Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 21652
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: TUTUNEA MIHAELA

Extras din document

Concepte de bază

Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze informaţiile şi să permită utilizatorului să consulte şi să actualizeze aceste informaţii.

In domeniul bazelor de date este important să se facă o distincţie clară între noţiunile de dată şi informaţie:

1. Datele, materia primă a sistemelor informatice, sunt „fapte culese din lumea reală pe bază de observaţii şi măsurători”1. Datele pot lua mai multe forme: date alfanumerice (formate din litere, cifre şi caractere speciale), date de tip text (propoziţii şi fraze folosite în comunicarea scrisă), date de tip imagine (forme grafice şi figuri geometrice) şi date audio (vocea umană şi alte sunete). In sistemele informatice datele sunt stocate în baze de date.

2. Informaţia este rezultatul interpretării datelor de către un anumit subiect şi conferă acestuia capacitatea de a lua decizii. Datele devin informaţii doar în momentul în care acestea interacţionează cu un sistem capabil să le interpreteze. Informaţia are un caracter subiectiv deoarece aceeaşi dată poate fi interpretată diferit de către subiecţi diferiţi. Informaţiile sunt date prelucrate şi prezentate într-o formă (context) care să aibă o anumită semnificaţie pentru utilizatorul final şi reprezintă ieşirile sistemului informatic. În concluzie, putem preciza faptul că sistemele informatice prelucrează date nu informaţii.

Informaţia reprezintă produsul final al sistemelor informatice şi, în funcţie de cele patru dimensiuni, timp, conţinut, forma de prezentare şi locaţie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe pentru a fi utilă:

A. În funcţie de elementul timp:

− oportunitatea: informaţia trebuie să fie furnizată atunci când este nevoie de ea;

− actualitatea: informaţia trebuie să facă referire la realităţile prezentului atunci când este furnizată;

− frecvenţa: informaţia trebuie să fie furnizată cu un ritm care să sprijine interesele utilizatorilor;

− perioada de timp la care se referă: informaţia poate să conţină elemente care să descrie evenimente din trecut, prezent sau viitor.

B. În funcţie de conţinut:

− acurateţea: informaţia nu trebuie să conţină erori;

− relevanţa: informaţia trebuie să satisfacă nevoile de informare ale utilizatorului cu privire la o anumită situaţie;

− caracterul complet: informaţia trebuie să conţină toate elementele de care utilizatorul are nevoie;

− caracterul succint: vor fi furnizate doar acele informaţii de care este nevoie într-o anumită situaţie.

− performanţa.

1 R. Dollinger, L. Andron, Baze de date şi gestiunea tranzacţiilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2004, p. 12.

– 2 –

C. În funcţie de forma de prezentare:

− claritatea: informaţia trebuie să fie prezentată într-o formă uşor de înţeles;

− gradul de detaliere: informaţia trebuie să fie furnizată în formă detaliată sau sintetizată în funcţie de necesităţi;

− ordinea: informaţia trebuie să fie prezentată într-o anumită succesiune;

− modul de prezentarea: informaţia poate fi furnizată sub forma unei relatări (expuneri), sub formă numerică, grafică, etc.;

− mijloace de prezentare: informaţia poate fi prezentată pe suport de hârtie, pe ecran sau pe alte medii.

D. În funcţie de locaţie: informaţia trebuie să fie disponibilă indiferent de locaţia în care se află utilizatorul. Aceste cerinţe pot fi realizate folosind Bazele de date.

Un sistem de baze de date este format din patru componente principale: date, hardware, software şi utilizatori. Sistem de gestiune a bazelor de datePrograme de aplicaţie

Figure 1 Schema simplificata a unui sistem de baze de date

(sursa C. J. Date)

1. Componenta de date: este formată din baza de date sau bazele de date ale sistemului.

2. Componentele hardware sunt formate din: mediile de stocare secundare care sunt utilizate pentru păstrarea datelor şi procesoare folosite pentru prelucrarea datelor şi memorii RAM, etc.

3. Componenta software este formată din Sistemul de gestiune a bazelor de date, programe utilitare, editoare de rapoarte, etc.

4. Utilizatorii: există trei clase mari de utilizatori – programatorii de aplicaţii, utilizatorii finali care accesează baza de date prin intermediul unei aplicaţii, şi administratorul BD.

– 3 –

Ce este o bază de date?

Definiţii:

„Baza de date este o colecţie de date persistente, care sunt folosite de către sistemele de aplicaţii ale unei întreprinderi” [Date2005]

Prin persistenţă înţelegem intuitiv că datele din baza de date diferă, ca tip, de alte date efemere, cum ar fi datele de intrare, datele de ieşire, rezultatele intermediare, şi în general, orice date care sunt de natură trecătoare. Se poate spune că datele din BD persistă deoarece, odată ce au fost acceptate de SGBD pentru introducerea în BD „ele nu pot fi şterse din baza de date numai printr-o cerere explicită adresată sistemului SGBD”. Termenul întreprindere desemnează orice organizaţie independentă de natură comercială, ştiinţifică, tehnică sau de alt tip. Întreprinderea poate fi o singură persoană sau o întreagă corporaţie. Exemple: un hotel, o fabrică, o bancă, o facultate, etc. Exemple de date persistente: date despre clienţi, date despre conturi, date despre studenţi, date despre rezervări, etc.

Preview document

Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 1
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 2
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 3
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 4
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 5
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 6
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 7
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 8
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 9
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 10
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 11
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 12
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 13
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 14
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 15
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 16
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 17
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 18
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 19
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 20
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 21
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 22
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 23
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 24
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 25
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 26
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 27
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 28
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 29
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 30
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 31
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 32
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 33
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 34
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 35
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 36
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 37
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 38
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 39
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 40
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 41
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 42
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 43
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 44
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 45
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 46
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 47
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 48
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 49
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 50
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 51
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 52
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 53
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 54
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 55
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 56
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 57
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 58
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 59
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 60
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 61
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 62
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 63
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 64
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 65
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 66
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 67
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 68
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 69
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 70
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 71
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 72
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 73
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 74
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 75
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 76
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 77
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 78
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 79
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 80
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 81
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 82
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 83
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 84
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 85
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 86
Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000 - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000.pdf

Alții au mai descărcat și

Arhitectura Calculatoarelor - Configuratia Hardware a unui P.C. Compatibil I.B.M.

CAPITOLUL I CONFIGURATIA HARDWARE A UNUI P.C. COMPATIBIL I.B.M. Configuratia unui PC compatibil IBM Introducere Au trecut mai bine de doua...

Curs Excel

1. Noţiuni de bază 1.1. Lansarea în execuţie a programului Programul Excel, la fel ca şi programul Word, face parte din pachetul Microsoft...

Programare Orientata pe Obiect C++

1. INTRODUCERE ÎN C++ Exista limbaje concepute strict pe baza conceptelor programării orientate pe obiecte (POO), de exemplu Simula sau Smalltalk....

Securitatea Informationala a Business-ului

Lecţia 1 Introducere în securitatea informaţională 1.Informaţia ca obiect de valoare şi protecţie 4 2.Conceptele de bază ale Securităţii...

Algoritmi

ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME ALGORITMUL – reprezintă o succesiune finită şi ordonată de operaţii univoc determinate, efectuate mecanic, care...

Utilizarea Calculatoarelor

MODULUL 1 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI 1.1 HARDWARE, SOFTWARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (TI) “Modul cum culegi, administrezi...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Utilizarea Computerului si Organizarea Fisierelor

Mouse-ul BUTONUL STÂNGA. - Un singur click pe butonul stânga selectează un obiect. - Dacă selectăm un obiect şi ţinem butonul stânga apăsat,...

Ai nevoie de altceva?