Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • Bazele Matematice ale Graficii 2D

  Transformarea de vizualizare. Pentru a prezenta grafic figuri şi imagini trebuie să dispunem de informaţii despre acestea. În general, aceste informaţii se regăsesc sub forma coordonatelor punctelor din care se compun imaginile grafice. Coordonate utilizator sau coordonate reale sunt definite în spaţiul utilizatorului. Teoretic spaţiul utilizatorului se întinde la infinit, dar practic el este limitat de cel mai mare număr real care poate fi memorat de calculator. Se consideră spaţiul...

 • Utilizarea si Programarea Calculatorului

  Introducere în programarea calculatoarelor 1. Utilizarea unui calculator 2. Programarea unui calculator 3. Structura şi funcţionarea unui calculator 4. Etapele rezolvării unei probleme cu calculatorul electronic 5. Părţile componente ale unui calculator 6. Reţele de calculatoare 7. Scurt istoric al calculatoarelor Introducere în programarea calculatoarelor - Circuitele electronice ale calculatoarelor sunt capabile să efectueze un număr limitat de operaţii simple, de nivel scăzut...

 • Conducere Numerica Asistata de Calculator

  Conducere numerică – Istoric, precursorii conducerii numerice Programarea cu ajutorul camelor Programarea prin copiere după şablon Sisteme secvenţiale de programare Conducerea numerică propriu-zisă 1942-1944: primele cercetări la MIT 1952: prima MUCN, frezare 1968: primul echipament cu circuite integrate 1969: apariţia DNC Comanda numerică (Numerical Control) este o metodă automată de comandă, utilizată pentru conducerea unor maşini unelte şi a unor echipamente de prelucrare pe baza...

 • Reprezentarea Informatiei

  Pentru a ne motiva… o doctrina: Albert Einstein. 1. Introducere Sistemul Informatic Orice companie are nevoie sa proceseze si sa stocheze informatie cu scopul de a-si desfasura activitatea. Sistemul Informatic este un grup de elemente ce foloseste compania in acest scop. Elementele Sistemului Informatic sunt: hardware, software , date si personal uman. Hardware este partea fizica, dispozitivele electronice (se pot atinge): Calculatoare , periferice si sisteme de comunicatii Software...

 • Programare Structurata

  Limbajul în general este un mijloc de comunicare. Limbajul folosit între oameni pentru a comunica între ei este limbajul natural. Un limbaj artificial este utilizat atunci cand unul natural un poate fi folosit în mod adecvat ca şi în cazul comunicării om - maşină. Tipuri de limbaje artificiale: limbaje construite (în vederea simplificării comunicării interlingvistice: Esperanto, Lojban etc), limbaje formale (semantică şi sintaxă precis definite), limbaje de calcul (limbaj de comandă, limbaj...

 • Baze de Date

  Baze de date, Grupul BDFABBV (Florescu Vasile,Ionescu Bogdan...), Editura Infomega, 2009, ISBN 978-973+7853-40-0 Baze de date: Fundamente teoretice si practice, Autori: Grupul BDASEIG, Ed. Infomega 2002 Evaluare Examen final 50% Laborator 50% Din care : 25% control continuu ; 75% test practic Pentru promovare: minimum 5 (cinci) la examenul scris, media finală minimum 5 Concepte de bază: Modelul relaţional  Descrierea tabelelor ACCES Definiţii: O bază de date este un ansamblu...

 • Informatica

  Noţiunea de informatică - Informatica este un termen preluat din limba franceză (informatique), provenind din combinarea primei părţi a cuvântului information (informaţie) cu a doua parte a cuvântului automatique (automat), ceea ce ar însemna "informaţie automată", adică prelucrare de date, în special, cu ajutorul calculatorului electronic. - Într-o primă accepţiune, un calculator electronic (computer în limba engleză, ordinateur în limba franceză) sau un sistem de calcul este...

 • Semantic Web

  Internet = enormous and complex network of computers and other smart devices, all connected, sharing information between themselves across a variety of media Web ecosystem Users (with a corresponding centralized or distributed profile) Annotations (metadata generated by users to describe resources) Resources (media, documents, Web pages, bookmarks) Vision Of Semantic Web a universal library which can readily be accessed and used by humans in their day-to-day information acquisition;...

 • Calculatorul in Societatea Actuala

  Viaţa omului modern se desfăşoară în grădina informaticii", se spunea în anii ’80. Dacă în acea perioadă era justificată o astfel de afirmaţie, atunci ce am mai putea spune despre momentul actual? Ce metaforă ar putea condensa, într-un mod sugestiv, toate performanţele calculatoarelor cu care lucrăm, toate facilităţile programelor pe care le folosim, viteza uluitoare cu care comunicăm şi accesul la o cantitate uriaşă de informaţie? Tehnologiile informatice şi microelectronice au...

 • Utilizarea Calculatorului

  Utilizarea calculatorului (sintezã lãrgitã a cunostintelor si recomandãri de lucru) Folosirea calculatoarelor la rezolvarea problemelor de optimizare. 1. Metode generale de optimizare. Prin optimizare se întelege alegerea dintre mai multe variante candidat a unei solutii ce satisface în cel mai înalt grad un criteriu. Problema optimizarii este o metaproblemã. Ea include mai multe probleme cum ar fi: cea a existentei candidatului optim, a explorabilitãtii multimii candidatilor, a...

 • Dezvoltarea Aplicatiilor cu Tehnologii Mobile

  Pentru a crea un nou proiect vom selecta File->New Project iar din fereastra de dialog nou aparuta vom selecta New Midlet Suite. Acest lucru poate fi vazut in figura de mai jos. Fig.1.1 Fereastra New Project De aici inainte, pentru a creea proiectul, se vor urma pasii wizard-ului. O data creat un proiect, acesta nu va contine nici un fisier pentru cod sursa. In j2ME orice aplicatie trebuie sa fie o clasa care deriva din clasa MIDlet. In consecinta primul fisier pe care il vom crea in...

 • Bazele Informaticii

  Să se realizeze, folosind MS Word, un referat de 4 – 5 pagini, respectând următoarele cerinţe: 1. Ca subiect puteţi alege orice temă din domeniul informaticii (bazele informaticii, instruire asistată de calculator, societatea informaţională, comerţ electronic etc.) 2. Referatul să fie prevăzut cu pagină de copertă, care să cuprindă numele universităţii, facultatea, specializarea, anul, titlul rederatului şi numele studentului autor. 3. Titlul să fie scris cu un font diferit de celelalte,...

 • Retele de Calculatoare

  1. Introducere în Reţele de Calculatoare 1.1. Conexiunea la Internet Pentru a înţelege rolul pe care îl au calculatoarele într-o reţea, să considerăm Internetul, care este esenţial pentru educaţie şi afaceri. Pentru a realiza o reţea ce se va conecta la Internet este nevoie de o planificare atentă. Chiar şi pentru a conecta la Internet un singur calculator personal (PC), sunt necesare o planificare şi luarea unor decizii corespunzătoare. Pentru o conectare la Internet trebuie avute în...

 • Transferul Simultan a Bitilor pe Linii Separate

  Transferul simultan a biţilor pe linii separate: - Poate decurge prin simpla introducere a datelor într-un registru buffer „data-in”, respectiv prin simpla extragere a datelor dintr-un registru buffer „data-out” - Prin controlul unor linii (semnale) de dialog de tip handshake sau semnale de temporizare - transmiterea la fiecare semnal de tact simultan pe mai multe linii a informaţilor Avantaj: - Rata sporită de transfer a informaţiilor datorită folosirii liniilor separate - Nu exista...

 • Magistrale

  Magistrale: - Linii de legătură partajate pentru comunicaţia între subsistemele componente ale unui sistem de calcul. - Căi electrice de transmitere a semnalelor între diferite elemente ale unui sistem de calcul împreună cu protocoalele de comunicaţie folosite pentru transmiterea datelor Avantaje: - Cost scăzut - Flexibilitate - Adăugare uşoară de noi dispozitive Dezavantaje: - Pot crea “gâtuiri” (bottleneck) de comunicaţie – duce la limitarea maximului de lărgime de bandă...

Pagina 5 din 53