Baze de Date

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12411
Mărime: 1.16MB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Avram
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CRISTINA ZAMFIR
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Lista figurilor 4
 2. 1. Noţiuni generale privind bazele de date 6
 3. 2. Crearea şi lucrul cu tabele în Microsoft Access 2003 10
 4. 2.1. Crearea, deschiderea şi salvarea unei baze de date 11
 5. 2.2. Crearea tabelelor în Microsoft Access 13
 6. 2.2.1. Crearea tabelelor în modul Design View 13
 7. 2.2.2. Crearea tabelelor folosind asistentul 16
 8. 2.2.3. Crearea tabelelor folosind introducerea datelor 19
 9. 2.3. Modificarea structurii unei tabele şi realizarea relaţiilor dintre tabele 20
 10. 2.4. Crearea unei liste personalizate 23
 11. 2.5. Definirea regulilor de validare şi de integritate a datelor 25
 12. 3. Crearea formularelor în Microsoft Access 27
 13. 3.1. Crearea formularelor pentru - singură tabelă 27
 14. 3.2. Crearea formularului pentru - relaţie de tipul unu la mulţi 28
 15. 3.3. Crearea formularelor pentru relaţiile de tipul mulţi la mulţi 31
 16. 3.4. Personalizarea formularelor 32
 17. 3.4.1. Introducerea şi personalizarea câmpurilor în formular 33
 18. 3.4.2. Crearea de câmpuri calculate 34
 19. 4. Înţelegerea şi crearea rapoartelor 36
 20. 4.1. Crearea rapoartelor folosind asistentul 37
 21. 4.2. Modificarea unui raport 41
 22. 5. Crearea interogărilor 43
 23. 5.1. Crearea interogărilor de selecţie 44
 24. 5.2. Crearea interogărilor de acţiune 46
 25. 5.2.1. Crearea interogărilor de creare a tabelelor 46
 26. 5.2.2. Crearea interogărilor de modificare 47
 27. 5.2.3. Crearea interogărilor de ştergere 48
 28. 5.2.4. Crearea interogărilor de adăugare 49
 29. 5.3. Crearea interogărilor încrucişate 50

Extras din curs

1. Noţiuni generale privind bazele de date

- bază de date este - colecţie de date, structurate şi corelate logic între ele, memorate pe un suport de memorie. Pe lângă datele propriu-zise, baza de date memorează şi relaţiile logice care există între acestea, dar şi descrierea formală a structurii lor. Baza de date este gestionată de de un sistem special numit sistem de gestiune a bazelor de date.

Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) asigură legătura dintre utilizator şi baza de date, permiţând construirea bazei de date, introducerea datelor în cadrul acesteia, dar şi construirea unor aplicaţii.

- bază de date poate fi privită ca - colecţie de date memorate în fişiere intercorelate şi definite logic sub formă de tabele, alcătuite din linii care corespund înregistrărilor şi coloane care corespund câmpurilor din înregistrări. Datele care sunt memorate în cadrul bazei de date sunt structurate, neredundante, corelate logic între ele.

Baza de date poate fi împărţită în:

- date utilizator – sunt memorate în fişiere şi descrise prin tabele, care conţin câmpuri şi înregistrări. Pentru fiecare tabelă se defineşte şi structura tabelei – conţine descrierea câmpurilor din tabelă şi proprietăţile acestora;

- dicţionarul de date – conţine metadate, adică descrierea structurii tabelelor şi a legăturilor logice dintre acestea (tabela de sistem);

- tabele de index – măresc accesibilitatea la datele din cadrul bazei de date;

- metadatele aplicaţiilor – informaţii pentru descrierea unor componente ale aplicaţiilor, cum ar fi: descrierea vederilor bazei de date, formatul unor cereri de interogare.

Structura unei baze de date realizează - descriere a datelor, a legăturilor dintre ele şi a restricţiilor la care se supun datele din cadrul bazei de date. Mai conţine, pe lângă acestea, şi descrierea structurii fiecărei tabele din baza de date.

Asupra datelor din cadrul bazei de date se pot impune - serie de constrângeri semantice care trebuiesc respectate pentru a reflecta cât mai adevărat realitatea. Aceste constrângeri se numesc restricţii de integritate, iar baza de date care respectă acest principiu este - bază de date consistentă. Restricţiile de integritate ale unei baze de date se definesc prin intermediul regulilor de integritate:

- implicite – stabilirea unor valori care pot fi introduse;

- explicite – atunci când se defineşte - listă de valori sau un interval de valori din care se pot da câmpurilor bazei de date.

- altă clasificare a regulilor de integritate este în reguli de integritate minimală şi restul regulilor. Din cadrul regulilor de integritate minimală se pot enumera:

- regula unicităţii cheii – valoarea cheii primare este unică;

- regula entităţii – toate câmpurile care fac parte din cheia primară trebuie să aibă atribuite valori în orice înregistrare din tabelă;

- regula integrităţii referenţiale - orice valoare dată cheii străine dintr-- tabelă trebuie să se regăsească în tabela în care cheia respectivă este cheie primară:

- la adăugarea unei noi înregistrări în tabela fiu, se va verifica dacă valoarea care se doreşte introdusă există în tabela unde este cheie primară, în caz contrar, nu se va realiza adăugarea;

- la ştergerea unei înregistrări din tabela părinte, dacă valoarea se regăseşte în tabela fiu, atunci fie ştergerea fie va fi interzisă, fie se va realiza - ştergere în cascadă – se şterg toate înregistrările din tabela fiu, dar şi înregistrarea din tabela părinte;

- la modificarea cheii primare din tabela părinte, dacă aceasta există ca valoare a cheii străine în tabela fiu, atunci fie modificarea este interzisă, fie se va realiza - modificare în cascadă – se modifică înregistrarea în părinte şi toate înregistrările corespunzătoare din tabela fiu.

Proiectarea unei baze de date porneşte de la problema reală care trebuie modelată pentru a defini schema conceptuală a datelor. Primul pas în crearea bazei de date este identificarea datelor care vor forma baza de date, dar şi caracteristicile acestora. Pornind de la caracteristicile datelor se va continua cu determinarea legăturilor logice dintre ele, ţinând cont de fenomenele reale care se doresc modelate. Proiectarea bazei de date se face în mai multe etape:

- etapa de modelare a structurii bazei de date – se stabilesc legăturile logice dintre date;

- etapa de definire a bazei de date folosind un SGBD;

- etapa de încărcare a datelor în cadrul bazei de date şi verificarea corectitudinii;

- etapa de mentenanţă a bazei de date.

Modelarea cerinţelor presupune realizarea unei analize reale a problemei pentru care trebuie realizată baza de date. După ce s-a formulat problema şi datele care vor fi folosite şi introduse în cadrul aplicaţiei se va continua cu modelarea structurii bazei de date.

Modelarea structurii bazei de date se realizează prin intermediul unui model de organizare logică a datelor, acesta precizând conţinutul logic al datelor, natura datelor şi a legăturilor dintre date la nivelul întregii bazei de date. Modelul de organizare logică a datelor presupune - descriere a datelor din punct de vedere formal, ţinând cont de:

- semantica datelor (conţinutul logic al datelor) – presupune denumirea cât mai sugestivă a datelor şi explicarea sensului acestora. Structura tabelelor trebuie să permită obţinerea facilă a diverselor tipuri de rapoarte necesare utilizatorilor, precum şi să faciliteze operaţiile de filtrare aplicate înregistrărilor de date;

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50
Baze de Date - Pagina 51
Baze de Date - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Crearea unui Magazin Electronic

Introducere Ţelul acestei diplome este elaborarea unui magazin electronic, dirijarea şi urmărirea după funcţionalitatea lui, înregistrarea în...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Baze de Date Access

Capitolul 1. Utilizarea aplicaţiei Access Concepte generale privind bazele de date Evoluţia diferitelor metode şi tehnici de organizare a...

Bazele Matematice ale Graficii 2D

Transformarea de vizualizare. Pentru a prezenta grafic figuri şi imagini trebuie să dispunem de informaţii despre acestea. În general, aceste...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?