Baze de Date

Curs
6.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 24210
Mărime: 8.11MB (arhivat)
Publicat de: Anonymous A.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andreea Diaconescu
Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Inginerie tehnologică Catedra de Inginerie economică şi sisteme de producţie

Cuprins

 1. 1. Baze de date. Proiectare. Implementare. Gestionare 5
 2. 1.1 Introducere în BD. Tratarea datelor. Sisteme de gestionare a bazelor de date. Sisteme bazate pe fişiere 5
 3. 1.1.1 Introducere 5
 4. 1.1.2 Tratarea datelor prin sisteme bazate pe fişiere 6
 5. 1.1.3 Tratarea datelor prin baze de date (BD) 7
 6. 1.1.4 Sistemul de gestionare a bazei de date (SGBD) 7
 7. 1.1.5 Componentele mediului SGBD 8
 8. 1.1.6 Proiectarea BD – schimbarea de paradigmă 10
 9. 1.1.7 Poziţiile persoanelor din mediul BD 10
 10. 1.1.8 Avantajele şi dezavantajele SGBD 11
 11. 1.1.8 Rezumatul capitolului 1.1 13
 12. 1.1.9 Întrebări la capitolul 1.1 13
 13. 1.2. Modelul relaţional (SGBDR) 14
 14. 1.2.1 Terminologie 14
 15. 1.2.2 Integritatea relaţională 16
 16. 1.2.3 Vederi 17
 17. 1.2.4 Rezumatul capitolului 1.2 18
 18. 1.2.5 Întrebări la capitolul 1.2 19
 19. 1.3 Planificarea, proiectarea şi administrarea BD 19
 20. 1.3.1 Ciclul de viaţă al sistemelor informaţionale 19
 21. 1.3.2 Fazele proiectării BD 21
 22. 1.3.3 Proiectarea aplicaţiilor 22
 23. 1.3.4 Administrarea datelor şi a bazei de date 23
 24. 1.3.5 Rezumatul capitolului 1.3 24
 25. 1.3.6 Întrebări la capitolul 1.3 25
 26. 1.4. Modelarea Entitate-Relaţie (ER) 25
 27. 1.4.1 Conceptele modelului ER 25
 28. 1.4.2 Constrângeri structurale 31
 29. 1.4.3 Problemele modelului ER 35
 30. 1.4.4 Rezumatul capitolului 1.4 38
 31. 1.4.5 Întrebări la capitolul 1.4 39
 32. 1.5 Normalizarea 39
 33. 1.5.1 Scopul normalizării 39
 34. 1.5.2 Redundanţa datelor şi anomaliile de reactualizare 39
 35. 1.5.3 Dependenţe funcţionale 40
 36. 1.5.4 Procesul de normalizare 42
 37. 1.5.5 Prima formă normală 42
 38. 1.5.6 A doua formă normală (2NF) 45
 39. 1.5.7 A treia formă normală (3NF) 47
 40. 1.5.8 Rezumatul capitolului 1.5 49
 41. 1.5.9 Întrebări la capitolul 1.5 50
 42. 1.6 Metodologia de proiectare conceptuală a bazelor de date 50
 43. 1.6.1 Pasul 1. Construirea modelului de date conceptual local pentru fiecare vedere a utilizatorilor 50
 44. 1.6.2 Rezumatul capitolului 1.6 54
 45. 1.6.3 Întrebări la capitolul 1.6 54
 46. 1.7 Metodologia de proiectare logică a bazelor de date pentru modelul relaţional 54
 47. 1.7.1 Pasul 2. Construirea şi validarea modelului de date logic pentru fiecare vedere a utilizatorilor 54
 48. 1.7.2 Pasul 3. Construirea şi validarea modelului de date logic global 63
 49. 1.7.3 Rezumatul capitolului 1.7 66
 50. 1.7.4 Întrebări la capitolul 1.7 66
 51. 1.8 Metodologia de proiectare fizică a bazelor de date pentru bazele de date relaţionale 67
 52. 1.8.1 Pasul 4. Transformarea modelului de date logic global pentru un SGBD ţintă 67
 53. 1.8.2 Pasul 5. Proiectarea reprezentării fizice 71
 54. 1.8.3 Pasul 6. Proiectarea mecanismelor de securitate 79
 55. 1.8.4 Pasul 7. Monitorizarea şi reglarea sistemului operaţional 83
 56. 1.8.5 Rezumatul capitolului 1.8. 84
 57. 1.8.6. Întrebări la capitolul 1.8 85

Extras din curs

1. Baze de date. Proiectare. Implementare. Gestionare

Obiectivele acestui modul sunt:

- Cunoaşterea noţiunilor de bază privind sistemele informatice de gestionare a bazelor de date relaţionale;

- Planificarea, proiectarea şi administrarea bazelor de date;

1.1 Introducere în BD. Tratarea datelor. Sisteme de gestionare a bazelor de date. Sisteme bazate pe fişiere

1.1.1 Introducere

Cu siguranţă cei mai mulţi dintre Dvs. au - idee despre ce ar putea fi - bază de date (BD). Bazele de date au apărut ca răspuns la nevoia organizaţiilor (instituţii, întreprinderi, societăţi comerciale etc.) de a eficientiza evidenţa activităţii lor, din toate punctele de vedere: producţie, stocuri, aprovizionare, contabilitate, resurse umane, vânzări etc.

Vedem BD în viaţa de zi cu zi – listele de ofertă ale diferiţilor furnizori de cărţi, CD-uri, cartea de telefon, piesele în stoc de furnizat pentru un anumit proiect, fişe sau înregistrări de prelucrat de un anumit program etc.

Exprimându-ne mai precis, atunci când utilizăm termenul de bază de date ne referim la - colecţie structurată de articole de date, între care există legături logice. - astfel de colecţie, - BD, a fost construită pentru a servi pentru - anume aplicaţie, reprezentând - lume în miniatură. Articolele dintr-- BD se manipulează, pentru a extrage informaţiile utile.

Un sistem de gestionare de bază de date (SGBD), sau database management system (DBMS) este softul care permite ca bazele de date să fie definite/configurate, construite şi exploatate/manipulate. Obiectul cursului nostru este SGBDR, sistemul de gestionare de baze de date relaţionale, cu aplicaţii în MS-Access.

Modelul relaţional de BD

Există trei modele uzuale de implementare de BD: ierarhic, reţea sau relaţional. Fiecare se bazează pe conceptul de date stocate ca set sau mulţime de înregistrări. Imaginaţi-vă un set de fişe, de exemplu. Modelele ierarhic şi reţea se bazează pe parcurgerea legăturilor dintre date pentru a lucra cu baza de date; de regulă sunt utilizate pentru sisteme-cadru generale, vaste şi nu fac obiectul cursului nostru.

Sistemele de gestionare a bazelor de date relaţionale (SGBDR) au cunoscut - largă răspândire, datorită modelului simplu, relaţional de date pe care-l utilizează:

- Datele se prezintă sub forma unei colecţii (unui set) de relaţii

- Fiecare relaţie are forma unui tabel (cea mai importantă componentă a unei BD)

- Rândurile (înregistrările) tabelului reprezintă entităţi

- Coloanele (câmpurile) tabelului sunt atribute/proprietăţi ale acestor entităţi

- Fiecare tabel are un set de atribute, care împreună reprezintă - “cheie” care defineşte fiecare entitate în mod unic.

De exemplu, - societate poate avea în baza sa de date un tabel cu angajaţii săi, cu un rând/înregistrare pentru fiecare angajat. Ce atribute ar fi de interes? Depinde de sigur de scopul pentru care a fost creat tabelul, şi atributele sunt stabilite la momentul configurării bazei de date. Ca exemplu aplicaţia poate fi un ştat de plată, deci va fi nevoie, în afară de nume, cod angajat şi de informaţii referitoare la adresă şi salariu.

1.1.2 Tratarea datelor prin sisteme bazate pe fişiere

Superioritatea administrării datelor dintr-- organizaţie cu ajutorul unui sistem de gestionare de baze de date (SGBD) rezultă dintr-- scurtă comparaţie între sistemele tradiţionale de date, bazate pe fişiere şi sistemele de gestionare a bazelor de date (SGBD)

Sistemul bazat pe fişiere este - colecţie de programe de aplicaţie care efectuează servicii pentru utilizatorii finali, cum ar fi producerea de rapoarte. Fiecare program defineşte şi gestionează propriile date.

Exemplu: - firmă care furnizează componente pentru diferite proiecte/clienţi.

Compartimentul magazie (al firmei) va ţine fişiere cu:

- componentele în stoc, pe fişa fiecărei componente apărând denumirea, seria, costul, nr. bucăţi etc.

Compartimentul contabilitate (al firmei) va ţine fişiere cu:

- componentele în stoc, documentele de achiziţie, intrare, denumirea, seria, costul, nr. bucăţi etc.

- ieşirile de componente, cu caracteristicile şi cantităţile de componente, documentaţie însoţitoare de ieşire (inclusiv numele proiectelor/clienţilor către care se furnizează)

Compartimentul vânzări (al firmei) va ţine fişiere cu:

- numele proiectelor către care se livrează, inclusiv nume clienţi, număr contract, tipuri de componente livrate

- cerinţele clienţilor, cu detalierea componentelor necesitate, inclusiv descrierea componentelor, gradul de urgenţă şi prioritate etc.

Rezultă următoarele limitări ale sistemelor bazate pe fişiere:

- Separarea şi izolarea datelor. Atunci când datele sunt izolate în fişiere separate, cele care ar trebui să fie disponibile sunt mai greu de accesat. De exemplu dacă vrem să aflăm care componente până la - anumită limită de preţ şi în ce cantitate se află în stoc pentru un anumit proiect, va trebui sa extragem date din fişierul cu proiecte şi apoi din cel cu stocuri (fişiere existând la compartimente diferite), va trebui să creăm un fişier temporar care să cuprindă toate aceste date. Extragerea corectă de date este dificilă, necesitând sincronizarea prelucrării (în compartimente diferite) a două sau mai multe fişiere.

- Dublarea datelor. Din cauza modului de abordare descentralizat, specific fiecărui compartiment, tratarea datelor pe bază de fişiere a dus la dublarea necontrolată a datelor. Observăm în exemplul nostru, că mai multe compartimente au introdus aceleaşi date în fişierele lor. Dublarea datelor este de nedorit din următoarele cauze:

- Risipă: introducerea datelor de mai multe ori costă timp şi bani, ocupă spaţiu suplimentar de stocare, deci alte costuri;

- Alterarea integrităţii datelor, prin dublare, deci datele nu mai concordă. De exemplu, dacă intrarea unor componente cu preţ nou nu este comunicată de către compartimentul contabilitate celor de la magazie, aceleaşi componente vor apărea în fişierele diferitelor compartimente cu preţ diferit.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50
Baze de Date - Pagina 51
Baze de Date - Pagina 52
Baze de Date - Pagina 53
Baze de Date - Pagina 54
Baze de Date - Pagina 55
Baze de Date - Pagina 56
Baze de Date - Pagina 57
Baze de Date - Pagina 58
Baze de Date - Pagina 59
Baze de Date - Pagina 60
Baze de Date - Pagina 61
Baze de Date - Pagina 62
Baze de Date - Pagina 63
Baze de Date - Pagina 64
Baze de Date - Pagina 65
Baze de Date - Pagina 66
Baze de Date - Pagina 67
Baze de Date - Pagina 68
Baze de Date - Pagina 69
Baze de Date - Pagina 70
Baze de Date - Pagina 71
Baze de Date - Pagina 72
Baze de Date - Pagina 73
Baze de Date - Pagina 74
Baze de Date - Pagina 75
Baze de Date - Pagina 76
Baze de Date - Pagina 77
Baze de Date - Pagina 78
Baze de Date - Pagina 79
Baze de Date - Pagina 80
Baze de Date - Pagina 81
Baze de Date - Pagina 82
Baze de Date - Pagina 83
Baze de Date - Pagina 84
Baze de Date - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date.doc

Alții au mai descărcat și

Securitatea bazelor de date

1. SECURITATEA DATELOR Securitatea este o preocupare constanta in proiectarea si dezvoltarea bazelor de date. In mod uzual, nu se pun probleme...

Sistem informatic de gestiune a aprovizionărilor cu materiale

1. INTRODUCERE: Societatea zilelor noastre se bucura de un timp al informatizari, informatizare ce in unele cazuri este chiar indispensabila....

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Introducere MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum) Odatǎ cu apariţia...

Casa de schimb valutar - Raiffeisen Roman - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Scurt istoric Prezenta Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) în România...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Baze de date - aplicații în gestiunea economică

O bază de date, uneori numită şi „bancă de date”, reprezintă o modalitate de stocare a unor informaţii şi date pe un suport extern (un dispozitiv...

Sisteme de intrări prelucrări și ieșiri a datelor prin intermediul a PHP și MySQL

Introducere Proiectul de specialitate constituie un element obligatoriu al planului de învatamânt astfel, proiectul de specialitate reprezinta...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?