Cursurile din domeniul Calculatoare - pagina 4 din 48

Programare

Este considerat limbaj de programare de primă generaţie Limbajul maşină este constituit din succesiuni de cifre binare organizate la diverse locaţii de memorie, cifre care reprezintă codificarea datelor şi a instrucţiunilor. Limbajul de asamblare – înlocuirea cifrelor binare, octale, hexazecimale cu mnemonicele... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras

Auditul Sistemelor Informatice

Sistemul informaţional poate fi definit ca un ansamblu tehnico-organizatoric de proceduri de constatare, consemnare, culegere, verificare, transmitere, stocare si prelucrare a datelor in scopul satisfacerii cerintelor informationale necesare conducerii in procesul de elaborare a deciziilor. Sistemul informatic... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii Informatice - Aspecte Fundamentale

Capitolul 1 TEHNOLOGII INFORMATICE – aspecte fundamentale 1.1. Tehnologia 1.2. Informatica 1.3. Conceptul de integrarea tehnologiilor 1.1. Tehnologia Definirea conceptului de tehnologie o vom face din două puncte de vedere: al componentelor, al scopului. • Tehnologia, ţinând cont de componente, este un... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Calcul Tabelar Microsoft Excel

Excel este o aplicaţie informatică, formată dintr-un pachet de programe specializate, utilizat pentru calculul tabelar. Excel este o aplicaţie informatică, formată dintr-un pachet de programe specializate, utilizat pentru calculul tabelar. din meniul Start Programs Microsoft Office Microsoft Excel se dă dublu... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras

Inginerie de Sistem

• Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul nu are condiţionări prerechizite. Cunoştinţele prerechizite care pot facilita asimilarea materialului sunt legate de programare la nivel de bază şi obiectuală, reţele de calculatoare. Sugerăm ca înainte de parcurgerea materialului să se identifice următoarele... citește mai departe

56 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

„Modul cum culegi, administrezi şi foloseşti informaţia fac din tine un câştigător sau un înfrânt în viaţă”. În această manieră dramatică sintetizează Bill Gates rolul tehnologiei şi informaţiei. Este tot mai evident faptul că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras

Design-ul și Machetarea Paginilor Web

Trei reguli faţă de un sit 1. Respectarea strictă a standardelor internet. 2. Alegerea riguroasă a conţinutului paginilor web. 3. Asigurarea accesibilităţii paginilor web. Conţinut deplin şi simplu Structura paginilor web trebuie bine chibzuită, pentru ca utilizatorul repede să găsească informaţia necesară.... citește mai departe

154 pagini Gratis Extras

Managementul Bazelor de Date

Activitǎţi specifice managementului unei baze de date 1.1. În ce constǎ managementul BD. Tipuri de utilizatori şi sarcinile fiecǎruia. 1.2. Database Administrator (DBA) – componentǎ esenţialǎ în managementul BD Privilegiile DBA; Modalitǎţi de autentificare a DBA; Administrarea fişierelor de parole.... citește mai departe

210 pagini Gratis Extras

Depozite de Date - Oracle Warehouse

Notă. Conceptul de Inteligenţa Afacerii – IA (Business Intelligence - BI) este o tehnologie informatică ce priveşte organizarea şi funcţionarea întreprinderii, precum şi a conducerii acesteia, având ca suport soluţiile informatice. IA a fost prezentată la modulul SBDE şi ea include şi depozitele de date. În... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Baze de Date Spațiale

1. Reprezentarea datelor în GIS (Geographic Information System) 1.1 Tipuri de date spaţiale Data spaţială este un termen utilizat pentru a descrie datele care aparţin spaţiului ocupat de obiectele unei baze de date. In sens larg, datele spaţiale pot fi: puncte, linii, poligoane, suprafeţe, volume (date avînd mai... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

Dezavantaje ale organizarii datelor in fisiere: Redundanta datelor; proprietatea unei colectii de date,in sensul ca anumite componente ale colectiei sunt memorate de mai multe ori. Efectul : consum inutil de spatiu de memorare si cresterea timpului de actualizare a datelor 2. Inconsistenta datelor; este legata de... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras

Sisteme de Reglare Automată

Sisteme de Reglare Automată (SRA); noţiuni generale 1. 1 Prezentarea Sistemelor de Reglare Automată (SRA) ROLUL ŞI OBIECTUL UNUI SRA Sistem de Reglare Automată (SRA) - un sistem în care, între mărimea de ieşire şi mărimea de intrare, fără intervenţia omului, se realizează automat o relaţie funcţională, care... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura Sistemelor de Calcul

CURS1 CAP. 1. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE CALCUL Calculatorul (numeric) este un sistem fizic ( alcatuit in principiu din circuite si dispozitive electronice ) ce are sarcina de a de a rezolva problemele pe baza unor programe. Din punct de vedere al organizarii interne a calculatoarelor numerice trebuie puse in... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Programare Paralela

Vor fi mai multe teme de casa. La 1/2 din temele de casa se va lua 10. Temele se vor preda la cursul urmator. In POO sunt 3 principii de baza: Principiul incapsularii: datele si metodele impreuna. Accesul la acestea se face controlat prin niste specificatori de acces. Avem uramatorii specificatori de acces :... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Functii Inline. Date si Functii Statice. C++

Introducere Modalităţile (tehnicile, paradigmele) de programare au evoluat de-a lungul anilor, reflectând trecerea de la programe de dimensiuni reduse, la programe şi aplicaţii de dimensiuni foarte mari, pentru coordonarea cărora sunt necesare tehnici evoluate. Software-ul de dimensiuni mari, care nu poate fi... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview