi pentru clienţi;

• Emit active bancare (perfect lichide si au risc mai redus).

Instituţii financiare:

• Atrag fondurile investitorilor pe piaţa primară si le plasează clienţilor (agenţi economici, organe ale administraţiei locale, stat );

• Facilitează finanţarea directă a clienţilor;

• Transferă titluri financiare furnizorilor de fonduri (nu sunt perfect lichide si au risc mai mare);

valorile mobiliare = sunt instrumente negociabile emise în formă materială sau evidenţiate prin înscrisuri în cont, care conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si în condiţiile specifice de emisiune a acestora.

Valorile mobiliare sunt instrumente financiare, si în această categorie sunt incluse:

acţiunile

obligaţiunile

titlurile de stat

drepturile de preferinţă

drepturi de conversie a creanţelor în acţiuni

Dintre instrumentele componente ale pieţei financiare altele decât valorile mobiliare si care sunt caracteristice pieţei române menţionăm: titlurile de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, intrumentele financiare derivate, contractele de report, alte instrumente financiare.

Instrumentele financiare sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate.

Valori mobiliare. Elemente caracteristice.

− sunt titluri de valoare (instrumente financiare) consemnând o creanţă asupra emitentului;

− sunt negociabile pe piaţa de capital;

− sunt purtătoare de drepturi înscrise în prospectul de emisiune;

− sunt titluri primare, în sensul că transformă active reale (pământ, clădiri, utilaje) în instrumente financiare (negociabile, transferabile);

− au o valoare nominală si respectiv o altă valoare de piaţă ca urmare a cererii si ofertei manifestate pe piaţa de capital;

Bursele care tranzacţionează valori mobiliare sunt denumite burse de valori.

Piaţa bursieră este compusă din totalitatea tranzacţiilor cu titluri financiare, care se desfăsoară sub auspiciile bursei.

Bursele de mărfuri sunt cunoscute în general ca pieţe ale instrumentelor financiare derivate ce funcţionează împreună cu pieţe la disponibil care realizează tranzacţii spot sau cash sau contracte la termen de tipul forward.

Titlurile financiare negociabile pe piaţa bursieră sau alte pieţe reglementate se mai numesc si instrumente bursiere si se clasifică în trei mari categorii:

• titluri primare; sunt instrumente financiare ce consacră drepturi patrimoniale si asupra veniturilor financiare viitoare ale emitentului; în această categorie includem acţiunile, obligaţiunile si titlurile de stat.

Preview document

Piete de Capital - Pagina 1
Piete de Capital - Pagina 2
Piete de Capital - Pagina 3
Piete de Capital - Pagina 4
Piete de Capital - Pagina 5
Piete de Capital - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Piete de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Ofertă Publică

Capitolul I Introducere în operaţiunile de piaţă Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora...

Listarea Actiunilor la Cota Bursei de Valori Bucuresti

Prezentam in continuare procedurile si mecanismul listarii actiunilor la cota Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Primele doua conditii pentru...

Bursa Euronext

BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix  obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Burse de Valori

I.1.1. Definitie. Clasificare Bursa reprezinta o culme a pietei, maturitatea, chintesenta ei. Dezvoltarea comertului începuta în timpuri...

Piata de Capital si Burse de Valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Bursele de Mărfuri

1. Bursele de marfuri Bursele de marfuri sunt piete organizate, care asigura concentrarea cererii si ofertei pentru produse si servicii în...

Burse Internationale de Mărfuri

I. BURSA - ELEMENTE DEFINITORII Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau...

Ai nevoie de altceva?