Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • Arhitectura Microcalculatoarelor Tip IBM-PC. Configuratii, Caracteristici. Reguli de Instalare si Exploatare

  . Notiuni introductive Un sistem de calcul poate contine sute sau mii de componente individuale (circuite integrate, diode, rezistoare, condensa-toare, etc). In prezent, sistemele de calcul contin module avand functii bine definite: - placa de baza - adaptor video - tastatura - monitor - interfata cu HDD - interfata cu FDD - interfata cu imprimanta - etc. In acest capitol vom descrie configuratia unui sistem de calcul compatibil IBM-PC. Configuratia sistemului consta in descrierea...

 • Bazele Informaticii - Curs 1

  I. SISTEME INFORMATICE I. 1. NOTIUNEA DE “SISTEM” În general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si logice interconectate si interconditionate prin relatii fizice, economice, sociale sau de altă natură, care functionează în vederea realizării unui obiectiv. Astfel, unitatea economică este un sistem constituit din ansamblul resurselor materiale si umane strâns legate prin relatii comerciale, economice, tehnice si sociale. Scopul functionării unui astfel de...

 • Metode Numerice

  Cap. 1. Erori numerice O caracteristică a calculelor inginereşti care, în prezent, folosesc intensiv metode numerice constă în utilizarea numerelor aproximative. Un număr aproximativ reprezintă un număr apropiat de cel exact în limita unei erori. Eroarea numerică absolută se defineşte ca diferenţa dintre numărul exact (necunoscut) x şi cel aproximativ X: e = |x – X| (1.1) Eroarea relativă se defineşte prin raportarea erorii absolute la singura valoare cunoscută, adică la numărul...

 • Managementul Proiectelor Informatice

  INFORMATICE Realizarea unui sistem informatic reprezinta o activitate complexa si de durata, ce antreneaza mari resurse materiale, umane si de timp. Prin analogie, realizarea unui sistem informatic se poate asemana foarte bine cu realizarea unui obiectiv de investitii. In acest sens, este lesne de intuit paralelismul dintre acestea. Asa cum obiectivele de investitii necesita un plan de realizare si de urmarire sub aspectul incadrarii in costuri, termene de punere in functiune si niveluri...

 • Autocad pentru Incepatori

  C1.1.CONCEPTUL DE CAD TERMINOLOGIE - COMPUTER AIDED ENGINEERING -CAE-vizeazăetapeledecercetare,inovaresiconcepţie; - COMPUTER AIDED DRAWING/ DESIGN –CAD, CADD-fundamenteazăproiectareaşidevoltareadeprodusesitehnologii; - COMPUTER AIDED MANUFACTURING –CAM-controleazărealizareaprototipurilorşiaproduselordeserie. C1 –INTRODUCERE IN AUTOCAD APLICATII –PROGRAME DE CALCULATOR - modelare geometrică şi desenare asistată de calculator: AutoCAD, TurboCAD, KeyCAD, DesignCAD, Solid Works, etc.;...

 • Securitatea Informationala a Business-ului

  Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii Informaţionale 3.Obiecte de Securitate Informaţională 4.Subiecte de Securitate InformaţionalăLocul informaţiei în afaceri 5 1. Afacerea sa bazează pe organizarea activităţilor 2. Activităţile au loc in baza deciziilor 3. Informatia – materia prima pentru luarea deciziei Afacerea să bazează pe Informaţii !!Activităţi legate de informaţie Memorarea...

 • Introducere in Utilizarea Calculatorului Personal

  Capitolul 1 Calculatorul poate fi ajutorul si prietenul tau . Continut: 1.1 Cum vom lucra 1.2 Elemente de baza despre calculator 1.3 E bine sa experimentati, dar asta uneori v-ar putea ucide prietenul 1.4 Diferenta intre hard ( masinarie ) si soft ( programe ) 1.5 Unele programe trebuie platite, altele sunt cadou. 1.1 Cum vom lucra : Cursul este conceput pentru a fi de folos atat incepatorilor, cat si celor care au o anumita experienta in folosirea calculatorului. Lucrul cu PC-ul...

 • Programare Web

  Funcţii PHP O funcţie reprezintă un grup de instrucţiuni care realizează o anumită operaţie (îndeplineşte o sarcină) şi care poate fi repetată. Funcţiile pot primi, din programul apelant, parametrii, dar poate returna programului apelant un rezultat. 1. Funcţii definite de utilizator Definirea unei funcţii de către utilizator se face astfel: function nume_funcţie ($argument1,$argument2,...,$argumentn) {corpul_funcţiei} În limbajul PHP, numele funcţiilor nu sunt case-sensitive. În...

 • Informatie si Document in Societatea Cunoasterii

  Introducere I. Documente electronice – definire, caracteristici şi tipologie I. 1. Delimitări terminologice I. 2. Document text I. 3. Hypertext. Hyperdocument I. 4. Hypermedia . Multimedia I. 5. Tipologia documentelor electronice I. 6. Caracteristici comparative Document hârtie–Document electronic II. Ciclul de viaţă al unui document II. 1. Construcţia, achiziţia II. 2. Prelucrarea II. 3. Comunicarea II. 4. Utilizarea II. 5. Conservarea – Prezervarea - Arhivarea II. 6....

 • Programarea Aplicatiilor Paralele si Distribuite

  analiza unor probleme specifice calculului paralel si distribuit ,studiul modelelor arhitecturale paralele si distribuite studiul unor algoritmi fundamentali din calculul paralel si distribuit si analiza performantelor lor studiul unor sisteme paralele si distribuite reprezentative Sisteme de calcul cu mai multe elemente de procesare Procesare paralela – executia rapida a unor probleme de calcul complexe pe masini cu mai multe procesoare coordonate Sisteme cuplate strans...

 • Evaluarea Eficientei Investitiilor in IT&C

  Capitolul 1.BAZE METODOLOGICE ALE EVALURII EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR ÎN IT&C 1.1. Evaluarea eficienţei în condiţiile specifice investiţiilor din IT&C O metodologie coerenta pentru elaborarea unui studiu de eficienţă pentru investiţiile din domeniul IT&C, era necesară de mult ca sa poată sprijini în mod direct organizaţiile sa producă ulterior rezultate cât mai bune în industria în care activează. In domeniul IT&C organizaţiile nu s-au obişnuit, până acum, sa elaboreze un...

 • Structuri de Date si Algoritmi - Managementul unui Magazin de Haine

  1. Descrierea temei : Să se realizeze managementul unui magazin de haine cu o structura de tip arbore AVL. In structura informatiei apar urmatoarele campuri: - Id- cheia dupa care se creeaza structura - Model haine - Pret - Culoare - Marime - Data vanzarii Pentru aceasta structura se implementeaza urmatoarele operatii: I. Operatii de baza 1. creare structura arbore din fisier 2. inserare inregistrare 3. modificare informatie(orice camp in afara de cheie) 4. cautare inregistrare...

 • Curs Excel

  Lansarea programului Presupunem că aţi instalat deja Microsoft Excel în calculatorul dumneavoastră şi că aţi lasat programul Setup să pună toate componentele la locul lor pe unitatea C. (Dacă Excel a fost instalat în calculatorul dumneavoastră de administratorul de reţea, trebuie neapărat să citiţi sfatul de mai jos). De asemenea, presupunem că aţi mai lucrat în Microsoft Windows şi că ştiţi cum să lansaţi programele, să mutaţi ferestre, să selectaţi comenzi din meniuri, să selectaţi text şi...

 • Matematici Speciale

  Cursul nr. 1 Matematici speciale CAPITOLUL I FUNCŢII COMPLEXE 1. Numere complexe 1.1. Construcţia numerelor complexe Mulţimea numerelor complexe a apărut din necesitatea extinderii noţiunii de număr, având ca punct de pornire mulţimea numerelor reale, cu scopul ca orice ecuaţie de gradul n să aibă n soluţii în noua mulţime. Fie R corpul numerelor reale. Pe mulţimea R2 = R×R = {(x,y) / x, y R}, produsul cartezian al perechilor ordonate de numere reale, se definesc operaţiile de adunare...

 • Telecomunicatiile si Retelele de Calculatoare

  Primul calculator electronic digital a apărut în anul 1937, fiind inventat de John V. Atanasoff Cilindrul magnetic al memoriei pentru Atanasoff-Berry Computer În anul 1943, în Marea Britanie la Bletchley Park, a fost inventat în secret “the Colossus” pentru decodarea mesajelor germane. În anul 1944, Howard Aiken a dezvoltat calculatorul mecanic „the Harward Mark I” care a fost destinat navelor maritime. În 1945 John W. Mauchly şi J. Presper Eckert au construit...

Pagina 10 din 52