Baze de Date

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 70 în total
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I Lungu
Artifex, An 2, Sem 1

Extras din document

Concepte de bază ale Bazelor de date -DB

Bază de date

Definiţie:

Ansamblu de date structurate

Legate funcţional

Stocate pe suporturi tehnice adresabile

Accesate de mai mulţi utilizatori de o manieră selectivă şi într-un timp oportun

O bază de date se descrie independent de programele care utilizează datele

Descrierea datelor formează Dicţionarul Datelor şi vizează:

Structurile de date;

Legăturile dintre date

Regulile care să asigure coerenţa datelor

Modele de date

Modelul IERARHIC

Modelul REŢEA

Modelul RELAŢIONAL

Modelul OBIECT

Modelul OBIECT-RELAŢIONAL

Modele de date: modelul IERARHIC

Modele de date: modelul REŢEA

Modele de date: modelul RELAŢIONAL

Un model de organizare bidimensională a datelor în tabele

Implementează schema relaţională (MRD)

Tabele

Relaţii între tabele

Reguli de validare

Algebra relaţională

Opertori folosind tabele

Un limbaj standard de gestiune a BDR

Modele de date: modelul RELAŢIONAL

Modelul relaţional introdus de Codd în 1970 se fundamentează pe noţiunea matematică de relaţie R(X1,X2, Xn)

unde, pentru fiecare element Xi se defineşte un domeniu de valori

Domeniul reprezintă mulţimea valorilor posibile care definesc o anumită proprietate aferentă unui obiect

Atributul reprezintă mulţimea valorilor existente în coloana pe care o desemnează în cadrul relaţiei. Într-o relaţie pot exista mai multe atribute care iau valori în aceleaşi domenii.

Relaţiile se reprezintă prin tabele care sunt supuse următoarele restricţii:

În fiecare coloană, toate valorile sunt de acelaşi tip;

Ordinea liniilor (tuplurilor sau înregistrărilor) nu este predefinită;

Nu sunt admise înregistrări duplicate

Coloanele sunt identificate prin nume distincte (atribute sau proprietăţi)

Tuplurile unei relaţii se pot identifica de o manieră unică prin intermediul valorilor unuia sau mai multor atribute care joacă rol de CHEIE PRIMARĂ a relaţiei respective

Modele de date: modelul RELAŢIONAL

Se numeşte DOMENIU PRIMAR acel domeniu pe care este definit un singur atribut drept cheie primară

CHEIA EXTERNĂ: Fiind două relaţii R1 şi R2, cu atributele A1 şi A2 chei primare definite pe acelaşi domeniu primar D, se spune că în relaţia R1, A2 este cheie externă dacă, utilizând o parte din valorile ei sau toate, pot fi regăsite tuplurile relaţiei R2 (altfel spus, un atribut al unei relaţii este cheie externă, dacă se regăseşte pe post de cheie primară în altă relaţie)

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de Food-Ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Medii de Programare Vizuala (JAVA) - Evidenta Autovehiculelor Inmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Baze de Date - Gestionarea Cartilor intr-o Biblioteca

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Programarea Sistemelor Informatice - Baze de Date - Restaurant

1.Identificarea şi selecţia proiectului a. Descrierea organizatiei Societatea comerciala „NO LIMIT” este o entitate economico-financiara care din...

Crearea și Gestionarea unei Baze de Date în Access

1.Introducere O Baza de Date(BD) reprezintă o colectie de informatii care se referă la un anumit subiect sau scop, cum ar fi urmarirea comenzilor...

Sistemul Dinamic de Rutare a Pachetelor

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ Această secţiune prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului dinamic de rutare a pachetelor (DPRS) şi...

Probleme Rezolvate Oracle

I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1. Facultăţi Se dă următoarea structură de fişier: Denumire C,20 (Denumirea facultăţii) Localitate...

Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă

INTRODUCERE J. C. Levinson sublinia că cei care studiază “cu asiduitate proprii clienţi, clienţii concurenţei şi clienţii întregului lor domeniu...

Ai nevoie de altceva?