Baze de Date Relaționale

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 15027
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Notiuni introductive, concepte fundamentale

Prin sistem se întelege un ansamblu (grupare) de elemente interdependente legate între ele

pentru realizarea unui scop comun [1].

Pentru realizarea functiilor unui sistem sunt necesare informatii ce sunt obtinute prin

prelucrarea datelor ce sunt supuse unor operatii de stocaj, extragere, transmitere.

Notiunile de date si informatii sunt unele din cele mai generale concepte folosite în

domeniul

Data provine din latinescul datum- dar, cadou. Datele sunt forme de reprezentare a

faptelor, conceptelor sau instructiunilor într-o maniera formalizata potrivita pentru

comunicare, interpretare sau procesare prin metode automate sau umane .

Informatia este masura valorii datelor, definind o data deja evaluata în raport cu un caz

particular analizat. Prin urmare, informatiile sunt rezultatul prelucrii datelor destinate utilizarii

în procesul de informare, conducere, decizie.

Analiza cantitativa si calitativa a inormatiei a dus la aparitia teoriei informatiei, considerata

ca un nou domeniu al matematicii aplicate.

Figura 1. Diferenta între informatii si date

Tehnologiile moderne prin care informatiile, prin intermediul datelor, se pot prelucra (

compara, stoca, interoga, regasi, transmite) se numesc tehnologiile informatiei. Printre aceste,

cele mai importante folosesc calculatorul electronic, retelele de calculatoare si tehnicile de

comunicatie si se numesc Tehnologiile Informatiei si Comunicatiilor (IT&C- Information

Technologies and Comunication ).

În cadrul unei firme, privite ca un sistem putem distinge trei subsisteme interconenctate si

anume sistemul operational (de condus), sistemul decizitional (de conducere) si sistemul

informational de conducere.

INFORMATII

Obtinerea rezultatelor

DATE

Achizitie

Prelucrare date :

- înregistrare

- sortare

- calcule aritmetice sau

logice

- stocare arhivare

TEHNOLOGIILE INFORMATICE

Figura 2. Subsistemele ce alcatuiesc o firma

Sistemul informational este un ansamblu tehnico-organizatoric de creare si obtinere a

informatiilor necesare fundamentarii deciziilor pentru conducerea unui anumit domeniu de

activitate.

Sistemul informational fiind subordonat procesului decizional face ca o mare importanta sa

o capete calitatea informatiilor, pentru ca de aceasta depinde calitatea deciziilor ce urmeaza a

fi luate. Sistemul informational este format din multe informatii primare culese si prelucrate

pentru obtinerea unor informatii de sinteza (situatii) necesare pentru fundamentatrea unor

decizii corecte. Natura informatiei este determinata de natura deciziei, iar decizia este

determinata de obiectivul ce trebuie atins. Prelucrarea datelor în cadrul unui sistem

informational se poate face manual, mecanizat, automatizat. Când predomina procedeele si

mijloacele de prelucrare automata avem de-a face cu un sistem informatic.

Sistemul informatic este un sistem coerent structurat format din echipamente electronice

de calcul si de comunicatie, procese si proceduir automate sau manuale, inclusiv structurile

organizatorice si salariatii ce folosesc echipamentele de calcul ca instrumente de prelucrare

automata a datelor în scopul optimizarii functionarii proceselor, pentru cresterea caltatii

produselor si serviciilor prestate si maximizarii profitului.

Sistemul informatic asigura o forma evoluata de conducere preluând functii specifice de

conducere la nivel global cum ar fi control centralizat, porniri opriri proces, reglare automata,

functii de optimizare si adaptare, planificare a productiei etc.

Sistemul informatic cuprinde echipamentele de achizitie, transmitere, înregistrare si

prelucrare a datelor, un rol important în cadrul acestora avându-l calculatorul electronic,

programele de baza si de aplicatie. Programele de baza sunt cele care coordoneaza si

gestioneaza functionarea echipamentelor în conditii optime, fiind specifice fiecarui tip de

echipamente. În cadrul acestor programe de baza sistemul de operare joaca rolul cel mai

important.

Preview document

Baze de Date Relaționale - Pagina 1
Baze de Date Relaționale - Pagina 2
Baze de Date Relaționale - Pagina 3
Baze de Date Relaționale - Pagina 4
Baze de Date Relaționale - Pagina 5
Baze de Date Relaționale - Pagina 6
Baze de Date Relaționale - Pagina 7
Baze de Date Relaționale - Pagina 8
Baze de Date Relaționale - Pagina 9
Baze de Date Relaționale - Pagina 10
Baze de Date Relaționale - Pagina 11
Baze de Date Relaționale - Pagina 12
Baze de Date Relaționale - Pagina 13
Baze de Date Relaționale - Pagina 14
Baze de Date Relaționale - Pagina 15
Baze de Date Relaționale - Pagina 16
Baze de Date Relaționale - Pagina 17
Baze de Date Relaționale - Pagina 18
Baze de Date Relaționale - Pagina 19
Baze de Date Relaționale - Pagina 20
Baze de Date Relaționale - Pagina 21
Baze de Date Relaționale - Pagina 22
Baze de Date Relaționale - Pagina 23
Baze de Date Relaționale - Pagina 24
Baze de Date Relaționale - Pagina 25
Baze de Date Relaționale - Pagina 26
Baze de Date Relaționale - Pagina 27
Baze de Date Relaționale - Pagina 28
Baze de Date Relaționale - Pagina 29
Baze de Date Relaționale - Pagina 30
Baze de Date Relaționale - Pagina 31
Baze de Date Relaționale - Pagina 32
Baze de Date Relaționale - Pagina 33
Baze de Date Relaționale - Pagina 34
Baze de Date Relaționale - Pagina 35
Baze de Date Relaționale - Pagina 36
Baze de Date Relaționale - Pagina 37
Baze de Date Relaționale - Pagina 38
Baze de Date Relaționale - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Baze de Date Relationale
  • Curs IBDR.pdf
  • Curs IIBDR.pdf
  • Curs V_VIIBDR.pdf
  • CursIIIBDR.pdf
  • CursIVBDR.pdf
  • CursIXBDR.pdf
  • CursVIIIBDR.pdf

Alții au mai descărcat și

Procesarile Interogarilor in Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date Distribuite

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE BAZE DE DATE DISTRIBUITE GENERALITATI Procesarea cererilor este o aplicatie cu performante critice, în...

Gestiunea unei Biblioteci în SQL 2005

In vederea realizarii acestui proiect am folosit SQL Server 2005. Baza de date pe care am lucrat se numeste biblioteca Aplicatia realizeaza o...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Windows Server 2003

In tehnologia informatiei, un server este un program de aplicatie (deci nu un sistem de operare) care furnizeaza servicii altor aplicatii (numite...

Baze de Date

Un sistem de gestiune a bazelor de date este caracterizat prin modelul de date pe care il utilizeaza pentru a reprezenta, stoca, organiza si...

Baze de Date

– Cunoaşterea limbajului de manipulare a datelor utilizat la extragerea informaţiilor prin intermediul clauzelor (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY,...

Structuri de Date și Algoritmi

Lucrarea 1 Evaluarea si masurarea timpului de executie al unui algoritm 1.Definitia unui tip de date abstract - TDA Un TDA este un model...

Aplicatii cu Arbori Binari - Evaluarea Arborilor Asociati Expresiilor

Obiective In urma parcurgerii acestui laborator, studentul va fi capabil: - sa inteleaga notiunea de arbore si structura unui arbore binar; - sa...

Ai nevoie de altceva?