Baze de Date

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13297
Mărime: 125.97KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Cristea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I. PROIECTARE (DESIGN) DE DATE

CURS 1. Preliminarii

Bazele de date reprezintă un instrument indispensabil pentru sistemele informatice. Modelarea bazelor de date constitue un subiect vast care nu poate fi tratat complet într-un singur curs. Baza de date reprezintă o modalitate de stocare pe un suport extern a unei mulţimi de date care modelează un proces (sistem) din lumea reală, cu posibilitatea regăsirii acesteia. De obicei o bază de date este memorată într-unul sau mai multe fişiere. Baza de date însăşi poate fi privită ca un fel de cutie de umplere electronică - adică un container pentru o colecţie de fişiere de date digitale. Bazele de date sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date.

Acestea, SGBD-urile, sunt responsabile cu crearea, manipularea şi întreţinerea unei baze de date. Principala funcţie a acestuia este de a permite utilizatorilor (prin intermediul programelor) să acceseze date dintr-o bază de date.

Cel mai răspândit model de baze de date este cel relaţional, în care datele sunt memorate în tabele. Pe lângă tabele, o bază de date relaţională mai poate conţine: indecşi, proceduri stocate, trigger-e, utilizatori şi grupuri de utilizatori, tipuri de date, mecanisme de securitate şi de gestiune a tranzacţiilor etc.

Cursul propune trecerea în revistă a principalelor probleme care apar în proiectarea şi implementarea bazelor de date relaţionale. Pentru exemplificarea conceptelor se utilizează sistemul de gestiune MySql.

1.1. Noţiuni folosite în teoria bazelor de date

1. O bază de date :

- reprezintă un ansamblu structurat de fişiere care grupează datele prelucrate în aplicaţii informatice ale unei persoane, grup de persoane, instituţii etc.

- este definită ca o colecţie de date aflate în interdependenţă, împreună cu descrierea datelor şi a relaţiilor dintre ele.

2. Organizarea bazei de date – se referă la structura bazei de date şi reprezintă un ansamblu de instrumente pentru descrierea datelor, relaţiilor, restricţiilor la care sunt supuse.

3. Sistemul de gestiune a bazei de date (SGBD):

- este un sistem complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi utilizatorii acesteia (exemple de programe: ACCESS, Fox Pro, PARADOX, ORACLE, MySQL, SQL Server)

- este software-ul bazei de date care asigură:

1) definirea structurii bazei de date;

2) încărcarea datelor în baza de date;

3) accesul la baza de date (interogare, actualizare);

4) întreţinerea bazei de date (refolosirea spaţiilor goale, refacerea bazei de date în cazul unor incidente);

5) reorganizarea bazei de date (restructurarea şi modificarea strategiei de acces);

6) securitatea datelor.

4. Cele trei concepte de bază utilizate în organizarea bazei de date sunt:

- entitatea

- atributul

- valoarea

Prin entitate se înţelege un obiect concret sau abstract reprezentat prin proprietăţile sale. O proprietate a unui obiect poate fi exprimată prin perechea (ATRIBUT, VALOARE).

Exemplu: În exemplul “Masa x are culoarea alba”, atributul este „culoare”, iar valoarea este reprezentată de cuvântul „albă”. Alte exemple ar putea fi: (Sex, Feminin), (Nume, POP), (Profesie, Medic), (Salariu, 200$).

Observaţie: Atributele pot caracteriza o clasă de entităţi, nu doar o entitate.

5. Data – este un model de reprezentare a informaţiei, accesibil unui anumit procesor (om, program, calculator) şi se defineşte prin:

- Identificator;

- Tip;

- Valoare.

1.2. Funcţionarea unei baze de date

Exploatarea unei baze de date aflate pe un suport specific (magnetic), de către un utilizator, prin intermediul unui sistem de calcul, având la dispoziţie un SGBD, parcurge uzual următoarele etape:

1. Utilizatorul, aflat la un terminal electronic, pune o "întrebare" sau lansează o cerere de date, referitoare la informaţiile din baza de date. Întrebarea se poate pune într-un limbaj de cereri specific SGBD-ului cu care se lucrează (dacă utilizatorul este familiarizat cu acest limbaj - de exemplu, SQL, FoxPro, dBase, Oracle) sau utilizatorul poate fi asistat în adresarea cererii de date de către SGBD (produsul soft pe care îl foloseşte) printr-un sistem de meniuri, butoane sau ferestre de dialog (obiecte de control).

2. Întrebarea este analizată de către calculator, de fapt de SGBD, iar dacă este corectă, se încearcă (SGBD) să i se dea răspuns prin accesarea informaţiilor din baza de date. Răspunsul va fi constituit din mulţimea datelor cerute de utilizator, care verifică criteriile specificate de acesta.

Acest proces de lansare a unei cereri de date care va fi satisfăcută prin furnizarea datelor care îndeplinesc proprietăţile cerute se numeşte interogarea bazei de date.

3. Răspunsul la cererea de date se va afişa pe ecran, se va tipări la

imprimantă sau se va memora într-un fişier.

În realizarea unei baze de date se urmăreşte:

- micşorarea timpului de răspuns la o interogare;

- asigurarea costurilor minime de prelucrare şi întreţinere ;

- adaptabilitatea la cerinţe noi (flexibilitate);

- sincronizarea în exploatarea simultană a datelor de către mai mulţi utilizatori(accesul concurent);

- asigurarea protecţiei împotriva accesului neautorizat (confidenţialitate);

- posibilitatea recuperării datelor în cazul deteriorărilor accidentale (integritate) etc.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de date - Dealer mașini

Introducere In cadrul acestei documentatii sunt descrisi pasii facuti pentru a elabora tema aleasa si a rezolva cerintele asociate temei. Tema:...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Sisteme de intrări prelucrări și ieșiri a datelor prin intermediul a PHP și MySQL

Introducere Proiectul de specialitate constituie un element obligatoriu al planului de învatamânt astfel, proiectul de specialitate reprezinta...

Referat Bibliografic Php și MySQL

1. Descrierea aplicaţiilor 1.1. Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver este o unealtă destinată creatorilor de pagini web. Dreamweaver a...

Examen PSI

1. Enumeraţi principalele activităţi din cadrul unei intreprinderi în vederea identificării entităţilor bazei informaţionale. - Datele supuse...

Baze de Date

– Cunoaşterea limbajului de manipulare a datelor utilizat la extragerea informaţiilor prin intermediul clauzelor (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY,...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Algoritmi și Structuri de Date

ALGORITMI. METODE DE DESCRIERE A ALGORITMILOR 1.1 Scurt istoric În secolul al IX-lea d.Hr., un matematician persan, Abu Abdullah Muhammed bin...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?