Achizitii de Date

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10278
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Prezentare Curs 1 Sistem de achizitii de date

Prezentare Curs 2 Labview Introducere

Prezentare Curs 3 Notiuni de baza

Extras din document

Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces industrial şi le prelucrează în vederea exploatării.

- Starea procesului industrial este caracterizată în fiecare moment de valori ale unui anumit număr de parametri fizico-chimici. Atribuirea unei valori numerice unei mărimi fizice sau chimice se realizează pe baza procesului de măsurare.

Sistem de achizi istem achiziţţie de date pentru mai multe mărimiie mărimi, , ssituaituaţţie specifică ie majoritămajorităţţii proceselor industrialeii industriale

Structura de bază a unui sistem de achiziţie de date trebuie să asigureîndeplinirea unei serii de funcţiuni:

- extragerea informaţiilor referitoare la mărimile din proces şi convertirea acestora în semnale electrice, prin intermediul traductoarelor şi al blocurilor de condiţionare a semnalului;

- tratamentul analogic al semnalului, cu rol de a curăţa semnalul de zgomot şi paraziţi: amplificare şi filtrare;

- selecţia semnalului util din mulţimea semnalelor disponibile, prin intermediul multiplexării;

- conversia semnalului sub formă numerică, prin intermediul blocului de eşantionare-blocare şi al convertorului A/D;

- coordonareaşiconducereaacestoroperaţii, asiguratăde calculator.

În plus, calculatorul poate efectua diverse prelucrări asupra semnalelornumerice rezultate, în vederea facilitării exploatării acestora sau a corecţieierorilor specifice aparaturii utilizate (compensarea derivei termice, autoetalonare etc.).Condiţiile de utilizare a sistemului pot necesita adăugarea de funcţiuni suplimentare, cum ar fi

transmiterea la distanţă, prin linie bifilară, după conversia tensiune-frecvenţă sau tensiune-intensitate, prin emisie de unde hertziene, realizată în general prin modularea frecvenţei sau cu impulsuri modulate, sau prin fibră optică, după conversia semnalului electric în semnal optic.

Conditiiimpuse

Proiectarea unui sistem de achizi achiziţţie de date trebuie să conducă la satisfacerea condiie condiţţiilor impuse de iilor aplicaaplicaţţia specifică ia şi definite i în caietul de sarcini.

n În principal, aceste condiţii se referă la domeniul maxim de măsurare, precizie, rezoluţie, rapiditate, frecvenţă de eşantionare şi timpul de scrutare.

- Domeniul maxim de măsuraree definit ca fiind diferenţa dintre valorile mmaxşi mmin care pot fi măsurate. S-a notat cu „m” mărimea măsurandului.

Dm= mmax -mmin

- Precizia unui sistem se exprimă prin intermediul incertitudinii de măsurare care afectează rezultatul, notată cu δM.

- Această incertitudine poate fi doar estimată. Valoarea adevărată se înscrie în intervalul M ±δM, unde M reprezintă rezultatul furnizat de către sistem.

- Eroarea relativă a SAD se notează cu εpşi se defineşte:

εp = δM/(Mmax -Mmin)

- Rezoluţiase defineşte ca fiind variaţia minimă Δm a mărimii măsurandului care produce o variaţie ΔMa valorii M măsurate. Rezoluţia specifică numărul de valori distincte care pot fi asociate măsurandului pe domeniul maxim de măsurare.

- Rapiditatea caracterizează capacitatea dispozitivului de a răspunde la variaţiile în timp ale măsurandului.

- Frecvenţa de eşantionare trebuie să respecte condiţia Nyquist:

Fe ≥2Fh

unde Fh reprezintă valoarea cea mai ridicată din spectrul de frecvenţe al semnalului de măsurare.

- Practic, frecvenţa de eşantionare trebuie să fie mult superioară valorii rezultate din condiţia Nyquist.

- Între două operaţii succesive de eşantionare efectuate pe acelaşi canal de măsurare se derulează perioada Te = 1/Fe. Pe durata acestui interval, trebuie eşantionate şi convertite N semnale, corespunzătoare la N canale.

- Timpul de scrutare reprezintă durata necesară achiziţiei complete pe un canal. Se poate scrie astfel:

Ntsc ≤Te

Influenţa mediului de măsurare asupra sistemului de achiziţie de date (SAD)

Prin mediu de măsurare se înţţelege totalitatea mărimilor fizice elege şşi chimice, i altele decât măsurandul măsurandul, , care influencare influenţţează diferitele componente ale SADează SAD, modificându, modificându--i astfel performani performanţţele prin alterarea ele semnalului de măsurăsemnalului măsură..

Preview document

Achizitii de Date - Pagina 1
Achizitii de Date - Pagina 2
Achizitii de Date - Pagina 3
Achizitii de Date - Pagina 4
Achizitii de Date - Pagina 5
Achizitii de Date - Pagina 6
Achizitii de Date - Pagina 7
Achizitii de Date - Pagina 8
Achizitii de Date - Pagina 9
Achizitii de Date - Pagina 10
Achizitii de Date - Pagina 11
Achizitii de Date - Pagina 12
Achizitii de Date - Pagina 13
Achizitii de Date - Pagina 14
Achizitii de Date - Pagina 15
Achizitii de Date - Pagina 16
Achizitii de Date - Pagina 17
Achizitii de Date - Pagina 18
Achizitii de Date - Pagina 19
Achizitii de Date - Pagina 20
Achizitii de Date - Pagina 21
Achizitii de Date - Pagina 22
Achizitii de Date - Pagina 23
Achizitii de Date - Pagina 24
Achizitii de Date - Pagina 25
Achizitii de Date - Pagina 26
Achizitii de Date - Pagina 27
Achizitii de Date - Pagina 28
Achizitii de Date - Pagina 29
Achizitii de Date - Pagina 30
Achizitii de Date - Pagina 31
Achizitii de Date - Pagina 32
Achizitii de Date - Pagina 33
Achizitii de Date - Pagina 34
Achizitii de Date - Pagina 35
Achizitii de Date - Pagina 36
Achizitii de Date - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Achizitii de Date
    • Prezentare Curs 1 sistem de achizitii de date.pdf
    • Prezentare Curs 2 Labview Introducere.pdf
    • Prezentare Curs 3 notiuni de baza.pdf

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea și Controlul Temperaturii într-o Casă Inteligentă Utilizând Mediul de Programare Grafică Labview

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE GENERALE ALE UNEI LOCUINŢE INTELIGENTE 1.1. Prezentare generală. O întrebare care ne frământa din ce în ce mai des,...

Osciloscopul Digital Asistat de PC

INTRODUCERE Impactul calculatorului în tenhica masurarilor electrice si electronice a produs o adevarata revolutie, mai ales în domeniul...

Multimetru Virtual

1. TEMA DE PROIECTARE Se va realizat un multimetru virtual care măsoara curenţi continui şi alternativi în domeniul: 0-5A c.c. ,0-5A c.a. şi...

Sisteme de Achizitie de Date LabVIEW

Plăcile de achiziţie de date utilizate în sistemele de măsurare computerizate pot îndeplini mai multe dintre următoarele funcţiuni: • intrare...

Port paralel si seria PC

I. Considerații generale Componentele calculatorului (procesorul, memoria, dispozitivele periferice) sunt conectate între ele prin intermediul...

Utilizarea Mediului Delphi în Gestionarea Bazelor de Date

7.1 CONSULTARE BAZĂ DE DATE Realizarea unui program prin care să se consulte o bază de date creată în mediul de lucru Access şi să se vizualiueze...

Fiabilitate

NOTIUNI GENERALE PRIVIND CALITATEA SI FIABILITATEA Notiuni introductive Sistemul calitatii, asa cum este definit de Organizatia Internationala de...

Curs Pachete Software

Pachete software– noţiuni de bază 2. Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Criterii de...

Ai nevoie de altceva?