Piețe de capital

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2833
Mărime: 16.18KB (arhivat)
Publicat de: Lili Trifan
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcu Vasile

Extras din curs

I.1.1. Piaţa de capital

Piaţa primară de capital

Piaţa secundară de capital

Piaţa de capital include atât tranzacţiile cu titluri pe termen lung cât si cele cu instrumente monetare (pe termen scurt)

Piaţa financiară în general, si piaţa de capital în particular, au organisme cu rol de reglementare si control care supraveghează piaţa si care îndeplinesc rolul primordial de protecţie a investitorilor individuali

Pentru a analiza cu eficienţă o piaţă de capital specifică, este necesar să definim cele patru elemente :

Autoritatea pieţei;

Instrumentele ce fac obiectul pieţei;

Instituţiile care activează pe piaţă;

Mecanismele de manifestare a cererii si ofertei pe această piaţă;

investitori = Deţinătorii de fonduri ce transferă surplusul spre utilizatori în scopul valorificării acestui capital financiar si cu intenţia de a obţine profit din dividende sau dobânzi la activele financiare respective se numesc

investitor sofisticat = Acel investitor care are capacitatea de a evalua riscul investiţional si resursele necesare pentru a-si asuma acest risc se numeste.

plasament sau investiţie financiară = Operaţiunea de transfer de fonduri se numeste

pe piaţa primară de capital = se realizeaza transferul de fonduri dinspre economia financiară spre economia reală rea

pe piaţa secundară de capital = se tranzacţionează titluri deja emise între investitori si/sau investitori de portofoliu care urmăresc fie să speculeze o mai bună estimare a evoluţiei viitoare a pieţei, fie o investiţie strategică pe termen lung.

Capitalul financiar este compus din active financiare. În această categorie includem două tipuri de active: - titlurile financiare

- activele de capital.

Un activ de capital este un contract dintre un investitor si lumea exterioară

Un titlu financiar este un contract între investitori.

Capitalul financiar spunem că are în componenţă două categorii distincte de active:

- active monetare;

- active de capital .

Capitalul bancar sau monetar este constituit din titluri emise de bănci, sau prin intermediul băncilor,

Activele monetare sunt titluri financiare cu următoarele caracteristici:

− sunt emise ca rezultat a unui plasament pe termen scurt;

− produc dobândă;

− au risc scăzut ( sunt mai sigure);

− nu sunt negociabile (nu au piaţă secundară);

− au grad ridicat de lichiditate.

Activele de capital sunt activele financiare care alcătuiesc capitalul pur financiar.

Activele de capital sunt emise de societăţi comerciale, administraţii locale sau guverne si au următoarele caracteristici:

− sunt emise ca urmare a unui plasament pe termen lung;

− produc dobânzi sau dividende, etc;

− sunt negociabile pe pieţe organizate(au piaţă secundară);

− au gradul de lichiditate mai mic decât activele monetare;

− au risc mai ridicat decît activele monetare.

Capitalul hibrid este alcătuit din active hibride care au proprietăţi comune celor monetare si celor de capital în acelasi timp. Sunt emise de obicei pe termen scurt ca si activele monetare dar au si unele caracteristici ale activelor de capital care le conferă proprietăţi datorită cărora pot fi tranzacţionate pe pieţe organizate.

Pe piaţa bancară activează instituţiile bancare, iar pe piaţa de capital, instituţii financiare ce îndeplinesc rolul de intermediari între ofertanţii si utilizatorii de fonduri.

Instituţii bancare:

• Acceptă depozite si dau împrumuturi;

• Joacă rol de intermediar financiar;

• Deschid conturi pentru clienţi;

• Emit active bancare (perfect lichide si au risc mai redus).

Instituţii financiare:

• Atrag fondurile investitorilor pe piaţa primară si le plasează clienţilor (agenţi economici, organe ale administraţiei locale, stat );

• Facilitează finanţarea directă a clienţilor;

• Transferă titluri financiare furnizorilor de fonduri (nu sunt perfect lichide si au risc mai mare);

valorile mobiliare = sunt instrumente negociabile emise în formă materială sau evidenţiate prin înscrisuri în cont, care conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si în condiţiile specifice de emisiune a acestora.

Valorile mobiliare sunt instrumente financiare, si în această categorie sunt incluse:

acţiunile

obligaţiunile

titlurile de stat

drepturile de preferinţă

drepturi de conversie a creanţelor în acţiuni

Dintre instrumentele componente ale pieţei financiare altele decât valorile mobiliare si care sunt caracteristice pieţei române menţionăm: titlurile de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, intrumentele financiare derivate, contractele de report, alte instrumente financiare.

Instrumentele financiare sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate.

Valori mobiliare. Elemente caracteristice.

− sunt titluri de valoare (instrumente financiare) consemnând o creanţă asupra emitentului;

− sunt negociabile pe piaţa de capital;

− sunt purtătoare de drepturi înscrise în prospectul de emisiune;

− sunt titluri primare, în sensul că transformă active reale (pământ, clădiri, utilaje) în instrumente financiare (negociabile, transferabile);

− au o valoare nominală si respectiv o altă valoare de piaţă ca urmare a cererii si ofertei manifestate pe piaţa de capital;

Bursele care tranzacţionează valori mobiliare sunt denumite burse de valori.

Piaţa bursieră este compusă din totalitatea tranzacţiilor cu titluri financiare, care se desfăsoară sub auspiciile bursei.

Bursele de mărfuri sunt cunoscute în general ca pieţe ale instrumentelor financiare derivate ce funcţionează împreună cu pieţe la disponibil care realizează tranzacţii spot sau cash sau contracte la termen de tipul forward.

Titlurile financiare negociabile pe piaţa bursieră sau alte pieţe reglementate se mai numesc si instrumente bursiere si se clasifică în trei mari categorii:

• titluri primare; sunt instrumente financiare ce consacră drepturi patrimoniale si asupra veniturilor financiare viitoare ale emitentului; în această categorie includem acţiunile, obligaţiunile si titlurile de stat.

Preview document

Piețe de capital - Pagina 1
Piețe de capital - Pagina 2
Piețe de capital - Pagina 3
Piețe de capital - Pagina 4
Piețe de capital - Pagina 5
Piețe de capital - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Piete de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa Euronext

BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând...

Funcțiile Pieței de Capital

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi...

Piața Bursieră a Țărilor Europei Centrale și de Est

2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix  obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Piețe de capital

Criza economică şi politică a statelor europene după al doilea război modial a oferit în 1947 stimulentul hotărâtor pentru proiectul unificării...

Piața de capital și burse de valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Burse de mărfuri și valori

Introducere in activitatea bursiera 1 Bursa – definitie, istoric, clasificare Bursa este o institutie a economiei de piată în care se manifestă o...

Etapele realizării unei tranzacții la Bursa de Valori București

4.2. Piaţa extrabursieră - RASDAQ Piaţa extrabursieră - piaţa de capital secundară caracterizată printr-o funcţionare descentralizată, întâlnirea...

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Ai nevoie de altceva?