Bazele Informaticii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bazele Informaticii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 197 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1. SISTEM INFORMAŢIONAL ŞI SISTEM INFORMATIC 4
Capitolul 2. ARHITECTURA GENERALĂ A SISTEMULUI ELECTRONIC DE CALCUL 8
Capitolul 3. SISTEME DE OPERARE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE 25
Capitolul 4. PROCESOARE DE TEXT – MICROSOFT WORD 35
Capitolul 5. PROGRAME DE CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL 61
Capitolul 6. PREZENTĂRI GRAFICE – MICROSOFT POWERPOINT 79
Capitolul 7. REŢELE DE CALCULATOARE ŞI INTERNET 106
Bibliografie 117

Extras din document

Să se realizeze, folosind MS Word, un referat de 4 – 5 pagini, respectând următoarele cerinţe:

1. Ca subiect puteţi alege orice temă din domeniul informaticii (bazele informaticii, instruire asistată de calculator, societatea informaţională, comerţ electronic etc.)

2. Referatul să fie prevăzut cu pagină de copertă, care să cuprindă numele universităţii, facultatea, specializarea, anul, titlul rederatului şi numele studentului autor.

3. Titlul să fie scris cu un font diferit de celelalte, eventual folosind WORD ART.

4. Referatul să cuprindă antet, diferit pe pagini pare şi impare.

5. Să se insereze numărul de pagină

6. Să existe note de subsol, reprezentând trimiteri la bibliografie sau explicaţii suplimentare

7. Să se folosească, în cazul eumerărilor, liste marcate (bullets).

8. Un paragraf din text să fie scris în 2 sau mai multe coloane.

9. Să se folosească pentru un anumit text chenare (border), pentru evidenţiere a textului.

10. Referatul să cuprindă 2 tabele, cu formate diferite

11. Referatul să cuprindă 2 grafice, de format diferit.

12. Întregul text al referatului să fie scris cu fontul TIMES NEW ROMAN, dimensiunea (size) 12, iar distanţa dintre rânduri (line spacing) să fie de 1,5.

CAPITOLUL 1

SISTEM INFORMAŢIONAL ŞI SISTEM INFORMATIC

1. Obiectul informaticii

Informatica a fost definită iniţial de către Academia Franceza (prin anul 1966), ca fiind “ştiinţa prelucrării raţionale, îndeosebi prin maşini automate, a informaţiei, considerată ca suport al cunoştinţelor umane şi al comunicarilor în domeniile tehnicii, economice si sociale”, Aceasta se contureaza ca activitate practică şi concepţie teoretică, pe masura dezvoltării calculatoarelor electronice şi a perfecţionării tehnologiei de prelucrare a datelor.

Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte şi sisteme pentru prelucrarea automata a informatiei. Din acest punct de vedere informatica este definita ca fiind ştiinţa care se ocupă cu studiul şi elaborarea metodelor de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul.

Ca activitate practică, informatica are o existenţă dinamică, ea apare şi se dezvoltă dintr-o necesitate obiectivă, aceea de a rezolva problemele complexe privind prelucrarea datelor. În stadiul actual de maturizare al informaticii, aceasta trebuie să urmărească doua obiective majore:

- pe de o parte, să realizeze prin metode şi tehnici proprii, sisteme informatice performante prin care să se asigure accesul larg la informaţie;

- iar pe de alta parte, să asigure utilizarea eficienta a tuturor resurselor sistemelor de calcul.

Activitatea umană, indiferent sub ce formă se desfăşoară, este generatoare de informaţii. Cu cât această activitate este mai complexă şi mai dinamică, cu atât volumul de informaţii creşte şi se diversifică tinzând să frâneze sau chiar să blocheze procesul decizional. Apare astfel un conflict între creşterea volumului de informaţii şi posibilităţile limitate ale sistemelor clasice de prelucrare, sisteme ce nu pot furniza informaţii cât mai rapide, complete şi corecte necesare luarii deciziilor. În aceste condiţii, rolul informaticii este decisiv în deblocarea şi fluidizarea sistemelor informaţionale şi decizionale, prin asigurarea gestiunii, prelucrării şi distribuirii informaţiei într-un mod cât mai eficient către utilizatori.

În accepţiunea curenta, informatica cuprinde toate activitatile legate de proiectarea, realizarea si exploatarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii eficienţei activităţilor umane, care influenteaza în mod decisiv fizionomia economiei si societăţii în general, configurând societatea informaâională în care ne aflăm.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Informaticii.doc