Cursurile din domeniul Calculatoare - pagina 3 din 29

Tehnologii Informatice - Aspecte Fundamentale

Capitolul 1 TEHNOLOGII INFORMATICE – aspecte fundamentale 1.1. Tehnologia 1.2. Informatica 1.3. Conceptul de integrarea tehnologiilor 1.1. Tehnologia Definirea conceptului de tehnologie o vom face din două puncte de vedere: al componentelor, al scopului. • Tehnologia, ţinând cont de componente, este un... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Calcul Tabelar Microsoft Excel

Excel este o aplicaţie informatică, formată dintr-un pachet de programe specializate, utilizat pentru calculul tabelar. Excel este o aplicaţie informatică, formată dintr-un pachet de programe specializate, utilizat pentru calculul tabelar. din meniul Start Programs Microsoft Office Microsoft Excel se dă dublu... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras

Inginerie de Sistem

• Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul nu are condiţionări prerechizite. Cunoştinţele prerechizite care pot facilita asimilarea materialului sunt legate de programare la nivel de bază şi obiectuală, reţele de calculatoare. Sugerăm ca înainte de parcurgerea materialului să se identifice următoarele... citește mai departe

56 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

„Modul cum culegi, administrezi şi foloseşti informaţia fac din tine un câştigător sau un înfrânt în viaţă”. În această manieră dramatică sintetizează Bill Gates rolul tehnologiei şi informaţiei. Este tot mai evident faptul că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras

Design-ul și Machetarea Paginilor Web

Trei reguli faţă de un sit 1. Respectarea strictă a standardelor internet. 2. Alegerea riguroasă a conţinutului paginilor web. 3. Asigurarea accesibilităţii paginilor web. Conţinut deplin şi simplu Structura paginilor web trebuie bine chibzuită, pentru ca utilizatorul repede să găsească informaţia necesară.... citește mai departe

154 pagini Gratis Extras

Managementul bazelor de date

Activitǎţi specifice managementului unei baze de date 1.1. În ce constǎ managementul BD. Tipuri de utilizatori şi sarcinile fiecǎruia. 1.2. Database Administrator (DBA) – componentǎ esenţialǎ în managementul BD Privilegiile DBA; Modalitǎţi de autentificare a DBA; Administrarea fişierelor de parole.... citește mai departe

210 pagini Gratis Extras

Depozite de Date - Oracle Warehouse

Notă. Conceptul de Inteligenţa Afacerii – IA (Business Intelligence - BI) este o tehnologie informatică ce priveşte organizarea şi funcţionarea întreprinderii, precum şi a conducerii acesteia, având ca suport soluţiile informatice. IA a fost prezentată la modulul SBDE şi ea include şi depozitele de date. În... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Baze de Date Spațiale

1. Reprezentarea datelor în GIS (Geographic Information System) 1.1 Tipuri de date spaţiale Data spaţială este un termen utilizat pentru a descrie datele care aparţin spaţiului ocupat de obiectele unei baze de date. In sens larg, datele spaţiale pot fi: puncte, linii, poligoane, suprafeţe, volume (date avînd mai... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

Dezavantaje ale organizarii datelor in fisiere: Redundanta datelor; proprietatea unei colectii de date,in sensul ca anumite componente ale colectiei sunt memorate de mai multe ori. Efectul : consum inutil de spatiu de memorare si cresterea timpului de actualizare a datelor 2. Inconsistenta datelor; este legata de... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras

Sisteme de Reglare Automată

Sisteme de Reglare Automată (SRA); noţiuni generale 1. 1 Prezentarea Sistemelor de Reglare Automată (SRA) ROLUL ŞI OBIECTUL UNUI SRA Sistem de Reglare Automată (SRA) - un sistem în care, între mărimea de ieşire şi mărimea de intrare, fără intervenţia omului, se realizează automat o relaţie funcţională, care... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura sistemelor de calcul

CURS1 CAP. 1. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE CALCUL Calculatorul (numeric) este un sistem fizic ( alcatuit in principiu din circuite si dispozitive electronice ) ce are sarcina de a de a rezolva problemele pe baza unor programe. Din punct de vedere al organizarii interne a calculatoarelor numerice trebuie puse in... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Programare paralelă

Vor fi mai multe teme de casa. La 1/2 din temele de casa se va lua 10. Temele se vor preda la cursul urmator. In POO sunt 3 principii de baza: Principiul incapsularii: datele si metodele impreuna. Accesul la acestea se face controlat prin niste specificatori de acces. Avem uramatorii specificatori de acces :... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Funcții inline. date și funcții statice. C++

Introducere Modalităţile (tehnicile, paradigmele) de programare au evoluat de-a lungul anilor, reflectând trecerea de la programe de dimensiuni reduse, la programe şi aplicaţii de dimensiuni foarte mari, pentru coordonarea cărora sunt necesare tehnici evoluate. Software-ul de dimensiuni mari, care nu poate fi... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii wireless în rețele mobile

WLAN - 802.11 1.Generalitati Wi-Fi este o marca inregistrata de Wi-Fi Alliance pentru a descrie tehnologia WLAN(wireless local area networks) bazata pe standardul IEEE 802.11. O retea wireless (Wi-Fi) WLAN este o retea fara fir, locala, extinsa pe arii limitate, in functie de echipamentele folosite si de puterea... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic

1. Proiectarea si realizarea unui sistem informatic pentru activitatea de gestiune on-line a rezervãrilor. 1.1 Prezentarea sistemului i 1.2 nformational 1.1.1 Prezentarea activitãtii de gestiune a rezervãrilor Activitatea de gestiune a rezervãrilor implicã: - preluarea si consemnarea rezervãrilor în registrul... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Baze de Date

BAZE DE DATE CONCEPTE FUNDAMENTALE Sistem de gestiune a bazelor de date SGBD Baza de date reprezintă o colecţie de date organizate, colecţie ce serveşte unui anumit scop. Prin interpretarea datelor de către un anumit subiect se obţin informaţiile. Informaţiile sunt obţinute în momentul interacţiunii datelor cu... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras

Bazele Matematice ale Graficii 2D

Transformarea de vizualizare. Pentru a prezenta grafic figuri şi imagini trebuie să dispunem de informaţii despre acestea. În general, aceste informaţii se regăsesc sub forma coordonatelor punctelor din care se compun imaginile grafice. Coordonate utilizator sau coordonate reale sunt definite în spaţiul... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Utilizarea și Programarea Calculatorului

Introducere în programarea calculatoarelor 1. Utilizarea unui calculator 2. Programarea unui calculator 3. Structura şi funcţionarea unui calculator 4. Etapele rezolvării unei probleme cu calculatorul electronic 5. Părţile componente ale unui calculator 6. Reţele de calculatoare 7. Scurt istoric al... citește mai departe

327 pagini Gratis Extras Preview

Conducere numerică asistată de calculator

Conducere numerică – Istoric, precursorii conducerii numerice Programarea cu ajutorul camelor Programarea prin copiere după şablon Sisteme secvenţiale de programare Conducerea numerică propriu-zisă 1942-1944: primele cercetări la MIT 1952: prima MUCN, frezare 1968: primul echipament cu circuite integrate... citește mai departe

210 pagini Gratis Extras

Reprezentarea informației

Pentru a ne motiva… o doctrina: Albert Einstein. 1. Introducere Sistemul Informatic Orice companie are nevoie sa proceseze si sa stocheze informatie cu scopul de a-si desfasura activitatea. Sistemul Informatic este un grup de elemente ce foloseste compania in acest scop. Elementele Sistemului Informatic sunt:... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Programare structurată

Limbajul în general este un mijloc de comunicare. Limbajul folosit între oameni pentru a comunica între ei este limbajul natural. Un limbaj artificial este utilizat atunci cand unul natural un poate fi folosit în mod adecvat ca şi în cazul comunicării om - maşină. Tipuri de limbaje artificiale: limbaje construite... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Informatică

Noţiunea de informatică - Informatica este un termen preluat din limba franceză (informatique), provenind din combinarea primei părţi a cuvântului information (informaţie) cu a doua parte a cuvântului automatique (automat), ceea ce ar însemna "informaţie automată", adică prelucrare de date, în special, cu... citește mai departe

92 pagini Gratis Extras Preview

Semantic Web

Internet = enormous and complex network of computers and other smart devices, all connected, sharing information between themselves across a variety of media Web ecosystem Users (with a corresponding centralized or distributed profile) Annotations (metadata generated by users to describe resources) Resources... citește mai departe

88 pagini Gratis Extras Preview

Utilizarea Calculatorului

Utilizarea calculatorului (sintezã lãrgitã a cunostintelor si recomandãri de lucru) Folosirea calculatoarelor la rezolvarea problemelor de optimizare. 1. Metode generale de optimizare. Prin optimizare se întelege alegerea dintre mai multe variante candidat a unei solutii ce satisface în cel mai înalt grad un... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltarea aplicațiilor cu tehnologii mobile

Pentru a crea un nou proiect vom selecta File->New Project iar din fereastra de dialog nou aparuta vom selecta New Midlet Suite. Acest lucru poate fi vazut in figura de mai jos. Fig.1.1 Fereastra New Project De aici inainte, pentru a creea proiectul, se vor urma pasii wizard-ului. O data creat un proiect, acesta... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview