Baze de Date

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 57 în total
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

BAZE DE DATE

CONCEPTE FUNDAMENTALE

Sistem de gestiune a bazelor de date SGBD

Baza de date reprezintă o colecţie de date organizate, colecţie ce serveşte unui anumit scop.

Prin interpretarea datelor de către un anumit subiect se obţin informaţiile. Informaţiile sunt obţinute în momentul interacţiunii datelor cu un sistem capabil să le interpreteze.

Un SGBD, reprezintă un sistem software care gestionează o bază de date şi care permite utilizatorului să interacţioneze cu aceasta.

Facilităţi oferite de un SGBD

Stocarea datelor;

Definirea structurilor de date;

Manipularea datelor;

Interogarea (extragerea şi prelucrarea) datelor;

Asigurarea integrităţii datelor;

Asigurarea unui mecanism de recuperare a datelor;

Asigurarea unui mecanism de indexare care să permită un acces mai rapid la date;

Păstrarea securităţii datelor;

Permiterea accesului concurent la date cu păstrarea consistenţei acestora.

Conceptele modelului Entitate-Relaţie

Modelul Entitate-Relaţie (ER) este format dintr-un set de concepte care descriu structura bazei de date, tranzacţiile de regăsire şi actualizare asociate, independent de tipul particular de sistem SGBD şi de platforma hardware utilizată pentru implementarea bazei de date.

Principalele concepte ale modelului E/R

Tipul de entitate reprezintă un set de obiecte sau un concept identificat ca având o existenţă independentă. Fiecare tip de entitate se identifică printr-un nume şi o listă de proprietăţi.

Atributul reprezintă o proprietate a unui tip de entitate

Domeniul atributului reprezintă mulţimea din care atributul poate lua valori.

Cheia reprezintă atributul care identifică în mod unic existenţa individuală a unui tip de entitate.

Relaţia este o asociere între entităţi, asociere din care face parte câte o entitate din fiecare tip de entitate.

Concepte de bază ale modelului relaţional

Definirea unui model de date presupune identificarea şi precizarea următoarelor elemente:

Structura de date folosită;

Restricţiile ce trebuie impuse pentru menţinerea corectitudinii datelor.

În modelul relaţional datele sunt reprezentate ca structuri bidimensionale formate din linii şi coloane, numite relaţii sau tabele

O relaţie (tabelă) este formată dintr-un număr fix de elemente numite atribute (câmpuri), fiecare atribut putând lua valori într-o mulţime finită numită domeniu.

Numărul de atribute ce formează o tabelă determină aritatea sau gradul tabelei.

Setul de date corespunzătoare unei linii a tabelei se numesc tupluri.

Condiţiile ce trebuie să le satisfacă o tabelă a bazei de date

Fiecare atribut trebuie să poarte un nume care este unic în cadrul relaţiei. Nu sunt permise două atribute cu acelaşi nume în cadrul unei aceleiaşi relaţii, dar sunt permise două atribute cu acelaşi nume în două relaţii diferite.

Fiecare atribut poate avea doar valori atomice care nu se pot descompune din punct de vedere logic.

Fiecare tuplu este unic. Nu sunt permise tupluri identice (duplicat). Unicitatea este asigurată de cheia candidat.

Tuplurile pot fi prezentate utilizatorului în orice ordine.

Atributele pot fi prezentate în orice ordine.

Tabelele pot fi manipulate pentru a furniza utilizatorului diferite vederi asupra datelor, rezultatul fiind o nouă tabelă. Tabelele produse în urma interogării datelor satisfac toate regulile la care sunt supuse tabelele iniţiale.

Constrângerile de integritate

Constrângerile de integritate constituie restricţii aplicate bazelor de date în scopul asigurării integrităţii datelor.

Constrângerile de integritate se împart în două categorii mari:

Structurale – cu caracter general, care trebuie satisfăcute de orice bază de date care foloseşte modelul relaţional. Acestea la rândul lor pot fi:

De entitate (integritatea entităţii) – când o cheie primară nu poate conţine atribute ce pot avea valori Null. Cheia primară trebuie să fie unică şi minimală.

De referinţă (integritatea referirii) – când valorile unei chei străine trebuie să fie sau NULL sau să coincidă cu o valoare a cheii primare la care face referinţă.

De comportament – specifice fiecărei baze de date.

Constrângerile de comportament au în vedere semnificaţia valorii atributelor din baza de date respectivă.

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date.ppt

Alții au mai descărcat și

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Crearea unui Magazin Electronic

Introducere Ţelul acestei diplome este elaborarea unui magazin electronic, dirijarea şi urmărirea după funcţionalitatea lui, înregistrarea în...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Conceptele Fundamentale ale Limbajelor de Programare

INTRODUCERE Obiectul disciplinei: limbajele de programare Obiective: · Studiul conceptelor fundamentale care stau la baza proiectării...

Programare paralelă în sisteme distrbuite

Retelele de interconectare sunt de 2 tipuri: a)retele statice la care conexiunile intre noduri sunt fixe si punct la punct-transferul informatiei...

Informatică - cursuri pentru Fox Pro

I. Noţiuni, concepte şi metode utilizate în organizarea datelor Datele constituie materializarea, reprezentarea simbolică a informaţiilor (prin...

Introducere în PHP

Introducere in php Un fisier php poate contine text, etichete html si scripturi. Scripturile in fisierele php sunt executate de server. What is...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?