Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • Business Model Ontology

  Introducere Înţelegerea modului în care valoare este creată interesează orice organizaţie. Din perspectivă strategică există mai multe concepţii cu privire la modul în care o organizaţie creează valoare. Printre aceste abordări putem enumera: Lanţul valorii ‒ descris de M. Porter (1985) analizează crearea valorii la nivel de organizaţie şi identifică activităţile firmei şi implicaţiile lor economice. Prin valoare Porter înţelegea suma pe care cumpărătorii sunt dispuşi să o plătească pentru...

 • Proiectare Asistata de Calculator Partea 1

  Capitolul 1 Introducere Proiectarea asistată de calculator s-a dezvoltat în contextul dezvoltării resurselor hard şi soft oferite de calculatoarele actuale. Această evoluţie a determinat şi schimbarea concepţiilor cu privire la proiectarea şi realizarea sistemelor şi schemelor electronice, atât simple cât şi complexe. Resursele de calcul sunt implicate în această activitate din necesitatea de a reduce preţul de cost, a îmbunătăţi performanţele şi a reduce cât mai mult timpul afectat...

 • Programare Orientata pe Obiecte

  Paradigme de programare Paradigme de programare = un set de concepte, modele si practici care descriu esenta programarii Programare structurata (functionala) = un program este conceput pe baza unei secvente de functii, fara a avea o stare Programare orientata obiect = programele sunt vazute ca fiind niste colectii de obiecte care interactioneaza unele cu altele Programarea structurată Programarea structurată - caracteristici: se bazează pe descompunerea funcţională şi abordarea top-down...

 • Algoritmi

  ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care aplicate datelor iniţiale ale unei probleme dintr-o clasă dată, asigură obţinerea soluţiei acelei probleme. Cu alte cuvinte un algoritm este orice procedură de calcul bine definită care primeşte o anumită valoare sau o mulţime de valori ca date de intrare şi produce o anumită valoare sau mulţime de valori ca date de ieşire. Comportarea unui algoritm...

 • Module ECDL 2

  Modulul 5 – Baze de date O baza de date reprezinta un ansamblu de date, structurate si organizate coerent. O baza de date este formata din mai multe tabele cu diferite legaturi intre ele. Exemple: agenda de telefoane, agenda personala, graficul de calatorie al unui autobuz, etc. Datele pot fi text, numere, imagini sau chiar sunete care pot fi procesate si apoi salvate pe un computer. Datele trebuie prelucrate pentru a deveni informatii. Informatia este numele dat unei date dupa ce a...

 • Baze de Date

  Concepte de bază 1.1. Conceptele de dată și fișier. 1.2. Baze de date (BD). 1.2.1. Conceptul de bază de date. Conceptele de Dată şi Fişier Chiar de la primele aplicaţii informatice realizate cu ajutorul calculatorului s-a pus problema utilizării unor tehnici eficiente de organizare, stocare şi regăsire a datelor. O informaţie codificată şi stocată pe un suport de memorare reprezintă ceea ce numim „dată”. Din punctul de vedere al prelucrării de calculator, în cadrul aplicaţiilor, datele...

 • Bazele Tehnologiei Informatice

  Lecture 3 Output devices Types of output devices: Classes of Monitors Working method of CRT monitor The back of the tube has a negatively charged cathode, so called electron gun. The electron gun shoots electrons down the tube and onto a positively charged screen. The screen is coated with a pattern of red, green and blue phosphor dots that will glow when struck by the electron stream. The three dots together make up a pixel. Resolution Resolution is expressed in terms of the number of...

 • Circuite Logice Programabile

  1. Recapitulare noţiuni de descriere în VHDL, sinteză şi implementare în circuitele logice programabile 1. 1. Introducere VHDL-ul este un limbaj de descriere hardware utilizat la descrierea comportamentului circuiteleor şi a sistemelor electronice. Acronimul VHDL provine de la VHSIC Hardware Description Language, iar VHSIC provenind de la Very High Speed Integrated Circuit. Limbajul a fost dezvoltat începând cu anii 80 de către Departamentul de Apărare al SUA. Prima versiune...

 • Calculatoare

  Răspunsuri Arbori şi păduri 1. D. O relaţie de încredere oferă posibilitatea folosirii în comun doar a resurselor între domenii; ea nu oferă în mod explicit nici o permisiune. 2. A. Utilitarul administrativ Active Directory Users and Computers este folosit pentru setarea la nivel de domeniu a operaţiilor cu rol single master. 3. D. Orice domeniu trebuie să aibă cel puţin un controler de domeniu. Deci numărul minim de controlere de domeniu care să deservească patru domenii este patru. 4....

 • Storage

  FC SAN (Fiber Channel Storage Area Network) iSCSI (Internet Small Computer System Interface) NAS (Network Attached Storage) VMFS (Virtual Machine File System) Storage System – This is the hardware itself, which manages disks into logical units (RAID). LUN – Logical Unit Number – A part of logical unit. One logical unit can consist of multiple LUNs (and usually does) RAID, JBOD (Just a Bunch of Disks)*, Hot Spare, Parity** SP – Storage Processor WWN (World-Wide Name) – 64 Bit number,...

 • Unitate Centrala de Prelucrare

  Procesorul este piesa cea mai importantă a unui calculator, reprezentînd unitatea centrală de prelucre a informaţiei.Vom întâlni des denumirea de CPU în cazul procesorului (eng. Central Processing Unit ), sau UCP, aceasta fiind traducerea în limba română (Unitate Centrală de Prelucrare). Unitatea centrala de prelucrare este in general un singur microprocesor. El se prezintă sub forma unui cip electronic, un disc subtire de material semiconductor(de obicei siliciu). Procesorul este plasat pe...

 • Arhitectura Calculatoarelor

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Arhitectura calculatoarelor - definiţii şi terminologie Arhitectura calculatoarelor este o ramură a informaticii percepută destul de divers în literatura de specialitate, de unde rezultă şi diversitatea modurilor în care ea este definită. Astfel, în unele lucrări se spune că domeniul se ocupă cu „studiul structurii, comportării şi proiectării calculatoarelor”, iar în altele, cu „proiectarea specificaţiilor generale pentru un întreg sistem de calcul sau numai...

 • Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000

  Concepte de bază Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze informaţiile şi să permită utilizatorului să consulte şi să actualizeze aceste informaţii. In domeniul bazelor de date este important să se facă o distincţie clară între noţiunile de dată şi informaţie: 1. Datele, materia primă a sistemelor informatice, sunt „fapte culese din lumea reală pe bază de observaţii şi măsurători”1. Datele pot lua mai...

 • Arhitectura Microcalculatoarelor Tip IBM-PC. Configuratii, Caracteristici. Reguli de Instalare si Exploatare

  . Notiuni introductive Un sistem de calcul poate contine sute sau mii de componente individuale (circuite integrate, diode, rezistoare, condensa-toare, etc). In prezent, sistemele de calcul contin module avand functii bine definite: - placa de baza - adaptor video - tastatura - monitor - interfata cu HDD - interfata cu FDD - interfata cu imprimanta - etc. In acest capitol vom descrie configuratia unui sistem de calcul compatibil IBM-PC. Configuratia sistemului consta in descrierea...

 • Bazele Informaticii - Curs 1

  I. SISTEME INFORMATICE I. 1. NOTIUNEA DE “SISTEM” În general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si logice interconectate si interconditionate prin relatii fizice, economice, sociale sau de altă natură, care functionează în vederea realizării unui obiectiv. Astfel, unitatea economică este un sistem constituit din ansamblul resurselor materiale si umane strâns legate prin relatii comerciale, economice, tehnice si sociale. Scopul functionării unui astfel de...

Pagina 10 din 53