Achiziții de date

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10278
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Mircea B.
Cost: Gratis

Cuprins

  1. Prezentare Curs 1 Sistem de achizitii de date
  2. Prezentare Curs 2 Labview Introducere
  3. Prezentare Curs 3 Notiuni de baza

Extras din curs

Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces industrial şi le prelucrează în vederea exploatării.

- Starea procesului industrial este caracterizată în fiecare moment de valori ale unui anumit număr de parametri fizico-chimici. Atribuirea unei valori numerice unei mărimi fizice sau chimice se realizează pe baza procesului de măsurare.

Sistem de achizi istem achiziţţie de date pentru mai multe mărimiie mărimi, , ssituaituaţţie specifică ie majoritămajorităţţii proceselor industrialeii industriale

Structura de bază a unui sistem de achiziţie de date trebuie să asigureîndeplinirea unei serii de funcţiuni:

- extragerea informaţiilor referitoare la mărimile din proces şi convertirea acestora în semnale electrice, prin intermediul traductoarelor şi al blocurilor de condiţionare a semnalului;

- tratamentul analogic al semnalului, cu rol de a curăţa semnalul de zgomot şi paraziţi: amplificare şi filtrare;

- selecţia semnalului util din mulţimea semnalelor disponibile, prin intermediul multiplexării;

- conversia semnalului sub formă numerică, prin intermediul blocului de eşantionare-blocare şi al convertorului A/D;

- coordonareaşiconducereaacestoroperaţii, asiguratăde calculator.

În plus, calculatorul poate efectua diverse prelucrări asupra semnalelornumerice rezultate, în vederea facilitării exploatării acestora sau a corecţieierorilor specifice aparaturii utilizate (compensarea derivei termice, autoetalonare etc.).Condiţiile de utilizare a sistemului pot necesita adăugarea de funcţiuni suplimentare, cum ar fi

transmiterea la distanţă, prin linie bifilară, după conversia tensiune-frecvenţă sau tensiune-intensitate, prin emisie de unde hertziene, realizată în general prin modularea frecvenţei sau cu impulsuri modulate, sau prin fibră optică, după conversia semnalului electric în semnal optic.

Conditiiimpuse

Proiectarea unui sistem de achizi achiziţţie de date trebuie să conducă la satisfacerea condiie condiţţiilor impuse de iilor aplicaaplicaţţia specifică ia şi definite i în caietul de sarcini.

n În principal, aceste condiţii se referă la domeniul maxim de măsurare, precizie, rezoluţie, rapiditate, frecvenţă de eşantionare şi timpul de scrutare.

- Domeniul maxim de măsuraree definit ca fiind diferenţa dintre valorile mmaxşi mmin care pot fi măsurate. S-a notat cu „m” mărimea măsurandului.

Dm= mmax -mmin

- Precizia unui sistem se exprimă prin intermediul incertitudinii de măsurare care afectează rezultatul, notată cu δM.

- Această incertitudine poate fi doar estimată. Valoarea adevărată se înscrie în intervalul M ±δM, unde M reprezintă rezultatul furnizat de către sistem.

- Eroarea relativă a SAD se notează cu εpşi se defineşte:

εp = δM/(Mmax -Mmin)

- Rezoluţiase defineşte ca fiind variaţia minimă Δm a mărimii măsurandului care produce o variaţie ΔMa valorii M măsurate. Rezoluţia specifică numărul de valori distincte care pot fi asociate măsurandului pe domeniul maxim de măsurare.

- Rapiditatea caracterizează capacitatea dispozitivului de a răspunde la variaţiile în timp ale măsurandului.

- Frecvenţa de eşantionare trebuie să respecte condiţia Nyquist:

Fe ≥2Fh

unde Fh reprezintă valoarea cea mai ridicată din spectrul de frecvenţe al semnalului de măsurare.

- Practic, frecvenţa de eşantionare trebuie să fie mult superioară valorii rezultate din condiţia Nyquist.

- Între două operaţii succesive de eşantionare efectuate pe acelaşi canal de măsurare se derulează perioada Te = 1/Fe. Pe durata acestui interval, trebuie eşantionate şi convertite N semnale, corespunzătoare la N canale.

- Timpul de scrutare reprezintă durata necesară achiziţiei complete pe un canal. Se poate scrie astfel:

Ntsc ≤Te

Influenţa mediului de măsurare asupra sistemului de achiziţie de date (SAD)

Prin mediu de măsurare se înţţelege totalitatea mărimilor fizice elege şşi chimice, i altele decât măsurandul măsurandul, , care influencare influenţţează diferitele componente ale SADează SAD, modificându, modificându--i astfel performani performanţţele prin alterarea ele semnalului de măsurăsemnalului măsură..

Preview document

Achiziții de date - Pagina 1
Achiziții de date - Pagina 2
Achiziții de date - Pagina 3
Achiziții de date - Pagina 4
Achiziții de date - Pagina 5
Achiziții de date - Pagina 6
Achiziții de date - Pagina 7
Achiziții de date - Pagina 8
Achiziții de date - Pagina 9
Achiziții de date - Pagina 10
Achiziții de date - Pagina 11
Achiziții de date - Pagina 12
Achiziții de date - Pagina 13
Achiziții de date - Pagina 14
Achiziții de date - Pagina 15
Achiziții de date - Pagina 16
Achiziții de date - Pagina 17
Achiziții de date - Pagina 18
Achiziții de date - Pagina 19
Achiziții de date - Pagina 20
Achiziții de date - Pagina 21
Achiziții de date - Pagina 22
Achiziții de date - Pagina 23
Achiziții de date - Pagina 24
Achiziții de date - Pagina 25
Achiziții de date - Pagina 26
Achiziții de date - Pagina 27
Achiziții de date - Pagina 28
Achiziții de date - Pagina 29
Achiziții de date - Pagina 30
Achiziții de date - Pagina 31
Achiziții de date - Pagina 32
Achiziții de date - Pagina 33
Achiziții de date - Pagina 34
Achiziții de date - Pagina 35
Achiziții de date - Pagina 36
Achiziții de date - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Achizitii de Date
    • Prezentare Curs 1 sistem de achizitii de date.pdf
    • Prezentare Curs 2 Labview Introducere.pdf
    • Prezentare Curs 3 notiuni de baza.pdf

Alții au mai descărcat și

Multimetru Virtual

1. TEMA DE PROIECTARE Se va realizat un multimetru virtual care măsoara curenţi continui şi alternativi în domeniul: 0-5A c.c. ,0-5A c.a. şi...

Sisteme de achiziție de date LabVIEW

Plăcile de achiziţie de date utilizate în sistemele de măsurare computerizate pot îndeplini mai multe dintre următoarele funcţiuni: • intrare...

Port paralel și seria PC

I. Considerații generale Componentele calculatorului (procesorul, memoria, dispozitivele periferice) sunt conectate între ele prin intermediul...

Internetul

Istoric. - 1969 - reteaua americana ARPA – Pentagon (Advanced Research Project Agency) - 1980 – s-au conectat universitati, muzee, biblioteci,...

Informatică

Capitolul 1. CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE 1.1. Implicaţii ale tehnologiei...

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Aplicații ale Informaticii

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. CALCULATOARE NUMERICE În funcţie de procedeul de reprezentare a informaţiei şi de suportul fizic al informaţiei,...

Bazele tehnologiei informației

Tehnologia Informatiei =domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet. Informatica e acea stiinta care asigura...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Achiziție Date pentru Măsurarea Turației

INTRODUCERE Relaţia om - calculator este din ce in ce mai dinamică. Extinderea folosirii calculatoarelor in activităţi care erau pană nu demult...

Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe...

Tehnica de achiziții și prelucrare a datelor

1. Starea actuală a tehnicii de achiziţie şi prelucrarea a datelor Presiunea în ziua de astăzi a duratei încercărilor este foarte mare. În mediul...

Casa Eco Alimentata cu Energie Solară

1. Sisteme de automatizare Automatizarea unui process presupune asigurarea tuturor mijloacelor si metodelor necesare evolutiei acestuia, in...

Sisteme domotice - sisteme de achiziții de date

Capitolul 1 Introducere 1.1. Definiții. Generalități La modul cel mai general prin “achiziţie de date” înţelegem procesul de obţinere a datelor...

Controlul Sistemului de Frânare la un Autoturism

ARGUMENT Tema lucrării de faţă este Controlul sistemului de frânare la un autoturism şi doreşte să aducă o mică bază teoretică referitoare la...

Bazele sistemelor de achiziții de date

Tema de proiect Problema 27: Să se proiecteze un SAD ce achiționează 4 semnale în domeniile: -10mV~10mV, 0~1V; 1~2V. Achiziționarea celor 4...

Sisteme Informaționale Geografice

1. INTRODUCERE 1.1. Noţiuni introductive despre GIS (Geographical Information Systems) Înainte de a vorbi de un GIS (Sisteme Informatice...

Ai nevoie de altceva?