Baze de Date

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 13 fișiere: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 29152
Mărime: 6.12MB (arhivat)
Publicat de: Dora Constantinescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

– Cunoaşterea limbajului de manipulare a datelor utilizat la extragerea informaţiilor prin intermediul clauzelor (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING), operaţiilor şi funcţiilor agregat.

– Prezentarea sistemelor de gestiune a bazelor de date: definiţie, obiective, componente, module şi funcţii.

– Avantajele bazelor de date

– O bază de date este o colecţie de date persistente utilizate de sistemul de aplicaţii al unei instituţii.

– Colecţia de date este concretizată printr-un ansamblu de fişiere pe disc care au o anumită stabilitate în timp, deci care nu sînt date de intrare, de ieşire sau de manevră.

– Un sistem de gestiune a bazelor de date (în engleză DBMS: DataBase Management System) este un pachet unitar de programe care oferă facilităţi de descriere a datelor şi de prelucrare a acestora.

– Aplicaţiile de baze de date se caracterizează în primul rînd prin faptul că majoritatea prelucrărilor care se fac sînt cele de memorare şi regăsire a datelor, efectuate asupra unor volume mari de date.

– În general operaţiile de prelucrare sînt destul de simple, spre deosebire de alte domenii ale informaticii - cum este de exemplu domeniul tehnic unde predomină operaţiile de calcul care au o complexitate destul de ridicată.

– Cea mai frecventă operaţie care apare într-o aplicaţie de baze de date este aceea de consultare a datelor: într-adevăr, pentru ce creăm o bază de date dacă nu o folosim-

– Alte operaţii care apar pe lîngă cea de consultare: introducerea unor noi date, modificarea unor date existente, ştergerea unor date perimate.

– Prin organizarea datelor în baze de date se asigură centralizarea acestora, fapt care conduce la o serie de avantaje:

– 1) Reducerea redundanţei datelor.

– Dacă fiecare aplicaţie lucrează cu fişiere proprii este posibil ca aceleaşi date să apară de mai multe ori în fişiere diferite.

– În cazul centralizării datelor administratorul bazei de date poate organiza datele în aşa fel încît toate aplicaţiile să folosească aceleaşi fişiere.

– Astfel se obţine o economie importantă a spaţiului de memorie, şi nu numai atît.

– 2) Evitarea inconsistenţei datelor.

– Duplicarea datelor în fişiere diferite poate crea probleme la actualizare: este posibil ca prin actualizări parţiale (din omisiune sau datorită unor accidente neprevăzute) să avem valori diferite pentru una şi aceeaşi entitate (de exemplu, un client poate avea mai multe nume: nu mai ştim care este cel real).

– 3) Posibilitatea partajării datelor.

– Aceasta se referă la posibilitatea utilizării datelor în comun de mai mulţi utilizatori şi la posibilitatea dezvoltării de noi aplicaţii folosind datele deja existente.

– 4) Încurajarea utilizării unor standarde.

– Administratorul bazei de date poate impune alinierea la anumite standarde, fapt care permite ulterior un transfer rapid al datelor de pe o platformă (hardware sau software) pe alta.

– 5) Posibilitatea protejării datelor.

– Administratorul bazei de date, avînd un control centralizat al datelor, poate introduce restricţii diferite de acces la date pentru fiecare categorie de utilizatori.

– 6) Menţinerea integrităţii datelor.

– Baza de date trebuie să conţină în permanenţă date corecte; aceasta presupune date coerente şi plauzibile, fapt care poate fi garantat de procedurile de validare utilizate.

– 7) Independenţa datelor.

– Într-o aplicaţie scrisă într-un limbaj clasic de programare, cunoştinţele despre structura datelor şi tehnicile de accesare a acestora sînt "zidite" în programe.

– Orice schimbare în modul de reprezentare sau accesare face imposibilă utilizarea aplicaţiei: toate programele care referă aceste date trebuie rescrise.

– Independenţa datelor, garantată de utilizarea bazelor de date, presupune independenţa aplicaţiei de modul de reprezentare a datelor şi de tehnicile de acces utilizate.

– Administratorul bazei de date trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra problemei care trebuie rezolvată, să cunoască toate datele problemei (ce se dă, ce se cere, cum se prelucrează) şi să cunoască facilităţile oferite de SGBD-ul folosit pentru a putea beneficia de avantajele de mai sus.

– Şi în primul rînd trebuie să aibă cunoştinţe serioase despre proiectarea aplicaţiilor de baze de date.

– Evoluţia organizării datelor

Societatea contemporană, caracterizată prin afluxul fără precedent de informaţie de diferite tipuri şi pe diverse canale, necesită strategii şi instrumente din ce in ce mai complexe pentru stocare, procesare şi, mai ales, interpretare.

– In acest context, se pune problema transformării informaţiei în date şi organizarea acestora într-o asemenea manieră încât în orice moment să poată fi extrase, cu promptitudine şi exactitate, datele favorabile realizării unui scop specific.

– Datele sunt fapte culese din lumea reală.

– Ele sunt preluate din măsurători şi observaţii şi constituie orice mesaj primit de un receptor sub o anumită formă.

– O percepţie a lumii reale poate fi privită ca o serie de obiecte sau fenomene distincte sau interdependente.

– Datele în sine nu au nici un fel de semnificaţie.

– Mai mult decât atât, nefiind altceva decât o înşiruire de litere şi cifre, ele pot primi diverse interpretări, cele mai multe dintre ele fiind, de obicei, greşite.

– Datele în sine nu au nici un fel de semnificaţie.

– Mai mult decât atât, nefiind altceva decât o înşiruire de litere şi cifre, ele pot primi diverse interpretări, cele mai multe dintre ele fiind, de obicei, greşite.

– Datele se refera la numere, fapte, diferite documente etc.

– Informaţiile se referă la date organizate, date care au fost filtrate şi ordonate după anumite criterii.

– Dorinţa oricărui utilizator este obţinerea de informaţie şi nu manipularea unor date seci.

– Un model de date corect alcătuit oferă posibilitatea transformării informaţiilor în date şi a acestora înapoi în informaţii fără a denatura sensul lor iniţial.

– A obţine informaţie înseamnă, de fapt, a introduce datele disponibile într-un anumit context conferindu-le în acest fel o anume semnificaţie.

– Ceea ce se înmagazinează într-o bază de date, sunt datele care au o natură statică în sensul că ele rămân în aceeaşi stare până în momentul modificării lor de către administratorul bazei de date prin intermediul unui proces manual sau automat.

– A obţine informaţie înseamnă, de fapt, a introduce datele disponibile într-un anumit context conferindu-le în acest fel o anume semnificaţie.

– Ceea ce se înmagazinează într-o bază de date, sunt datele care au o natură statică în sensul că ele rămân în aceeaşi stare până în momentul modificării lor de către administratorul bazei de date prin intermediul unui proces manual sau automat.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50
Baze de Date - Pagina 51
Baze de Date - Pagina 52
Baze de Date - Pagina 53
Baze de Date - Pagina 54
Baze de Date - Pagina 55
Baze de Date - Pagina 56
Baze de Date - Pagina 57
Baze de Date - Pagina 58
Baze de Date - Pagina 59
Baze de Date - Pagina 60
Baze de Date - Pagina 61
Baze de Date - Pagina 62
Baze de Date - Pagina 63
Baze de Date - Pagina 64
Baze de Date - Pagina 65
Baze de Date - Pagina 66
Baze de Date - Pagina 67
Baze de Date - Pagina 68
Baze de Date - Pagina 69
Baze de Date - Pagina 70
Baze de Date - Pagina 71
Baze de Date - Pagina 72
Baze de Date - Pagina 73
Baze de Date - Pagina 74
Baze de Date - Pagina 75
Baze de Date - Pagina 76
Baze de Date - Pagina 77
Baze de Date - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date
  • Curs 1.docx
  • Curs 10.docx
  • Curs 11.docx
  • Curs 12.docx
  • Curs 13.docx
  • Curs 2.docx
  • Curs 3.docx
  • Curs 4.docx
  • Curs 5.docx
  • Curs 6.docx
  • Curs 7.docx
  • Curs 8.docx
  • Curs 9.docx

Alții au mai descărcat și

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Crearea unui Magazin Electronic

Introducere Ţelul acestei diplome este elaborarea unui magazin electronic, dirijarea şi urmărirea după funcţionalitatea lui, înregistrarea în...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Excel - Baze de Date

CALCUL TABELAR. PROCESOARE DE TABELE. EXCEL Prezentare generală a calculului tabelar Procesoarele de calcul tabelar sau generatoarele de foi de...

Tehnici de Programare a Datelor

1. Care este diferenta intre un semnal continuu si un semnal continuu cuantificat? In functie de evolutia temporala semnalele se clasifica in...

Probleme Programare

Sa se scrie o functie care calculeaza cel mai mare divizor comun dintre 2 nr numere intregi nenule, utilizand algoritmul lui Euclid. /* CMMDC */...

Informatică

Noţiunea de informatică - Informatica este un termen preluat din limba franceză (informatique), provenind din combinarea primei părţi a...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?