Baze de Date

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3882
Mărime: 91.98KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Tătaru
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: cosmin olteanu

Extras din curs

Capitolul 1

ORGANIZAREA STRUCTURALA

A DATELOR ÎN BAZE DE DATE

1.1. Notiuni generale

Extinderea sferei de aplicabilitate a calculatoarelor electronice pentru

efectuarea unor aplicatii tot mai variate si complexe, a necesitat stocarea unui

volum tot mai mare de date. Astfel, pentru a îndeplini aceste cerinte, s-a impus

perfectionarea modului de organizare structurala a datelor. Acest mod de

organizare trebuia sa permita accesul rapid la datele stocate, în scopul regasirii si

prelucrarii acestora.

Accesul rapid la date trebuia sa rezolve problemele legate de viteza de

regasire a datelor, dar si de asigurarea accesului mai multor utilizatori la aceleasi

date, pentru efectuarea unor operatii diferite de prelucrare.

Problemele implicate de organizarea si regasirea datelor se refera la:

• definirea, structurarea, ordonarea si gruparea datelor în colectii de date

omogene;

• stabilirea legaturilor dintre colectiile de date;

• reprezentarea si stocarea datelor pe suporturi magnetice.

Evolutia organizarii datelor, atât sub aspectul teoretic cât si practic, s-a

extins cu precadere asupra principiilor si metodelor de structurare, stocare si

regasire, în general de gestiune a datelor, în concordanta cu progresele

înregistrate în domeniile hardware si software si cu cerintele tot mai diverse si

exigente ale utilizatorilor. In acest context, au aparut si s-au dezvoltat concepte noi

privind gestiunea datelor cu mijloace electronice de calcul, printre care se înscriu

cele de baza de date si banca de date. Astfel de concepte au dus la actualizarea

si dezvoltarea unor notiuni cunoscute ca: entitate, atribut, relatie.

Pornind de la realitatea obiectiva, pentru a identifica datele care urmeaza

sa fie stocate si regasite pentru prelucrare cu calculatorul electronic, precum si

pentru a satisface cerintele specifice de organizare a acestor date este necesara

modelarea acestei realitati, folosind modelele de date.

Modelele de date transpun complexitatea informatiilor reale în reprezentari

specifice, în scopul efectuarii prelucrarii cu calculatorul electronic. Pentru folosirea

modelului de date adecvat este necesar sa se efectueze un studiu si o analiza

privind situatia reala, pentru identificarea necesarului de informatii si a modului de

reprezentare, precum si a cerintelor de prelucrare a acestor informatii. Modelele

de date necesita identificarea structurii modelului, a operatorilor care

actioneaza asupra structurilor de date si a restrictiilor pentru mentinerea

corectitudinii datelor.

Structura modelului presupune identificarea obiec-telor (care sunt

denumite entitati), a caracteristicilor acestora (denumite atribute sau câmpuri

de date) si a legaturilor (denumite relatii sau asocieri).

Entitatea sau tabelul bidimensional, constituie unitatea informationala

elementara din structura unei organizari de date prin care se reflecta elemente

reale sau abstracte ce definesc segmente omogene ale realitatii obiective

caracterizate prin nume unic, numar maxim de aparitii (realizari) si o structura

specifica acestei realitati pe care o descrie.

Mai pe scurt, prin entitate se intelege un continut de sine statator, o

existenta determinata (ca intindere, importanta, valoare etc).

De exemplu, într-o întreprindere pot fi definite entitatile: personal, utilaje,

produse, materiale, sectii, ateliere, contracte, furnizori, beneficiari etc.

Fiecare aparitie reala a unei entitati (unui tabel bidimesional) în cadrul unei

organizari de date se numeste realizare, formata, la rândul sau, din elemente

descriptive denumite atribute.

Atributul sau caracteristica este o proprietate a unei entitati prin care

aceasta poate fi descrisa din punct de vedere informational ca o componenta a

organizarii datelor. De exemplu, pentru entitatea personal se pot defini atribute ca:

numele, data-nasterii, starea-civila, adresa, calificarea etc.

Fiecare atribut poate avea mai multe valori denumite date. De exemplu,

pentru sexul persoanei se pot atribui valorile: barbatesc si femeiesc, pentru starea

civila valorile: casatorit, necasatorit, divortat si vaduv.

Între entitatile unei organizari de date se pot stabili anumite legaturi

(conexiuni) denumite relatii.

Relatia descrie o legatura specifica, delimitata logic, între doua tipuri

semnificative de entitati sau chiar în interiorul entitatilor, prin care se defineste

gradul de implicare a unei entitati în raport cu altele.

De exemplu, astfel de relatii se pot stabili între entitati ca: utilaje si produse,

contracte si furnizori etc.

Pentru a stabili tipul legaturii, trebuie determinate numerele minime si

maxime posibile de realizari ale unei entitati, care pot fi asociate cu o realizare a

unei alte entitati cu care se afla în legatura. O astfel de implicare reprezinta

cardinalitatea relatiei (legaturii).

Dupa gradul asocierii (valorile maxime identificate), relatiile din cadrul

unei organizari de date pot fi de diferite tipuri si anume:

- de tipul 1-1, prin care se semnifica conexiunea simpla;

- de tipul 1-n si n-m prin care se semnifica conexiunea multipla.

Dupa numarul de entitati distincte ce participa la asociere, relatiile pot fi:

- relatii binare, în care se realizeaza legaturi între doua entitati distincte;

- relatii recursive, în care se realizeaza legaturi ale entitatilor cu ele însele;

- relatii complexe, în care se realizeaza legaturi între mai mult de doua entitati

distincte.

În functie de definirea elementelor prezentate anterior, modelele de date se

pot clasifica în urmatoarele tipuri:

- modele ierarhice sau arborescente;

- modele retea;

- modele relationale;

- modele orientate obiect.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date.pdf

Alții au mai descărcat și

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Crearea unei aplicații independente în Java

Toate aplicatiile Java contin o metoda main(), spre deosebire de miniaplicatii. class FirstApp { public static void main( String argsst) {...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?