Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • BPAC

  1. Activitatea de proiectare. Enumerarea principalelor etape şi faze. Diagrama procesului de proiectare. În prezent între firmele sau companiile ale căror ţintă comună este piaţa, concurenţa este tot mai acerbă, iar timpul este un factor esenţial pentru ca un produs să fie lansat pe piaţă la termenul stabilit. Folosind sisteme informatice se salvează deopotrivă timp şi bani în etapele de cercetare şi de dezvoltare a proiectului. După unii autori: „Proiectarea este acea arie a experienţei...

 • Baze de Date

  1. Noţiuni generale privind bazele de date - bază de date este - colecţie de date, structurate şi corelate logic între ele, memorate pe un suport de memorie. Pe lângă datele propriu-zise, baza de date memorează şi relaţiile logice care există între acestea, dar şi descrierea formală a structurii lor. Baza de date este gestionată de de un sistem special numit sistem de gestiune a bazelor de date. Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) asigură legătura dintre utilizator şi baza de...

 • LEX - Lexical Analyzer

  LEX (lexical analyzer) este un analizor lexical. In mod normal el este folosit impreuna cu YACC pentru a crea un compilator, dar poate fi folosit si separat. LEX citeste un fisier cu extensia .L. Acest fisier il transforma intr-un fisier cu cod C, fisier care are numele fisierului initial si extensia .C. Exista mai multe variante ale LEX: FLEX (fast LEX), PCLEX. Structura unui fisier LEX este urmatoarea: Sectiune definitii %% Sectiune reguli %% Sectiune cod C 1. In prima sectiune se...

 • Limbaje Formale si Compilatoare

  Pentru a modela hardware-ul unui calculator (a simula functionarea lui) se introduce notiunea de automat. Automatul primeste niste date de intrare, este caracterizat printr-un set de decizii care conduc la datele de iesire. Poate dispune sau nu de un spatiu temporar de stocare. Limbajul formal reprezinta o abstractizare a caracteristicilor generale ale limbajelor de programare. Un limbaj formal este dat de un set de simboluri si o multime de reguli care arata modul in care simbolurile se pot...

 • Expresii Regulate si Gramatici Regulate

  In acest capitol vom arata faptul ca un limbaj regulat (acceptat de un automat finit) poate fi descris prin expresii regulate. O expresie regulata se descrie prin string-uri formate cu simboluri din , folosind paranteze () pentru grupare, precum si operatorii +,  si *. Operatorul + este folosit pentru reuniune, operatorul  este folosit pentru concatenare, iar operatorul * inseamna “de ori cate ori“. Formal, operatorii + si  se definesc pentru doua multimi de simboluri A si B astfel: A+B...

 • Gramatici Libere de Context

  Definitia 1: O gramatica G = (V, , S, R) se numeste gramatica independenta de context daca toate regulile sale sunt de forma: A  x, unde A  V si x  (V)*. Definitia 2: Un limbaj generat de o gramatica independenta de context se numeste limbaj independent de context. Observatii: 1. Orice limbaj regulat este i.d.c. 2. Limbajul L = { anbn | n  0 } (despre care am aratat ca nu este regulat) este i.d.c.. Intr-adevar, limbajul L este generat de gramatica i.d.c. G = ({S}, , S, R) cu...

 • Metode Numerice

  Obiective curs - Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă - Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice - Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor moderne de rezolvare a problemelor ştiinţifice şi inginereşti - Alegerea celor mai potrivite metode numerice pentru o problemă dată Conţinut curs • Reprezentare în virgulă...

 • Programarea Calculatoarelor

  1. Un tur de orizont în limbajul C. 1.1. Structura unui program C foarte simplu Calculatorul a pătruns definitiv în viaţa noastră. Previziunile lui Alvin Tofler din „Şocul viitorului” au fost cu mult depăşite. Calculatorul se utilizează aproape peste tot: - în comunicaţii: comunicaţia prin poştă electronică (e-mail) folosind internetul este o aplicaţie majoră. Orice telefon mobil este dotat cu microprocesor, care-i permite să folosească o agendă, să navigheze pe internet, etc....

 • Programare Orientata pe Obiecte

  Cap. 1 Paradigme de programare şi metode de proiectare a programelor Noţiunea de paradigmă se bazează pe un cuvânt ce provine din limbile latină şi greacă şi care reprezintă un exemplu sau un model. Sensul uzual al noţiunii este dat de istoricul Thomas Kuhn în cartea sa “The Structure of Scientific Revolutions”: o paradigmă este o mulţime de teorii, standarde şi metode ce reprezintă o modalitate de organizare a cunoştinţelor. Bazat pe această noţiune, Robert Floyd în articolul intitulat...

 • Algoritmi si Structuri de Date

  ALGORITMI. METODE DE DESCRIERE A ALGORITMILOR 1.1 Scurt istoric În secolul al IX-lea d.Hr., un matematician persan, Abu Abdullah Muhammed bin Musa al-Khwarizmi a scris o lucrare despre efectuarea calculelor numerice într-o manieră algebrică, “Liber algorithmi”, unde “algorithm” provine de la al-Khwarizmi ceea ce înseamnă “din oraşul Kwarizm”, azi oraşul Kiwa din Uzbechistan. Acest autor, ca şi alti matematicieni ai evului mediu inţelegeau prin algoritm o regulă pe baza căreia se pot efectua...

 • Relaxed Balanced Red - Black Trees

  Abstract. Relaxed balancing means that, in a dictionary stored as a balanced tree, the necessary rebalancing after updates may be delayed. This is in contrast to strict balancing meaning that rebalancing is performed immediately after the update. Relaxed balancing is important for efficiency in highly dynamic applications where updates can occur in bursts. The rebalancing tasks can be performed gradually after all urgent updates, allowing the concurrent use of the dictionary even though...

 • Sisteme Avansate de Baze de Date

  Ne vom referi la urmatoarele categorii de baze de date: - Baze de date relationale - Baze de date active, - Baze de date deductive - Baze de date orientate obiect - Baze de date real time - Baze de date multimedia - Baze de date spatio-temporale - Baze de date Fuzzy - Baze de date distribuite - Baze de date mobile - Baze de date de securitate Aspecte de baza (fundamentale) in bazele de date Vor viza 2 directii : 1. Concepte de baza 2. Generatii de baze de date 1.1. Conceptul...

 • Utilizarea Computerului si Organizarea Fisierelor

  Mouse-ul BUTONUL STÂNGA. - Un singur click pe butonul stânga selectează un obiect. - Dacă selectăm un obiect şi ţinem butonul stânga apăsat, putem trage acel obiect unde dorim - funcţia „drap and drop”. - Dublu click pe butonul stânga deschide o aplicaţie/fişier. BUTONUL DREAPTA. - Un singur click pe butonul dreapta deschide un meniul contextual propriu obiectului pe care am dat click. - Dacă selectăm un obiect şi ţinem butonul dreapta apăsat putem trage acel obiect unde dorim -...

 • Curs Excel

  Formule, functii si baze de date. . Reprezentãri grafice. . Instrumente de analizã statisticã - Analysis ToolPak. . Rezolvarea problemelor de optimizare - Goal Seek, Solver 0. Notiuni introductive MS Excel Un fisier din Excel este format din foi de calcul numite Sheet-uri; fiecare fisier are initial 3 foi de calcul. Fig 1. Foi de calcul în Excel Numãr foilor de calcul poate fi modificat prin stergere (Delete) sau adãugare de foi noi(Insert) în functie de necesitãti. Sheet1 Sheet2...

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

  Mediu decizional - Decizii Decizia rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei directii de actiune si a angajarii in aceasta, fapt care implica, de obicei, alocarea unor resurse. apartine unei persoane sau unui grup de persoane care dispun de autoritatea necesara si care raspund pentru folosirea resurselor in anumite situatii date. Decizii - clasificari Deciziile strategice determină obiectivele, resursele şi politicile organizaţiei. Deciziile tactice -de control...

Pagina 7 din 52