Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • Auditul Sistemelor Informatice

  Sistemul informaţional poate fi definit ca un ansamblu tehnico-organizatoric de proceduri de constatare, consemnare, culegere, verificare, transmitere, stocare si prelucrare a datelor in scopul satisfacerii cerintelor informationale necesare conducerii in procesul de elaborare a deciziilor. Sistemul informatic reprezinta un ansamblu de elemente intercorelate functional in scopul automatizarii obtinerii informatiilor necesare conducerii in procesul de elaborare a deciziilor.Componentele...

 • Tehnologii Informatice - Aspecte Fundamentale

  Capitolul 1 TEHNOLOGII INFORMATICE – aspecte fundamentale 1.1. Tehnologia 1.2. Informatica 1.3. Conceptul de integrarea tehnologiilor 1.1. Tehnologia Definirea conceptului de tehnologie o vom face din două puncte de vedere: al componentelor, al scopului. • Tehnologia, ţinând cont de componente, este un ansamblu de: procese (prelucrări – şir de operaţii); Exemplu. Proces Oracle = prelucrări efectuate într-o zonă de memorie de către client sau de către server. metode (procedee de...

 • Calcul Tabelar Microsoft Excel

  Excel este o aplicaţie informatică, formată dintr-un pachet de programe specializate, utilizat pentru calculul tabelar. Excel este o aplicaţie informatică, formată dintr-un pachet de programe specializate, utilizat pentru calculul tabelar. din meniul Start Programs Microsoft Office Microsoft Excel se dă dublu clic pe documentul Excel care va duce la încărcarea programului şi la deschiderea documentului respectiv. cu salvarea foii curente: din meniul File se alege Save As, se tastează...

 • Inginerie de Sistem

  • Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul nu are condiţionări prerechizite. Cunoştinţele prerechizite care pot facilita asimilarea materialului sunt legate de programare la nivel de bază şi obiectuală, reţele de calculatoare. Sugerăm ca înainte de parcurgerea materialului să se identifice următoarele cunoştinţele prerechizite: • programare structurată; noţiuni de bază; • reţele de calculatoare, • noţiuni legate de proiectarea şi implementarea sistemelor informatice. • Descrierea...

 • Baze de Date

  „Modul cum culegi, administrezi şi foloseşti informaţia fac din tine un câştigător sau un înfrânt în viaţă”. În această manieră dramatică sintetizează Bill Gates rolul tehnologiei şi informaţiei. Este tot mai evident faptul că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor...

 • Design-ul si Machetarea Paginilor Web

  Trei reguli faţă de un sit 1. Respectarea strictă a standardelor internet. 2. Alegerea riguroasă a conţinutului paginilor web. 3. Asigurarea accesibilităţii paginilor web. Conţinut deplin şi simplu Structura paginilor web trebuie bine chibzuită, pentru ca utilizatorul repede să găsească informaţia necesară. Informaţia din pagina web trebuie să fie lizibilă. Informaţia importantă trebuie să atragă atenţia, iar mai puţin importantă să fie atenuată. Dacă se conţine material video...

 • Managementul Bazelor de Date

  Activitǎţi specifice managementului unei baze de date 1.1. În ce constǎ managementul BD. Tipuri de utilizatori şi sarcinile fiecǎruia. 1.2. Database Administrator (DBA) – componentǎ esenţialǎ în managementul BD Privilegiile DBA; Modalitǎţi de autentificare a DBA; Administrarea fişierelor de parole. 1.3.ORACLE SERVER – sistem relaţional-obiectual de administrare a unei BD Facilitǎţi; Structurǎ (componente). Crearea unei baze de date 2.1. Cerinţe anterioare creerii BD. 2.2....

 • Depozite de Date - Oracle Warehouse

  Notă. Conceptul de Inteligenţa Afacerii – IA (Business Intelligence - BI) este o tehnologie informatică ce priveşte organizarea şi funcţionarea întreprinderii, precum şi a conducerii acesteia, având ca suport soluţiile informatice. IA a fost prezentată la modulul SBDE şi ea include şi depozitele de date. În practica sistemelor de baze de date, există astfel de sisteme în care se stochează volume foarte mari de date, care au din acest motiv caracteristici specifice de organizare şi...

 • Baze de Date Spatiale

  1. Reprezentarea datelor în GIS (Geographic Information System) 1.1 Tipuri de date spaţiale Data spaţială este un termen utilizat pentru a descrie datele care aparţin spaţiului ocupat de obiectele unei baze de date. In sens larg, datele spaţiale pot fi: puncte, linii, poligoane, suprafeţe, volume (date avînd mai multe dimensiuni), numite generic, vectori. Punctul este caracterizat prin locaţia sa, nu ocupă spaţiu şi nu are asociată o arie sau un volum. Intr-o bază de date punctul se...

 • Baze de Date

  Dezavantaje ale organizarii datelor in fisiere: Redundanta datelor; proprietatea unei colectii de date,in sensul ca anumite componente ale colectiei sunt memorate de mai multe ori. Efectul : consum inutil de spatiu de memorare si cresterea timpului de actualizare a datelor 2. Inconsistenta datelor; este legata de aparitia distorsionata a unor date in diferita contexte si momente , cauza principala fiind redundanta datelor. Validarea neuniforma a datelor ; criteriile validare pot sa difere...

 • Sisteme de Reglare Automata

  Sisteme de Reglare Automată (SRA); noţiuni generale 1. 1 Prezentarea Sistemelor de Reglare Automată (SRA) ROLUL ŞI OBIECTUL UNUI SRA Sistem de Reglare Automată (SRA) - un sistem în care, între mărimea de ieşire şi mărimea de intrare, fără intervenţia omului, se realizează automat o relaţie funcţională, care reflectă legea de conducere a unui proces. Rolul SRA - asigură menţinerea automată – fără intervenţia omului – a unor mărimi tehnologice la o valoare prestabilită, de regim. Obiectul...

 • Arhitectura Sistemelor de Calcul

  CURS1 CAP. 1. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE CALCUL Calculatorul (numeric) este un sistem fizic ( alcatuit in principiu din circuite si dispozitive electronice ) ce are sarcina de a de a rezolva problemele pe baza unor programe. Din punct de vedere al organizarii interne a calculatoarelor numerice trebuie puse in evidenta doua aspecte complementare asociate acestora. In primul rand un sistem de calcul este caracterizat de structura sa, aceasta fiind reprezentata de totalitatea componentelor...

 • Programare Paralela

  Vor fi mai multe teme de casa. La 1/2 din temele de casa se va lua 10. Temele se vor preda la cursul urmator. In POO sunt 3 principii de baza: Principiul incapsularii: datele si metodele impreuna. Accesul la acestea se face controlat prin niste specificatori de acces. Avem uramatorii specificatori de acces : Private – acces doar din clasa respectiva Public – acces din orice alta clasa Default (fara nimic specificat in fata variabilei) – acces din clasa respective si din clasele din...

 • Functii Inline. Date si Functii Statice. C++

  Introducere Modalităţile (tehnicile, paradigmele) de programare au evoluat de-a lungul anilor, reflectând trecerea de la programe de dimensiuni reduse, la programe şi aplicaţii de dimensiuni foarte mari, pentru coordonarea cărora sunt necesare tehnici evoluate. Software-ul de dimensiuni mari, care nu poate fi realizat de o singură persoană , intră în categoria sistemelor complexe, cu o mare diversitate de aplicaţii. Situaţiile reale şi experiene ale psihologilor au relevat limitele...

 • Tehnologii Wireless in Retele Mobile

  WLAN - 802.11 1.Generalitati Wi-Fi este o marca inregistrata de Wi-Fi Alliance pentru a descrie tehnologia WLAN(wireless local area networks) bazata pe standardul IEEE 802.11. O retea wireless (Wi-Fi) WLAN este o retea fara fir, locala, extinsa pe arii limitate, in functie de echipamentele folosite si de puterea acestora, prin care se poate face transfer de date si internet folosind undele radio. Trebuie stiut ca Wi-Fi, prescurtarea de la "Wireless Fidelity", reprezinta o...

Pagina 4 din 53