Baze de Date Relaționale

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 15027
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Ivan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Notiuni introductive, concepte fundamentale

Prin sistem se întelege un ansamblu (grupare) de elemente interdependente legate între ele

pentru realizarea unui scop comun [1].

Pentru realizarea functiilor unui sistem sunt necesare informatii ce sunt obtinute prin

prelucrarea datelor ce sunt supuse unor operatii de stocaj, extragere, transmitere.

Notiunile de date si informatii sunt unele din cele mai generale concepte folosite în

domeniul

Data provine din latinescul datum- dar, cadou. Datele sunt forme de reprezentare a

faptelor, conceptelor sau instructiunilor într-o maniera formalizata potrivita pentru

comunicare, interpretare sau procesare prin metode automate sau umane .

Informatia este masura valorii datelor, definind o data deja evaluata în raport cu un caz

particular analizat. Prin urmare, informatiile sunt rezultatul prelucrii datelor destinate utilizarii

în procesul de informare, conducere, decizie.

Analiza cantitativa si calitativa a inormatiei a dus la aparitia teoriei informatiei, considerata

ca un nou domeniu al matematicii aplicate.

Figura 1. Diferenta între informatii si date

Tehnologiile moderne prin care informatiile, prin intermediul datelor, se pot prelucra (

compara, stoca, interoga, regasi, transmite) se numesc tehnologiile informatiei. Printre aceste,

cele mai importante folosesc calculatorul electronic, retelele de calculatoare si tehnicile de

comunicatie si se numesc Tehnologiile Informatiei si Comunicatiilor (IT&C- Information

Technologies and Comunication ).

În cadrul unei firme, privite ca un sistem putem distinge trei subsisteme interconenctate si

anume sistemul operational (de condus), sistemul decizitional (de conducere) si sistemul

informational de conducere.

INFORMATII

Obtinerea rezultatelor

DATE

Achizitie

Prelucrare date :

- înregistrare

- sortare

- calcule aritmetice sau

logice

- stocare arhivare

TEHNOLOGIILE INFORMATICE

Figura 2. Subsistemele ce alcatuiesc o firma

Sistemul informational este un ansamblu tehnico-organizatoric de creare si obtinere a

informatiilor necesare fundamentarii deciziilor pentru conducerea unui anumit domeniu de

activitate.

Sistemul informational fiind subordonat procesului decizional face ca o mare importanta sa

o capete calitatea informatiilor, pentru ca de aceasta depinde calitatea deciziilor ce urmeaza a

fi luate. Sistemul informational este format din multe informatii primare culese si prelucrate

pentru obtinerea unor informatii de sinteza (situatii) necesare pentru fundamentatrea unor

decizii corecte. Natura informatiei este determinata de natura deciziei, iar decizia este

determinata de obiectivul ce trebuie atins. Prelucrarea datelor în cadrul unui sistem

informational se poate face manual, mecanizat, automatizat. Când predomina procedeele si

mijloacele de prelucrare automata avem de-a face cu un sistem informatic.

Sistemul informatic este un sistem coerent structurat format din echipamente electronice

de calcul si de comunicatie, procese si proceduir automate sau manuale, inclusiv structurile

organizatorice si salariatii ce folosesc echipamentele de calcul ca instrumente de prelucrare

automata a datelor în scopul optimizarii functionarii proceselor, pentru cresterea caltatii

produselor si serviciilor prestate si maximizarii profitului.

Sistemul informatic asigura o forma evoluata de conducere preluând functii specifice de

conducere la nivel global cum ar fi control centralizat, porniri opriri proces, reglare automata,

functii de optimizare si adaptare, planificare a productiei etc.

Sistemul informatic cuprinde echipamentele de achizitie, transmitere, înregistrare si

prelucrare a datelor, un rol important în cadrul acestora avându-l calculatorul electronic,

programele de baza si de aplicatie. Programele de baza sunt cele care coordoneaza si

gestioneaza functionarea echipamentelor în conditii optime, fiind specifice fiecarui tip de

echipamente. În cadrul acestor programe de baza sistemul de operare joaca rolul cel mai

important.

Preview document

Baze de Date Relaționale - Pagina 1
Baze de Date Relaționale - Pagina 2
Baze de Date Relaționale - Pagina 3
Baze de Date Relaționale - Pagina 4
Baze de Date Relaționale - Pagina 5
Baze de Date Relaționale - Pagina 6
Baze de Date Relaționale - Pagina 7
Baze de Date Relaționale - Pagina 8
Baze de Date Relaționale - Pagina 9
Baze de Date Relaționale - Pagina 10
Baze de Date Relaționale - Pagina 11
Baze de Date Relaționale - Pagina 12
Baze de Date Relaționale - Pagina 13
Baze de Date Relaționale - Pagina 14
Baze de Date Relaționale - Pagina 15
Baze de Date Relaționale - Pagina 16
Baze de Date Relaționale - Pagina 17
Baze de Date Relaționale - Pagina 18
Baze de Date Relaționale - Pagina 19
Baze de Date Relaționale - Pagina 20
Baze de Date Relaționale - Pagina 21
Baze de Date Relaționale - Pagina 22
Baze de Date Relaționale - Pagina 23
Baze de Date Relaționale - Pagina 24
Baze de Date Relaționale - Pagina 25
Baze de Date Relaționale - Pagina 26
Baze de Date Relaționale - Pagina 27
Baze de Date Relaționale - Pagina 28
Baze de Date Relaționale - Pagina 29
Baze de Date Relaționale - Pagina 30
Baze de Date Relaționale - Pagina 31
Baze de Date Relaționale - Pagina 32
Baze de Date Relaționale - Pagina 33
Baze de Date Relaționale - Pagina 34
Baze de Date Relaționale - Pagina 35
Baze de Date Relaționale - Pagina 36
Baze de Date Relaționale - Pagina 37
Baze de Date Relaționale - Pagina 38
Baze de Date Relaționale - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date Relationale
  • Curs IBDR.pdf
  • Curs IIBDR.pdf
  • Curs V_VIIBDR.pdf
  • CursIIIBDR.pdf
  • CursIVBDR.pdf
  • CursIXBDR.pdf
  • CursVIIIBDR.pdf

Alții au mai descărcat și

Curs Excel

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL CURSULUI Structura întregului curs MICROSOFT EXCEL cuprinde: CURS 1: - CAP. 1 - Elemente de bază despre foile de calcul...

Cursuri Baze de Date

1. Concepte Distinctia între date, informatii si cunostinte : - datele sunt definite de trei elemente: un identificator, atribute si valoare ; -...

Curs Excel pentru începători

1.1 Scopul cursului Cursul se adreseaza angajatilor care au un nivel elementar de cunostinte Excel, pentru a ajunge la nivelul mediu pentru ca mai...

Comunicarea cu ajutorul mesajelor prin intermediul rețelelor bazate pe setul de protocoale TCP-IP

1.1 Internet şi serviciile de Internet Paging Aplicatiile ce oferă ecest tip de servicii pot avea diferite arhitecturi. În majoritatea cazurilor...

Securitatea rețelelor de calculatoare

1. Vulnerabilitatea retelelor Retelele de calculatoare sunt, în general, structuri deschise, la care se pot conecta un număr mare si variat de...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Baze de date relaționale pentru evidența mijloacelor fixe

Lucrarea de față prezintă funcțiile de bază ale programului Microsoft Access cu ajutorul caruia s-a efectuat un program ce ține evidența...

Proiectarea Bazelor de Date Relaționale pentru Gestionarea unei Biblioteci de CD-uri Folosind Microsoft Access

INTRODUCERE În contextul societatii actuale, caracterizata printr-o explozie fara precedent în istoria omenirii, sistemele informatice reprezinta...

Structuri de Date în Oracle

STRUCTURI DE DATE IN ORACLE8 Cap. 1 Structuri de date relationale, notiuni introductive Principiile modelului relational au fost pentru prima...

Baze de date relaționale - proiectare și implementare

INTRODUCERE Tema proiectului Proiectul tratează aspecte teoretice ale proiectării bazelor de date relaţionale şi transpune aceste aspecte în...

Baze de date

Introducere 1. Definirea bazelor de date In ziua de astazi, fara sa ne dăm seama folosim pentru aproape orice activitate din mediul online si nu...

Proiectarea unei Baze de Date Relaționale - Evidența Achitării Taxelor și Impozitelor Locale

Organizarea datelor, deşi este în esenţă o etapă preliminară, se constituie totuşi ca o activitate foarte importantă care influenţează decisiv...

Utilizarea Bazelor de Date Relaționale

UTILIZAREA BAZELOR DE DATE RELATIONALE PENTRU ADMINISTRAREA DATELOR SPECIFICE ÎNTOCMIRII UNUI CATALOG MUZICAL PERSONAL 1. OBIECTIVUL SI...

Utilizarea metodologiei de proiectare a bazelor de date relaționale

Lucrare de laborator 1. Tema: Utilizarea metodologiei de proiectare a bazelor de date relationale. EXEMPLU: Evidenta marfurilor Angro: -1- In...

Ai nevoie de altceva?