Cursurile din domeniul Calculatoare - pagina 7 din 48

Cloud Computing

Cloud computing (CC) is the provision of dynamically scalable and often virtualised resources as a service over the Internet on a utility basis - Users need not have knowledge of, expertise in, or control over the technology infrastructure in the "cloud" that supports them. 3 Cloud Computing - Terms -... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Structuri de Date și Algoritmi

De ce SDA? Structuri de date : metode de organizare a unei mari cantitati de informatie Analiza algoritmilor : estimarea timpului de executie si a resurselor necesare Dezvoltarea tehnologiei=> calculatoare din ce in ce mai rapide - nevoia de programe care sa poata procesa in timp util o mare catitate de intrare... citește mai departe

220 pagini Gratis Extras Preview

Programarea și Utilizarea Calculatorului

Cursul nr. 1+2+3. Noţiuni de prelucrare a datelor. Baze de numeraţie 1.1. Noţiuni introductive Definiţii: Totalitatea regulilor folosite pentru scrierea numerelor cu ajutorul unor simboluri (cifre) reprezintă un sistem de numeraţie. În orice sistem de numeraţie, cifra este un simbol care reprezintă o cantitate... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Logica Computațională

Ce este logica? Logica este ramura filosofiei care se ocupã cu analiza modelelor de raþionament prin care o concluzie este obþinutã dintr-un set de premize, fãrã referire la înþeles sau context (Collins English Dictionary). Logica este studiul inferenþei ºi argumentãrii. Inferenþele sunt reguli de determinare pas... citește mai departe

142 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Proiectarii Asistate de Calculator

2.1. Procesul de proiectare. Proiectarea este una din activităţile de bază a inginerului, elementul de legătură dintre investigaţiile stiinţifice şi realizarea lor practică. Conform STAS 22487 77 (Rusia) "proiectare se numeşte procesul de concepere a descriilor necesare creării unui obiect neexistent (a... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Structuri Web

Structuri WEB Curs 1 – XML Lector Dana Boldeanu Ce este XML? XML (eXtensible Markup Language) este un meta-limbaj utilizat in activitatea de marcare structurala a documentelor dezvoltat incepind cu 1996 de consortiul W3C. Relatia HTML-XML: HTML a fost conceput pentru a afişa datele. XML-ul a fost proiectat... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras

Executivul de Timp Real RTK

APD-C1 3.2 Executivul de timp real RTK A fost dezvoltat de On Time Company. (www.on-time.com) RTK permite executia intercala a task-urilor. 3.2.1 Caracteristici: a) Necesita spatii modeste de memorie (16 KB pentru cod,6 kb pentru date) b) Poate opera cu un numar teoretic nelimitat de task-uri. Task-urilor li... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

BPAC

1. Activitatea de proiectare. Enumerarea principalelor etape şi faze. Diagrama procesului de proiectare. În prezent între firmele sau companiile ale căror ţintă comună este piaţa, concurenţa este tot mai acerbă, iar timpul este un factor esenţial pentru ca un produs să fie lansat pe piaţă la termenul stabilit.... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

1. Noţiuni generale privind bazele de date - bază de date este - colecţie de date, structurate şi corelate logic între ele, memorate pe un suport de memorie. Pe lângă datele propriu-zise, baza de date memorează şi relaţiile logice care există între acestea, dar şi descrierea formală a structurii lor. Baza de date... citește mai departe

52 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

LEX - Lexical Analyzer

LEX (lexical analyzer) este un analizor lexical. In mod normal el este folosit impreuna cu YACC pentru a crea un compilator, dar poate fi folosit si separat. LEX citeste un fisier cu extensia .L. Acest fisier il transforma intr-un fisier cu cod C, fisier care are numele fisierului initial si extensia .C. Exista mai... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Limbaje Formale și Compilatoare

Pentru a modela hardware-ul unui calculator (a simula functionarea lui) se introduce notiunea de automat. Automatul primeste niste date de intrare, este caracterizat printr-un set de decizii care conduc la datele de iesire. Poate dispune sau nu de un spatiu temporar de stocare. Limbajul formal reprezinta o... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Expresii Regulate si Gramatici Regulate

In acest capitol vom arata faptul ca un limbaj regulat (acceptat de un automat finit) poate fi descris prin expresii regulate. O expresie regulata se descrie prin string-uri formate cu simboluri din , folosind paranteze () pentru grupare, precum si operatorii +,  si *. Operatorul + este folosit pentru reuniune,... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Gramatici Libere de Context

Definitia 1: O gramatica G = (V, , S, R) se numeste gramatica independenta de context daca toate regulile sale sunt de forma: A  x, unde A  V si x  (V)*. Definitia 2: Un limbaj generat de o gramatica independenta de context se numeste limbaj independent de context. Observatii: 1. Orice limbaj regulat este... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice

Obiective curs - Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă - Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice - Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor... citește mai departe

162 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatoarelor

1. Un tur de orizont în limbajul C. 1.1. Structura unui program C foarte simplu Calculatorul a pătruns definitiv în viaţa noastră. Previziunile lui Alvin Tofler din „Şocul viitorului” au fost cu mult depăşite. Calculatorul se utilizează aproape peste tot: - în comunicaţii: comunicaţia prin poştă electronică... citește mai departe

157 pagini Gratis Extras Preview