Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • Sisteme Informatice Integrate

  I. SISTEME INFORMATIONALE SI SISTEME INFORMATICE Sistemul informational al unei organizatii economice - totalitatea metodelor si tehnicilor de culegere, memorare, transmitere si prelucrare a informatiilor care circula in interiorul organizatiei. Sistemul informatic al organizatiei - acea parte a sistemului informational care beneficiaza de suportul calculatorului electronic si al programelor. - este o parte a sistemului informational. Caracteristicile unui sistem informatic 1....

 • Modem

  Termenul de MODEM provine din combinarea cuvintelor modulator şi demodulator. Un modem este în general folosit pentru transmiterea datelor digitale prin liniile telefonice (sub forma semnalelor analogice). Modemul transmiţător modulează, transformă datele digitale în semnal compatibil cu liniile telefonice, iar modemul receptor demodulează, transformă semnalul primit înapoi, în date digitale. Modem-urile wireless transformă datele digitale în semnale radio şi înapoi. Modemu-urile au apărut...

 • Cursoare SQL Server 2008

  Cursoarele SQL reprezintă o modalitate de parcurgere secvențială a unui set de înregistrări returnat de o frază SQL de tip SELECT. Sintaxa pentru declararea unui cursor: DECLARE nume_cursor CURSOR [ FORWARD_ONLY | SCROLL ] [ STATIC | KEYSET | DYNAMIC | FAST_FORWARD ] [ READ_ONLY | SCROLL_LOCKS | OPTIMISTIC ] FOR instructiune_SQL_SELECT [ FOR UPDATE [ OF nume_coloana [ ,...n ] ] ] • SCROLL – permite operațiile FIRST, LAST, PRIOR, NEXT, RELATIVE, ABSOLUTE pentru deplasarea în...

 • Informatica - Definitia Informaticii

  Informatica a apărut ca ştiinţă odată cu apariţia primelor calculatoare performante. Termenul derivă din abrevierea cuvintelor INFORmation autoMATIQUE al căror înţeles surprinde corect multiplele definiri acordate ulterior informaticii. Iniţial informatica a fost definită ca fiind “ştiinţa calculatoarelor”. Ulterior, datorită dezvoltării rapide şi complexe a societăţii a apărut necesitatea sporirii operativităţii în prelucrarea datelor, calculatorul fiind doar instrumentul în realizarea...

 • Baze de Date

  – Cunoaşterea limbajului de manipulare a datelor utilizat la extragerea informaţiilor prin intermediul clauzelor (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING), operaţiilor şi funcţiilor agregat. – Prezentarea sistemelor de gestiune a bazelor de date: definiţie, obiective, componente, module şi funcţii. – Avantajele bazelor de date – O bază de date este o colecţie de date persistente utilizate de sistemul de aplicaţii al unei instituţii. – Colecţia de date este concretizată printr-un ansamblu...

 • Concepte de Baza ale Tehnologiei Informatiei

  Modulul 1 – Concepte de bază ale Tehnologiei informaţiei (IT) 1.1. Concepte generale 1.1.1. Hardware, Software, IT Ceea ce noi numim Tehnologia Informatiei (IT) nu mai este de mult timp un sistem rezultat din mixtiunea celor doua componente, hardware si software. Astazi aceste sisteme sunt distribuite pe toata suprafata planetei ele fiind conectate unele la altele, comunicarea dintre ele fiind deasupra granitelor geografice. Aceasta a III-a componenta – telecomunicarea – a capatat un rol...

 • Retele de Calculatoare - Nivel Fizic

  Nivelul Fizic La baza tuturor retelelor de calculatoare (OSI, Internet, etc.) se gãseste nivelul fizic. Scopul principal al acestui nivel este de a transmite o secventã de biti de la un calculator la altul utilizând diverse medii fizice. Medii de transmisie a datelor Medii de transmisie a datelor pot fi clasificate în douã categorii mare: medii ghidate si medii neghidate. Mediile ghidate cuprind: cablul de cupru si fibrele optice iar cele neghidate, undele radio si laserul,...

 • Informatica - Notiuni de Baza

  Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul reprezentarii si organizarii informatiei precum si cu studiul algotitmilor de prelucrare a informatiei cu ajutorul unui calculator. ALGORITM Un algoritm reprezinta o metoda de rezolvare a problemelor de un anumit tip.A rezolva o problema inseamna a obtine ,pentru anumite date de intrare ,rezultatul problemei (date de iesire ).Algoritmul este constiuit dintr-o succesiune de operatii care descriu ,pas cu pas ,modul de obtinere a datelor de...

 • Cursuri Computer Architecture

  1943-1946 Electronic Numerical Integrator And Computer 18.000 vacuum tubes 30 tones 150 m2 140 kW Decimal 5000 additions per second John von Neumann Power Source Circuit Board - MotherBoard Processor Memory Slots Chips Rear/Front Connectors Sockets where the edge connectors of I/O boards can be inserted The job of a controller is to control its I/O device and handle bus access for it. When a program wants data from the disk for example, it gives a command to the disk...

 • Sisteme Informatice pentru Managementul Afacerilor

  Capitolul I. Introducere în domeniul sistemelor integrate de management al afacerilor sau al softului de întreprindere , ERP și BI Definiții. Istorie. Arhitecturi Domenii de aplicabilitate ale ERP ( Entreprise Resource Planning – Soft pentru planificarea resurselor întreprinderii ), şi BI ( Business Inteligenece – inteligență economică ) Managementul resurselor umane şi salarizarea personalului Mangementul aprovizionării şi desfacerii Managementul producţiei Managementul financiar...

 • Notiuni de Teoria Informatiei

  Reprezentarea cunoaşterii prin cadre şi scenarii Reprezentarea cunoaşterii prin cadre Se ştie că oamenii nu interpretează noile situaţii construind de fiecare dată o structură nouă de cunoştinţe, ci folosesc structuri memorate, derivate din experienţele anterioare. Pentru a analiza, aşadar, o experienţă nouă, se utilizează o structură deja existentă, care se particularizează cu detaliile situaţiei curente. Marvin Minsky (1975) a încercat să reunească unele din conceptele de bază ale...

 • Comert Electronic

  1. Magazinul electronic (e-shop) - magazin tradiţional; Tipuri: • vitrină/raft: pe pagina Web - prezentate, produsele & serviciile firmei; • vitrină + coş de cumpărături: + comandate prin poşta electronică, formulare de comandă sau prin shopping cart; • vitrină + coş de cumpărături + casă de marcat: + plătite on-line, cu cărţi de credit sau portofel digital. 2. Magazinul universal electronic (e-mall). Criterii de reunire: • aria geografică; • un nume de marcă atractiv; •...

 • Utilizarea Mediului Delphi in Gestionarea Bazelor de Date

  7.1 CONSULTARE BAZĂ DE DATE Realizarea unui program prin care să se consulte o bază de date creată în mediul de lucru Access şi să se vizualiueze un tabel, din cadrul acesteia, într-o formă Delphi. Cerinţele problemei: Tabelul din baza de date creată în Access să se poată vizualiza în totalitate. Pe forma finală să se regăsească următoarele elemente: • O etichetă care să conţină denumirea tabelului; • O bară cu butoane de control; • Informaţiile din tabel să fie afişate sub formă de...

 • Filtre - Delphi

  O necesitate comună a aplicaţiilor de baze de date este filtrarea tabelelor. Deci de ce filtre? Să considerăm că aţi putea avea un tabel cu o mie de înregistrări, dar doriţi să afişaţi sau să lucraţi cu un sub-set mic al tabelului. Să spunem că aveţi o bază de date care conţine numele şi adresele utilizatorilor de calculator din toată lumea. Compania dumneavoastră vinde aceste adrese şi nume altor companii care vor să trimită reclame prin poştă. Vreau să comand o listă de adrese de la...

 • Interogari in Delphi

  Această componentă este metoda preferată de accesare a datelor în bazele de date client/server. Pont: Componenta Query nu are o proprietate TableName cum are tabelul. Aceasta înseamnă că atunci când se realizează designul, nu se va putea vedea imediat o listă de tabele pentru baza de date curentă. Pentru a vedea o listă de tabele, se poate face una din două acţiuni. Se va putea pune temporar un tabel pe form, acestui tabel să i se seteze proprietatea DatabaseName (sau calea până la baza de...

Pagina 6 din 53