Toate cursurile din domeniul Calculatoare

 • Filtre - Delphi

  O necesitate comună a aplicaţiilor de baze de date este filtrarea tabelelor. Deci de ce filtre? Să considerăm că aţi putea avea un tabel cu o mie de înregistrări, dar doriţi să afişaţi sau să lucraţi cu un sub-set mic al tabelului. Să spunem că aveţi o bază de date care conţine numele şi adresele utilizatorilor de calculator din toată lumea. Compania dumneavoastră vinde aceste adrese şi nume altor companii care vor să trimită reclame prin poştă. Vreau să comand o listă de adrese de la...

 • Interogari in Delphi

  Această componentă este metoda preferată de accesare a datelor în bazele de date client/server. Pont: Componenta Query nu are o proprietate TableName cum are tabelul. Aceasta înseamnă că atunci când se realizează designul, nu se va putea vedea imediat o listă de tabele pentru baza de date curentă. Pentru a vedea o listă de tabele, se poate face una din două acţiuni. Se va putea pune temporar un tabel pe form, acestui tabel să i se seteze proprietatea DatabaseName (sau calea până la baza de...

 • Informatica Aplicata

  ISTORIC În ultimii 70 de ani calculatoarele au evoluat continuu, specialiştii în domeniu împărţind această perioadă în cinci etape, denumite generaţii de calculatoare. Criteriile care au stat la baza acestei clasificări includ: arhitectura sistemelor; tehnologia de construcţie a componentelor, modalităţile de procesare a programelor, caracteristicile sistemelor de operare, limbajele de programare folosite. Prima generaţie în evoluţia calculatoarelor (1938-1953) a fost caracterizată de...

 • Cloud Computing

  Cloud computing (CC) is the provision of dynamically scalable and often virtualised resources as a service over the Internet on a utility basis - Users need not have knowledge of, expertise in, or control over the technology infrastructure in the "cloud" that supports them. 3 Cloud Computing - Terms - Scalability is a desirable property of a system, a network, or a process, which indicates its ability to either handle growing amounts of work in a graceful manner or to be...

 • Structuri de Date si Algoritmi

  De ce SDA? Structuri de date : metode de organizare a unei mari cantitati de informatie Analiza algoritmilor : estimarea timpului de executie si a resurselor necesare Dezvoltarea tehnologiei=> calculatoare din ce in ce mai rapide - nevoia de programe care sa poata procesa in timp util o mare catitate de intrare - eficienta programelor, obiectiv stringent in special la cantitati mari de date de intrare - analiza algoritmului permite o apreciere , o estimare a soluitie daca este...

 • Programarea si Utilizarea Calculatorului

  Cursul nr. 1+2+3. Noţiuni de prelucrare a datelor. Baze de numeraţie 1.1. Noţiuni introductive Definiţii: Totalitatea regulilor folosite pentru scrierea numerelor cu ajutorul unor simboluri (cifre) reprezintă un sistem de numeraţie. În orice sistem de numeraţie, cifra este un simbol care reprezintă o cantitate întreagă. Numărul de simboluri utilizate pentru realizarea reprezentării se numeşte baza sau rădăcina sistemului de numeraţie. Sistemelor de numeraţie pot fi poziţionale sau...

 • Logica Computationala

  Ce este logica? Logica este ramura filosofiei care se ocupã cu analiza modelelor de raþionament prin care o concluzie este obþinutã dintr-un set de premize, fãrã referire la înþeles sau context (Collins English Dictionary). Logica este studiul inferenþei ºi argumentãrii. Inferenþele sunt reguli de determinare pas cu pas din una sau mai multe propoziþii, cunoscute ca premize, o altã propoziþie, numitã concluzie. O inferenþã deductivã este acea inferenþã care are scopul de a fi validã, atunci...

 • Bazele Proiectarii Asistate de Calculator

  2.1. Procesul de proiectare. Proiectarea este una din activităţile de bază a inginerului, elementul de legătură dintre investigaţiile stiinţifice şi realizarea lor practică. Conform STAS 22487 77 (Rusia) "proiectare se numeşte procesul de concepere a descriilor necesare creării unui obiect neexistent (a algoritmului de funcţionare, algoritmului procesului) şi care se realizează prin transformarea descrierii iniţiale (temei de execuţie), prin optimizarea parametrilor obiectului şi a...

 • Structuri Web

  Structuri WEB Curs 1 – XML Lector Dana Boldeanu Ce este XML? XML (eXtensible Markup Language) este un meta-limbaj utilizat in activitatea de marcare structurala a documentelor dezvoltat incepind cu 1996 de consortiul W3C. Relatia HTML-XML: HTML a fost conceput pentru a afişa datele. XML-ul a fost proiectat pentru a transporta si stoca datele. XML-ul permite definirea structurii și a semnificației datelor Trăsături principale ale XML Subset simplificat al SGML: usor de implementat...

 • Executivul de Timp Real RTK

  APD-C1 3.2 Executivul de timp real RTK A fost dezvoltat de On Time Company. (www.on-time.com) RTK permite executia intercala a task-urilor. 3.2.1 Caracteristici: a) Necesita spatii modeste de memorie (16 KB pentru cod,6 kb pentru date) b) Poate opera cu un numar teoretic nelimitat de task-uri. Task-urilor li se pot asocia prioritati. Prioritatile sunt un numar intreg intre 1 si 64. c) O aceeasi prioritate poate fi alocata mai multor task-uri. d) Timpul de comutare a starii unui task...

 • BPAC

  1. Activitatea de proiectare. Enumerarea principalelor etape şi faze. Diagrama procesului de proiectare. În prezent între firmele sau companiile ale căror ţintă comună este piaţa, concurenţa este tot mai acerbă, iar timpul este un factor esenţial pentru ca un produs să fie lansat pe piaţă la termenul stabilit. Folosind sisteme informatice se salvează deopotrivă timp şi bani în etapele de cercetare şi de dezvoltare a proiectului. După unii autori: „Proiectarea este acea arie a experienţei...

 • Baze de Date

  1. Noţiuni generale privind bazele de date - bază de date este - colecţie de date, structurate şi corelate logic între ele, memorate pe un suport de memorie. Pe lângă datele propriu-zise, baza de date memorează şi relaţiile logice care există între acestea, dar şi descrierea formală a structurii lor. Baza de date este gestionată de de un sistem special numit sistem de gestiune a bazelor de date. Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) asigură legătura dintre utilizator şi baza de...

 • LEX - Lexical Analyzer

  LEX (lexical analyzer) este un analizor lexical. In mod normal el este folosit impreuna cu YACC pentru a crea un compilator, dar poate fi folosit si separat. LEX citeste un fisier cu extensia .L. Acest fisier il transforma intr-un fisier cu cod C, fisier care are numele fisierului initial si extensia .C. Exista mai multe variante ale LEX: FLEX (fast LEX), PCLEX. Structura unui fisier LEX este urmatoarea: Sectiune definitii %% Sectiune reguli %% Sectiune cod C 1. In prima sectiune se...

 • Limbaje Formale si Compilatoare

  Pentru a modela hardware-ul unui calculator (a simula functionarea lui) se introduce notiunea de automat. Automatul primeste niste date de intrare, este caracterizat printr-un set de decizii care conduc la datele de iesire. Poate dispune sau nu de un spatiu temporar de stocare. Limbajul formal reprezinta o abstractizare a caracteristicilor generale ale limbajelor de programare. Un limbaj formal este dat de un set de simboluri si o multime de reguli care arata modul in care simbolurile se pot...

 • Expresii Regulate si Gramatici Regulate

  In acest capitol vom arata faptul ca un limbaj regulat (acceptat de un automat finit) poate fi descris prin expresii regulate. O expresie regulata se descrie prin string-uri formate cu simboluri din , folosind paranteze () pentru grupare, precum si operatorii +,  si *. Operatorul + este folosit pentru reuniune, operatorul  este folosit pentru concatenare, iar operatorul * inseamna “de ori cate ori“. Formal, operatorii + si  se definesc pentru doua multimi de simboluri A si B astfel: A+B...

Pagina 7 din 53