Cursurile din domeniul Calculatoare - pagina 14 din 29

Informatică aplicată

SECTIUNEA I Sinteza sectiunii: Insusirea principalelor notiuni privind terminologia specifica domeniului informatic, componentele hardware si software ale unui calculator personal Cuvinte cheie: informatie, data, sistem de numeratie binar calculator, componente hardware, echipamente periferice de intare/iesire,... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Subsisteme de definiție

Sistemele Tranzacţionale • înregistrează informaţii curente şi menţin baza de date cu informaţii privind tranzacţiile zilnice. • sunt concepute să păstreze înregistrările şi să raporteze tranzacţiile, să eficientizeze şi să automatizeze prelucrarea. • pun accentul pe integritatea şi consistenţa datelor, fiind... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Baze de Date - Access

Un sistem de gestiune a bazelor de date este caracterizat prin modelul de date pe care il utilizeaza pentru a reprezenta, stoca, organiza si manipula datele. SGBD utilizeaza urmatoarele modele de date: - modelul ierarhic - modelul retea - modelul relational - modelul obiect Un model de date este un ansamblu de... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura sistemelor cu microprocesor

Arhitectura Sistemelor Cu Microprocesor 1.1 Probleme Generale. Sistemele Cu Microprocesor Reprezintă, În Esenţă, Sisteme De Calcul Destinate Conducerii Proceselor Industriale, A Căror Unitate Centrală Este Realizată Având La Bază Microprocesoare. Conceptual, Aceste Sisteme, Respectă Arhitectura Calculatoarelor... citește mai departe

127 pagini Gratis Extras Preview

Modelarea regiunilor - proiectare asistă de calculator - AutoCad

Modelarea regiunilor Despre proiectarea asistata de calculator Proiectarea asistata de calculator (CAD=Computer Aided Design) inseamna activitatea prin care reprezentam cu ajutorul calculatorului, dupa anumite reguli tehnice , diversele obiecte/entitati pe care trebuie sa le concepem, sa le construim, sa le... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Funcții SQL

Funcţii utilizate pentru rotunjiri: CEILING, FLOOR si ROUND Exemplu: SELECT CEILING (23.1) AS EX1, CEILING(23.8) AS EX2, FLOOR(23.1) AS EX3, FLOOR(23.8) AS EX4, ROUND(23.1,0) AS EX5, ROUND(23.8,0) AS EX5 Alte funcţii matematice: POWER ( expresie numerică , exponent ) (RIDICAREA LA PUTERE) Exemplu: SELECT... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Conceptele Fundamentale ale Limbajelor de Programare

INTRODUCERE Obiectul disciplinei: limbajele de programare Obiective: · Studiul conceptelor fundamentale care stau la baza proiectării limbajelor de programare. · Dezvoltarea acestor concepte, odata cu evolutia limbajelor de programare. · Sistematizarea, pe familii, a limbajelor de programare Scopuri: ... citește mai departe

150 pagini Gratis Extras

Arhitectura calculatoarelor

1. DESCRIERE GENERALa A SISTEMULUI DE CALCUL 1.1. CONCEPTE GENERALE 1.1.1. Notiunea de sistem Sistem (definitie) = Un ansamblu de elemente inter-relationate ce compun un întreg. Termenul de „system” in latina si greaca înseamna „a pune împreuna, a combina”. Un subsistem este o parte a unui sistem. În mod tipic... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații ale Informaticii

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. CALCULATOARE NUMERICE În funcţie de procedeul de reprezentare a informaţiei şi de suportul fizic al informaţiei, calculatoarele au fost împărţite în: - calculatoare analogice; - calculatoare numerice. În sistemele de calcul analogice, informaţia este codificată sub forma unor mărimi... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Access - SQL

SQL Server Indexarea tabelelor Fereastra Indexes/Keys este disponibilă prin intermediul meniului Table Designer Implementarea restricţiilor asupra datelor Restricţii la nivelul tabelelor Restricţii privind integritatea referenţială Declanşatori (proceduri de tip Trigger) Restricţii la nivelul tabelelor... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Sisteme de Gestiune

Alegerea unei soluţii pentru managementul datelor trebuie să se bazeze pe următoarele considerente: volumul de date ce urmează a fi stocat şi procesat gradul de expunere la riscuri tipul de aplicaţii care vor exploata datele (aplicaţii web, aplicaţii de tip business intelligence, sisteme informatice clasice,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras

Baze de Date

TEMATICĂ Arhitectura client server Implementarea bazelor de date utilizând SQL SERVER 2008 Realizarea aplicaţiilor client utilizând Access Data Projects (ADP) Tehnici avansate pentru analiza datelor Tehnici avansate de raportare Baze de date on-line Mod de evaluare: 50% - Seminar (proiect) 50% - Examen... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Proiectarea interfețelor grafice - Java

Java este un mediu de programare ce oferă utilizatorului cadrul necesar şi uneltele necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Java. Java este o tehnologie ce oferă suport dezvoltării de aplicaţii distribuite, independente de platformă. Programele Java pot rula pe diferite tipuri de platforme, cu condiţia ca pe... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Hardware

2. BAZELE HARDWARE Plăcile de bază – noţiuni teoretice Chipset-ul Chip-ul reprezintă denumirea pentru un circuit integrat, construit pe bază de siliciu, care are un rol bine definit în funcţionarea unui echipament electronic. Procesorul, memoria, placa de bază, placa grafică, placa de sunet, toate înglobează... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Curs PowerPoint

Prezentări PowerPoint Prezentările joacă un rol important în aproape toate domeniile de activitate. Prin prisma lor ceilalţi ne apreciază eficienţa. Crearea unui fişier PowerPoint Click dreapta în spaţiul dorit şi alegem din meniul contextual Microsoft PowerPoint Presentation. Butonul START Programs Microsoft... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Informatică

Prelucrarea electronică a datelor 1.1 Date şi informaţii. Stadiile PED 1.2 Principiile funcţionării unui calculator 1.3 Unităţi de măsură utilizate în informatică 1.4 Hardware şi software 1.5 Ce este informatica? Obiectivele capitolului • Înţelegerea rolului calculatorului în sporirea eficienţei activităţii... citește mai departe

96 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Programarea orientată spre obiecte - limbajul Java

1. INTRODUCERE IN PROGRAMAREA ORIENTATA SPRE OBIECTE OBIECTE D. Un obiect este un un mod simplificat de a identifica într-un program un lucru, o entitate din lumea reală sau imaginată. Din punctul de vedere al paradigmei pe obiecte, un obiecte este o combinatie de: - informatii de structura, descrise de o... citește mai departe

129 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bazele tehnologiei informației

Tehnologia Informatiei =domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet. Informatica e acea stiinta care asigura prelucrarea datelor, informatiilor, cunostiintelor si metadatelor: Datele sunt acele elemente care asigura elemente de intrare si sistemele informatice, prelucrarile... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea Sistemelor Informatice

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE 1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv [4]. Conform teoriei... citește mai departe

126 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiectarea Sistemelor Informatice

În cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Evoluția limbajului de programare

Un limbaj de programare permite descrierea unui proces de calcul alcatuit din mai multi pasi pentru rezolvarea unei probleme,fiecare pas fiind exprimat in comenzi elementare(instructiuni)ce vor fi executate de calculator.Un calculator poate executa orice program descris in limbaj propriu,numit limbaj-masina (sau... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Considerații generale privind lexicul, sintaxa și semantica unui limbaj de programare

Cap2.Consideratii generale privind lexicul,sintaxa si semantica unui limbaj de programare Orice limbaj de programare are la baza un anumit alfabet care in majoritatea cazurilor este format din urmatorul set de caractere 1. literele alfabetului englez de la A la Z si cele majuscule 2. cifrele arabe de la 0-9... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Programarea în limbajul Visual Basic

Pentru realizarea unei aplicatii pot fi avute in vedere doua tehnologii de programare (programarea procedurala si programarea orientata spre obiecte si dirijata de evenimente) 1.Programarea procedurala In programarea procedurala a aplicatiei este constituita din unul sau mai multe programe care se vor executa... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Tendințe actuale și viitoare privind tehnologiile de programare

Dupa 1990 are loc nasterea si raspandirea celei de-al 4-lea val al programului determinat de revelatia cunoasterii,cu accent pe cunosterea inconstienta,deci cunoasterea bazata pe intuitie ,imaginatie si capacitatea creativa a individului.Este perioada ce va fi caracterizata de masini care “gandise”, destinate pe... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Programare paralelă în sisteme distrbuite

Retelele de interconectare sunt de 2 tipuri: a)retele statice la care conexiunile intre noduri sunt fixe si punct la punct-transferul informatiei in acest tip de retele este transmis prin mesaje. b)retele dinamice- nodurile sunt conectate intre ele in mod dinamic prin comutare comandata Retelele se utilizeaza in... citește mai departe

121 pagini Gratis Extras Preview